Розділи сайту Новини
22.09.2021

Проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Робота над помилками.

Фонду соціального страхування України інформує:

Медичні огляди працівників певних категорій, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року проводяться у відповідності з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій (надалі Порядок), затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2022 № 246. 

Яких помилок може припуститися роботодавець при проведенні медоглядів працівників певних категорій?
 
Перше - порушення терміну складання Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду.
 
Згідно п.2.2. Порядку Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду складається до 1 грудня поточного року.

Друге - порушення терміну надання та кількість примірників поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам.
 
Згідно п.2.3. Порядку, на підставі Акту визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду, роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам і після узгодження один примірник списку залишається на підприємстві, другий - надсилається до закладу охорони здоров’я, третій - до територіального органу Держпраці, четвертий - до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування. Звертаємо особливу увагу - четвертий примірник надсилається до робочого органу Фонду за місцем реєстрації підприємства.
 
Третє - не до всіх організацій, зазначених в Порядку, роботодавець надає екземпляр Заключного акту за результатами періодичного медичного огляду працівників. 
 
Згідно п.2.17. Порядку заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, складається у шести примірниках. Перевіряється лікарем з гігієни праці територіального органу Держпраці, п 4 додаток 9 до пункту 2.17, на виконання заходів попереднього медичного огляду, та після підписання головою Комісії лікувального закладу, який проводив медичний огляд, лікарем з гігієни праці територіального органу Держпраці, представником профспілок та роботодавцем і надаються: один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд; другий надається роботодавцю; третій представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі; четвертий закладу охорони здоров’я, профпатологу; п’ятий територіальному органу Держпраці; шостий робочому органу Фонду соціального страхування.
 
Четверте - роботодавець не в повному обсязі проводить відповідні оздоровчі заходи та усуває причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь).
 
Згідно п.3.7. Порядку роботодавець забезпечує проведення відповідних оздоровчих заходів Заключного акту у повному обсязі та усуває причини, що призводять до професійних захворювань (отруєнь). При підписанні Заключного акту роботодавець надає інформацію про виконання заходів, запропонованих у Заключному акті за попередній рік та інформацію щодо осіб, які не пройшли медичний огляд та причин, з яких вони не пройшли медичний огляд.
 
Шановні роботодавці!
 
Пам’ятайте, в Ваших руках здоров’я не тільки особисто Ваше, але і здоров’я всього колективу!


» все новости

Розробка, просування сайту ©