Розділи сайту Новини

 Асоціація міст України

Офіційний сайт: http://www.auc.org.ua

Асоціація міст України – це найавторитетніша в Україні недержавна організація, що представляє позицію та захищає права місцевого самоврядування. АМУ – це голос українських громад. Станом на вересень 2020 р. до АМУ входить 909 територіальних громад, з яких 511 ОТГ. Офіційний сайт АМУ є визнаним достовірним джерелом інформації про стан місцевого самоврядування та життя громад, професійної аналітики щодо децентралізаційної реформи, секторальної децентралізації та інших тем сучасного місцевого самоврядування в Україні. Завдяки участі представника АМУ у засіданнях Кабінету Міністрів у стрічці новин на сайті Асоціації оперативно публікується інформація про урядові рішення, що стосуються питань місцевого самоврядування та розвитку громад. Окрім того, тісна співпраця експертів АМУ з парламентськими Комітетами забезпечує можливість інформування користувачів сайту про процес удосконалення законодавчого поля місцевого самоврядування та децентралізаційної реформи.

 

 

 

 Державна служба якості освіти

Офіційний сайт: http://www.sqe.gov.ua

Державна служба якості освіти України – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки. Служба реалізує державну політику у галузі освіти, зокрема з питань забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, здійснює державний контроль за закладами освіти щодо дотримання законодавства, в межах своєї компетенції вносить пропозиції на розгляд Міністра освіти і науки України щодо забезпечення формування державної політики у сфері освіти.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 935 «Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти», наказу Державної служби якості освіти України від 09.09.2019 № 01-11/46 «Про деякі питання Державної служби якості освіти у Донецькій області» утворений та з 11.09.2019 здійснює свою діяльність в області територіальний орган Державної служби якості освіти України - Управління Державної служби якості освіти у Донецькій області (далі – УДСЯО у Донецькій області), що діє в межах адміністративно-територіальної одиниці як юридична особа публічного права.

Належне функціонування УДСЯО у Донецькій області забезпечує, обрана за конкурсом заступник начальника управління Тетяна РЕМПЕЛЬ, яка наразі виконує обов’язки начальника Управління. На засадах партнерства управління співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, з керівниками закладів освіти, педагогами, батьками та учнями.
До функцій УДСЯО у Донецькій області належить:

 • узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій до Служби щодо його вдосконалення;
 • проведення інституційних аудитів закладів освіти;
 • надання рекомендацій закладам освіти (крім закладів вищої освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти у порядку, визначеному законодавством;
 • здійснення у межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти (крім вищої) щодо дотримання ними вимог законодавства про освіту та видання обов’язкових до виконання ними розпоряджень щодо усунення виявлених порушень у визначені строки;
 • здійснення за дорученням Голови Служби контролю за дотриманням вимог щодо організації зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на відповідній території згідно із законодавством про освіту;
 • здійснення контролю за веденням обліку дітей шкільного віку в частині здійснення структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повноважень, визначених законом;
 • участь у сертифікації педагогічних працівників відповідно до законодавства;
 • здійснення розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції управління Служби;
 • забезпечення інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Служби;
 • виконання у межах повноважень функцій з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
 • у порядку, визначеному МОН, аналіз діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання вимог законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надання їм відповідних висновків і рекомендацій, що оприлюднюються протягом п’яти робочих днів з дня їх надання на офіційному веб-сайті Служби та відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування;
 • складання у випадках, передбачених законом, протоколів про адміністративні правопорушення;
 • здійснення інших повноважень, визначених законодавством.

Розробка, просування сайту ©