Розділи сайту Новини

 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

 

від  18.10.2017  № 50

м.Світлодарськ

 

 Про утворення ініціативної  групи  з    підготовки установчих зборів з форму-  вання нового складу громадської ради при виконкомі Світлодарської міської ради

 

           

 

          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року                 № 996  “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” зі змінами

 

          Утворити  ініціативну групу з підготовки установчих зборів з формування нового складу громадської ради при виконкомі Світлодарської міської ради та  затвердити  її персональний склад згідно з додатком (додається).

 

 

Міський голова                                                                                             А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

  

Додаток

до розпорядження

міського голови

від  18.10.2017  № 50

 

СКЛАД

ініціативної  групи з підготовки установчих зборів з формування

нового складу громадської ради при виконкомі Світлодарської міської ради

 

 

БРЕХУНЕЦЬ

Анатолій Федорович

 

ДЕЙКУН                        

Людмила Петрівна

- міський  голова

 

 

- керуючий справами виконкому

 

 

АНТОНЕНКО

Наталя Володимирівна

- начальник загального відділу міської ради

 

 

БЄЛОНОГОВА

Віра Григорівна

- голова Світлодарської міської громадської організації “Діти     війни та трудового фронту” (за узгодженням)

 

 

ЖАРНІКОВ

Володимир Іванович

- голова профспілкової організації Вуглегірської ТЕС

  (за узгодженням)

 

 

КЛИМОВИЧ

Наталя Миколаївна

- юрисконсульт, спеціаліст I категорії

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                             Л.П. ДЕЙКУН

 

 

Розроблений:

Начальник загального відділу                                                                Н.В. Антоненко

 

 


 

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

 

від  19.10.2016   №  28

м.Світлодарськ

 

 

    

    

 

 

  Про початок проведення перевірки,

  передбаченої Законом України

  «Про очищення влади» щодо  

  Шевченко Н.В.

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563:

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», щодо Шевченко Наталі Вікторівни.

2. Визначити днем початку проведення перевірки 21 жовтня 2016 року.

3. Призначити керуючого справами виконкому Дейкун Л.П., загальний відділ міської ради відповідальними за проведення перевірки.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                                               А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

 

від  29.08.2016   №  24

м.Світлодарськ

 

 

    

    

 

 

  Про початок проведення перевірки,

 передбаченої Законом України

 «Про очищення влади»,

 в Світлодарській міській раді

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 та плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р:

1. Провести перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», щодо посадових осіб апарату міської ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради (крім виборних посад), відповідно до графіку проведення перевірки, згідно з додатком 1.

2. Визначити днем початку проведення перевірки 01 вересня 2016 року.

3. Призначити керуючого справами виконкому Дейкун Л.П., загальний відділ міської ради відповідальними за проведення перевірки в Світлодарській міській раді.

4. Працівники, стосовно яких проводиться перевірка, зобов’язані у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати до загального відділу міської ради:

          1) у разі незастосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»:

         -  власноручно написану заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», про те, що до нього (неї) не застосовуються заборони, передбачені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 2;

       -  копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

         -  копії документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (сторінки паспорта громадянина України - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України).

          2) у разі застосування заборон, передбачених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», - власноручно написану заяву про те, що до такої особи застосовується заборона, передбачена частиною третьою або четвертою статті 1

 

 

 

 

Закону України «Про очищення влади», та про згоду на оприлюднення відомостей щодо неї за формою згідно з додатком 3.

5. Загальному відділу міської ради:

5.1. В триденний термін після одержання відповідної заяви надіслати органам перевірки запити, поінформувати Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області щодо початку проходження перевірок та забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті міської ради інформації про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, віднесених законом до інформації з обмеженим доступом).

5.2. Попередити осіб, стосовно яких проводиться перевірка, про те, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 3 цього розпорядження, або повідомлення ними у заяві про застосування до них заборони, визначеної частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», є підставою для звільнення із займаної посади.

5.3. Довести розпорядження до відома осіб, стосовно яких проводиться перевірка, у тому числі працівників, які відсутні на роботі (знаходяться у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках у зв’язку з навчанням, відпустках по вагітності та пологах, відпустках для догляду за дитиною та у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо).

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                                                               А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

                                                      

     Додаток 1  

                                                                                          до розпорядження

                                                                                      міського голови

                                                                                                                 від 29.08.2016   №  24

 

 

 

Графік

проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»,

щодо посадових осіб апарату міської ради, її виконавчого комітету

та виконавчих органів міської ради

 

 

№ з/п

ПІБ особи, яка підлягає перевірці

 

Посада особи, яка підлягає перевірці

1

Прожога Віра Миколаївна

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

2

Дейкун Людмила Петрівна

 

Керуючий справами виконкому

3

Антоненко Наталя Володимирівна

 

Начальник загального відділу

4

Колесник Світлана Василівна

Начальник відділу комунального господарства

5

Ковальова  Юлія Анатоліївна

Начальник відділу у справах дітей та соціальної політики

6

Бичковська  Вікторія Миколаївна

Начальник відділу реєстрації місця проживання

7

Лісова Світлана Володимирівна

Начальник відділу з управління комунальною власністю

8

Шевченко Юлія Вікторівна

 

Начальник відділу обліку та звітності

9

Мурзіна Ганна Валеріївна

Начальник відділу економіки, прогнозування та підтримки підприємництва

10

Климович  Наталя Миколаївна

 

Юрисконсульт, спеціаліст І категорії

11

Сиденко  Ольга Євгенівна

 

Спеціаліст І категорії загального відділу

12

Міхєєва  Ольга Юріївна

 

Спеціаліст І категорії загального відділу

13

Татарінова Тамара Вікторівна

Спеціаліст І категорії відділу обліку та звітності

14

Гусєва Тетяна Миколаївна

Спеціаліст І категорії відділу обліку та звітності

15

Груєнко Світлана Геннадіївна

Спеціаліст І категорії відділу обліку та звітності

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л.П.ДЕЙКУН

 

 

                                                                                                                                                    

   

 

 

     Додаток 2  

                                                                                          до розпорядження

                                                                                      міського голови

                                                                                                                 від 29.08.2016   №  24

 

 

 

 

 

                                                                      _________________________________________

                                                                                              (найменування органу)

                                                            

                                                                        _________________________________________

                                                                                              (посада керівника органу)

                                                                       _________________________________________

                                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові керівника)

 

                                                                        _________________________________________

                                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові особи)

 

 

ЗАЯВА*

про проведення перевірки, передбаченої

Законом України "Про очищення влади"

 

Я, ____________________________________________________________,

                                                (прізвище, ім’я, по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України "Про очищення влади" повідомляю,  що заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону,    не застосовуються щодо мене.

 

Надаю згоду на:

 

проходження перевірки;

 

оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України "Про очищення влади".

 

 

Додаток:         копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 20___ рік.

 

 

___ ______________ 20___ року                                                        _____________________

                                                                                                                              (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л.П.ДЕЙКУН

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

     Додаток 3  

                                                                                       до розпорядження

                                                                                      міського голови                                                                                                   

                                                                                                                 від 29.08.2016   №  24

 

 

      ____________________________________________________

(найменування органу, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника органу

                ____________________________________________                              

(прізвище, ім’я та по батькові особи)

 

ЗАЯВА*
про застосування заборони, передбаченої
Законом України “Про очищення влади”

Я,_________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

відповідно до статті 4 Закону України “Про очищення влади” повідомляю, що   заборона,   передбачена   частиною _______________  статті 1 Закону,

     (третьою/четвертою)

застосовується щодо мене.

________________________________________________________________________________

(зазначається критерій, на підставі якого застосовується заборона)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Надаю згоду на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”.

 

____ ____________ 20__ р.                                                            ____________

                                                                             (підпис)

__________

*Заява пишеться особою власноручно.

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л.П.ДЕЙКУН

 


Разработка, продвижение сайта ©