Розділи сайту Новини

 

                                                    1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від  ______________№__________

м.Світлодарськ

 

 

 

 

 

 

Про встановлення ставок єдиного по- датку для фізичних осіб-підприємців,

які здійснюють господарську діяль -

ність на території Світлодарської міської ради на 2020 рік

 

 

            З метою встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради на  підставі Закону України від 11.09.2021 №1160-VI «Про засади державної регуляторної політикиу сфері господарської діяльності», керуючись статтями 10, 12, 293 Податкового кодексу України від 02.12.2021VI  2755-VI, пунктом 24 частини першої статті 26,  Закону України від 21.05.2022 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку на 2020 рік для фізичних осіб – підприємців, платників податку першої і другої групи, які здійснюють господарську діяльність на території міста Світлодарськ, з розрахунку на календарний місяць:

1.1. Для першої групи фізичних осіб-підприємців у розмірі 10 відсотків до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року згідно з додатками 1 (додається).

1.2. Для другої групи  фізичних осіб-підприємців у розмірі 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року згідно з додатками 2 (додається).

           2. Оприлюднити це рішення відповідно до чинного законодавства.

           3. Рішення набуває чинності з 01.01.2022 р.                                   

           4. Визнати таким, що втратило чинність  з 01.01.2022 р. рішення міської ради від 24.05.2022 №VІ/125-5 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців,які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради».

           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Бахмутську об’єднану дер- жавну податкову інспекцію Головного Управління ДФС у Донецькій області, постійну комісію з питань щодо реалізації у місті державної регуляторної політики                                                            (Воронкевич).

 

Міський голова                                                                                                 А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ від 12.03.2022 року

 1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

                                                                                                  У К Р А Ї Н А

 

                           СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від  ______________№__________

м.Світлодарськ

 

Про встановлення ставок єдиного по- датку для фізичних осіб-підприємців,

які здійснюють господарську діяль -

ність на території Світлодарської міської ради

 

 

З метою встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради на  підставі Закону України від 20.12.2021  1791 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», статей 8, 12 Податкового кодексу України від 02.12.2021  2755, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України від 21.05.1997р. № 290 «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Встановити наступні ставки єдиного податку:

1.1. Для платників першої групи  у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

1.2. Для платників другої групи у розмірі 20 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

            2. Оприлюднити це рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Бахмутську об’єднану дер- жавну податкову інспекцію Головного Управління ДФС у Донецькій області, постійну комісію з питань щодо реалізації у місті державної регуляторної політики                                                            (Воронкевич).

4. Рішення набуває чинності з 01.01.2022 р.                                                          

 

 

Міський голова                                                                                                 А.Ф.  БРЕХУНЕЦЬ

 

 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від  ______________№__________

м.Світлодарськ

 

 

 

 

 

 

Про встановлення ставок єдиного по- датку для фізичних осіб-підприємців,

які здійснюють господарську діяль -

ність на території Світлодарської міської ради

 

 

З метою встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради на  підставі статті 293 Податкового кодексу України від 02.12.2021  2755, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статті 59 Закону України від 21.05.2022  280 «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Встановити наступні ставки єдиного податку:

1.1. Для платників першої групи  у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.

1.2. Для платників другої групи у розмірі 20 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

            2. Оприлюднити це рішення відповідно до чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Бахмутську об’єднану державну податкову інспекцію Головного Управління ДФС у Донецькій області, постійну комісію з питань щодо реалізації у місті державної регуляторної політики                                                            ( Воронкевич)

4. Рішення набуває чинності з 01.01.2022 р.                                                          

 

 

Міський голова                                                                                                 А.Ф.          БРЕХУНЕЦЬ

 

 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від ____________ № _________ 

м.Світлодарськ

 

 

 

 

 

 

Про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території громади м. Світлодарська

 

 

 

Відповідно до Податкового кодексу України пункту від 02.12.2021  2755-VI, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», від 21.05.1997р. № 290/97 з метою встановлення податку на нерухоме майно на території м. Світлодарська, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Встановити наступні податки на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки:

            1.1. Для об’єктів, що перебувають у власності фізичних осіб:

1.1.1.Один квадратний метр загальної площі житлової нерухомості оподатковується у розмірі 0,08 відсотка  мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня звітного року;

1.1.2.Один квадратний метр загальної площі нежитлової нерухомості оподатковується у розмірі 0,01 відсотка мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня звітного року.

            1.2. Для об’єктів, що перебувають у власності фізичних осіб - підприємців: 
     1.2.1.Один квадратний метр загальної площі нежитлової нерухомості, що використовується для здійснення діяльності  по  виробництву  продукції,  виконанню робіт, наданню послуг в тому числі оренда іншим особам оподатковується у розмірі 0,3 відсотка  мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня звітного року.
            1.2.2. Один квадратний метр загальної площі житлової нерухомості, що надається в оренду 0,4 відсотка  мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня звітного року.

1.2. Для об’єктів, що перебувають у власності юридичних осіб:

1.2.1. Один квадратний метр загальної площі житлової нерухомості оподатковується у розмірі 1,5 відсотка  мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня звітного року.

1.2.2.Один квадратний метр загальної площі нежитлової нерухомості оподатковується у розмірі 1 відсоток  мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня звітного року.

            2. Оприлюднити  дане рішення у друкованому засобі масової інформації.

            3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на Бахмутську об’єднану державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Донецькій області (Данилюк) та на постійну з питань щодо реалізації у місті державної регуляторної політики (Воронкевич)  

            4. Рішення набуває чинності з 01.01.2022 р.                                                  

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від ___________ № __________  

м.Світлодарськ

 

 

 

 

 

 

 Про встановлення земельного податку

 на території громади м. Світлодарська

 

 

 

 

Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2021  2755-VI, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», від 21.05.1997р. № 290/97 з метою встановлення земельного податку на території м. Світлодарська, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити на території м. Світлодарська ставки земельного податку за земельні ділянки

1.1. Для власників земельних ділянок:

1.1.1. Для фізичних осіб - 0,01 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

1.1.2. Для фізичних осіб – підприємців – 1,5  відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

1.1.3. Для юридичних осіб – 2,5 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

1.1.4. Для юридичних осіб державної та комунальної форми власності – 2 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

1.2. Для землекористувачів земельних ділянок:

1.2.1. Для фізичних осіб - 0,01 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

1.2.2. Для фізичних осіб – підприємців – 3  відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

1.2.3. Для юридичних осіб державної та комунальної форми власності – 3 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

1.2.4. Для юридичних осіб іншої форми власності – 3 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

1.2.5 Для гаражних кооперативів – 0,01 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

1.2.6. За земельні ділянки сільськогосподарських угідь – 0,7 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

2. Оприлюднити  дане рішення у друкованому засобі масової інформації.

            3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Бахмутську об’єднану державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Донецькій області (Данилюк) та на постійну комісію з питань щодо реалізації у місті державної регуляторної політики (Воронкевич)             

4. Рішення набуває чинності з 01.01.2022 р.                                                          

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

           

 

 

                            Проект  


 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________ №  _________  

м.Світлодарськ

 

 

 

 

 

 

 

 Про затвердження порядку продажу

 земельних ділянок несільськогосподарського

 призначення на яких розташовані об’єкти

 нерухомого майна

 

 

З метою Врегулювання питання продажу земельних ділянок несільськогос- подарського призначення територіальної громади м. Світлодарська на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, та визначення порядку придбання таких земельних ділянок  у власність,  керуючись ст. 12, 128 Земельного кодексу України, Законами України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021р. № 1531 „Про експертну грошову оцінку земельних ділянок", постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року № 381 "Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності" (зі змінами), Законом України «Про публічні закупівлі» та  пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Світлодарська  міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна згідно з додатками (додаються)

2.Рішення набуває чинності з моменту його опублікування.

3. Координацію роботи з виконання даного рішення  покласти на першого заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів Прожогу В.М., контроль  –  на постійну комісію Світлодарської  міської ради  з   питань  планування, бюджету, екології, торгівлі, побуту, землекористування та житлово-комунального господарства (Воробйов).

 

 

Міський голова                                                                                       А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

                                                                                

                                                                                                      Додаток  № 1

до рішення міської ради

 

Порядок

продажу земельних ділянок несільськогосподарського

призначення на яких розташовані об’єкти нерухомого майна

 

1.      Загальні положення

 

Цей Порядок розроблений відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні закупівлі» та інших актів чинного законодавства та регулює порядок продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що є власністю громадян, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб.

Об’єктами продажу є земельні ділянки несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Норми цього Порядку поширюються на земельні ділянки, які розташовані в межах м. Світлодарська та належать до категорії земель, що можуть бути передані у власність згідно чинного законодавства України.

Суб’єктами  правовідносин з продажу земельних ділянок є:

- Продавець – Світлодарська міська рада в межах повноважень, визначених чинним законодавством України.

- Покупці (Платники) – громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, які є власниками об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках у м. Світлодарськ.

Продаж земельних ділянок у власність здійснюється за заявами (клопотаннями) власників об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках м. Світлодарська. Продаж земельних ділянок за заявами (клопотаннями) зацікавлених осіб полягає в передачі права власності на земельну ділянку покупцю за ціною, визначеною на підставі експертної грошової оцінки відповідно до встановленого чинним законодавством порядку.

Підготовку проектів рішень міської ради про продаж (відмову в продажу) земельних ділянок під майном яке належить Покупцю на праві власності, укладення договорів про сплату авансового внеску здійснюється посадовими особами виконавчих органів  Світлодарської міської ради.

Уповноваженим органом Світлодарської міської ради, який контролює сплату авансового внеску та надходження коштів від продажу земельних ділянок, є відділ обліку та звітності  Світлодарської  міської ради.

 Уповноваженим органом Світлодарської міської ради, який здійснює замовлення експертної грошової оцінки після проведення конкурсного відбору з метою визначення ціни земельної ділянки є виконавчий комітет Світлодарської міської ради.

Цей Порядок не поширюється на продаж земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації.

 

2.      Порядок продажу земельних ділянок,

на яких розташовані об’єкти нерухомого майна

 

2.1 Громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність (під власним майном), подають заяву (клопотання) (додатки 1, 2) до  Світлодарської міської ради.

2.2. У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.  До заяви (клопотання) додаються завірені належним чином документи згідно переліку:  

       а) копія документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою (за наявності), або затверджений проект землеустрою відомості щодо якого внесені до автоматизованої бази даних ДЗК ;

      б) копії  документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди, крім тимчасових споруд), розташоване на цій земельній ділянці;

      в) копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу;

г) виписку або витяг про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця або юридичної особи  , що містять  дані чи перебувають зазначені особи в процесі банкрутства, припинення їх діяльності (ст 128 Земельного кодексу наказ мінюст від 31.03.2015  № 466/5) в паперовій формі та засвідчені підписом та печаткою державного реєстратора. Дата формування документа не повинна перевищувати 30 календарних днів на момент звернення до Світлодарської міської ради;

ґ) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на поточний рік;

д) кадастровий план земельної ділянки.

2.3 Міська рада згідно регламенту своєї діяльності у місячний строк розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про погодження продажу земельної ділянки та про проведення  експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:

а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки;

б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

в) якщо щодо суб’єкта  підприємницької діяльності порушена справа про банкрутство або припинення його діяльності;

г)встановлена Земельним кодексом України заборона на передачу земельної ділянки у приватну власність;

ґ) відмова від укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки;

Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржене в суді.

2.4 Рішення Світлодарської  міської ради про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки (примірний зразок  договору - додаток 3).

2.5 Договір про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки може підлягати нотаріальному посвідченню на вимогу однієї із сторін.

2.6 Витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки приймає на себе Платник.

2.7 Кошти в рахунок авансового внеску до 20 відсотків вартості земельної ділянки, сплачуються громадянином, фізичною особою-підприємцем або юридичною особою протягом семи робочих днів після укладання відповідного договору. Авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, та не можуть бути  більшими ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки.  

2.8 Після сплати Покупцем земельної ділянки авансового внеску Конкурсною комісією з відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель проводиться конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності у сфері оцінки земель з дотриманням принципів визначених Законом України «Про публічні закупівлі» та здійснюється замовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки шляхом укладення відповідного договору.  

2.9 Замовником експертної грошової оцінки виступає виконавчий комітет Світлодарської  міської ради.

2.10 За результатами проведення незалежної експертної грошової оцінки земельної ділянки складається звіт. Звіт про експертну грошову оцінку який є документом,  що містить висновки  про вартість  земельної ділянки  та  підтверджує виконані процедури з оцінки земельної ділянки  суб'єктом  оціночної   діяльності   -   суб'єктом   господарювання відповідно   до   договору.  Звіт  підписується  оцінювачами,  які безпосередньо проводили оцінку земельної ділянки,  і скріплюється печаткою  та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.

Звіт про експертну грошову оцінку підлягає державній експертизі  (стаття 21 Закон про оцінку земель) та рецензуванню (ст22 Закон про оцінку земель).

2.11 Рішення Світлодарської  міської ради про продаж земельної ділянки приймається на підставі експертної грошової оцінки , що має звіт який пройшов державну експертизу та  рецензування в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України. Зазначені документи є підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. В рішенні обов’язково вказується  строк для відповіді на пропозицію щодо укладання договору та умови втрати його чинності, у випадку зволікання покупця від укладання договору.

2.12 Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.(ст.128 З.К) Витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу земельної ділянки  та реєстрації цього договору покладаються на Покупця. Договір вважається укладеним з моменту його реєстрації відповідно до чинного законодавства (ст.640 Цив код).

2.13 Пропозиція про укладання договору із зазначенням строку для надання відповіді разом із двома примірниками договору надсилається покупцю поштовим відправленням з повідомленням або вручається особисто під розписку для підписання. Вважається що сторони досягли згоди в разі підписання примірників договору переможцем конкурсу та їх надання виконавчому комітету Світлодарської міської ради протягом строку вказаного в пропозиції. (ст 641, 643 Цивільного кодексу України ). В разі неодержання відповіді Посадові особи виконавчого комітету Світлодарської міської ради негайно повідомляють покупця про відмову від укладання договору.

2.14 Ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт на замовлення Світлодарської міської ради, за яку діє її виконавчий комітет. Організація, яка здійснює експертну грошову оцінку земельної ділянки визначається спеціально створеною Комісією з відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель.

2.15 Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що становить не більше 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

2.16 Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

2.17 Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але не більше ніж на п'ять років. Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки визначається Кабінетом Міністрів України.

2.18 Кошти, отримані від продажу земельних ділянок у м. Світлодарськ, зараховуються до місцевого бюджету.

 

3.      Особливості продажу земельних ділянок в м. Світлодарськ  іноземним державам, іноземним юридичним особам

 

3.1    Продаж  земельних  ділянок,  що  перебувають  у  власності Світлодарської міської територіальної громади,  іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється Світлодарською  міською радою за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

 

4.      Підготовка до проведення конкурсу

 

У цьому пункті  нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

суб'єкти оціночної діяльності в сфері оцінки земель:

юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

претендент - суб'єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до конкурсної комісії Світлодарської міської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, і якого допущено до участі в конкурсі;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки та терміну їх виконання;

підтвердні документи - документи, які визначають юридичний статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо будуть виконувати землеоціночні роботи, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

4.1. Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель проводиться окремо по кожній земельній ділянці – об’єкту оцінки.

4.2. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності здійснюється Конкурсною комісією з відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель (далі – Комісія), склад якої затверджується рішенням Світлодарської міської ради.

Комісія утворюється у складі 7 осіб з числа працівників апарату виконавчого комітету Світлодарської  міської ради та депутатів міської ради.  

4.3. Очолює Конкурсну комісію голова комісії. Голова Конкурсної комісії у межах наданих повноважень:

- скликає засідання Комісії;

- головує на засіданнях Комісії;

- видає доручення, обов'язкові для членів Комісії;

- організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд Комісії;

- підписує протоколи Комісії, витяги з протоколу засідання Комісії, інформаційні листи та іншу кореспонденцію передбачену в межах повноважень Комісії.

У разі його відсутності повноваження Голови Конкурсної комісії переходять до Заступника Голови Конкурсної комісії.

4.5. Секретар Конкурсної комісії:

- забезпечує виконання доручень голови Комісії;

- готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

- оформляє протоколи засідань Комісії.

Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням Світлодарського міського голови

4.6. До повноважень Конкурсної комісії  з відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель належать:

- визначення умов та дати проведення конкурсу;

- підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу та відомостей про земельну ділянку - об’єкт оцінки;

- визначення претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також прийняття рішень стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

- розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з'ясування їх повноти і відповідності вимогам цього Положення та чинного законодавства;

- повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв'язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації;

- розгляд та оцінка пропозицій учасників конкурсу;

- визначення переможця конкурсу;

- повідомлення учасників конкурсу про результати проведеного конкурсу.

4.7. До участі в конкурсі можуть бути допущені:

- суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отриманого відповідно до Закону України "Про оцінку земель", яким передбачено здійснення діяльності з оцінки землі, та які мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт, отриману відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", та яких внесено до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

4.8. Інформація про проведення конкурсу публікується не менше ніж за 10 днів до оголошеної дати проведення конкурсу. Інформація про проведення конкурсу публікується на офіційному сайті Світлодарської міської ради.    

 4.9. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності має містити:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- відомості про земельну ділянку - об’єкт оцінки;

- кінцевий термін подання документів;

- термін виконання робіт в календарних днях;

- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки земельних ділянок);

- місцезнаходження Комісії, контактні телефони.

- інші необхідні відомості

 4.10. Відомостями про земельну ділянку – об’єкт оцінки є:

- мета проведення оцінки;

- місце розташування земельної ділянки;

- особливості та характер забудови ділянки;

- правовий режим ділянки;

- розмір земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки.

 4.11 Для участі у конкурсі претенденти подають до конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель конкурсну документацію, що складається із заяви та підтвердних документів, які подаються в запечатаному конверті з їх описом.

До підтвердних документів належать:

- копія установчого документа претендента (для юридичних осіб), завірена належним чином;

- копія паспорту (для претендента - фізичної особи), завірена належним чином;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (для претендента - фізичної особи), завірена належним чином;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок завірені належним чином ;

- копія Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отриманого відповідно до Закону України "Про оцінку земель" завірена належним чином;

- копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт, отриманої відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" завірена належним чином;

- копія довідки (або іншої підтверджувальної документації) про включення до  Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- інформація про претендента (документ, який містить відомості про досвід роботи, кваліфікацію, особистий досвід роботи оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які працюють у його штатному складі);

- інформація про кількість звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які на час проведення конкурсу підготовлені претендентом (вказати наявність зауважень з боку центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу, до цих звітів, за підсумками їх державної землевпорядної експертизи);

- конкурсні пропозиції і інші документи.

4.12. Конкурсна пропозиція подається претендентом в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу. 

4.13. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем Комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання Комісії.

4.14 Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу.

 

5.      Порядок проведення конкурсу

 

5.1. Засідання Конкурсної Комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її загального складу.  

5.2. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії в день проведення конкурсу.

5.3. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель враховуються:

- запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно із вартістю виконання робіт, яка запропонована іншими учасниками конкурсу;

- дотримання претендентом термінів виконання робіт;.

- кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу;

- досвід учасника конкурсу з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

- кількість звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які на час проведення конкурсу підготовлені претендентом та наявність зауважень з боку центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу, до цих звітів, за підсумками їх державної землевпорядної експертизи;

- професійність та ефективність діяльності претендента (визначається за результатами рецензування звітів; проходження оцінювачами підвищення кваліфікації; кількості осіб, що склали кваліфікаційний іспит;  кількості осіб, що перебували на стажуванні в суб'єкта оціночної діяльності, тощо).

5.4. Комісія має право залучати до своєї роботи спеціалістів.

5.5. У разі  потреби , комісія може заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу та запитувати додаткові документи.  

5.6. Рішення Комісії приймається шляхом відкритого голосування.

5.7.Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю від загальної кількості присутніх членів комісії  та оформляється протоколом, який підписується всіма членами комісії. За бажанням членів комісії, не згідних з рішенням, у протоколі засідання зазначається їх окрема думка.

5.8. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.

5.9. Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують голова , секретар та усі присутні на засіданні члени Конкурсної комісії. Протокол засідання конкурсної комісії оприлюднюється на сайті Світлодарської міської ради.

5.10. Рішення Конкурсної комісії про обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель та/або укладення з ним договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для укладання договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Примірний зразок договору наведено у додатку 1.

5.11. Рішення комісії може бути оскаржене у встановленому законом порядку.

 

6.       Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами

 

6.1. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності, Комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним цим Положенням.

6.2. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс уважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова Комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

6.3 У п’ятиденний строк з дня проведення конкурсу секретар Конкурсної комісії інформує учасників конкурсу про результати конкурсу.

6.4. До проекту договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, який укладається з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами, які працюють у штатному складі станом на дату проведення оцінки. У разі відсутності хоча б одного документа, що підтверджує наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами, які працюють у його штатному складі, договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не укладається.

 

6.5.Пропозиція про укладання договору із зазначенням строку для надання відповіді разом із двома примірниками договору надсилається переможцю конкурсу поштовим відправленням з повідомленням або вручається особисто під розписку для підписання. Договір є укладеним в разі підписання примірників договору переможцем конкурсу та їх надання виконавчому комітету Світлодарської міської ради протягом строку вказаного в пропозиції. (ст 641, 643 Цивільного кодексу України ). В разі одержання відповіді із запізненням переможець конкурсу негайно повідомляється про відмову від укладання договору. В договорі враховуються умови, запропоновані переможцем конкурсу.

В разі не укладання Договору із переможцем конкурсу, договір укладається з особою, яка запропонувала найкращі, після переможця, умови. Договір на проведення експертної грошової оцінки публікується на сайті Світлодарської міської ради

6.6 На вимогу учасників конкурсу, які не визнані переможцями, на підставі їх заяви надаються витяги з протоколу засідання Комісії.

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

Додаток 1

до Порядку

продажу земельних ділянок

                                                                          несільськогосподарського

     призначення на яких розташовані

    об’єкти нерухомого майна

 

 

До Світлодарської  міської ради   

від_______________________________________

__________________________________________

мешкає ___________________________________

код  ______________________________________

паспорт:серія __________№_________________

виданий__________________________________

_________________________________________

дата _____________________________________

тел.. _____________________________________

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу продати мені земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею ____________________________, що розташована за адресою:м.Світлодарськ,  _____________________________________________ , цільове призначення земельної ділянки    ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Цією заявою одночасно надаю згоду на укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

Розмір авансового внеску прошу встановити в розмірі ____________(%) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки .

На земельній ділянці розмішуються об’єкти нерухомості, що належать мені на праві приватної власності.

Зобов’язуюсь не проводити відчуження об’єктів нерухомості на період проведення землеоціночних робіт.

Витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки  та реєстрації цього договору добровільно приймаю (не приймаю ) на себе.

Витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу земельної ділянки  та реєстрації цього договору добровільно приймаю(не приймаю) на себе.

Зобов’язуюсь ( відповідно ст.13  ЗУ „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні ”) замовити та надати рецензію на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

Інформація викладена в даному зверненні не є конфіденційною.

 

«____» ____________ 20 __ р.  __________________________________        ______________  

                                                          (прізвище та ініціали)                                        (підпис)

 

Перелік документів, що додаються до заяви:  

1. Копія документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою (за наявності), або затверджений проект землеустрою відомості щодо якого внесені до автоматизованої бази даних ДЗК ;

2. Копії  документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди, крім тимчасових споруд), розташоване на цій земельній ділянці;

в) копія установчих документів для юридичної особи, а для громадянина – копія документа, що посвідчує особу;

3. Виписку або витяг про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця або юридичної особи  , що містять  дані чи перебувають зазначені особи в процесі банкрутства, припинення їх діяльності (ст 128 Земельного кодексу наказ мінюст від 31.03.2015  № 466/5) в паперовій формі та засвідчені підписом та печаткою державного реєстратора. Дата формування документа не повинна перевищувати 30 календарних днів на момент звернення до Світлодарської міської ради;

4. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на поточний рік;

5. Кадастровий план земельної ділянки.

 

 

 

«____» ____________ 20 __ р.      __________________________________    ______________  

                                                          (прізвище та ініціали)                                        (підпис)  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

Додаток 2

до Порядку

     продажу земельних ділянок

   несільськогосподарського

                                                                                       призначення на яких розташовані

                                                                          об’єкти нерухомого майна

 

                                                     До Світлодарської  міської ради 

від ______________________________________

_________________________________________

                         (повна назва юридичної особи) _______

(юридична адреса)

_________________________________________

(місцезнаходження - адреса офісу)

інн.  _____________________________________

тел.. _____________________________________

 

 

 

КЛОПОТАННЯ

 

Просимо продати земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею _____________,що розташована за адресою:  м.Світлодарськ,  __________________________,

цільове призначення земельної ділянки    ____________________________________________

________________________________________________________________________________

Цим клопотанням одночасно надаємо згоду на укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

Розмір авансового внеску просимо встановити в розмірі ____________(%) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

На земельній ділянці розмішуються об’єкти нерухомості, що належать _____________

______________________________________________________________ на праві приватної власності.

Зобов’язуємось не проводити відчуження об’єктів нерухомості на період проведення землеоціночних робіт.

Витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки  та реєстрації цього договору добровільно приймаємо(не приймаємо) на себе.

Витрати пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу земельної ділянки  та реєстрації цього договору добровільно приймаємо(не приймаємо) на себе.

Зобов’язуюсь ( відповідно ст..13  ЗУ „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні ”) замовити та надати рецензію на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

Інформація викладена в даному зверненні не є конфіденційною.

 

«____» ____________ 20 __ р.  

 

__________________________________                       ______________  

        (прізвище та ініціали)                                          М.П.  (підпис) 

 

Уповноважена особа, яка подає клопотання :__________________________________

                                                                                     (прізвище, ім’я та по батькові)

 

Паспорт: серія ______ № ___________ , виданий „___” ____________ ______ р.

_______________________________________________________________________________

                                                  (назва органу, що видав паспорт)

 

 

Перелік документів, що додаються до заяви:

1. Копія документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою (за наявності) або затверджений проект землеустрою відомості щодо якого внесені до автоматизованої бази даних ДЗК

2. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці(нотаріально посвідчені копії).

3. Виписку або витяг про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця або юридичної особи  , що містять  дані чи перебувають зазначені особи в процесі банкрутства, припинення їх діяльності (ст 128 Земельного кодексу наказ мінюст від 31.03.2015  № 466/5) в паперовій формі та засвідчені підписом та печаткою державного реєстратора. Дата формування документа не повинна перевищувати 30 календарних днів на момент звернення до Світлодарської міської ради

4. Копія установчих документів

5. Копія довідки ЄДРПОУ

6. Витяг з технічної документації  або довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

7. Кадастровий план земельної ділянки

 

«____» ____________ 20 __ р.

 

 __________________________________                       _______  

       (прізвище та ініціали)                                          М.П.  (підпис)  

 

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

Додаток 3

до Порядку

     продажу земельних ділянок

   несільськогосподарського

    призначення на яких розташовані

                                                                                     об’єкти нерухомого майна

 

 

 

 

ДОГОВІР

про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки

 

 

 

"___" ___________ 20__ року                                                                               м. Світлодарськ

 

Виконком Світлодарської міської ради в особі Світлодарського міського голови _____________________________ який діє на підставі рішення Світлодарської  міської ради №______ від ___________________ року, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельного кодексу України, рішення Світлодарської  міської ради №______ від ____________________ року , надалі Одержувач, з одного боку, та

_______________________________________________________________________________

(особа, яка подала заяву або назва юридичної особи, яка подала клопотання про продаж їй земельної ділянки )

в особі _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи, яка діє від імені юридичної особи – у разі подання клопотання )

який діє на підставі__________________________________________________

надалі Платник з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

 

1.Платник , який подав заяву (клопотання) щодо продажу йому земельної ділянки площею ______________ , що знаходиться у м. Світлодарськ  за адресою:

м.Світлодарськ,_________________________________________________, зобов’язується сплатити авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки у розмірі _____________(до 20 (двадцяти) відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою), що складає ____________________________________________________________.

(сума цифрами та прописом)

 

2. Платник зобов’язується сплатити авансовий внесок на рахунок: ______________________

_______________________________________________________________________________, отримувач - міський бюджет («Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) не пізніше 15-ти днів з моменту укладення цього договору. 

3. Одержувач зобов’язується не пізніше 30-ти робочих днів після повної сплати Платником авансового внеску оголосити конкурс по відбору суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної у п. 1 цього Договору. 

4. У разі відмови Платника від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.

5.У разі несплати Платником у встановлений термін авансового внеску договір вважається таким. що втратив чинність.

6.Особливі умови :________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до виконання сторонами зобов’язань по цьому договору.

7. Умови цього Договору є обов’язковими для Сторін і можуть бути змінені лише за згодою сторін, шляхом укладення письмових угод.

8. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін. 

Реквізити сторін

Одержувач

Виконком Світлодарської  міської ради,

що діє на підставі закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні",__________________________

 

Платник

_____________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий),

найменування юридичної особи, що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений), відомості про державну    реєстрацію та банківські  та банківські       реквізити)

Місцезнаходження :

юридичної особи 

84792, м. Світлодарськ,

проспект Миру,5

 

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

(індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код

 

Ідентифікаційний номер__________

(фізичної особи)

Ідентифікаційний код____________

(юридичної особи)

 

Підписи сторін

Одержувач

___________________________

              м.п.

Платник

________________________________

         м.п. (за наявності печатки)

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

Додаток 4

до Порядку

                                                                           продажу земельних ділянок

                                                                         несільськогосподарського

                                                                                      призначення на яких розташовані

                                                                          об’єкти нерухомого майна

 

 

 

                                                                       ДОГОВІР                     

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  

 

 

 

_________________ 20__ року                                                                 м. Світлодарськ

 

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради Донецької області,   в особі Світлодарського   міського голови ______________________________, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення ___ сесії ___ скликання Світлодарської  міської ради № _____ від ______________ _______ , рішення __ сесії __ скликання Світлодарської міської ради №_____ від __ ___________ _________, (надалі – „Замовник”), з одного боку, та______________________________________________ _____________________________________________в особі ______________________ _____________________________________, який діє на підставі Статуту та ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт серія ___ № _________ (надалі – „Суб’єкт оціночної діяльності ”), з іншого боку уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1"Замовник" доручає, а "Суб’єкт оціночної діяльності" приймає на себе обов'язки щодо виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею _________, яка розташована за адресою: _______________________________

1.2 Термін виконання робіт за цим Договором ____ календарних днів.

 

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1 Вартість робіт, зазначених у п. 1.1. цього Договору, визначається у розмірі

______________________________________________________________________грн.

(цифрами та прописом)

2.2 Розрахунок за виконану роботу здійснюється не пізніше десятого дня з часу підписання „Замовником ” акта приймання - передачі робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.1 "Замовник" зобов'язаний, не пізніше п’яти  робочих днів з дня укладення цього договору передати "Суб’єкту оціночної діяльності" наступні документи:

  - рішення міської ради про надання дозволу на проведення експертної оцінки земельної ділянки;

 - землевпорядну документацію: проект відведення земельної ділянки або технічну документація із землеустрою;

 - копію документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці;

 - довідку (або витяг) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;  

3.2 " Суб’єкт оціночної діяльності " зобов'язаний провести оцінку станом на

„___” __________ 20____ року.

 

4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ - ПЕРЕДАЧІ РОБІТ  

4.1 Після завершення робіт "Суб’єкт оціночної діяльності " передає "Замовнику" звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, оформлений у встановленому порядку у кількості 2 примірники. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1 За невиконання експертної грошової оцінки земельної ділянки у термін, передбачений цим Договором, з "Суб’єкта оціночної діяльності" стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка від вартості робіт за цим Договором за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості. 

5.2 "Замовник" не пізніше п’яти  робочих днів з дня укладення цього договору передає "Суб’єкту оціночної діяльності"  технічне завдання на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, затверджене „Замовником ”

5.3 „Суб’єкт оціночної діяльності ” забезпечує збереженість отриманих від "Замовника" документів у ході проведення оцінки та зобов’язується не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману від "Замовника" в ході проведення експертної грошової оцінки, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

5.4 Одночасно з передачею звіту про експертну грошову оцінку "Суб’єкту оціночної діяльності"  повертає документацію, яка була надана „Замовником ” в процесі виконання роботи, та передає акт прийому-передачі робіт по експертній грошовій оцінці.

5.5 "Замовник" протягом 10 днів направляє "Суб’єкту оціночної діяльності"  підписаний акт прийому-передачі робіт по експертній грошовій оцінці об'єкта або мотивовану відмову його підписання

5.6 „Суб’єкт оціночної діяльності ” має право відмовитися від проведення оцінки у випадках, якщо "Замовник" порушив умови Договору чи не забезпечив надання необхідної інформації

5.7 „Суб’єкт оціночної діяльності ” не зобов'язаний виконувати будь-яку додаткову роботу, яка не відповідає переліку зобов'язань, обумовлених даним Договором.

 

6. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

6.1 Цей Договір може бути розірваним за взаємною згодою сторін або з ініціативи будь-якої із сторін у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

8.1Договір діє з ____ _____________ 20____ року до ____ ____________ 20__ року

 

 9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

 

 

Суб’єкт оціночної діяльності :

________________________________

_____________________________________________

р/р __________________________________

МФО ________, код ЗКПО _______________

_____________________________________

 

ЗАМОВНИК:

Виконавчий комітет  Світлодарської  міської ради

84792, Донецька обл., м. Світлодарськ,

проспект Миру,5

 ____________________________________________

____________________________________________

 

 

Керівник                                                                        Міський голова

 

__________________           ______________              ______________            _____________

       (підпис)                                 (П І Б)                               (підпис)                          (П І Б)

 

М.П.                                                                                             М.П.

 

 

Міський голова                                                                               А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

                                                                                                     Додаток 5

                                                  до Порядку

   продажу земельних ділянок     несільськогосподарського

                                                                                    призначення на яких розташовані

                                                                       об’єкти нерухомого майна

 

 

АКТ

 

прийому - передачі робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки

 

 

______________20___р.                                                                    м.Світлодарськ

 

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради Донецької області, в особі ____________________________________________________________________ ___________________________________________, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення ___ сесії ___ скликання Світлодарської  міської ради № _____ від ___________ 20___року , рішення __ сесії __ скликання Світлодарської  міської ради №_____ від __ ___________ 20___ року, (надалі – „Замовник”), з одного боку,

та_______________________________________________________________________ _____________________________________________в особі ______________________ _____________________________________,який діє на підставі Статуту та ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт серія ______ № __________ (далі – Суб’єкт оціночної діяльності) з іншого боку засвідчують наступне:

 

 

1. Суб’єкт оціночної діяльності передає, а Замовник приймає виконаний згідно Договору № ______ від «___» _____________ 20___ р. звіт  про експертну грошову оцінку земельної ділянки:

__________________________________________________________________________

(площа та адреса земельної ділянки)

 на ______________ аркушах.

 

2. Загальна вартість виконаних робіт по Договору складає:

__________________________________________________________________________

(сума цифрами та прописом)

 

3. Експертна грошова оцінка земельної ділянки згідно звіту становить:

________________________________________________________________ грн.

(сума цифрами та прописом)

 

3. Відповідальність за якість виконання експертної грошової оцінки несе Суб’ єкт оціночної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

 

 ЗАМОВНИК:

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

 

Суб’єкт оціночної діяльності:

 

 

 

М.П.

 

 

 

М.П.

 

 


Проєкт регуляторного акту - рішення Світлодарської міської ради "Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на 2021 рік"
Проєкт регуляторного акту - рішення Світлодарської міської ради "Про встановлення ставок земельного податку на території Світлодарської міської ради на 2019 рік"
Проєкт регуляторного акту - рішення Світлодарської міської ради "Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Світлодарської міської ради на 2019 рік"
Проєкт регуляторного акту - рішення Світлодарської міської ради "Про встановлення ставок земельного податку на території Світлодарської міської ради на 2020 рік"
Проєкт регуляторного акту - рішення Світлодарської міської ради "Про встановлення ставок податку та пільг на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Світлодарської міської ради на 2020 рік"
Розробка, просування сайту ©