Розділи сайту Новини

 

 

 

СКЛАД

громадської ради при виконкомі Світлодарської міської ради

 

Безпальчук

Людмила Станіславівна

-редактор газети «Енергетик» Вуглегірської ТЕС

 

 

Бєлоногова

Віра Григорівна

- голова Світлодарської міської громадської організації «Діти війни і трудового фронту»

 

 

Дерябкіна

Вікторія  Олегівна

-  учитель Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

 

Гридіна

Наталя Олександрівна

- член громадської організації  «Союз -Чорнобиль міста Світлодарськ»

 

 

Коменко

Наталя Миколаївна

- вихователь Світлодарського ДНЗ № 10 «Веселка»

 

 

Кушнарьова

Тетяна Володимирівна

- старша сестра медична хірургічного відділення  КЗ «Світлодарська міська лікарня»

 

 

Недригайлова

Ірина Анатоліївна

-комірник  Світлодарського ДНЗ № 1 «Ластівка»

 

 

Попова

Анастасія Миколаївна

-учитель української мови та літератури Світлодарського НВК

 

 

Чудновець  

Галина Іванівна

- член громадської організації «Ветерани України міста Світлодарськ»

 

 

Яценко

Олена Вікторівна

- інженер з організації експлуатації та ремонту  КП «Веста»

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при виконкомі Світлодарської міської ради 
 
1. Громадська рада при виконкомі Світлодарської міської ради (далі - громадська  рада)  є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для взаємодії виконкому Світлодарської міської ради з громадськістю, врахування  громадської  думки  виконкомом Світлодарської  міської ради. 
               2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України,  прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів  України, а також Положенням про Громадську раду при виконкомі Світлодарської міської ради, розробленим на основі Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
               Положення про громадську раду розробляється громадською радою та затверджується виконкомом Світлодарської міської ради. 
               Положення  про  громадську  раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті   міської ради  протягом   трьох   робочих   днів  з  моменту затвердження.
               3. Основними завданнями громадської ради є: 
            створення реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні  справами міста; 
           здійснення   громадського   контролю  за  діяльністю  виконкому міської ради. 
               4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань: 
               1) готує та подає виконкому Світлодарської міської ради  пропозиції  до  орієнтовного  плану проведення консультацій з громадськістю,  а також щодо  проведення консультацій, не передбачених таким планом; 
               2) готує та подає  виконкому Світлодарської міської ради  пропозиції  щодо  організації консультацій з громадськістю; 
               3) подає виконкому міської ради обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, 
щодо  яких  виконком міської ради проводить консультації з громадськістю, а також
щодо   підготовки  проектів  нормативно-правових  актів  з  питань формування  та  реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи виконкому міської ради;
        4) проводить   відповідно   до   законодавства   громадську експертизу   діяльності   виконкому міської ради та   громадську  антикорупційну експертизу   нормативно-правових      актів     та     проектів нормативно-правових актів, які розробляє виконком міської ради;
               5) здійснює громадський  контроль  за  врахуванням виконкомом Світлодарської міської ради  пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та  відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка   знаходиться  у  його  володінні,  а  також  дотриманням  ним нормативно-правових  актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
               6) інформує в обов'язковому порядку  громадськість  про  свою діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  веб-сайті Світлодарської міської ради  або в інший прийнятний спосіб; 
               7) збирає,  узагальнює  та  подає   виконкому Світлодарської  міської ради    інформацію   про пропозиції  громадських  організацій  щодо  вирішення питань,  які мають важливе суспільне значення;
               8) організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних питань розвитку міста; 
               9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність. 
5. Громадська рада має право: 
               1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо); 
               2) залучати до роботи  ради  працівників виконкому Світлодарської міської ради (в межах їх посадових обов’язків),  представників підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників),  а також окремих фахівців; 
               3) організовувати   і   проводити   семінари,  конференції, засідання за круглим столом та інші заходи; 
               4) отримувати  в установленому порядку від виконкому Світлодарської міської ради  інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради; 
               5) отримувати  від виконкому Світлодарської міської ради проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у три-
денний строк після початку таких консультацій.
               Члени громадської ради мають право доступу  в  установленому порядку до приміщення виконкому Світлодарської міської ради. 
               6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських,  релігійних,  благодійних  організацій,   професійних спілок  та їх об'єднань,  творчих спілок,  асоціацій,  організацій роботодавців,  недержавних засобів  масової  інформації  та  інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства   України   (далі   -    інститути    громадянського суспільства). 
               7. Склад  громадської  ради формується  на установчих зборах шляхом голосування за  кандидатури,  які  добровільно заявили  про  бажання  брати  участь  у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. 
               Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими зборами. 
               Строк повноважень складу громадської ради - два роки. 
               До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному  представнику   від  кожного  інституту  громадянського суспільства. 
               Членство в громадській раді є індивідуальним. 
               8. Для  формування  складу громадської  ради  виконком Світлодарської міської ради  утворює ініціативну  групу  з  підготовки  установчих  зборів  за   участю інститутів громадянського суспільства. 
               Якщо при  виконкомі Світлодарської міської ради вже утворена громадська рада,  то не пізніше ніж за 60 календарних  днів  до  закінчення  її  повноважень  вона утворює  ініціативну  робочу  групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради. 
               До складу ініціативної групи з підготовки  установчих  зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті,  які є членами діючої громадської ради,  та виконкому Світлодарської міської ради. 
               Персональний склад ініціативної групи  виконком міської ради оприлюднює на  своєму  офіційному  веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення. 
               Не пізніше   ніж  за  45  календарних  днів  до  проведення установчих зборів виконком Світлодарської міської ради в  обов'язковому  порядку  оприлюднює  на своєму   веб-сайті  або в інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою  повідомлення  про  дату,  час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах,  відомості про склад  ініціативної групи  та  прізвище,  ім'я,  електронну  адресу  та номер телефону відповідальної особи. 
               Для участі  в  установчих  зборах   до   ініціативної   групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. 
               До заяви додаються: 
               рішення керівника інституту громадянського суспільства,  якщо інше не передбачено його установчими документами,  про делегування представника для участі в установчих зборах,  посвідчене  печаткою (у разі наявності); 
               біографічна довідка   делегованого   представника   інституту громадянського суспільства; 
               копії документів,  що  підтверджують  легалізацію   інституту громадянського суспільства; 
               відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти  інституту грома-дянського суспільства, номер контактного телефону. 
               За 30  календарних  днів  до  проведення  установчих   зборів приймання заяв для участі у них припиняється.  На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур  до  нового  складу  громадської ради та у разі потреби уточнює  місце  проведення  установчих  зборів,   про   що виконком Світлодарської міської ради повідомляє  на  своєму  веб-сайті або в інший прийнятний спосіб. 
   Під час проведення установчих зборів  з  числа  їх  учасників обирається  голова    зборів,    секретар,   заслуховується інформація про  результати  діяльності  громадської ради,   що   діяла  при виконкомі Світлодарської міської ради до  проведення установчих зборів. 
               Рішення   установчих  зборів  оформляється  протоколом,  який  складається  протягом  трьох  робочих  днів  з  моменту проведення установчих  зборів,  підписується головою та секретарем установчих зборів і подається виконкому міської ради. 
               Виконком Світлодарської міської ради оприлюднює   протокол  установчих  зборів  на  своєму офіційному  веб-сайті  або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.
               9. Виконком Світлодарської міської ради  затверджує  склад  громадської  ради  на   підставі протоколу установчих зборів і оприлюднює   його  на  своєму офіційному  веб-сайті  або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів.
               10. Членство  в  громадській  раді  припиняється  на підставі рішення громадської ради у разі: 
               систематичної відсутності  члена  громадської  ради   на   її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази); 
               повідомлення керівника  інституту громадянського суспільства, якщо  інше  не  передбачено  його  установчими  документами,   про відкликання  свого  представника  та  припинення  його  членства в громадській раді; 
               скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, пред-ставника якого обрано до складу громадської ради; 
               неможливості члена  громадської  ради  брати  участь у роботі громадської ради за станом здоров'я,  визнання у судовому  порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним; 
               подання членом громадської ради відповідної заяви. 
        обрання  члена  громадської  ради народним депутатом України, депутатом   місце-вих рад або  призначення  на посаду в  органі  місцевого  самоврядування; 
     
         набрання  законної  сили  обвинувальним  вироком  щодо  члена громадської ради;
    
          смерті  члена  громадської ради.
        Зміни  у  складі  громадської  ради  затверджуються  рішенням органу  на  підставі  протоколу  засідання громадської ради. Орган оприлюднює відомості про такі зміни на 
своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
        10.1 Дострокове  припинення  діяльності  громадської  ради здійснюється у разі: 
    
- коли  засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;
 
   -  невиконання   громадською   радою   без   об’єктивних  причин більшості заходів, пе-редбачених річним планом її роботи;
   
 - прийняття відповідного рішення на її засіданні;
    
- реорганізації або ліквідації органу.
    
          Рішення    про   припинення   діяльності   громадської   ради оформляється відповідним актом органу.
  
            У  разі  припинення  діяльності  громадської  ради з підстав, передбачених  абзацами  другим  -  четвертим  цього  пункту, орган утворює  протягом 15 календарних днів відпо-відно до вимог пункту 8 цього Типового положення ініціативну групу з підготовки уста-новчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.
               11. Громадську  раду  очолює голова,  який обирається з числа членів  ради  на  її   першому   засіданні   шляхом   голосування. 
               Голова громадської  ради може мати  заступників,  які обираються з числа членів ради шляхом голосування. 
               Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді,   у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду. 
        У  разі  припинення  повноважень  голови  громадської ради до обрання  нового  голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської  ради  заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.
               12. Голова громадської ради: 
               організовує діяльність громадської ради; 
               організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення; 
               підписує документи від імені громадської ради; 
   представляє громадську  раду   у   відносинах   з виконком Світлодарської міської ради,  об'єднаннями громадян, засобами масової інформації, підприємствами, установами і                  організаціями міста;
               може брати участь у засіданнях  виконкому Світлодарської міської ради і відкритих засіданнях його комісій.
               13. За заявою громадської ради міський голова може покласти здійснення  функцій  секретаря  громадської  ради  на представника виконкому міської ради.
               14. Основною  формою роботи громадської ради є засідання,  що проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою голови  громадської ради, керівника органу або однієї третини  загального  складу її членів.
        Повідомлення  про скликання засідань громадської ради, у тому числі  позачергових,  доводяться  до  відома  кожного  її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному  веб-сайті. 
               Засідання громадської  ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу. 
               Засідання громадської ради проводяться відкрито.       У засіданнях  громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу міський голова або уповноважений представник виконкому міської ради. 
               За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи. 
               15. Рішення    громадської    ради    приймається   відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні.  У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
               Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є обов'язковими для розгляду виконкомом Світлодарської міської ради.
               Рішення виконкому Світлодарської міської ради, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття  в  обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів громадської ради та громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на веб-сайті  або  в  інший  прийнятний  спосіб. Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення. 
               15-1. На  засіданні  громадської  ради,  яке  проводиться за участю   представників   виконкому міської ради   в   I   кварталі  кожного  року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік. 
              Річний   план  роботи  громадської  ради  та  звіт  про  його виконання оприлюд-нюються на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.
               16.  Установчі  документи,  склад громадської ради, протоколи засідань,  прийняті  рішення та інформація про хід їх виконання, а також   інші   відомості   про   діяльність   громадської  ради  в обов’язковому  порядку розміщуються на офіційному веб-сайті.
   17. Забезпечення секретаріату громадської  ради  приміщенням, засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює виконком Світлодарської міської ради. 
  18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.  
                                        
 

 

 

 

 

 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  23.12.2021 № 59

м.Світлодарськ

 

 

    

    

 

 

Про Громадську раду при виконкомі Світлодарської міської ради

 

 

 

            З метою створення у місті умов для розвитку громадського суспільства, консолідації зусиль місцевих об’єднань громадян у розв’язанні проблемних питань міста, налагодження ефективності взаємодії виконкому міської ради з громадськістю, врахуванням громадської думки під час формування та реалізації рішень виконкому Світлодарської міської ради, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», керуючись статтею 36 Конституції України, статтями 8,9 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

            1. Створити Громадську раду при виконкомі Світлодарської міської ради та затвердити її склад згідно з додатком 1 (додається).

            2. Погодити Положення про Громадську раду при виконкомі Світлодарської міської ради згідно з додатком 2 (додається).

            3. Призначити уповноваженою особою виконкому міської ради на засіданнях Громадської ради керуючого справами виконкому Дейкун Л.П.

            4. Рекомендувати міській газеті «Енергетик» висвітлювати діяльність Громадської ради при виконкомі Світлодарської міської ради.

            5. Контроль щодо виконання даного рішення покласти  на керуючого справами виконкому Дейкун Л.П.

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

  

Додаток  1

                                                                                                          до рішення виконкому

                                                                                                          міської ради

                                                                                                          від  23.12.2021 № 59

 

СКЛАД

 

Громадської ради при виконкомі Світлодарської міської ради

 

 

 

Безпальчук

Людмила Станіславівна

-редактор газети «Енергетик» відділу сервісно-побутового обслуговування Вуглегірської ТЕС

 

 

Бєлоногова

Віра Григорівна

- голова Світлодарської міської громадської організації «Діти війни і трудового фронту»

 

 

Віннік

Катерина Олександрівна

-  учитель Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

 

Ганич

Дмитро Валерійович

- завідуючий хірургічним відділенням Світлодарської міської

лікарні

 

 

Галуза

Олена Григорівна

- вихователь  Світлодарського ДНЗ № 11 «Берізка»

 

 

Коменко

Наталя Миколаївна

- вихователь Світлодарського ДНЗ № 10 «Веселка»

 

 

Патремай

Валентина Анатоліївна

-вихователь Світлодарського ДНЗ № 1 «Ластівка»

 

 

Попова

Анастасія Миколаївна

-учитель української мови та літератури Світлодарського НВК

 

 

Саєнко

Раїса Степанівна

- член громадської організації «Ветерани України міста Світлодарськ»

 

 

Яценко

Олена Вікторівна

- головний інженер  КП «Веста»

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л.П.ДЕЙКУН

 

 

Додаток  2

                                                                                                          до рішення виконкому

                                                                                                          міської ради

                                                                                                          від 23.12.2021 № 59

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при виконкомі Світлодарської міської ради 
 
1. Громадська рада при виконкомі Світлодарської міської ради (далі - Громадська  рада)  є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні  справами м.Світлодарська,  налагодження ефективної взаємодії виконкому Світлодарської міської ради з громадськістю, врахування  громадської  думки  виконкомом Світлодарської  міської ради. 
               2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України,  прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів  України, а також Положенням про Громадську раду при виконкомі Світлодарської міської ради, розробленим на основі Типового положення затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».
               Положення про Громадську раду  погоджується виконкомом Світлодарської міської ради  та схвалюється на засіданні Громадської ради. 
               3. Основними завданнями Громадської ради є: 
               створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні  справами міста; 
налагодження ефективної взаємодії виконкому Світлодарської міської ради з громадськістю.
 
               4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань: 
               1) готує та подає виконкому Світлодарської міської ради  пропозиції  до  орієнтовного  плану проведення консультацій з громадськістю,  а також щодо  проведення консультацій, не передбачених таким планом; 
               2) готує та подає  виконкому Світлодарської міської ради  пропозиції  щодо  організації консультацій з громадськістю; 
               3) проводить  відповідно до законодавства громадську експертизу проектів нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю; 
               4) здійснює громадський  контроль  за  врахуванням виконкомом Світлодарської міської ради  пропозицій та зауважень громадськості; 
               5) інформує в обов'язковому порядку  громадськість  про  свою діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  веб-сайті виконкому Світлодарської міської ради  або в інший прийнятний спосіб; 
               6) збирає,  узагальнює  та  подає   виконкому Світлодарської  міської ради    інформацію   про пропозиції  громадських  організацій  щодо  вирішення питань,  які мають важливе суспільне значення; 
               7) організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних питань міста; 
               8) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність. 
               
5. Громадська рада має право: 
               1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо); 
               2) залучати до роботи  ради  працівників виконкому Світлодарської міської ради (в межах їх посадових обов’язків),  представників підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників),  а також окремих фахівців; 
               3) організовувати   і   проводити   семінари,    конференції, засідання за круглим столом та інші заходи; 
 
2
 
               4) отримувати  в установленому порядку від виконкому Світлодарської міської ради  інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради; 
               5) отримувати  від виконкому Світлодарської міської ради проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю. 
               Члени Громадської ради мають право доступу  в  установленому порядку до приміщення виконкому Світлодарської міської ради. 
               6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських,  релігійних,  благодійних  організацій,   професійних спілок  та їх об'єднань,  творчих спілок,  асоціацій,  організацій роботодавців,  недержавних засобів  масової  інформації  та  інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства   України   (далі   -    інститути    громадянського суспільства). 
               7. Склад  Громадської  ради  формується  на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за  кандидатури,  які  добровільно заявили  про  бажання  брати  участь  у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. 
               Кількісний склад Громадської  ради  визначається  установчими зборами. 
               Строк повноважень складу Громадської ради - два роки. 
               До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному  представнику   від  кожного  інституту  громадянського суспільства. 
               Членство в Громадській раді є індивідуальним. 
               8. Для  формування  складу Громадської  ради  виконком Світлодарської міської ради  утворює ініціативну  групу  з  підготовки  установчих  зборів  за   участю інститутів громадянського суспільства. 
               Якщо при  виконкомі Світлодарської міської ради вже утворена Громадська рада,  то не пізніше ніж за 60 календарних  днів  до  закінчення  її  повноважень  вона утворює  ініціативну  робочу  групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради. 
               До складу ініціативної групи з підготовки  установчих  зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті,  які є членами діючої Громадської ради,  та виконкому Світлодарської міської ради. 
               Не пізніше   ніж  за  30  календарних  днів  до  проведення установчих зборів виконком Світлодарської міської ради в  обов'язковому  порядку  оприлюднює  на своєму   веб-сайті  або в інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою  повідомлення  про  дату,  час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах,  відомості про склад  ініціативної групи  та  прізвище,  ім'я,  електронну  адресу  та номер телефону відповідальної особи. 
               Для участі  в  установчих  зборах   до   ініціативної   групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. 
               До заяви додаються: 
               рішення керівника інституту громадянського суспільства,  якщо інше не передбачено його установчими документами,  про делегування представника для участі в установчих зборах,  посвідчене  печаткою (у разі наявності); 
               біографічна довідка   делегованого   представника   інституту громадянського суспільства; 
               копії документів,  що  підтверджують  легалізацію   інституту громадянського суспільства; 
               інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років. 
               За 10  календарних  днів  до  проведення  установчих   зборів приймання заяв для участі у них припиняється.  На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур  до  нового  складу  Громадської ради та у разі потреби уточнює  місце  проведення  установчих  зборів,   про   що виконком Світлодарської міської ради повідомляє  на  своєму  веб-сайті або в інший прийнятний спосіб. 
                               
3
 
Під час проведення установчих зборів  з  числа  їх  учасників обирається    голова    зборів,    секретар,   лічильна   комісія, заслуховується інформація про  результати  діяльності  Громадської ради,   що   діяла  при виконкомі Світлодарської міської ради до  проведення установчих зборів. 
               Протокол установчих зборів,  відомості про склад  Громадської ради виконком Світлодарської міської ради  оприлюднює  на своєму офіційному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб. 
               9. Виконком Світлодарської міської ради  затверджує  склад  Громадської  ради  на   підставі протоколу установчих зборів.
               Інститути громадянського суспільства, які не є членами Громадської ради можуть в індивідуальному порядку подавати заяви про включення своїх представників у склад Громадської ради. Заяви розглядаються на засіданні Громадської ради. Рішення приймається більшістю голосів присутніх на засіданні. На підставі протоколу засідання  виконком міської ради вносить зміни до складу Громадської ради.  
               10. Членство  в  Громадській  раді  припиняється  на підставі рішення Громадської ради у разі: 
               систематичної відсутності  члена  Громадської  ради   на   її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази); 
               повідомлення керівника  інституту громадянського суспільства, якщо  інше  не  передбачено  його  установчими  документами,   про відкликання  свого  представника  та  припинення  його  членства в Громадській раді; 
               скасування державної  реєстрації   інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради; 
               неможливості члена  Громадської  ради  брати  участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я,  визнання у судовому  порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним; 
               подання членом Громадської ради відповідної заяви. 
               11. Громадську  раду  очолює голова,  який обирається з числа членів  ради  на  її   першому   засіданні   шляхом   рейтингового голосування. 
               Голова Громадської  ради може мати  заступників,  які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. 
               Головою Громадської ради не може  бути обрано  посадову  або службову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування. 
               Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про Громадську раду. 
               12. Голова Громадської ради: 
               організовує діяльність Громадської ради; 
               скликає та організовує підготовку та проведення її засідань; 
               підписує документи від імені Громадської ради; 
представляє Громадську  раду   у   відносинах   з виконком Світлодарської міської ради,  об'єднаннями громадян, засобами масової інформації, підприємствами,установами і                  організаціями міста;
               може брати участь у засіданнях  виконкому Світлодарської міської ради і відкритих засіданнях його комісій.
               13. Основною  формою роботи Громадської ради є засідання,  що проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання  Громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою однієї третини загального складу її членів. 
               Засідання Громадської  ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому присутні не менш як половина її членів. 
               Засідання Громадської ради проводяться відкрито. 
               У засіданнях  Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу. 
 
4
 
               За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи. 
               14. Рішення    Громадської    ради    приймається   відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні.  У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
               На кожному засіданні Громадської   ради обирається голова і секретар засідання. 
Секретар засідання веде протокол засідання, підписує протокол засідання головою і секретарем засідання і протягом п’яти днів здає секретарю Громадської ради.
               Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є обов'язковими для розгляду виконкомом Світлодарської міської ради. 
               Рішення виконкому Світлодарської міської ради, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття  в  обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів Громадської ради та громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на веб-сайті  виконкому Світлодарської міської ради  або  в  інший  прийнятний  спосіб. Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення. 
               15. Громадська  рада інформує виконком Світлодарської міської ради та громадськість про свою роботу шляхом оприлюднення матеріалів про установчі документи, план   роботи,   керівний  склад,  прийняті  рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу. 
16. Забезпечення секретаріату Громадської  ради  приміщенням, засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює виконком Світлодарської міської ради. 
17. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.  
                                        
 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л.П.ДЕЙКУН

 

 

 


Розробка, просування сайту ©