Розділи сайту Новини

 

 

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

 

від 26.12.2018 №30

м.Світлодарськ

 

 

    

Про затвердження графіків особистого прийому осіб, які потребують без-оплатної первинної правової допомоги, особистого, спільного,  виїзного прийо-мів громадян, проведення телефонного  зв’язку з  населенням  міста  «Пряма  лінія» керівництвом міської ради та виконкому на 2019 рік

 

 

 

              На виконання частини 1 статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008  «Про першочергові  заходи відносно забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів  державної влади та органів місцевого самоврядування»,  з метою створення  необхідних умов  для реалізації конституційних прав громадян, поліпшення  організації та забезпечення системної роботи із зверненнями громадян, підвищення відповідальності посадових осіб з розв’язання проблем мешканців міста, відповідно до статей 3, 11 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,

1.Затвердити:

1.1. Графік проведення особистих та спільних прийомів громадян керівництвом міської ради та виконкому на  2019 рік згідно з додатком 1 ( додається).

1.2. Графік прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції виконкому міської ради на 2019 рік згідно з додатком 2 (додається).

1.3. Графік проведення  виїзного прийому за місцем роботи  громадян керівництвом міської ради та виконкому на  2019 рік згідно з додатком 3 ( додається).

1.4. Графік проведення  телефонного  зв’язку з населенням міста «Пряма лінія»  керівництвом міської ради та виконкому на  2019 рік згідно з додатком 4 (додається).

2. Керівництву міської ради та виконкому забезпечити виконання графіків проведення особистого, спільного,  виїзного  прийомів громадян, проведення телефонного  зв’язку з  населенням  міста  «Пряма  лінія» згідно з порядком організації та проведення особистого та виїзного прийомів громадян, телефонного зв’язку  з населенням «Пряма лінія» у виконкомі Світлодарської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 26.12.2017 № 58.

3. Юрисконсульту, спеціалісту І категорії Климович Н.М. забезпечити прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради згідно з Порядком   організації  проведення  особистих  прийомів 

 

 

 

 

осіб, які  потребують  безоплатної  первинної  правової допомоги, затвердженого розпорядженням міського голови від 26.12.2017 № 58.

4.Загальному відділу міської ради (Антоненко) забезпечити:

4.1.Оприлюднення графіків проведення особистого, спільного,  виїзного  прийомів громадян та безоплатної первинної правової допомоги, телефонного  зв’язку з  населенням  міста  «Пряма  лінія» керівництвом міської ради та виконкому на 2019 рік.

4.2. Систематичний аналіз додержання графіків, узагальнення і інформування міського голови про їх дотримання до 10 числа кожного місяця.

            5. Координацію роботи щодо організації виконання розпорядження покласти на

загальний відділ міської ради (Антоненко), контроль  - на керуючого справами виконкому Дейкун Л.П.

 

 

Міський голова                                                                                      А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

 

                                                                                                                       Додаток 1

до розпорядження

                                                                                                                      міського голови

від 26.12.2018 №  30

 

 

ГРАФІК

 проведення особистих та спільних прийомів громадян

  керівництвом міської ради та виконкому на  2019 рік

з/п

Прізвище,

ім’я та

по батькові

Займана

посада

Основний напрямок діяльності

Час прийому

Місце

прийо-му

1

Брехунець

Анатолій Федорович

Світлодар-ський

міський голова

Питання бюджету, фінан-сів, громадського порядку, цивільної оборони,  мобілі-заційної діяльності

понеділок

з 9.00 до 17.00,

ІV понеділок місяця (спіль-ний прийом)

ІІ поверхкаб. 21

2

Каньшина

Олена Валентинівна

Секретар міської ради

Питання  депутатської ді-яльності, інформаційної сфери, проведення вибо-рів, референдумів, регуля-торної політики

четвер

з 9.00 до 17.00

    ІІ поверх

каб.27

3

Прожога

Віра

Миколаївна

Перший за-ступник міського голови

Питання будівництва, шля-хового, житлового, кому-нального господарства,  транспорту, зв’язку, зе-мельних ресурсів, охорони навколишнього  середови-ща, надзвичайних ситу-ацій, комунального майна, торгівлі, розвитку під-приємницької діяльності, трудових ресурсів, пи-тання гуманітарної, со-ціальної роботи, культури

вівторок

з 9.00 до 17.00

ІІ поверхкаб. 21

4

Дейкун

Людмила

Петрівна

Керуючий справами виконкому

міської ради

Питання організації діяль-ності апарату міської ради, її виконавчого комітету з організаційної, методичної, кадрової і контрольної ро-боти, матеріально-техніч-ного забезпечення, роботи зі зверненнями громадян,  питання державної реєстра-ції  актів цивільного стану громадян, архівної справи  

п’ятниця

з 9.00 до 17.00

ІІ поверхкаб. 22

В спільних прийомах  громадян беруть участь керівники структурних підрозділів міської ради та підприємств,  що надають послуги населенню.

 

Керуючий справами виконкому                                                              Л.П.ДЕЙКУН

 

Розроблений:

Начальник загального відділу                                                                  Н.В. Антоненко                                                                                  

 

     

             Додаток 2

                                                                                                                       до розпорядження

                                                                                                                       міського голови

від 26.12.2018 № 30

 

 

ГРАФІК

прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової

допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради на  2019 рік

 
 
 
      Місце проведення прийому
 
Час прийому
 
Кабінет № 27
 
ІV четвер місяця з 9.00 до 12.00
 
 
 

Керуючий справами виконкому                                                              Л.П.ДЕЙКУН

 

 

Розроблений:

Начальник загального відділу                                                                  Н.В. Антоненко                                                                                   

 
                                                                

                                                                                                                 

                                                                                                                   Додаток 3

                                                                                                                   до розпорядження

                                                                                                                   міського голови

                                                                                                                   від 26.12.2018 № 30

 

 
 
 
ГРАФІК
проведення  виїзного прийому громадян за місцем роботи
керівництвом міської ради та виконкому  на  2019 рік (з 11.00 до 12.00 год.)

 

П.І.Б., посада/

місце

прийому

БРЕХУНЕЦЬ

Анатолій Федорович,

міський голова

ПРОЖОГА Віра

Миколаївна,

перший заступник місько-го голови

Вуглегірська ТЕС

 

4 лютого

15 липня

2 грудня

 

9 квітня

24 вересня

 

КП “Веста”

 

18 лютого

5 серпня

 

23 квітня

8 жовтня

28 травня

Світлодарська міська лікарня

4 березня

19 серпня

14 травня

22 жовтня

Світлодарський НВК «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I ступеня  - гімназія»

1 квітня

16 вересня

11 червня

12 листопада

Загальноосвітня школа

 

15 квітня

7 жовтня

 

8 січня

25 червня

26 листопада

Дошкільний навчальний заклад №1

6 травня

21 жовтня

22 січня

9 липня

24 грудня

 

Дошкільний навчальний заклад №10

20 травня

4 листопада

12 лютого

23 липня

 

Дошкільний навчальний заклад №11

18 березня

 3  червня

18 листопада

26 лютого

13 серпня

 

ПСМНЗ « Світлодарська музична школа» 

14 січня

17 червня

2 вересня

12 березня

27 серпня

 

КЗ  «Світлодарський міський палац культури»

 

28 січня

1 липня

16 грудня

26 березня

10 вересня

10 грудня

 

 

Керуючий справами виконкому                                                              Л.П.ДЕЙКУН

 

Розроблений:

Начальник загального відділу                                                                  Н.В. Антоненко                                                                                  

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                   Додаток 4

                                                                                                                   до розпорядження

                                                                                                                   міського голови

                                                                                                                   від 26.12.2018 № 30 

 

 

ГРАФІК

проведення  телефонного  зв’язку з населенням міста «Пряма лінія»

керівництвом міської ради та виконкому  на 2019 рік

 

 

 

пп.

Прізвище, ім’я та по батькові

              

         Займана посада

Дні проведення «Прямої лінії»

Час проведення, номер телефону

1.

БРЕХУНЕЦЬ

Анатолій Федорович

міський голова

І п’ятниця місяця

9.00-10.00,

5-72-61

 

 

 

 

2.

ПРОЖОГА

Віра Миколаївна

перший заступник міського голови

ІІ п’ятниця місяця

9.00-10.00,

5-81-62

 

 

 

 

 

3.

ДЕЙКУН

Людмила Петрівна

керуючий справами

виконкому

ІІІ п’ятниця місяця

9.00-10.00,

5-85-27

 

 

 

 

«Пряма лінія» проводиться за робочими телефонами керівництва міської ради та виконкому.

 

 

Керуючий справами виконкому                                                              Л.П.ДЕЙКУН

 

Розроблений:

Начальник загального відділу                                                                  Н.В. Антоненко

 

 

 

 

 


Розпорядження міського голови від 11.04.2019 №11 "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 07.02.2019 №4 "Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік""
Розпорядження міського голови від 07.02.2019 №4 "Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік"
Розпорядження міського голови від 26.06.2019 №17 "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 07.02.2019 №4 "Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік""
Розпорядження міського голови від 20.08.2019 №19 "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 07.02.2019 №4 "Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік""
Розпорядження міського голови від 02.09.2019 №23 "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 07.02.2019 №4 "Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік""
Розпорядження міського голови від 02.09.2019 №24 "Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік""
Розпорядження міського голови від 04.10.2019 №27 "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 07.02.2019 №4 "Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік""
Розпорядження міського голови від 04.11.2019 №31 "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 07.02.2019 №4 "Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік""
Про затвердження базового звіту регуляторного акта рішення міської ради від 24.05.2018 №6/125-8 "Про встановлення ставок земельного податку на території Світлодарської міської ради на 2019 рік"
Про затвердження базового звіту регуляторного акту рішення міської ради від 24.05.2018 № 6/ 125-9 "Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території Світлодарської міської ради на 2019 рік"
Розпорядження міського голови від 04.12.2019 №37 "Про затвердження звіту про повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення міської ради від 24.05.2018 №6/125/5...."
Розпорядження міського голови від 04.12.2019 №38 "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 11.04.2019 №10 "Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік""
Розпорядження міського голови від 04.12.2019 №39 "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 07.02.2019 №4 "Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік""
Розпорядження міського голови від 04.12.2019 №40 "Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік""
Розпорядження міського голови від 28.12.2019 №32 "Про затвердження звіту про повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення міської ради від 24.05.2018 №6/125-9 "Про встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від з
Розпорядження міського голови від 28.12.2019 №32 "Про затвердження звіту про повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення міської ради від 24.05.2018 №6/125-8 "Про встановлення ставок земельного податку на території Світло
Розробка, просування сайту ©