Розділи сайту Новини

 

Рішення виконкому від 23.01.2019 року опубліковані 31.01.2019 року

 

                                                                         1\clip_image001.wmz" o:title=""/>                                             

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  23.01.2019   № 1

м.Світлодарськ

 

 

 Про підсумки  роботи  зі  зверненнями  

 громадян у виконкомі Світлодарської  

 міської ради  за  2018 рік

 

 

 

З метою забезпечення конституційного права на звернення, додержання вимог Закону України  «Про звернення громадян»,  Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №348, виконком міської ради продовжує роботу зі зверненнями громадян та з закріплення впроваджених форм зворотного зв’язку з населенням.

За  2018 рік виконкомом  міської  ради одержано та опрацьовано 67 звернень, що на 28 звернень більше, ніж за 2017 рік, у тому числі:

- письмово надійшло  54 звернення  ( 81% від загальної кількості звернень), що на 21 звер-

  нення більше, ніж за  2017 рік;

- на особисті прийоми (включаючи виїзні) до керівництва звернулись 7 громадян ( 10%

  від загальної кількості звернень), що на 1 звернення більше, ніж за 2017 рік;

- через органи влади надійшло  6  звернень (9% від загальної кількості звернень), що на 4 звернення більше, ніж за 2017 рік.

           Всі звернення громадян були ретельно розглянуті, виконавцями на них були надані обґрунтовані відповіді у передбачений законодавством строк. У відповіді на кожне звернення роз’яснено право громадянина на звернення за захистом своїх прав і законних інтересів. Пять звернень вирішено позитивно, на 59 звернень громадян  надані роз’яснення,  три звернення надіслані за належністю відповідно до статі 7 Закону України «Про звернення громадян».

             Кількість колективних звернень, що надійшли до виконкому міської ради складає 23.

 З телефонної «Урядової гарячої лінії» надійшло 54 звернення. Основні  питання,  які  порушували  громадяни  у своїх зверненнях на «Урядову гарячу лінію»  стосуються питань  житлово-комунального господарства.

Від вищих органів влади на розгляд та виконання протягом 2018 року надійшло 6 звернень громадян, що складає 9% від загальної кількості звернень.

                Всього в 67 зверненнях порушено 69  питань. Питання, які порушували громадяни протягом звітного періоду у своїх зверненнях, стосувалися проблем  комунального господарства (22), житлової політики (26) соціального захисту (4), питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (7), земельних відносин (1) та інш. Головним чином мешканці міста стурбовані станом покрівель багатоквартирних будинків та тим, що в багатоповерхових будинках тривалий час не відновлюється робота  ліфтів.

 

Протягом року один раз на місяць проводились особисті прийоми з надання   населенню безкоштовних правових консультацій. Юрисконсультом виконкому надана консультація 52 особам. «Телефоном довіри» у 2018 році громадяни міста  не  скористались. 

Організація проведення особистих, виїзних прийомів, телефонної «Прямої лінії» керівництвом міської ради та виконкому проводиться згідно графіків. За звітний період 2018 року проведено 47 виїзних прийомів, 36 телефонних «Прямих ліній», 209 особистих прийомів громадян.

         Через обмеженість фінансування не всі питання, з якими звертаються  відвідувачі, можливо вирішити одразу, особливо ті, що стосуються капітального та поточного ремонту ліфтів та  покрівель в  багатоквартирних будинках. Такі звернення беруться на контроль і порушені питання  вносяться   до   програми соціального та економічного розвитку міста.

            З метою перевірки позитивних результатів розгляду звернень робочою групою проведено  12 «Днів контролю».  Перевірено виконання 5  звернень. Проведено 12 засідань  комісії з питань  розгляду звернень громадян при виконкомі Світлодарської  міської ради.    

            Протягом 2018 року всі рішення міської ради та виконкому з питань роботи зі зверненнями громадян оприлюднювались на інформаційному стенді виконкому Світлодарської міської ради, розміщувались узагальнені матеріали про організацію роботи із зверненнями громадян, графіки особистого прийому громадян.

                В порівнянні з  2017 року  спостерігається  збільшення  кількості звернень громадян та питань, які в них піднімаються. 

Керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

            1. Інформацію начальника загального відділу міської ради Антоненко Н.В. про підсумки  роботи  зі  зверненнями   громадян у виконкомі Світлодарської міської ради  за  2018 рік взяти до відома.

2. Зобов’язати  першого заступника міського голови, керуючого справами  виконкому, начальників відділів міської ради, директора КП «Веста» продовжити роботу щодо підвищення рівня виконавської дисципліни з дотримання термінів розгляду  звернень  громадян у  відповідності з чинним законодавством.

            3. З метою інформування населення, загальному відділу міської ради (Антоненко) за-безпечити  оприлюднення  на інформаційному стенді виконкому міської ради та на сайті міської ради інформацію про стан  роботи  зі  зверненнями   громадян у виконкомі Світлодарської міської ради  за 2018 рік.

            4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на загальний від-діл міської ради (Антоненко), контроль – на  керуючого справами виконкому Дейкун Л.П.

 

 

Міський голова                                                                                                 А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

                                                                                                                                         

 

 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  23.01.2019   № 2

м.Світлодарськ

 

 

    

    

 

 


Про проект  Програми економічного

і соціального розвитку м.Світло-дарська на 2019 рік 

 

 

Розглянувши проект Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік, згідно з Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити у цілому проект Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік.

2. Відділу економіки, прогнозування та підтримки підприємництва (Мурзіна) підготувати рішення міської ради «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік» на розгляд чергової сесії міської ради.

 

 

Міський голова                                                                                          А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

  

 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                       рішенням виконкому

                                                                                                                        від 23.01.2019  №2

 

 

Програма

економічного і соціального

розвитку м.Світлодарська на 2019 рік

 

м. Світлодарськ

 2019

Зміст Програми економічного і соціального розвитку

м. Світлодарська  на 2019 рік

№ з/п

Найменування розділу

 

 
 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

4

 

 

ВСТУП

5

 

1.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СВІТЛОДАРСЬКА

6

 

1.1.

Тенденції економічного і соціального розвитку міста

6

 

1.2.

Актуальні проблеми розвитку міста

22

 

2.

ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НА 2019 РІК

24

 

3.

ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

25

 

 

Ціль 1. Економічний розвиток та підвищення рівня зайнятості населення

 

 

3.1.

Промисловий комплекс

25

 

3.2.

Розвиток підприємницького середовища

25

 

3.3.

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування

26

 

3.4.

Інвестиційна діяльність

27

 

 3.5. 

Ринок праці. Зайнятість населення

28

 

 

Ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування

 

 

 3.6.

Органи місцевого самоврядування

29

 

 3.7.

Розвиток інформаційного простору

30

 

3.8.

Територіальне  планування та розвиток земельних відносин

30

 

 3.9.

Управління майном комунальної власності

31

 

 

Ціль 3. Створення сучасного комфортного та доступного міського середовища

 

 

3.10.

Житлове господарство та комунальна інфраструктура

32

 

3.11. 

Підтримка сім'ї, дітей та молоді

33

 

3.12.

Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

34

 

3.13.

Соціальний захист населення

34

 

3.14.

Освіта 

35

 

3.15.

Охорона здоров’я

36

 

 3.16.

Культура

36

 

3.17.

Фізична культура і спорт

37

 

3.18.

Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території міста

38

 

 

Ціль 4. Розбудова безпечного суспільства

 

 

3.19.

Охорона навколишнього природного середовища

39

 

3.20.

Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку

39

 

3.21.

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

40

 

4.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

41

 

4.1.

Податково-бюджетна політика

41

 

 

ДОДАТКИ

 

 

1.

Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік

 

2.

Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік

 

3.

Перелік інвестиційних проектів, реалізація яких передбачена у 2019 році 

 

4.

Перелік заходів, реалізація яких передбачена за рахунок міського бюджету в 2019 році

 

5.

Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку м.Світлодарська

 

  

ПАСПОРТ

Програми економічного і соціального розвитку

м. Світлодарська  на 2019 рік

 

41.

Ініціатор розроблення Програми

Світлодарська міська рада

22.

Підстава для розроблення

розпорядження голови Бахмутської районної «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Бахмутського району  на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки»

33.

Головний розробник Програми

відділ економіки, прогнозування та підтримки підприємництва Світлодарської міської ради

44.

Співрозробники Програми

відділи   Світлодарської міської ради, підприємства, організації, установи, суб`єкти господарювання.

55.

Виконавці Програми

Світлодарська міська рада, підприємства, організації, установи, суб`єкти господарю-вання.

76.

Термін реалізації програми

2019 рік

87.

Мета програми

Стабілізація економічного розвитку, удосконалення механізмів управління розвитком міста, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості  міста, підвищення соціальних стандартів життя та зростання добробуту населення, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу

98.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

126152,114 тис.грн.

18.1.

Коштів бюджету міста

1721,420 тис.грн.

.8.2.

Коштів районного бюджету

3637,476 тис.грн.

18.3.

Коштів обласного бюджету

-

68.4.

Коштів державного бюджету

33467,102 тис.грн.

68.5.

Коштів підприємств

34485,400 тис.грн.

98.6.

Інших коштів

52830,716 тис.,грн.

89.

Контроль за виконанням

постійна  комісія Світлодарської міської ради

 

 

В С Т У П

 

 

            «Програма економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік» (далі Програма) розроблена за участю  відділів Світлодарської міської ради, підприємств, організацій та установ міста на  виконання розпорядження голови Бахмутської районної державної адміністрації «Про розробку проекту Програми економічного і соціального розвитку Бахмутського району  на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки».

            Нормативно-правовою основою для розроблення Програми є:

-   Закон України від 23.03.2000 №1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програми економічного і соціального розвитку України» (із змінами);

-   Закон України від 21.05.1997 №280/97ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(із змінами);

-   Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами та доповненнями);

-   Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 №367 «Про затвердження  Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

Програма враховує основні пріоритети розвитку міста, конкретні завдання щодо підвищення ефективності використання наявного потенціалу, ґрунтується на пропозиціях відділів міської ради, підприємств, установ та організацій, виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.

Фінансування передбачених  в Програмі заходів буде здійснюватися за рахунок трансфертів з районного та обласного бюджетів, коштів міського бюджету, власних коштів суб’єктів господарювання, інвестиційних коштів та інших джерел не заборонених законодавством України.

Програма є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань економічного і соціального розвитку міста.

Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку міста.

Зміни до Програми вносяться в разі потреби та можуть передбачати: включення до затвердженої програми додаткових заходів і завдань; уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання окремих заходів і завдань, виключення із затвердженої Програми окремих заходів і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт. Рішення про внесення змін до  Програми приймається Світлодарською міською радою

 

1.     СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ М.СВІТЛОДАРСЬКА

 

1.1.         Тенденції економічного і соціального розвитку м. Світлодарська

 

Промисловість

Промисловість міста представлена ПАТ «Центренерго» Вуглегірською ТЕС, де працює переважна більшість працездатного населення м.Світлодарська. В роботі знаходяться три енергоблоки 300МВт, в резерві - два енергоблоки 800МВт, в довготривалому резерві з елементими консервації – один енергоблок 800МВт.

За 9 місяців 2018 року Вуглегірською ТЕС було вироблено 3265,2 млн.кВт-год, що склало 93,9% від планового показника.  В порівнянні з 2017 роком даний показник збільшився на 14,4%.

Коефіцієнт використання встановленої потужності  за 9 місяців  2018 році складає 10,7%.

 

Протягом 9 місяців 2018 року Вуглегірська ТЕС відпустила в ГП «Енергоринок»  електроенергії на 5632,000 млн.грн. при  плані 5758,000 млн.грн., виконання плану склало 97,8%. Даний показник на 42,3 % більше від аналогічного показника за 2017 рік, який складає 3963,000 млн.грн.

На 2019 рік заплановано виробити 4466,000 млн.кВт-год електроенергії та реалізувати в ГП «Енергоринок» на суму 9626,000 млн.грн. у відпускних цінах.

 

Розвиток підприємницького середовища

За 9 місяців 2018 року до міського бюджету суб’єктами підприємницької діяльності надійшло:

- від сплати єдиного податку юридичних осіб – 121,341 тис.грн., що складає 86,2% від запланованого показника;

- від сплати єдиного податку фізичних  осіб – 795,125 тис.грн., що на 14,8% більше від запланованого показника;

- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів - 40,097 тис.грн.;

- акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 298, 714 тис.грн., що на 5,4% більше від плану;

- пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) ) – 39,895 тис.грн., що на 70% більше планового показника.;

             - пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)- 9,476 тис.грн., що на 5,5% перевищує плановий показник.

З метою вдосконалення  правового регулювання  господарських  відносин,  а  також   адміністративних відносин  між регуляторними органами або іншими органами державної
влади  та   суб'єктами   господарювання,   недопущення   прийняття економічно   недоцільних   та   неефективних  регуляторних  актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів  господарювання та  усунення  перешкод  для розвитку господарської діяльності,  що
здійснюється в межах,  у  порядку  та  у  спосіб,  що  встановлені Конституцією та законами України на території Світлодарської міської ради здійснюється регуляторна політика.

Протягом 2018 року було прийнято три регуляторних акти, які оприлюднено на офіційному сайті Світлодарської міської ради та у печатному виданні газети «Енергетик».

Станом на 01.10.2018 року відділом економіки, прогнозування та підтримки підприємництва було видано 15 погоджень режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

Станом на 01.10.2018 року у сфері торгівлі діяльність здійснюють 95 фізичних осіб-підприємців на загальній площі 4722,4 м2, з яких 42 ФОП здійснюють торгівлю продовольчими товарами, 55 ФОП - непродовольчими товарами. Працює один супермаркет та  один мінімаркет. 

У сфері ресторанного господарства працює 3 кафе-бара на 122 посадкових місця, закусочна на 48 посадкових місць, їдальня Вуглегірської ТЕС на 500 посадкових місць та ресторан на 200 посадкових місць.

У сфері побутового обслуговування здійснюють діяльність 22 суб’єкти на загальній площі 826,6 м2 . Побутове облуговування представлене наступними категоріями: послуги з ремонту взуття, технічне обслуговування та ремонт автомобілів за індивідуальним замовленням, послуги з виконання фоторобіт, послуги повязані з доглядом за тілом людини, послуги перукарень, ритуальні послуги, інші індивідуальні послуги.

На території міста працює 4 аптеки та 1 аптечний пункт;  АЗС; ринок  торгівельною площею 204,4 м 2 , який розрахований на 30 стаціонарних місць.

У сфері торгівельного та побутового обслуговування станом на 01.10.2018 року  загалом зайнято168 найманих працівників (торгівля - 118 чоловік, ресторанне господарство - 30 чоловік, побутове обслуговування - 20 чоловік)

Динамика росту кількості об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування є позитивною.

 

 

Протягом  9 місяців 2018 року збільшилася кількість об’єктів торгівлі на 30 одиниць, об’єктів побутового обслуговування – на 3 одиниці.

З метою залучення фінансово-кредитних ресурсів у сферу малого підприємництва діє проект «Український донецький куркуль», який проводиться в рамках Регіональної Програми розвитку малого і середнього  підприємництва в Донецькій області на 2017-2018 роки. Протягом 9 місяців 2018 року у відборі приймали участь три підприємці, один з яких став переможцем та отримав фінансування на розвіток бізнесу у розмірі 434,000 тис.грн.

З метою залучення фінансових ресурсів для розвитку підприємницької діяльності  ФОП брали участь у міжнародних грантах та проектах від Норвежської ради у справах біженців, гуманітарної організації «Людина в біді».

У грудні підприємці приймалі участь у національній практичній конференції «Малий і середній бізнес Донеччини: наявні можливості та перспективи сталого розвитку».

 

Інвестиційна діяльність

Недостатність фінансового ресурсу міста, низька інвестиційна привабливість, обмеженість внутрішніх інвестиційних ресурсів стримують  економічний розвиток та не дають можливості реалізувати соціальні проекти, яких потребує місто, тому для реалізації вищезазначених заходів потрібні додаткові капіталовкладення.

З метою залучення коштів на відновлення та ремонт об’єктів соціальної інфраструктури міста для участі в інвестиційних державних програмах були заявлені наступні проекти регіонального розвитку Світлодарської міської ради:

 

Перелік проектів, що приймають участь в інвестиційних програмах:

Проблемні  питання

 Сумма, тис.грн.

Джерело фінансування

1

Капітальний ремонт системи опалення Світлодарського ДНЗ №11 «Берізка»

1272,668

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку (другий транш)

2

Капітальний ремонт покрівлі Світлодарського ДНЗ №11 «Берізка»

592,391

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку (другий транш)

3

Капітальний ремонт дошкільного учбового закладу №10 «Веселка» в м. Світлодарську, 54а, Донецької області» ремонт приміщення харчоблоку Світлодарського ДНЗ №10 «Веселка»

9018,257

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку (другий транш)

 

 

4

Реконструкція будівлі дитячого садка №1 по вул. Без назви, 20а м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під Центр надання адміністративних послуг

22643,209

 

 

 

 

  Державний фонд регіонального розвитку         (ДФРР)

5

Реконструкція будівлі інфекційного відділення КЗ "Світлодарська міська лікарня" за адресою: Донецька область, Бахмутський район, місто Світлодарськ, пр. Перемоги, 1

10007,126

 

Державний фонд регіонального розвитку         (ДФРР)

 

6

Капітальний ремонт основної будівлі виконкому Світлодарської міської ради, яка розташована за адресою: 84792 Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, проспект Миру, 5

10055,005

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку

7

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Світлодарський міський Палац культури", яка розташована за адресоюпроспект Миру,3 м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області

31901,958

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України Європейського інвестиційного банку

 

Окрім бюджетних програм місто дієво працює над залученням зовнішнього ресурсу для розвитку громади. Донори та партнери міста: ADRA Ukraine, ПРООН, чеська гуманітарна організація «Человек в беде», UNICEF, БФ ПРЕМЬЕР УРЖАНС ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ, Міжнародний комітет Червоного Хреста.

 Для суб’єктів господарювання, розташованих на території Світлодарської міської ради, проводяться заходи щодо залучення їх до участі у навчальних семінарах та конкурсах на отримання грантів від вітчизняних та іноземних інвесторів на розвиток бізнесу.

 

Бюджетна політика

Доходи. За  9 місяців 2018 року до загального фонду міського бюджету надійшло 16388,248 тис.грн., або 100,13% до уточнених планових показників.

1\clip_image005.wmz" o:title=""/> \s              

Проти 9 місяців 2017 року надходження загального фонду збільшились на 5179,292 тис.грн. у зв’язку зі збільшення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму в 2018 році, що збільшило надходження єдиного податку як з юридичних так і фізичних осіб.  Сума міжбюджетних трансфертів збільшилась за рахунок виділення коштів з районного бюджету:

-  на утримання закладів освіти-7271,100 тис.грн,

-  на утримання закладів культури – 4634,400 тис.грн.,

-  на проведення поточного ремонту покрівлі будинку №130 м.Світлодарська, 113,975 тис.грн,

-  на капітальний ремонт, модернізацію, заміну, експертну оцінку ліфтів - 1297,016 тис.грн,

-  на створення молодіжного центру у Бахмутському районі Донецької областів рамках реалізації проекту «Гідна країна для гідних людей» - 906,541 тис.грн,

-  додаткові дотації – 2500,000 тис.грн.

Місцеві податки є основним джерелом доходів міського бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів. Їх сума складає 1003,208 тис.грн, що дорівнює 60,82% від  загальної суми доходів без урахування міжбюджетних трансфертів.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 647,635 тис.грн, в тому числі
надходження складаються з:

-   батьківської плати у сумі – 336,789 тис. грн.,

-   благодійних внесків – 254,976 тис. грн ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-   кошти від відчуження майна – 23,70 грн.,

-   надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 55,827 тис грн.,

-   надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря – 19,14 грн.

Видатки. По видатках загального фонду міський бюджет виконано на 91,27 % (при уточненому плані 13879,860 тис.грн., спрямовано 12667,872 тис.грн.). По спеціальному фонду видатки виконані на 37,07 % (при уточненому річному плані 11118,077 тис.грн., спрямовано 4120,960 тис. грн.).

       Основну частку обсягу видатків загального фонду міського бюджету спрямовано на утримання установ та здійснення заходів в освіті та культури.

         Кредиторська заборгованість  по загальному фонду міського бюджету станом на 01.10.2018 року відсутня. Кредиторська заборгованість  по видаткам по спеціальному фонду міського бюджету станом на 01.10.2018 року відсутня. Дебіторська заборгованість по загальному фонду міського бюджету станом на 01.10.2018 року складає 42,509 тис.грн., а саме  по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.Дебіторська заборгованість  по видаткам по спеціальному фонду міського бюджету станом на 01.10.2018 року – 1429,052 тис.грн.

 

Житлово-комунальне господарство

Надання житлово-комунальних послуг у місті здійснюють два підприємства:

1. Вуглегірська ТЕС -послуги з  теплопостачання, водопостачання та водовідведення.

Централізоване водопостачання питною водою здійснюється від каналу Сіверський Донець - Донбас через фільтрувально - питний комплекс: 2 насосні станції – загальною потужністю 14 880 м3/добу,  3 резервуари, 1 фільтрувальна станція – потужністю 20 000 м 3 /доба, 1 насосна пожежнотехнічного водопостачаннята споруди водозабору, а також інші споруди (будівля хлораторної).

Протяжність магістральних мереж водопостачання складає - 22,75 км.

Централізованим водопостачанням охоплена  вся територія міста.

У місті Світлодарську побутові стічні води від багатоповерхової та житлової одноповерхової  забудови, об’єктів культпобуту, громадських будинків поступають на очисні споруди потужністю 14 500 м3/доба, які розташовані на півночі міста, а також на 2 фекальні насосні станції – потужністю 18000 м3/добу.

Протяжність мереж каналізації  складає 28,97 км.

Послуги з теплопостачання надаються Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго», основними завданнями якої є безперебійне, надійне, економічне постачання споживачам теплової енергії, підвищення технічного та організаційного рівня експлуатації систем теплопостачання.

Джерелом централізованого теплопостачання є бойлерна Вуглегірської ТЕС. Централізованим теплопостачанням охоплена  вся територія міста крім житла приватного сектору.

Протяжність мереж складає 27,88 км.

Електропостачання в місті Світлодарську  здійснює Бахмутський ЦОК.

Електропостачання міста здійснюється за допомогою 18 трансформаторних підстанцій напругою 10/0,4 кВ та 3 комплектно-трансформаторних підстанцій потужністю 400 - 630 кВА, протяжність мережі складає 49,51 км.

             Газопостачання міста займається Світлодарська  дільниця Артемівського УГГ. Діяльність підприємства спрямована на забезпечення безаварійного транспортування природного газу населенню, бюджетним організаціям, підприємствам та іншим споживачам.

Газопостачання у місті Світлодарську здійснюється від 2 ГРП та 2 ШРП і системи магістральних газопроводів. Газопостачанням охоплені майже вся  територія міста.

Загальна довжина розподільних газопроводів складає 34,83 км.

Зовнішнім освітленням охоплена майже вся територія міста. Протяжність мереж зовнішнього освітлення складає 13,81 км.

Благоустрій Площа газонів на території міста складає 164 тис.м2. Вулиці міста мають асфальтоване покриття загальною площею 87,507 тис.м2  внутрішньо квартальних доріг потребують ремонту. Загальна площа зелених насаджень складає 20,27 га.  У східній частині міста розташоване кладовище загальною площею – 4,90 га.

           2. КП «ВЕСТА» - комунальну послугу з вивозу ТПВ і утримання будинків та прибудинкових територій у місті  Світлодарськ.

КП «Веста» здійснює проведення технічного обслуговування, поточний ремонт та підготовку житлового фонду до осінньо-зимового періоду будинків та прибудинкових територій, вивіз і складування твердих побутових відходів.

Пыдприэмство обслуговує 58 житлових будинків загальною площею 246,139 тис.м2 , в яких мешкає 9780 жителів. Станом на 01.10.2018 року на підприємстві працює 100 чоловік.

Централізованим опаленням та холодним  і горячим водопостачанням обладнано 58 будинків, газопостачанням – 54 будинки, електроплити мають 4 будинки. В будинках розташовано 23 ліфти, 20 сміттєпроводів, 100 електрощитових, 10234 вентиляційних каналів. Загальна прибудинкова територія складає 263,536 тис. м2.

За 9 місяців 2018 року було виконано:

- поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання, опалення та водовідведення на суму 244,755 тис.грн.;

- поточний ремонт покрівлі за кошти підприємства в будинках №32(п.7,8), 19а (п.6), 42 (п.1), 43 (п.4), 29 (п.1,2,3), 19 (п.6), 43(п.2) в обсязі 1330,18 м2 , на суму 223,439 тис.грн.;

- експертиза пасажирських ліфтів в будинках  №42 (п.1,2), №47, №68(п.1) на суму 18,400 тис.грн.;

- капітальний ремонт ліфтів в будинках №7, №8, №42(п.3), №43 (п.1,2,3,4,5), №68 (п.2,3), №69 (п.1,2) на суму 1227,103 тис.грн.;

- капітальний ремонт покрівлі в будинку №67 на суму 126,101 тис.грн.;

- поточний ремонт покрівлі в будинку №130 на суму 113,975 тис.грн.;

Поточний ремонт панельних швів у будинках №18,19а,21,22, 42,44,45,49,50,54,61,62,64,66,68,69 на суму 199,996 тис.грн.

Знешкодження ТПВ м. Світлодарська здійснюється на полігоні площею 4,00 га, який розташований за межами міста..

 Санітарно-гігієнічний стан в місті задовільний, рівень забруднення атмосферного повітря не перевищує допустимого значення.

 

Незавершене   будівництво

У місті Світлодарськ станом на 01.10.2018 р. року існує два об’єкти незавершеного будівництва які є власністю ПАТ «Центренерго», а саме:

   Об’єкт незавершеного будівництва - житловий будинок №129:

- п’яти поверховий 80 квартирний житловий будинок;

- рік припинення будівництва – 2002;

- джерело фінансування –  кошти Вуглегірської ТЕС;

- готовність будівництва – 73%;

Об’єкт незавершеного будівництва  - спортивний комплекс:

До складу Спортивного комплексу згідно проекту входять 4 об’єкти, а саме: 

1)  критий басейн з ванною 25х8,5 м та дитячої ванною 10х6 м;

2)  спортивний корпус із залом 30х18 м;

3)  універсальний зал зі спортивною площадкою, трибунами на 400 місць для глядачів та комплексом приміщень для обслуговування спортсменів (душеві, санітарний блок, тренажерні зали);

4)  спортивне ядро з футбольним полем 105х68 м, восьми кругових бігових доріжок довжиною 400 м, восьми прямих бігових доріжок довжиною 110 м, місця для стрибків у висоту та довжину, майданчик для штовхання ядра, метання диска та молота і трибунами на 2000 місць з підтрибунними приміщеннями, береговим причалом з водно-рятувальною станцією.

 На даний час в статусі об’єкту  незавершеного будівництва Спортивний комплекс перебувають будівля універсальний зал та спортивне ядро з футбольним полем:

- рік припинення будівництва – 2002;

- джерело фінансування –  кошти Вуглегірської ТЕС;

- готовність будівництва – 71%;

Об’єкт незавершеного будівництва – кладовище міста Світлодарськ.

 

Об’єкти комунальної власності

Станом на 01.10.2018 року в комунальній власності територіальної громади м.Світлодарська знаходяться 60 житлових багатоповерхових будинків (1 - двох поверховий, 3 - чотирнадцяти поверхових, 8 - дев'яти поверхових, 48 - п'яти поверхових), три навчально-виховальних комплекса, будівля виконкому, будівля Будинку культури, дитяча та доросла бібліотеки та інші об’єкти інфраструктури міста.

 

 

Одиниці вимірювання

Станом на 01.10.2018

Загальна площа житла

тис. кв.м

250,534

Середнєзабезпечення одного мешканця

кв.м

20,81

Приватизоване житло

квартир

4541

Оснащення житлового фонду

 

 

- ліфтами

%

38,0

- централізованим опаленням

%

100,0

- водопроводом

%

100,0

- каналізацією

%

100,0

- природним газом

%

91,0

 

Світлодарською міською радою ведеться квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. На квартирному обліку знаходяться 65 сімей, з яких користуються правом першочергового одержання житла 5 сімей, учасник АТО - 1. Протягом року 7 сімей отримали житло. Видача ордерів ведеться згідно рішень виконкому Світлодарської міської ради.

Станом на 01.10.2018 року було оформлено відумерлу спадщину  на  1 житлову квартиру, яка була надана громадянам, що перебувають на квартирному облік у виконкомі Світлодарської міської ради та які потребували  поліпшення житлових умов.

Станом на 01.10.2018 року на території  Світлодарської  міської ради діє 15 договорів оренди майна комунальної власності. Від оренди об’єктів права комунальної власності  до місцевого бюджету отримано від юридичних осіб 4,673 тис.грн., що складає 10,78% від запланованого показника, та від фізичних осіб 167,597 тис.грн.(117,54% від плану).

Заборгованість за користування комунального майна на території Світлодарської міської ради станом на 01.10.2018 року склала 340,643 тис. грн., що на 15,8% більше ніж у 2017 році.

 

Земельні ресурси

Площа земель в межах території Світлодарської міської ради складає 212 га та має наступну структуру:

Територіальні елементи

Площа, га

Територія населеного пункту у встановлених межах

212,0000

1.Територія, яка приймається для визначення середньої (базової)вартості 1м2 земель, у тому числі забудовані землі:

199,1600

- під житловою забудовою

63,2029

- землі громадського призначення

28,2600

- землі комерційного використання

1,8705

- землі технічної інфраструктури

10,8102

- землі змішаного використання

0,3659

- землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі

44,9448

- присадибні ділянки надані громадянам для особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

39,0123

- інші землі.

10,6934

2.Територія, яка не враховувалась при визначенні  середньої (базової)вартості 1м2 земель, у тому числі:

12,8400

Ліси та інші лісовкриті площі

12,8400

 

Протягом 9 місяців 2018 року були виділені кошти та проведена розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для розміщення та обслуговування будівель та споруд виконкому Світлодарської міської ради, ДНЗ №1 «Ластівка», ДНЗ №10 «Веселка», ДНЗ №11 № «Берізка».

Виконана нормативна грошова оцінка землі в межах населеного пункту Світлодарської міської ради.

 

Демографічна ситуція

 

 

Одиниці вимірювання

01.10.2016

01.10.2017

01.10.2018

Всього:

чол.

12100

12156

12100

Кількість народжених

чол.

26

33

40

Кількість померлих

чол.

120

99

130

Коефіцієнт природного приросту населення ((Р-С)/Н*1000)

%

-7,76

-5,4

-7,46

Міграційний приріст (прибуло / вибуло)

чол.

154 / 209

243/101

124/122

Тимчасово переміщені  особи з окупованих територій

чол.

221

455

739

 

 

 

Ринок праці.

Станом на 01.10.2018 року на підприємствах, установах, організаціях працюють близько 3100 чоловік, на приватних  підприємствах працює 301 чоловік.

На Вуглегірській ТЕС середньооблікова чисельність персонала сладає 2356 чоловіка, що на 0,3% менше ніж у 2017 році. Середньмісячна  заробітна плата складає 13510,00 грн, що на 22,3% більше ніж у 2017 році. Зростання середньомісячної зарплати у порівнянні з 2017 роком відбулося за рахунок зростання посадових окладів та виплати додаткових премій до державних свят.

 

 

У сфері торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства  спостерігається середньомісячна заробітна плата на рівні мінімальної заробітної плати.

 

 

Інформація стосовно кількості мешканців м.Світлодарська, що перебувають на обліку в Бахмутському міському центрі зайнятості відсутня, у зв’язку з тим, що статистична звітність центру зайнятості формується із загальних показників роботи без виділення даних за територіальними ознаками.

На 2019 рік планується створення близько 65 нових робочих місць за рахунок відкриття нових об’єктив підприємницької діяльності та відкриття Центру надання адміністративних послуг.

 

Соціальна політика

В м. Світлодарську зареєстровано 26 багатодітних сімей,  10 сімей, які знаходяться  у складних життєвих обставинах, 10 інвалідів з дитинства, що визнані недієздатними, над якими встановлена опіка, 20 дітей під опікою.

При виконкомі Світлодарської міської ради працює Опікунська рада. Станом на 01.10.2018 року  проведено 7 засідань опікунської ради.

На обліку в опікунській раді знаходяться діти:

-   які опинилися у складних життєвих обставинах -10 дітей;

-   які залишилися без батьківського піклування, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів та піклувальників-20 дітей.

Проведено обстеження матеріально-побутових умов  сімей та складено 51 відповідний акт.

Станом на 01.10 2018 року державну допомогу сім’ям з дітьми отримують 264 особи, в тому числі: у зв’язку з вагітністю та пологами – 2 особи, при народженні дитини – 178 осіб, на дітей одиноким матерям – 74 особи, на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 10 осіб.

У навчальних закладах пільгові категорії дітей отримують безкоштовне харчування:

-Світлодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області – 4 дитини та за бюджетні кошти у розмірі 17,99 грн. на день харчуються 140 учнів початкової школи;

-Світлодарський навчально-виховальний комплекс «Дошкільний заклад-загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» Бахмутської районної ради Донецької області, НВК – 6 дітей та за бюджетні кошти у розмірі 18,00 грн. на день харчуються 186 учнів початкової школи;

- ДНЗ №1 «Ластівка» - 11 дітей;

- ДНЗ №10 «Веселка» - 12 детей;

- ДНЗ №11 «Берізка» - 6 дітей.

26 сімей  отримали псіхологічну підтримку від фахівців гуманітарної організації «Людина в біді».

Станом на 01.10.2018 року мешканці м. Світлодарська отримують наступні державні соціальні допомоги, субсідії, пільги та компенсації від УПСЗН Бахмутської районної державної адміністрації:

-   державна допомога сім’ям з дітьми – 264 особи,

-   держана соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям – 30 осіб,

-   державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 65 осіб,

-   державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю – 20 осіб,

-   компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги- 2 особи,

-   виплати, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильскої катастрофи – 97 осіб,

-   покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг(ВПО) – 158 сімей,

-   тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів – 1 особа,

-   допомога на догляд за психічнохворим – 2 особи,

-   нараховано субсидії на ЖКП – 1020 осіб,

-   монетизація по субсідії – 52 особи.

            На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, пребуває 1934 осіб, які зареєстровані на території Світлодарської міської ради.  

Станом на 01.10.2018 року на обліку у Бахмутсько-Лиманському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Донецької області перебуває 5809 мешканців м.Світлодарська, а саме:

-   пенсіонери за віком – 4576 чол.,

-   інваліди І групи – 62 чол.,

-   інваліди ІІ групи – 242 чол.,

-   інваліди ІІІ групи – 798 чол.,

-   отримувачі пенсій по втраті годувальника – 323 чол., 

-   за вислугою років – 101 чол.

 Середній розмір пенсії складає 3037,01 грн.

На територій Світлодарської міської ради проживають 739 внутрішньо переміщених осіб, чисельність яких з початку року зросло на 62%. Частина з них потребує працевлаштування та надання соціального житла.

В місті працюють чотири громадські організації: Світлодарська міська громадська організація «Діти війни та трудового фронту», Світлодарська міська громадська організація Донецької області Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», Світлодарська громадська організація Українського Союзу ветеранів Афганістану, громадська організація «Ветерани України міста Світлодарськ». 

Гуманітарну допомогу населенню у вигляді ваучерів, продуктових та гігієнічних наборів, ліків, грошових виплат надають українські та міжнародні організації: «Поможемо», ПРОООН, «Людина в біді», Міжнародний комітет Червоного хреста, «Save the children», «Карітас», «Посмішка дитини», «Норвезька рада у справах біженців», «Проліска» та інші. Також надаються безоплатні психологічні тренінги, юридичні консультації, допомога у пошуку роботи, проводяться свята для дітей.

 

Освіта

У місті Світлодарськ працює два заклади освіти та 3 дошкільних навчальних заклади які відвідують 1123 дитини.

Світлодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області має статус – російськомовна. Проектна потужність – 1380 учнів, навчається 385 учнів (21 клас), з них учнів І ступеня – 143, ІІ ступеня – 170, ІІІ ступеня – 72 учня.

В школі працює 44 педагогічних працівників та 30 обслуговуючого персоналу. Укомплектованість штату 99%. В школі обладнано 32 навчальних кабінета, 3 комп’ютерних класи, бібліотека.

Світлодарський навчально-виховальний комплекс «Дошкільний заклад-загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» Бахмутської районної ради Донецької області має статус україномовна. Проектна потужність навчального закладу – 845 учнів, навчається 424 учня (22 класи). Проектна потужність ДНЗ – 208 дітей,  виховується 82 дитини. Кількість педагогічних працівників становить 56 осіб, технічних працівників – 47 осіб.

 У школі обладнано 37 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас, кабінет інформаційних технологій, 2 майстерні, спортивний і тренажорний зали, стадіон, бібліотека, актова зала на 250 місць, їдальня на 250 місць.

Дошкільний навчальний заклад №1 «Ластівка» Світлодарської міської ради Донецької області працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин. Проектна потужність закладу – 110 місць. Фактична кількість дітей - 75, груп - 4, із них: 1гр.- ясельного віку, 2 гр.- дошкільного віку, 1 гр.- спец.група (ЗПР), працівників – 35, із них: 13 - педагогічного персоналу, 22- технічний персонал.

Дошкільний навчальний заклад №10 «Веселка» Світлодарської міської ради Донецької області працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин. Проектна потужність закладу – 200 дітей. Фактична кількість дітей – 75, груп -  4, працівників – 31, з яких педагогічний персонал – 15 осіб,  технічний персонал – 16 осіб.

Дошкільний навчальний заклад №11 «Берізка» Світлодарської міської ради Донецької області працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 10,5 годин. Проектна потужність закладу – 165 дітей. Фактична кількість дітей – 82, груп -  4, працівників – 31.

 

Світлодарський Центр дитячої та юнацької творчості Бахмутської районної ради Донецької області включає в себе 11гуртків (24 групи), в яких навчається 360 дітей. Гуртки поділені на наступні відділи:

- художньої творчості - 4 гуртки(13 груп), які відвідують 215 дітей,

- декоративно-ужиткового мистецтва – 3 гуртки (7 груп), які відвідують 94 дитини,  

-  духовно-моральний – 4 гуртки (4 групи), які відвідує 51 дітина

 В закладі працює 12 педагогів.

 

Охорона здоров’я

На території Світлодарської міської ради працюють два заклади охорони здоров’я:

1. Комунальний заклад «Світлодарська міська лікарня» обслуговує :

- м.Світлодарськ - 12055 чол.,

- смт.Миронівський - 7786 чол.,

- с.Відродження – 191 чол.,

- с.Воздвиженка - 250 чол.,

-  смт.Луганське - 2272 чол.,

- с.Новолуганське -3372 чол.

Разом обслуговується 25926 чол., з них:

-  3216 дітей,

- 661 підліток,

-  22049 дорослих.

Станом на 01.10.2018 року:

- на диспансерному обліку знаходяться 2031 особа;

- в поліклінічному відділенні - 49739 відвідувань;

- в денному стаціонарі проліковано: 446 чол.-невролгія, 63 чол. – хірургія;

В стаціонарі знаходяться наступні відділення (100ліжок):

- хірургія:проліковано -  421 чол., померло – 2 чол., операцій – 179;

- гінекологія: проліковано - 302 чол., операцій - 165;

- травмотологія: проліковано - 385 чол., операцій – 117.;

- терапія: проліковано - 463 чол., померло – 19 чол.;

- неврологія: проліковано - 337 чол., померло – 4 чол.;

- отоларингологічні: проліковано – 102 чол., операцій – 58;

- інфекція: проліковано - 513 чол., померло- 1 чол.

 2. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Бахмутської районної ради» Світлодарська амбулаторія м.Світлодарськ має потужність 87 чол./день.                             

Укомплектованість лікарями складає 40%, середнім медичним персоналом - 65%, молодший медичний персонал – 40%, інші – 84%.

 Кількість койко-місць денного стаціонару – 25.

 Кількість відвідувань в амбулаторію за 9 місяців 2018 року – 18454 чоловіка.  

Обстеження на ВІЛ-інфекцію та вірусні гепатити В і С можно пройти безкоштовно та конфедіційно в амбулаторії.

В кабінеті щеплення амбулаторії проводиться вакцинація за кошти державного бюджету від кору, паротиту, краснухи, кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В, поліомеліту, туберкульозу.

Амбулаторія приймає участь в урядовій програмі «Доступні ліки» та реімбурсації препаратів інсуліну.

 

Культура

Комунальний заклад «Світлодарський міський палац культури» включає  кіноконцертний зал, 2 танцювальних зали, спортивний зал,  бібліотека, приміщення для гуркової роботи. Кількість відвідувачів – 19690 людей; 25 клубних формувань, колективів худ. Самодіяльності, любительських об’єднань, клубів за інтересами, в яких задіяно 380 учасників.Фактична кількість працівників – 40 чоловік, укомплектованість штату 75,26%.

На капітальний ремонт будівлі Палацу культури було профінансовано 289,000 тис.грн., укладено договорів на суму 4892,523 тис грн. Для покращення матеріально-технічної бази були придбані неосновні засоби на суму 17,708 тис.грн. з власних коштів, отриманих від надання платних послуг.

На базі Світлодарського міського палацу культури відкрився молодіжний центр «ІМПУЛЬС».

Дитяча бібліотека м.Світлодарська знаходиться у комунальній власності громади м.Світлодарська складається з читального залу на 20 місць та абонементського залу. Бібліотечний фонд 21119 екземплярів, який не поповнявся з 2013 року. Щорічно обслуговується 1600 користувачів. В бібліотеці працює 5 одиниць, укомплектованість штату 100%. Бібліотека знаходиться у вбудовано-прибудованому приміщенні, яке потребує ремонту покрівлі.

Світлодарська міська бібліотека для дорослих  знаходиться в приміщенні КЗ «Світлодарський Палац культури». Має бібліотечний фонд 28643 екземпляри. Станом на 01.10.2018 року бібліотеку відвідало  1797  читачів. В бібліотеці працює 5 одиниць, укомплектованість штату 100%

Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Світлодарська музична школа» Бахмутської районної ради Донецької області налічує 2 відділу:фортепіанний та оркестровий. Проектна потужність – 150 учнів, навчається 70 учнів. В школі працюють 16 працівників, з яких 9 викладачі.

 

Фізична культура та спорт

На території міста розташований спортивно-оздоровчий комплекс Вуглегірської ТЕС, який включає 2 басейни, 2 спортзали, сауну та тренажерний клуб «Атлант». В штаті  спортивно-оздоровчого комплексу Вуглегірської ТЕС працюють 4 тренери, які ведуть секції з футболу, волейболу, баскетболу і дзю-до. На організацію спортивних змагань витрачені кошти з профспілкового бюджету підприємства у сумі 53,000 тис.грн. Був придбаний спортивний інвентар на суму 42,000 тис. грн. за кошти підприємства.

Протягом 2018 року проведені спартакіади Вуглегірської ТЕС, спортсмени були учасниками 14-й Всеукраїнської спартакіади «Укрелектропрофспілки» у складі збірної ПАТ «Центренерго».

У місті працює центр бойових мистецтв бусідо та кемпо-клуб «Легіон», більярдний клуб «Піраміда».

Проблемним питанням є відсутність фінансування данного напрямку, що не дає можливості спортсменам всеобічно представляти місто на спортивних змаганнях.

 

Охорона навколишнього природного середовища

Вуглегірська ТЕС входить до затвердженого переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова КМУ №1734 від 23.12.2004 року). Крім того, згідно свідоцтва наданого територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці України по Донецькій області,  Вуглегірська ТЕС є об’єктом підвищеної небезпеки.

Протягом 9 місяців 2018 року  Вуглегірською ТЕС були реалізовані заходи з охорони навколишнього природного середовища:

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

План (тис.грн.)

 

Факт

(тис.грн.)

 

Ступінь готовності заходу на 01.10.2018 р.

%

план/факт

 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

 

Охорона атмосферного повітря

 

Середній ремонт електрофільтрів бл.ст.№2

2018 рік

Вуглегірська ТЕС

924,700

846,700

100/100

 

Капітальний ремонт електрофільтрів бл.ст.№3

2018 рік

Вуглегірська ТЕС

1260,000

0

100/0

 

Охорона водних ресурсів

 

Капітальний ремонт обладнання насосних прояснених стоків

2018 рік

Вуглегірська ТЕС

35,780

51,362

100/100

 

Ремонтвідображаючого екрану, елементів ферми

2018 рік

Вуглегірська ТЕС

78,200

0

100/0

 

Охорона і раціональне використання земельних ресурсів

 

Аналіз грунтів у зоні впливу Вуглегірської ТЕС

2018 рік

Вуглегірська ТЕС

20,000

0

100/0

 

Будівельно-монтажні роботи по нарощенню греблі золовідвалу до відм. 178,0м

2018 рік

Вуглегірська ТЕС

35000,000

365,000

100/58

 

              В рамках енергозбереження Вуглегірською ТЕС була проведена заміна панелей фронтового екрана СРЧ-1 котла ТПП-312А на енергобоку ст.№2 на суму 3812,210 тис.грн.

 

 

 Захист прав і свобод громодян, забезпечення законності та правопорядку

За період 9 місяців 2018 року до ЄРДР Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області зареєстровано 39 кримінальних правопорушень, скоєних на території м.Світлодарська., 16 з яких розкрито (41%):

-   навмисних вбивств- 2 (розкрито 1, 50%),

-   грабежів – 1 (розкрито 1, 100%),

-   крадіжок – 20 (розкрито 8, 40%),

-   незаконних заволодінь транспортними засобами – 1 (розкрито 0 %),

-   незаконні операції з наркотичними речовинами – 1 (розкрито 1, 100%),

-   інші види- 15.

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

На території Світлодарської міської ради склалася наступна ситуація з пожежами:

-   зареєстровано 30 пожеж,

-   на пожежах травмовано 2 особи (1 дитина),

-   знищено та пошкоджено 3 будівлі,

-   збитки від пожеж- 1617,000 тис.грн.

    Основними причинами виникнення пожеж залишаються необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромереж та електрообладнання.

Більшість пожеж на відкритих теритоіях пов’язані з горінням сміття та сухої рослинності.

 1.2. Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку м.Світлодарська

 

№ з/п

Проблемне питання

Обґрунтування актуальності проблемного питання

Шляхи вирішення

(заходи програми)

1

Недоотримання доходів загального фонду  міського бюджету у зв`язку з набуттям чинності з 01.01.2019 року Закону України №2628 від 23.11.2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»

Відсутність коштів на реалізацію заходів Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік

Виділення додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів

2

Зниження інвестиційної привабливості території

Неможливість розвитку економіки міста у зв’язку з нестабільною політичною ситуацією та проведенням ООС

Повернення податкових пільг, участь у державних та міжнародних програмах інвестиційного розвитку

3

Низький рівень зайнятості населення, відсутність робочих місць

Відсутність у місті підприємств, падіння економічного розвитку у зв’язку з проведенням ООС, незадовільне транспортне забезпечення для працевлаштування в інших населених пунктах району

Сприяння самозайнятості населення, забезпечення якісного транспортного зв’язку, розвиток підприємницького середовища, сприяння участі у грантових програмах

4

Необхідність реконструкції об’єктів комунального господарства та міської інфраструктури

Потребують капітального ремонту пасажирські ліфти, цоколі та ганки житлових будинків, покрівлі будинків,  поточного ремонту - дороги комунальної власності, внутрішньобудинкові мережі водопостачання, опалення, водовідведення, відсутні сучасні дитячі та спортивні майданчики

Реалізація заходів у сфері комунального господарства  та міської інфраструктури, посилення претензійно-позовної роботи постачальниками комунальних послуг з повернення боргів

5

Відсутність Центру надання адміністративних послуг

Відсутність служб з надання адміністративних послуг для населення призводить до додаткових витрат матеріальних та фізичних ресурсів населення

 Участь проекту у інвестиційних програмах з метою залучення коштів на відкриття ЦНАПу

6

Недостатній рівень матеріально-техничної бази та укомплектованості штату медичних закладів

Низький рівень надання медичних послуг, відсутність спеціалізованих лікарів у медичних закладах міста

Покрашення матеріально-технічного забезпечення та залучення кваліфікованих працівників

7

Необхідність ремонту будівель закладів освіти та культури

Відсутність необхідних умов для навчання та розвитку дітей, відсутність систем протипожежної сигналізації та обладнання у приміщеннях. Ремонту потребують заклади шкільної, позашкільної освіти, дошкільні навчальні заклади, Палац культури

Залучення коштів на зовнішній та внутрішній ремонт будівель закладів освіти та культури, забезпечення закладів системи протипожежної сигналізації та обладнанням, покращення матеріально-технічної бази

8

Відсутність коштів на організацію спортивно-масової роботи, участі спортсменів у змаганнях, придбання спортивного інвентарю і обладнання для навчальних закладів

Зменшення кількість проведених масових спортивних заходів, їх рівень організації, загальна кількість учасників. Зменшення кількості представників міста на змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного

рівня. Втрата спортсменами можливості для самореалізації в спорті. Недостатність спортивного інвентарю і обладнання під час проведення навчального процесу з фізичної культури і спорту

Залучення коштів з різних джерел для фінансування спортивно-масової роботи, придбання спортивного інвентаря для навчальних закладів

9

Низький рівень соціальної активності населення, слабке залучення молоді до суспільно-політичної та соціально-економічної діяльності

Відсутність молодіжних організацій, організованого дозвілля молоді, поширення наркоманії та алкоголізму,

Формування молодіжної організації у місті, проведення круглих столів, семінарів, лекторіїв, фокус-груп у Молодіжному центрі міста

10

Збільшення кількісті дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Низький рівень свідомого та відповідального ставлення до батьківства, повноцінного виховання та розвитку дітей, недостатній рівень педагогічної культури батьків, їх відповідальності за здоров’я, утримання та виховання дітей

Проведення роботи щодо забезпечення захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, проведення роботи з батьками щодо відповідального ставлення до батьківства

 


2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ НА 2019 РОЦІ

          На основі аналізу поточної соціально-економічної ситуації у відповідних галузях та сферах діяльності міста були визначені стратегічні пріоритети та цілі
для досягнення динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку міста.

Головна ціль  – створення умов для відновлення економічного зростання, підвищення якості та безпеки життя громадян шляхом заохочення розвитку сучасної інфраструктури, підтримки ініціативи малого та середнього бізнесу, надання якісних публічних послуг населенню, створення умов для залучення інвестицій.

Головними пріоритетами  щодо соціально-економічного та культурного розвитку міста визначено:

1.Економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості населення - створення передумов для сталого економічного розвитку міста, забезпечення ефективної реалізації політики у сфері трудових відносин та  зайнятості населення.

 

2.Підвищення спроможності органу місцевого самоврядування - забезпечення публічності та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування.

 

3.Створення сучасного комфортного та доступного міського середовища - покращення умов проживання та забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення шляхом реалізації проектів з ремонту житлового фонду, модернізації та розбудови інженерної інфраструктури міста; забезпечення доступності і якості освіти та медичного обслуговування, удосконалення діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та охорони здоров’я.

 

 4. Розбудова безпечного суспільства - сприяння впровадженню природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації в місті, впровадження проекологічних технологій на підприємствах-забруднювачах, підвищення екологічної культури населення; забезпечення захисту населення від надзвичайних ситуацій, забезпечення в місті правопорядку.

 3. ШЛЯХИ РОЗ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МІСТА ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ

ЦІЛЬ 1. Економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості населення

3.1. Промисловий комплекс

Промисловий комплекс представлений Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго».

             Головна мета:

забезпечення запланованих обсягів виробництва шляхом ефективного використання потужностей та зменшення енергоємності промислової продукції.

            Основні завдання на 2019 рік:

- протягом 2019 року виробити 4466,0 млн.кВт-год промислової продукції;

- відпустити в Енергоринок товарної продукції на суму 9626,0 млн.грн.;

- проводити заходи щодо енергозбереження та охорони навколишнього середовища;

- реалізовувати заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення рівня охорони труда, попередження виробничого травматизму та профзахворювань;

- забезпечувати соціальні гарантії, медичне обслуговування та оздоровлення, організацію культурно-масового та спортивного відпочинку працівників підприємства;

- оптимизувати чисельность штатних працівників;

- збільшити фонд оплати праці до 390,070 млн.грн.

 

 

3.2. Розвиток підприємницького середовища

Головна мета:

 створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва в місті, підвищення його потенціалу, усунення, в межах компетенції органів місцевого самоврядування, перешкод, що стримують подальший його розвиток, сприяння збільшенню обсягів надходження до міського бюджету від сплати єдиного податку суб’єктами малого та середнього підприємництва.

            Проблемні питання:

- недостатній рівень соціальної активності бізнесу;

- відсутність організації підприємців міста, яка могла об’єднати іх для вирішення проблемних питань та представництва спільних інтересів.

            Основні завдання на 2019 рік:

- забезпечення підтримки суб’єктів  підприємництва, стимулювання створення ними нових робочих місць;

- формування сприятливого бізнес-середовища, основаного на партнерстві влади, бізнесу та громадськості, для розвитку існуючих та створення нових об’єктів підприємництва;

- забезпечення проведення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» під час розробки регуляторних актів;

- забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг;

- запровадження раціональних і прозорих процедур формування державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

 

 

3.3. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування

Головна мета:

насичення споживчого ринку  високоякісними товарами та послугами, перш за все вітчизняного виробництва, забезпечення належного рівня торгівельного обслуговування населення та захисту прав споживачів.

            Проблемні питання:

- недостатній рівень соціальної активності бізнесу;

- відсутність вільних торгівельних площ;

- зростання кількості суб’єктів ринку внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування, що ведуть свою діяльність на території міста, але зареєстровані та сплачуєть податки в інших населених пунктах;

 - низький рівень культури обслуговування.

            Основні завдання на 2019 рік:

- сприяння розширенню мережі підприємств роздрібної торгівлі  та побутового обслуговування;

-  ліквідація неорганізованої та стихійної торгівлі у невстановлених місцях продовольчими та промисловими товарами;

-  поліпшення якості і культури обслуговування споживачів;

- забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист прав споживачів».

 

3.4. Інвестиційна діяльность

         Головна мета:

створення організаційних передумов і дієвих механізмів для збільшення обсягів вітчизняних та закордонних інвестицій в  розвиток економіки міста, залучення інвестицій й реалізація інвестиційних проектів зі значним економічним, соціальним або бюджетоутворюючим ефектом, підтримка місцевого бізнесу, що сприятиме подальшій розбудові міста, покращенню умов проживання, комфорту й добробуту його мешканців.

          Проблемні питання:

-       відсутність інвестиційної привабливості регіону у зв’язку з проведенням бойових дій та розташування міста на лінії зіткнення;

-       недостатність власних коштів  для розвитку інфраструктури;

- нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій захисту від його змін для  інвесторів.

            Основні завдання на 2019 рік:

- всебічний розвиток інфраструктури міста шляхом залучення інвестицій в економіку, через об`єднання зусиль місцевої та державної влади, підприємств і установ для розробки інвестиційних проектів та пропозицій, формування інвестиційного іміджу міста;

- підготовка документації для участі у міжнародних проектах, грантових програмах, поглиблення співпраці з вітчизняними та міжнародними фінансовими і донорськими інституціями з метою залучення додаткових інвестиційних ресурсів для модернізації та ремонту обєктів реального сектору економіки, соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства;

- продовження роботи з участі у конкурсних відборах та грантових програмах по відбудові пошкодженої внаслідок проведення бойових дій інфраструктури міста;

- реалізація проекту «Реконструкція будівлі дитячого садка №1 по вул. Без назви, 20а м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під Центр надання адміністративних послуг», який пройшов відбір у інвестиційній програмі ДФРР;

 - проведення роботи у напрямку ефективного використання залучених вітчизняних та іноземних інвестицій для реалізація інвестиційних проектів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, реального сектору економіки м. Світлодарська.      

 

 

 

3.5. Ринок праці. Зайнятість населення

            Головна мета:

 поліпшення ситуації на ринку праці, зниження чисельності безробітних, зменшення міграційного відтоку населення

           Проблемні питання:

- відсутність на території міста промислових підприємств, які могли б забезпечити робочими місцями працездатне населення міста та переміщених осіб;

- недосконалість соціально-трудових відносин та наявність «тіньової» зайнятості;

- міграційний відток населення з міста у зв’язку з відсутністю стабільної роботи;

- зростання вікового індексу населення;

- незадовільне транспортне забезпечення не дає можливості працевлаштування в інших населених пунктах району

Основні завдання на 2019 рік:

- підвищення якості робочої сили шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення на базі Бахмутського міського центру зайнятості;

- стимулювання суб’єктів підприємницького середовища на розвиток та створення нових робочих місць;

- співпраця з міжнародними організаціями у напрямку надання фінансовї допомоги у організації власного малого бізнесу, як джерела існування для місцевого населення та переміщених осіб;

- здійснення  контролю за дотриманням вимог трудового законодавства щодо своєчасної виплати заробітної плати не нижче рівня встановленого законодавством.

  

Ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування

3.6. Органи місцевого самоврядування

Головна мета:

 стабілізація економічного розвитку, удосконалення механізмів управління розвитком міста та повернення довіри до органів влади,  підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості  міста, підвищення соціальних стандартів життя та зростання добробуту населення, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу.

Проблемні питання:                                  

- недоотримання доходів загального фонду  міського бюджету у зв`язку з набуттям чинності з 01.01.2019 року Закону України №2628 від 23.11.2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»;

- відсутність коштів на реалізацію заходів Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік.

            Основні завдання на 2019 рік:

- отримання додаткової дотації з державного бюджету  на компенсацію втрат доходів місцевого  бюджету у зв`язку з набуттям чинності з 01.01.2019 року Закону України №2628 від 23.11.2018 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»;

- створення Центру надання адміністративних послуг з метою підвищення якості та доступності адміністративних послуг для людини та громадянина, спрощення процедур та скорочення адміністративних витрат, перехід на електронні послуги;

-забезпечення всіма учасниками бюджетного процесу виконання запланованих показників надходжень доходів до міського бюджету та підвищення ефективності використання бюджетних коштів;

- забезпечення реалізації принципів прозорості й підзвітності шляхом розбудови системи двосторонньої комунікації з громадськістю;

- покращення ефективності та результативності діяльності міської влади за умов децентралізації управління.

3.7. Розвиток інформаційного простору

Головна мета:

 створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, місцевого самоврядування, громадських об’єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій.

Проблемні питання:

- необхідність впровадження європейських стандартів електронного самоврядування, вдосконалення інформаційної інфраструктури;

-необхідність запровадження єдиної політики підтримки інформаційної сфери району, органів влади, комунальних підприємств і установ.

Основні завдання на 2019 рік:

- активізація діяльності структурних підрозділів щодо висвітлення своєї діяльності в ЗМІ, в тому числі з використанням Інтернет-ресурсів, сприяння покращенню умов інформування населення про основні напрямки розвитку міста;

- заповнення інформаційного простору оперативною, актуальною, повною, точною, достовірною інформацією;

- забезпечення оперативного доступу до публічної інформації про діяльність органів місцевого самоврядування;

- забезпечення додержання принципів інформаційних відносин, передбачених Законом України «Про інформацію»;

- досконалення технічного та програмного забезпечення інформатизації (комп’ютеризація робочих місць державних службовців, впровадження нового та підтримка вже існуючого програмного забезпечення).

 

 

3.8. Територіальне планування та розвиток земельних відносин

Головна мета:

забезпечення ефективного та раціонального використання та підвищення цінності  земель і території міста, реалізація державної політики в сфері регулювання земельних відносин.

           Проблемні питання:

- відсутність коштів для проведення інвентаризації землі та  розробки генерального плану, планування топооснови.

           Основні завдання на 2019 рік:

- проведення інвентаризації земель населеного пункту, що  дозволить раціонально використовувати і охороняти земельні ресурси, запроваджувати ефективну та об’єктивну систему оподаткування;

- складання проектів землеустрою з техніко–економічним обґрунтуванням та охорони земель адміністративно–територіальних утворень;

-  виконання землевпорядних робіт із встановленням меж населених пунктів;

- формування системи землевласників та землекористувачів шляхом виконання землевпорядних робіт і передачі земель громадянам у власність, яким надані земельні ділянки для ведення особистих господарств, будівництва та обслуговування житлових будинків та садівництва;

- запровадження прозорої процедури продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренда) шляхом проведення земельних торгів у формі аукціону;

- запровадження ринкових механізмів щодо використання та охорони земель, що дозволить зміцнити ринкові засади в економіці міста.

 

 

3.9. Управління майном комунальної власності

            Головна мета

підвищення ефективності використання майна комунальної власності, забезпечення контролю над надходженням коштів до місцевого бюджету, створення рівних умов для субєктів господарської діяльності.

           Проблемні питання:

- наявність заборгованості по договорам оренди майна комунальної власності;

- відсутність коштів на ремонт та утримання об’єктів комунальної власності.

           Основні завдання на 2019 рік :

- забезпечення ефективного управління обєктами права комунальної власності;

- проведення роботи щодо передачі в оренду обєктів права комунальної власності територіальної громади м. Світлодарська на конкурсній основі з метою найбільш суттєвого цільового розвитку і експлуатації обєктів оренди;

-  досягнення максимального економічного ефекту від продажу обєктів приватизації;

- забезпечення інформаційної відкритості і прозорості процесу приватизації;

- проведення приватизації обєктів права комунальної власності переважно конкурентними засобами (аукціон, конкурс);

- зменшення заборгованості  по договорам оренди майна комунальної власності.

  

ЦІЛЬ 3. Створення сучасного комфортного та доступного міського середовища

 

3.10. Розвиток житлового господарства та комунальної інфраструктури

           Головна мета:

забезпечення населення послугами належного рівня та якості, розвиток конкурентних відносин, удосконалення системи управління, підвищення ефективності тарифної та енергозберігаючої політики у житлово-комунальній сфері.

           Проблемні питання:

- у незодовільному стані перебувають замощення, цоколі та ганки багатоповерхових житлових будинків;

- потребують ремонту покрівлі, міжпанельні шви, внутрішньобудинкові мережі водопостачання, опалення, водовідведення;

- потребують капітального ремонту пасажирські ліфти у будинках №42, 47, 68 та експертного обстеження – у будинку №9;

- потребують ремонту дороги комунальної власності;

- потребують ремонту тепломережі міста;

- у місті відсутні сучасні дитячі та спортивні майданчики;

- населення не сплачує у повній мірі за отримані житлово-комунальні послуги.

            Основні завдання на 2019 рік:

- модернізація житлового господарства, технічне переоснащення та розвиток комунальної     інфраструктури з метою надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості;

- підвищення рівня відшкодування тарифами витрат підприємств на житлово-комунальні послуги та рівня сплати споживачами за надані житлово-комунальні послуги;

- впровадження  енергозберігаючих технологій і  обладнання  для скорочення питомих  витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

- покращення технічного стану будинків за кошти підприємства КП «ВЕСТА», а саме проведення поточного ремонту покрівлі з ремонтом зливостоків, міжпанельних швів та внутрішньобудинкових мереж водопостачання, опалення, водовідведення;

- відновлення зруйнованих під час проведення АТО об’єктів житлово-комунального господарства та інфраструктури;

- підготовка житлового фонду та комунальних доріг до осінньо-зимового періоду;

-проведення заходів з благоустрою міста.

  

3.11. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Головна мета:

- створення сприятливих соціальних, економічних та організаційних умов для реалізації прав, соціального захисту і законних інтересів дітей, сімї, молоді; створення правових, соціальних і економічних умов функціонування багатодітної  сім’ї; активізація і розвиток молодіжного руху.

           Проблемні питання:

-  низький рівень соціальної активності: слабке залучення молоді до суспільно-політичної та соціально-економічної діяльності;

- відсутність молодіжних організацій, організованого дозвілля молоді;

- поширення наркоманії та алкоголізму серед молоді;

- низький рівень свідомого та відповідального ставлення до батьківства, повноцінного виховання та розвитку дітей.

Основні завдання на 2019 рік:

- здійснення комплексного підходу в реалізації політики стосовно дітей, сім'ї та молоді;

- залучення молоді до суспільно-політичної та соціально-економічної діяльності;

- підтримки творчих ініціатив, розвитку інтелектуального потенціалу та надання можливостей для всебічного розвитку молоді на базі молодіжного центру «ІМПУЛЬС»;

- залучення інститутів громадського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді (розвиток молодіжних  громадських організацій);

- здійснення соціального та правового захисту дітей та молоді;

- пропаганда здорового способу життя серед дітей та молоді;

- проведення роботи щодо  запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

- забезпечення раннього виявлення, обліку та здійснення контролю за утриманням і вихованням дітей у сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах;

- соціальна підтримка сімей з дітьми внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово мешкають на території Світлодарської міської ради.

 

 

3.12. Захист прав дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування

Головна мета:

соціальний захист  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до самостійного життя.

           Проблемні питання:

- недостатній рівень педагогічної культури батьків, їх відповідальності за здоров’я, утримання та виховання дітей;

- збільшення кількісті дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

Основні завдання на 2019 рік:

- здійснення комплексного підходу в реалізації соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- ведення нагляду за діяльністю опікунів та піклувальників;

- розгляд питань на засіданні опікунської ради при виконавчому органі Світлодарської міської ради.

 

 

3.13. Соціальний захист населення

Головна мета:

соціальний захист найуразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, забезпечення соціальних гарантій і пільг громадянам.

           Проблемні питання:

- відсутність коштів для фінансової підтримки громадських організацій;

- недостатність фінансових ресурсів установ соціального захист населення;

- низький рівень надання соціальних пільг соціальними установами.

Основні завдання на 2019 рік:

-  забезпечення якості та доступності соціальних послуг відповідно до потреб населення;

- забезпечення роботи агентського пункту обслуговування населення Бахмутського об’єднаного управління Пенсійного фонду;

- посилення соціальної підтримки громадян похилого віку, ветеранів війни та праці подальший розвиток, насамперед послуг, що надаються за місцем проживання;

- відкриття територіального центру для людей похилого віку за адресою м.Світлодарськ, буд.16;

- комплексна реабілітація дітей з інвалідністю;

- подальше впровадження заходів щодо обліку внутрішньо переміщених осіб, визначення їх нагальних потреб, інформування про можливості надання допомоги;

- всеобічна співпрця з міськими громадськими організаціями м.Світлодарська.

  

3.14. Освіта

Головна мета:

всебічний розвиток людини як особистості і найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей; підвищення освітнього рівня дітей, забезпечення галузі кваліфікованими фахівцями.

           Проблемні питання:

- відсутність  систем протипожежного захисту у приміщеннях дошкільних та шкільних навчальних закладів;

- застаріла матеріально-технічна база дошкільних та шкільних навчальних закладів;

- необхідність реконструкції блоку спортивної зали, проведення внутрішніх робіт в гімнастичній та актовій залах, капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення, проведення капітального ремонту шкільних майстерень Світлодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради;

- необхідність проведення капітального ремонту опалювальної системи та системи холодного водопостачання, ремонту електромережі, заміни вікон та дверей у приміщенні Світлодарського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» Бахмутської районної ради;

- необхідність поточного ремонту харчоблоку, покрівлі, заміни вікон у будівлі дошкільного навчального закладу №1 «Ластівка»;

- необхідність виконання капітального ремонту будівлі Світлодарського дошкільного навчального закладу №10 «Веселка»;

- необхідність проведення капітального ремонту будівлі дошкільного навчального закладу №11 «Берізка»;

- необхідність проведення капітального ремонту у приміщенні Світлодарського центру дитячої та юнацької творчості.

Основні завдання на 2019 рік:

 - удосконалення змісту освіти відповідно до Державних стандартів початкової,  загальної середньої освіти, впровадження сучасних педагогічних технологій, підвищення якості знань учнів;

- створення ефективної системи національного-патріотичного  виховання, забезпечення фізичного, морального, культурного і духовного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України;

- розвиток дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шляхом реконструкції, капітального ремонту;

- оновлення матеріально-технічної бази  закладів дошкільної, шкільної, позашкільної освіти;

-реалізація заходів щодо додержання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

  

3.15. Охорона  здоров’я

Головна ціль:

поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного довголіття і тривалості життя.

Проблемні питання:

- незадовільний стан матеріально-технічного оснащення;

- низька забезпеченість лікарняних закладів лікарськими кадрами;

- необхідність реконструкції будівлі інфекційного відділення КЗ "Світлодарська міська лікарня", зруйнованого під час бойових дій.

Основні завдання на 2019 рік:

- підвищення якості та доступності медичних послуг шляхом запровадження сучасних та інтервенційних технологій;

-орієнтація системи надання первинної медико санітарної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини;

- подальше вдосконалення та реорганізація первинної та вторинної медичної допомоги;

- залучення молодих фахівців, забезпечення професійного росту медичного персоналу;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - проведення реконструкцій та капітальних ремонтів  з метою забезпечення належного санітарно-технічного стану приміщень і будівель закладів охорони здоров'я міста.

 

 

3.16. Культура

Головна мета:

 забезпечення реального доступу до культурних цінностей всім соціальним групам і категоріям населення, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення; стимулювання різноманіття культурного життя, посилення ролі культури у розвитку демократичного, громадського, духовного та здорового  суспільства, виховання почуття патріотизму до рідної країни та міста.

Проблемні питання:

- застаріла матеріально-технічна база закладів культури;

- відсутність  систем протипожежного захисту у приміщеннях закладів культури;

- необхідність проведення капітального ремонту Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Світлодарська музична школа»;

- необхідність капітального ремонту КЗ «Світлодарський міський Палац культури»;

- необхідність поповнення книжкового фонду та придбання періодичних видань бібліотекам міста.

             Основні завдання на 2019 рік:

- створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей, забезпечення умов для суспільної та культурної самореалізації талановитої особистості;

- покращення  організації  дозвілля населення (проведення фестивалів, конкурсів, акцій з урахуванням інтересів, запитів і потреб населення);

- забезпечення доступності послуг з початкової мистецької освіти;

- розвиток закладів культури, у тому числі шляхом реконструкції, капітального ремонту;

- оновлення матеріально-технічної бази  закладів культури (продовження реалізації капітального ремонту КЗ «Світлодарський міський Палац культури»);

-забезпечення заходів щодо додержання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки закладів культури;

- налагодження роботи Молодіжного центру «Імпульс»;

-співпрця з театральними та творчими установами України.

 

 

3.17. Фізична культура і спорт

Головна мета:

відведення фізичній культурі і спорту важливої ролі як складової фактору здорового способу життя та всебічного гармонійного розвитку людини, створення сучасної спортивної інфраструктури, наближеної до потреб жителів міста.

Проблемні питання:

- відсутність ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

- недостатній рівень мотивації щодо ведення здорового способу життя і подовження його тривалості;

- відсутність загальнодоступних спортивних майданчиків на території міста;

- незавершене будівництво футбольного поля;

- застаріла матеріально-спортивна база закладів освіти міста.

        Основні завдання на 2019 рік:

- створення фізкультурно-оздоровчих, спортивних майданчиків для мешканців міста;

- організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів для різних верств населення;

- організація фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої діяльності у навчально-виховальній сфері;

 - стимулювання до ефективної роботи спортивних фізкультурних працівників,  спортсменів - до високих спортивних досягнень;

- розширення мережі спортивних секцій та гуртків.

 

 

3.18. Заходи, пов’язані з наслідками проведення АТО на території міста

                  Головна мета:

відновлення пошкоджених внаслідок проведення АТО об’єктів та створення сприятливих умов проживання для населення, соціальна  адаптація та захист внутрішньо переміщених осіб, соціальна підтримка учасників ООС та членів їх сімей.

     Проблемні питання:

- відсутність соціального житла для внутрішньло переміщених осіб.

                 Основні завдання на 2019 рік

- інформаційне забезпечення та підтримка внутрішньо переміщених осіб;

- вирішення загальних питань соціальної підтримки і реабілітації учасників антитерористичної операції;

- співпраця з міжнародними гуманітарними організаціями щодо відновлення об’єктів приватної та комунальної власності, пошкоджених внаслідок проведення АТО.

   

ЦІЛЬ 4. Розбудова безпечного суспільства

 

3.19. Охорона навколишнього прородного середовища

Головна мета:

 ефективне вирішення проблем довкілля, застереження аварійних ситуацій екологічного та техногенного характеру, якості у сфері поводження з відходами, реалізація інших заходів, що покращують стан навколишнього природного середовища.

Проблемні питання:

- неотримання бюджетом м.Світлодарська збору за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення - Вуглегірською ТЕС, що дало б змогу витрачати кошти на захист природи та громадян.

Основні завдання на 2019 рік:

- реалізація заходів з санітарного очищення міста;

- забезпечення повного збирання, перевезення, захоронення відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я жителів міста;

- виконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища Вуглегірською ТЕС, яка входить до затвердженого переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави (постанова КМУ №1734 від 23.12.2004 року).

 

 

3.20. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку

Головна мета:

забезпечення особистої безпеки гроиадян, захист їх прав і свобод, законності і правопорядку, запобігання правопорушенням та їх припинення.

Проблемні питання:

 - некомплект особового складу;

- недостатнє фінансування потреб на придбання паливно-мастильних матеріалів, ремонт та придбання нових автомобілів, ремонт та обладнання кімнат для затримання;

- безпосередня близкість до лінії розмежування.

Основні завдання на 2019 рік:

- недопущення укриття злочинів від обліку, ретельніше і більш досконале відношення до розгляду заяв і повідомлень громадян про злочини і події, дотримання дисципліни і законності, формування позитивного іміджу поліції;

- забезпечення конституційного ладу, прав і свобод людини;

- боротьба з організованою злочинністю, хабарництвом, корупцією;

- попередження, розкриття та розслідування злочинів скоєних проти особи;

- профілактика правопорушень та злочинності, у тому числі серед неповнолітніх;

- матеріально-технічне т акадрове забезпечення;

- боротьба з проявами сепаратизму;

- забезпечення нагляду за особами, що звільнилися з мисць позбавлення волі;

- виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, вибухівки;

- попередження жебракування, поширення наркоманії, пияцтва, насильства в сім’ї;

- вжиття заходів по виявленню фактів порушення порядку провадження господарської діяльності та їх усуненню.

 

 

3.21. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

Головна мета:

роз’язання проблем захисту населення, довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системитехногенної і природної безпеки м.Світлодарська.

Проблемні питання:

- порушення правил пожежної безпеки населенням міста;

- відсутність систем пожежного оповіщення в приміщеннях закладів міста;

- необхідність проведення поточного ремонту в нежитловому вбудованому приміщенні, яке орендує ДПРЗ-23 ГУ ДСНС України у Донецькій області;

- відсутність плавзасобів та обладнання для рятування на воді.

Основні завдання на 2019 рік:

- забезпечення реалізації на місцях державної  політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, техногенної  та пожежної безпеки, запобігання надзвичайним ситуаціям та їх ліквідації;

- модернізація та покращення матеріально-технічної бази, підвищення рівня опретавної готовності до дій за призначенням;

- підвищення рівня забезпечення захисту населення і територій у рамках територіальної оборони та антиртерористичної діяльності відповідно до чинного законодавства.

- встановлення систем опавіщення у приміщеннях закладів міста та у приміщенні виконкому Світлодарської міської ради.

  4. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

 

4.1. Податково-бюджетна політика

 

Доходи. На 2019 рік заплановані  доходи міського бюджету у сумі 19 800 242 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 19 287 528 грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету - 512 714 грн. Сума трансфертів складає 17 276 028 грн., що дорівнює 87,25% від загальної суми міського бюджету.

У загальному фонді міського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду міського належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України.

Джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М.СВІТЛОДАРСЬК НА 2019 РІК

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів  бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

 
 

1

2

3

4

5

6

 

10000000

Податкові надходження  

1 693 500

1 693 500

0

0

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

440 000

440 000

0

0

 

18000000

Місцеві податки

1 253 500

1 253 500

0

0

 

20000000

Неподаткові надходження  

830 714

318 000

512 714

0

 

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

35 000

35 000

0

0

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

283 000

283 000

0

0

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

512 714

0

512 714

0

 

РАЗОМ ДОХОДІВ

 

2 524 214

2 011 500

512 714

0

 

40000000

Офіційні трансферти  

17 276 028

17 276 028

0

0

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

 

19 800 242

19 287 528

512 714

0

 
             

 

          

 Видатки. Видатки міського бюджету заплановані у сумі 19 800 242 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 287 528 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету - 512 714  грн.

На 2019 рік визначеними відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М.СВІТЛОДАРСЬКА НА 2019 РІК

(грн.)

Код

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

0200000

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради (головний розпорядник)

19 287 528

512 714

19 800 242

0210000

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради  (відповідальний виконавець)

19 287 528

512 714

19 800 242

0210150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

4 156 728

0

4 156 728

0211010

Надання дошкільної освіти

9 134 400

477 014

9 611 414

0211140

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

6 300

0

6 300

 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6 000

0

6 000

 

Забезпечення діяльності бібліотек

724 792

700

725 492

 

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

5 259 308

35 000

5 294 308

 

Разом

19287528

512714

19800242

                 Фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії.

 

Міський голова                                                                                      А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

Розроблений:

Начальник відділу економіки,

прогнозування та підтримки підприємництва                                     Г.В.Мурзіна


                                                        

 

 

Зміст заходу

Термін
виконан-
ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

 

 

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

Держав-
ного
бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших
джерел

найменування показника

значення показника

 

обласного
бюджету

районний

міський, селищний, сільський бюджет

 

 1. Економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості населення

 

1.1. Промисловий комплекс

 

Технічне переоснащення, реабілітація діючого обладнання Вуглегірської ТЕС ПАТ "Центренерго"

Протягом року

Вуглегірська ТЕС ПАТ "Центренерго"

 

 

 

 

 

 

 

підвищення ККД, подовження ресурсу обладнання

ККД- 4-5%, обладнання - 15-20 років

 

1.2. Розвиток  піприємницького середовища

 

Участь суб'єктів підприємництва, органів місцевого самоврядування у  конференціях, семінарах,  навчаннях, вдосконалення методів і форм співробітництва

Протягом року

Відділ економіки, прогнозування та підтримки підприємництва Світлодарської міської ради, суб'єкти підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

 

створення умов для розвитку підприємництва, забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів підприємництва

 

 

Співпраця з міжнародними організаціями, грантовими установами та фондами з питань надання фінансових ресурсів суб'єктам підприємництва

Протягом року

Відділ економіки, прогнозування та підтримки підприємництва Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

створення умов для розвитку підприємництва, забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів підприємництва

 

 

Залучення  суб'єктів підприємництва до участі у міських, районних та регіональних заходах

Протягом року

Світлодарська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

створення умов для розвитку нових сфер підприємництва, пошук напрямків співробітництва з підприємцями району та регіону

 

 

Розробка, оприлюднення та обговорення проектів регуляторних актів. Проведення  якісного та повного аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів

Протягом року

Розробники регуляторних актів

 

 

 

 

 

 

 

 реалізації державної регуляторної політики

підготовка проектів регуляторних актів - 5 актів

 

Системне відстеження результативності регуляторних актів, оприлюднення звітів про їх відстеження

Протягом року

Розробники регуляторних актів

 

 

 

 

 

 

 

реалізації державної регуляторної політики

проведення відстеження та перегляду регулярних актів - 13 актів

 

1.3. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування

 

Розширення сфери торгівлі

Протягом року

Суб'єкти підприємницької діяльності

30,000

 

 

 

 

30,000

 

об'єкти роздрібної торгівлі

 3 об'єкти

 

Розширення  сфери ресторанного господарства

Протягом року

Суб'єкти підприємницької діяльності

10,000

 

 

 

 

10,000

 

об'єкти ресторанного господарства

1 об'єкт

 

Розширення сфери  побутового обслуговування

Протягом року

Суб'єкти підприємницької діяльності

20,000

 

 

 

 

20,000

 

об'єкти побутового обслуговування

 2 об'єкти

 

Проведення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення належної організації торгівельного та побутового обслуговування населення,  додержання СПД вимог законодавства щодо якості та безпечності товарів, правил торгівельного обслуговування населення та захисту прав споживачів

Протягом року

Відділ економіки, прогнозування та підтримки підприємництва Світлодарської міської ради, Бахмутський відділ поліції ГУ НП в Донецькій області, Управління Держпродспоживслужби в Бахмутському районі

 

 

 

 

 

 

 

консультативна та роз'яснювальна робота у сфері обслуговування населення, забезпечення населення безпечними товарами, захист прав споживачів

 

 

Всього

 

 

60,000

 

 

 

 

60,000

 

 

 

 

1.4. Інвестиційна діяльність

 

Реалізація інфраструктурних проектів шляхом участі у інвестиційних проектах

Протягом року

Світлодарська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

участь  у грантових конкурсах, проектах

ДФРР- 2 проект, Европейський інвестиційний банк - 3 проекти

 

Оновлення інвестиційного паспорту міста Світлодарськ на 2019 рік

І-ІІ квартал 2019 року

Відділ економіки, прогнозування та підтримки підприємництва Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

інвестиційний паспорт міста

 

 

1.5. Ринок праці. Зайнятість населення

 

Забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян, в тому числі внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції

Протягом року

Бахмутський міський центр зайнятості

 

 

 

 

 

 

 

можливість отримання професії,що користується попитом

 

 

Працевлаштування безробітних осіб, що перебувають на обліку, у тому числі шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

Протягом року

Підприємства, організації, установи, Бахмутський міський центр зайнятості

 

 

 

 

 

 

 

чисельність зареєстрованих безробітних  осіб з числа мешканців м.Світлодарська;                                                                           - чисельність працевлаштованих осіб з числа безробітних по м.Світлодарськ

зареєстрованих - 60 осіб, працевлаштованих - 35 осіб

 

Всього на економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості населення

 

 

60,000

 

 

 

 

60,000

 

 

 

 

 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування

 

2.1. Органи місцевого самоврядування

 

Реконструкція будівлі дитячого садка №1 по вул.Без назви, 20а м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг

Протягом року

згідно договору

22134,534

22134,534    (ДФРР)

 

 

 

 

 

кількість відвідувачів

приблизно 15тис. чол.

 

Встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей та системи передавання тривожних сповіщень у приміщенні Виконкому Світлодарської міської ради    

Протягом року

Світлодарська міська рада

330,000

 

 

 

330,000

 

 

забезпечення протипожежної безпеки закладу 

Виготовлення проектних робіт 80,000тис.грн.                                                                                     Придбання та монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних сповіщень -250,000 тис.грн

 

Капітальний ремонт основної будівлі виконкому Світлодарської міської ради, яка розташована за адресою: 84792, Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, проспект Миру, 5

Протягом року

згідно договору

10055,005 (ЄІБ)

 

 

 

 

 

10055,005 (ЄІБ)

створення необхідних умов для роботи закладу

1 черга: всього 4389,859 тис.грн., у тому числі :будівельні роботи- 3251,165 тис.грн., інші витрати- 1138,694 тис.грн.;   2черга: всього 5665,146 тис.грн., у тому числі: будівельні роботи - 4115,156 тис.грн., інші витрати - 1549,990 тис.грн.

 

Всього

 

 

32519,539

22134,534

 

 

330,000

 

10055,005

 

 

 

2.2. Розвиток інформаційного простору

 

Висвітлення діяльності за напрямками роботи органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації та з використанням інтернет-ресурсів

Протягом року

виконком Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

газета Вперпед", газета "Енергетик", офіційний сайт Світлодарської міської ради

 

 

Оприлюднення інформації щодо здійснення регуляторної політики   у  засобах масової інформації та з використанням інтернет-ресурсів

Протягом року

виконком Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

газета Вперпед", газета "Енергетик", офіційний сайт Світлодарської міської ради,Єдиний  державний веб-портал відкритих даних

 

 

2.3. Територіальне планування. Розвиток земельних відносин

 

Розробка генерального плану, планування топооснови

Протягом року

згідно договору

550,000

 

 

550,000

 

 

 

генеральний план території Світлодарської міської ради

 

 

Проведення інвентаризації землі

Протягом року

згідно договору

350,000

 

 

350,000

 

 

 

інвентарізація землі Світлодарської міської ради

 

 

Всього

 

 

900,000

 

 

900,000

 

 

 

 

 

 

2.4.Управління майном комунальної власності

 

Виявлення безхазяйних об`єктів  та їх прийом у комунальну власності територіальної громади міста (інвентаризація об’єктів та виготовлення технічної документації;реєстрація права комунальної власності на нерухоме майно; визначення вартості виявлених об’єктів на підставі висновків СОД; публікація інформаційних повідомлень в засобах масової інформації)

Протягом року

відділ з управління комунальною власністю Світлодарської міської ради

5,000

 

 

 

5,000

 

 

поповнення майна комунальної власності, виконання вимог нормативних актів

 

 

Підготовка об’єктів комунальної власності до продажу, приватизації, передачі (прийому), та оренди, а саме: інвентаризація об’єктів та виготовлення технічної документації;  реєстрація права комунальної власності на нерухоме майно;  публікація інформаційних повідомлень в засобах масової інформації;  оцінка об’єктів комунальної власності

Протягом року

відділ з управління комунальною власністю Світлодарської міської ради

10,000

 

 

 

10,000

 

 

виконання вимог нормативних актів. Поповнення міського бюджету

 

 

Відчуження (приватизація, продаж) об’єктів комунальної власності

Протягом року

відділ з управління комунальною власністю Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

поповнення міського бюджету

 

 

Проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності та передача їх в оренду суб’єктам підприємницьк ої діяльності

Протягом року

відділ з управління комунальною власністю Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

створення більш сприятливих умов для розвитку малого бізнесу

 

 

Подання заяв до суду з питань управління майном комунальної власності (cудовий збір) та здійснення заходів з задоволення вимог кредиторів

Протягом року

відділ з управління комунальною власністю Світлодарської міської ради

10,000

 

 

 

10,000

 

 

підвищення платіжної дисціпліни орендарів та збільшення надходжень до міського бюджету

 

 

Контроль за станом та використанням майна комунальної власності, заходи з утримання та збереження майна комунальної власності

Протягом року

відділ з управління комунальною власністю Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

ефективне використання майна комунальної власності

 

 

Всього

 

 

25,000

 

 

 

25,000

 

 

 

 

 

Всього на підвищення спроможності місцевого самоврядування

 

 

33444,539

22134,534

 

900,000

355,000

 

10055,005

 

 

 

 3. Створення сучасного комфортного та доступного міського середовища

 

3.1. Житлове господарство  та комунальної інфраструктури

 

Капітальний ремонт пасажирських ліфтів  буд. 42 п.1.2 ; № 47 ;№68 п.1

Протягом року

КП "Веста", згідно договору підряду

1299,294

 

 

1299,294

 

 

 

кількість ліфтів

буд.№42 під.1- 343,045 тис.грн, буд.42 під.2-352,771 тис.грн., буд.№47 -286,211 тис.грн., буд.№68 під.1 - 317,267 тис.грн.

 

Експерне обстеження пасажирського ліфту буд.№9

Протягом року

КП "Веста", згідно договору підряду

15,000

 

 

 

15,000

 

 

кількість ліфтів

1 ліфт

 

Капітальний ремонт замощення, цоколів  та  ганків  багатоквартирних житлових будинків

Протягом року

КП "Веста", згідно договору підряду

990,000

 

 

 

 

 

990,000

кількість будинків

12 багатоповерхових будинків

 

Поточний ремонт покрівлі з ремонтом зливостоків

2-4 квартал

КП "Веста"

231,000

 

 

 

 

231,000

 

дотримання санітарних норм та збереження багатоповерхових будинків, створення сприятливих умов  проживання  для  населення

 

 

Поточний ремонт міжпанельних швів

2-4 квартал

КП "Веста"

110,300

 

 

 

 

110,300

 

 збереження багатоповерхових будинків, створення сприятливих умов  проживання  для  населення

 

 

Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання, опалення, водовідведення

Протягом року

КП "Веста"

211,000

 

 

 

 

211,000

 

забезпечення задовільного стану внутрішньобудинкових мереж водопостачання, опалення, водовідведення

 

 

Поточний ремонт ганку п.3 буд.19а

Протягом року

КП "Веста"

8,720

 

 

 

8,720

 

 

кількість ганків

1,000

 

Придбання будівельних матеріалів для виконання поточного ремонту нежитлового вбудованого приміщення за адресою:84792, Донецька обл., Бахмутський район, м.Світлодарськ, вул.Без назви, буд.93а

Протягом року

КП "Веста"

92,510

 

 

 

92,510

 

 

площа приміщення

89,10м2

 

Обстеження  спеціалізованою організацією щодо технічного стану будинків № 30,31

Протягом року

КП "Веста", згідно договору підряду

248,000

 

 

 

248,000

 

 

кількість будинків

2 будинки (30,31)

 

Всього

 

 

3205,824

 

 

1299,294

364,230

552,300

990,000

 

 

 

3.2. Підтримка сім'ї, дітей та молоді

 

Проведення семінарів, тренінгів, розважальних заходів для дітей та молоді

Протягом року

КЗ "Світлодарський міський Палац культури", ЦДЮТ

 

 

 

 

 

 

 

кількість заходів, семінарів, тренінгів

20 заходів

 

Робота з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах

Протягом року

відділ у справах дітей та соціальної політики Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

контроль за умовами проживання

10 сімей

 

Проведення соціально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді

Протягом року

Бахмутський РЦСССДМ

 

 

 

 

 

 

 

проведення відеолекторій, бесід, росповсюдження інформації, проведення рейдів, визначення потреби в наданні послуг

 

 

Інформаційна підтримка сімей з дітьми внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово мешкають на території Світлодарської міської ради

Протягом року

відділ у справах дітей та соціальної політики Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

кількість сімей  з дітьми ВПО

115 сімей

 

Проведення засіданнь опікунської ради при виконавчому органі Світлодарської міської ради з питань соціального захисту дітей

Протягом року

Опікунська рада при виконавчому органі Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

кількість засідань

10 засідань

 

3.3. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Проведення міських заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, Дня усиновлення

Протягом року

відділ у справах дітей та соціальної політики Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

проведення заходів

3 заходи

 

Контроль за станом збереженням житла, яке належить на праві власності  дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування

Протягом року

відділ у справах дітей та соціальної політики Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

кількість житла, що знаходиться під контролем 

3 квартири

 

Постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, по досягненню ними 16-річного віку, які потребують поліпшення житлових умов

 

відділ у справах дітей та соціальної політики, відділ з управління комунальною власністю Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

кількість дітей

1 дитина

 

3.4. Соціальний захист населення

 

Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осібвиконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого

Протягом року

виконком Світлодарської міської ради

6,000

 

 

 

6,000

 

 

кількість виплат

12 виплат з розрахунку на місяць -500грн.

 

Надання інформаційно-консультаційної, матеріальної підтримки  громадським організаціям інвалідів та ветеранів м.Світлодарська

Протягом року

виконком Світлодарської міської ради

32,000

 

 

 

32,000

 

 

кількість  громадських організацій

3 організації

 

Соціальне обслуговування людей похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями на території Світлодарської міської ради

Протягом року

КУ "Бахмутський районний територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)"

 

 

 

 

 

 

 

кількість осіб, що отримують послуги

250 осіб

 

Надання послуг з комплексної реабілітації дітей з інвалідністю за адресою м.Світлодарськ, буд.15А

 

КУ "Бахмутський районний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю"

 

 

 

 

 

 

 

кількість дітей

21 дитина

 

Всього

 

 

38,000

 

 

 

38,000

 

 

 

 

 

3.5. Освіта

 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №10 «Веселка» в м.Світлодарськ, 54а, Донецької області

2019

Світлодарська міська рада, гідно договору підряду

9018,257

 

 

 

 

 

9018,257        (ЄІБ)

види та вартість робіт

будівельні роботи-7178,464 тис.грн., обладнання-54,992 тис.грн., інші витрати-1784,801тис.грн.