Розділи сайту Новини

                                                                    

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22.05.2019  № 37

м.Світлодарськ

 

Про затвердження акту приймання-передачі  (безоплатно)   із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, яка перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності), у комунальну власність територіальної громади м.Світлодарська бібліотечного фонду

 

        

 

                Розглянувши акт приймання-передачі  (безоплатно) із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, яка перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності), у комунальну власність територіальної громади м.Світлодарська бібліотечного фонду  від 25.04.2019 року, відповідно до Закону України від 03.03.1998 №147/98-ВР «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року №1482   «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  Затвердити  акт приймання-передачі  (безоплатно)   із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, яка перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності), у комунальну власність територіальної громади м.Світлодарська бібліотечного фонду  від  25.04.2019 року (додається).

 

 

Міський голова                                                                                         А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

                                    

                                                                                                          Затверджено:

                                                                                                          рішення виконкому

                                                                                                          Світлодарської міської ради 

                                                                                                          від 22.05.2019 № 37                                                                   

 

АКТ

    приймання-передачи

 

«_25_» ____04______ 2019 р.                                                      м.Світлодарськ

        

Комісія з приймання-передачі (безоплатно) із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, яка перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності) у комунальну власність територіальної громади м.Світлодарська бібліотечного фонду, утворена на виконання рішення рішення Світлодарської міської ради від 20.12.2018   № VI/130-9 «Про прийняття (безоплатно) бібліотечного фонду із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, яка перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності) до  комунальної власності  територіальної громади м.Світлодарська», рішення Бахмутської районної ради від 21.03.2019 №7/35-621 «Про передачу (безоплатно) бібліотечного фонду у комунальну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст Бахмутського району», рішення виконкому Світлодарської міської ради від 24.04.2019 №31  «Про затвердження складу комісії з приймання-передачі (безоплатно) із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, яка перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності)  у  комунальну власність територіальної громади м.Світлодарська бібліотечного фонду», у складі:

ПРОЖОГА

Віра Миколаївна                     

- перший заступник міського голови, голова комісії

ЛІСОВА

Світлана Володимирівна

- начальник відділу з управління комунальною власністю  

   міської ради, секретар комісії

       

Члени комісії:

 

БІЛАШ

Тетяна Олександрівна

-  бухгалтер І категорії Центральної районної бібліотеки 

    Бахмутського району   (за    узгодженням)

КЛИМОВИЧ

Наталя Миколаївна

- юрисконсульт виконкому, спеціаліст I категорії 

ЛЕЖЕНІНА

Тетяна Вікторівна

- бібліотекар І категорії Центральної районної бібліотеки  

   Бахмутського району (за узгодженням)

ФИЛИПСЬКА 

Надія Олександрівна

- бухгалтер Світлодарської міської бібліотеки  для дорослих

ЦИМБАЛ

Валентина Іванівна

 - завідуюча Світлодарською міською бібліотекою  для   

   дорослих

 

ШЕВЦОВА

Надія Петрівна

- завідуюча  дитячою бібліотекою м.Світлодарська

ШЕВЧЕНКО

Юлія Вікторівна

- начальник відділу обліку та звітності міської ради

 

Цим актом комісія підтверджує передачу бібліотечного фонду:

1. Центральна районна бібліотека Бахмутського району передає (безоплатно) бібліотечний фонд у кількості  18 примірників (Вісімнадцять) на суму 853,28 грн. (Вісімсот п’ятдесят три грн. 28 коп.) із районної комунальної власності у комунальну власність Світлодарської міської ради з балансу Центральної районної бібліотеки Бахмутського району на баланс дитячій бібліотеці м.Світлодарська»

№ з/п

Раху-нок

Найменування матеріальних цінностей

Кількість,

шт

Сума, грн.

Знос, грн

1

2

3

4

5

6

1

112

Книжковий фонд:

18

853,28

 

 

 

суспільного характеру

-

 

 

 

 

природні

-

 

 

 

 

технічні

-

 

 

 

 

гуманітарні

3

 

 

 

 

художні

15

 

 

 

2. Центральна районна бібліотека Бахмутського району передає (безоплатно) бібліотечний фонд у кількості  27 примірників (Двадцять сім) на суму 1396,73 грн. (Одна тисяча триста дев’яносто шість грн. 73 коп.) із районної комунальної власності у комунальну власність Світлодарської міської ради з балансу Центральної районної бібліотеки Бахмутського району на баланс Світлодарській міській бібліотеці для дорослих

 

№ з/п

Раху-нок

Найменування матеріальних цінностей

Кількість,

шт

Сума, грн.

Знос, грн

1

2

3

4

5

6

1

112

Книжковий фонд:

27

1396,73

 

 

 

суспільного характеру

5

 

 

 

 

природні

-

 

 

 

 

технічні

-

 

 

 

 

гуманітарні

1

 

 

 

 

художні

21

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

Голова комісії
 

В.М. Прожога

Секретар комісії
 

С.В. Лісова

Члени комісії:
 

Т.О.Білаш

 
 

Н.М. Климович

 
 

Т.В.Леженіна

 
 

Н.О.Філіпська

 
 

В.І.Цимбал

 
 

Н.П.Шевцова

 
 

Ю.В.Шевченко

 
 

 

     

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  22.05.2019  № 34

м.Світлодарськ

 

Про надання Н.Л.М.  грошової допомоги на поховання

 

 

 

Розглянувши заяву Н.Л.М., що мешкає в м.Світлодарську Бахмутського району Донецької області, буд. Х,  кв. Х про надання грошової  допомоги на поховання К.Т. М.,  що мешкала в м.Світлодарську Бахмутського району Донецької області буд.Х, кв.Х, яка  на момент смерті не працювала та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги  на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», підпункту  4 пункту “а” статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Світлодарської міської ради від 10.12.2013 № VI/59-3 «Про надання допомоги  на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»,  виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Надати Н.Л.М., що мешкає в м.Світлодарську Бахмутського району Донецької області, буд. 44, кв.6, грошову допомогу у розмірі 500 грн. за рахунок коштів міського бюджету на поховання К.Т. М..

2. Відділу обліку та звітності міської ради (Шевченко) виплатити Н.Л.М. зазначену суму.

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

  

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  22.05.2019  № 33

м.Світлодарськ

 

Про план роботи виконкому і виконав-чих органів міської ради  на ІІІ квартал 2019 року

 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини 2 ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити  план  роботи  виконкому і виконавчих органів  міської  ради  на ІІІ  квартал  2019 року згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого  справами  виконкому Дейкун Л.П.

 

 

Міський голова                                                                                А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

                                                                                  

 

                                                                                                                  Додаток

                                                                                                                  до рішення виконкому

                                                                                                                  міської ради

                                                                                                                  від 22.05.2019  № 33

 

П Л А Н

роботи виконкому і виконавчих органів міської ради

на  IІІ квартал 2019 року

 

пп.

                     

           Назва питання

                         

     Дата

проведення

Готують матеріали

Відповідальний за підготовку питання

  1

                            2                                                

        3

          4

5

 

1.Питання для  вивчення та внесення

на розгляд виконкому міської ради

 

1.

Про стан  роботи  зі  зверненнями   

 громадян  у виконкомі міської ради

 за  І півріччя 2019 року

24 липня

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2.

Про підсумки виконання міського бюджету за  І півріччя  2019 року

28 серпня

Шевченко Ю.В.- начальник відділу

обліку та звітності

Брехунець А.Ф.-міський голова

3.

Про готовність дошкільних навчальних закладів міста до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020рр.

28 серпня

Кліман Л.В., Антоненко О.В., Галуза О.Г. – директора (завідувачі) ДНЗ 

Прожога В.М.-перший

заступник міського голови

4.

Про готовність житлового  фонду до  осінньо-зимового  періоду  2019-2020рр.

25 вересня

 

Колесник С.В.- начальник відділу кому-нального господарства

Прожога В.М.-перший

заступник міського голови

 

2. Питання для розгляду в робочому порядку

 

 

1

Підготовка проекту рішення викон-

кому міської ради «Про виконання плану роботи виконкому і виконав-

чих органів міської ради за ІІ квар-тал 2019 року»

24.07.2019

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2.

Підготовка проекту рішення викон-кому міської ради  «Про план робо-ти виконкому міської ради і вико-навчих органів міської ради на ІV     

квартал  2019 року»

28.08.2019

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Підготовка проектів рішень викон-кому про надання дозволу на від-чуження, дарування, міну частини приватизованої квартири від імені малолітніх дітей

протягом

кварталу

Ковальова Ю.А.-начальник відділу  у справах дітей та соціальної політики

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

4

Підготовка проектів рішень викон-

кому про надання грошової допо-моги на поховання

протягом

кварталу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Підготовка проектів рішень викон-

кому міської ради:

-  оформлення права власності на обєкти нерухомого майна;

- про бронювання житлової площі;

- про постановку на квартирний облік;

- про  виключення та включення квартир зі списку службових;

- про зняття з квартирного обліку;

- про надання житлової площі;

- про надання поштових адрес обєктам нерухомого майна

протягом

кварталу

Лісова С.В.- начальник  відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

міської ради

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

6

Підготовка проектів рішень викон-

кому:

-         про дозвіл на спилювання дерев;

-         про дозвіл на знесення зелених насаджень

протягом

кварталу

Колесник

С.В.- начальник відділу ко-мунального господарства міської ради

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

7

Підготовка проектів розпоряджень

міського голови з кадрових питань

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.- начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

8

Підготовка проектів розпоряджень

міського голови про скликання се-

сій міської ради

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.-начальник загального відділу міської ради

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

9

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради:

- про виконання міського бюджету;

- про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради «Про міський

бюджет на 2019 рік»

протягом

кварталу

Шевченко Ю.В.-

начальник відділу обліку та звітності

Брехунець А.Ф. міський голова

10

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради про надання згоди на складання паспорта забудовника та надання містобудівних умов та обмежень на будівництво житлового будинку та господарських   будівель

протягом

кварталу

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

11

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради про погодження режиму роботи   об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг фізичним особам підприємцям м.Світлодарська

протягом

кварталу

Мурзіна Г.В. начальник відділу економіки,  прогнозування  та підтримки підприємництва

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

12

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради про затвердження проектно-кошторисної документації

протягом

кварталу

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

 

 

                                3. Вивчення роботи установ, підприємств і організацій

 

 

1.

Здійснення контролю за станом ефективного та якісного викорис-тання бюджетних коштів та надання методичної допомоги з питань ведення звітності у ДНЗ № 11

вересень

Шевченко Ю.В.-начальник відділу обліку та звітності

Шевченко Ю.В.-начальник відділу обліку та звітності

 

4. Організаційна робота та здійснення методичної

                                                         та практичної допомоги

 

1

Надання методичної та практичної

допомоги  КП “Веста” з питань підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020рр.;

 

протягом

кварталу

Колесник С.В. -

начальник відділу кому-нального господар-

ства

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

2

Надання методичної допомоги від-ділам міської ради щодо:

- складання звітів про виконання  

 планів роботи за ІІ квартал 2019 р.;

 - складання планів роботи на ІV

 квартал 2019 р.

 

 

липень

 

серпень

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Надання організаційної допомоги щодо документообігу у виконкомі міської ради

щомісяця

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

4

Надання методичної та практичної допомоги КП «Веста» з питань розгляду звернень громадян

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Забезпечення організаційно-технічної підготовки:

- засідань виконкому міської ради;

- пленарних  засідань міської ради

- апаратних нарад

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

 

 

5. Робота по забезпеченню громадських відносин,

формування інформаційного простору в місті

 

1

Оприлюднення проектів рішень та рішень міської ради та виконкому

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.- начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

 

6. Засідання комісій, комітетів при виконкомі

міської ради

 

1

Засідання міської комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій

протягом кварталу

Секретар міської комісії з питань ТЕБ та НС

Прожога В.М. -перший заступ-ник міського голови

2

Засідання громадської комісії з жит-

лових питань

3 четвер

щомісяця

Лісова С.В.-начальник

відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

Брехунець А.Ф.-міський голова

3

Засідання адміністративної комісії

по мірі

потреби

Сиденко О.Є.-

спеціаліст

I категорії

загального

відділу

Прожога В.М. -перший

заступник

міського голови

4

Засідання комісії з питань розгляду звернень громадян при виконкомі Світлодарської міської ради

1 раз на місяць

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Засідання експертної комісї

по мірі

потреби

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

6

Засідання комісії по обстеженню зелених насаджень

по мірі

потреби

Колесник

С.В.- начальник відділу

комунально-го господар-

ства

Прожога В.М.-перший

заступник міського голови

7

Засідання  тендерного комітету  виконкому міської ради

по мірі

потреби

Лісова С.В.-начальник

відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

Брехунець А.Ф. - міський голова

8

Засідання технічної комісії   по   визначенню  технічного стану

будівель та приміщень

 

по мірі

потреби

Колесник

С.В.- начальник відділу

комунально-го господар-

ства

Прожога В.М. -перший

заступник

міського голови

9

Засідання комісії по проведенню конкурсу на право оренди кому-нального майна

по мірі

потреби

Лісова С.В.-начальник

відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

Прожога В.М..-перший

заступник

міського голови

10

Засідання опікунської ради

по мірі

потреби

Ковальова Ю.А.-начальник відділу  у справах дітей та соціальної політики

Брехунець А.Ф. - міський голова

11

Засідання комісії з питань

приватизації житла

по мірі

потреби

Лісова С.В.-начальник

відділу з управління комунальною власністю

Брехунець А.Ф.-міський голова

12

Засідання комісії щодо виявлення та обліку безхазяйних  відходів у м.Світлодарську

по мірі

потреби

Колесник С.В.- начальник відділу

комунально-го господар-

ства

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

13

Засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

по мірі

потреби

Сиденко О.Є.-

спеціаліст

I категорії

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

                                                 

7. Наради, семінари, навчання

 

1

Навчання працівників апарату  міської ради

другий четвер кожного місяця

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2

Нарада з питань роботи зі звернен-нями громадян, своєчасного відпра-цювання листів, контролю за вико-нанням рішень виконкому, планів роботи відділів міської ради

остання п’ятниця квартала

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Нарада з організації  підготовки і проведення святкування Дня незалежності України

серпень

Прожога В.М. -перший заступник міського голови

Брехунець А.Ф.-міський голова

4

Нарада з організації  підготовки і проведення святкування Дня міста

серпень

Прожога В.М. -перший заступник міського голови

Брехунець А.Ф.-міський голова

                                                               

                                                                   8.Інші заходи

 

1

Проведення  «Прямої лінії» між керівництвом виконкому міської ради та громадянами міста

 

за окремим графіком

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2

Проведення телефонного зв’зку «Телефон довіри»

щопонеділ

ка

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Проведення виїзних прийомів громадян за місцем роботи міським головою та першим заступником міського голови

за окремим графіком

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

4

Проведення Днів контролю

щомісяця

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Заходи з нагоди державних, профе-

сійних свят та памятних  дат :

 

-         День незалежності України

-         День знань

 

 

 

 

 24 серпня

  1 вересня

 

Прожога В.М. -перший заступник міського голови Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Брехунець А.Ф.-міський голова

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л.П.ДЕЙКУН

 

Розроблений:

Керуючий справами виконкому                                                                Л.П.Дейкун

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від 22.05.2019  № 36

 м.Світлодарськ

 

Про закріплення житлової площі за неповнолітньою  дитиною Яценко Анастасією Олександрівною та призначення відповідального за збереження житла

 

 

 

   Розглянувши клопотання начальника Служби у справах дітей Бахмутської РДА            Кец О. від 08.05.2019 № 622 з питання закріплення за неповнолітньою Яценко А.О. житлової площі за адресою: квартира  № 52  будинок № 22  м.Світлодарськ  Бахмутський район, Донецька область, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Світлодарська, та призначення відповідальної особи за збереження житла до досягнення дитиною повноліття,  розпорядження голови райдержадміністрації від 19.02.2019 року №76 «Про влаштування Яценко Анастасії Олександрівни, 26 квітня 2002 року народження, до державного закладу на повне державне утримання»,  відповідно до статтей 5, 25 Закону України «Про охорону дитинства», статтей 11,12 Закону України від 13.01.2005 №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись підпунктом б пункту 2 статті 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.    Закріпити за неповнолітньою дитиною Яценко Анастасією Олександрівною,                     26 квітня 2002 року народження, житлову площу за адресою: квартира  № 52  будинок № 22  м.Світлодарськ  Бахмутський район, Донецька область, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Світлодарська.

2.    Відповідальним за збереження житла за адресою: квартира  № 52  будинок № 22  м.Світлодарськ  Бахмутський район, Донецька область,  до досягнення дитиною повноліття,  призначити балансоутримувача житлового фонду м.Світлодарська комунальне підприємство «Веста» м.Світлодарська.

3.    Директору  комунального підприємства «Веста» м.Світлодарська Кабацькому Г.М. вжити заходи щодо збереження  вищезазначеної житлової площі.

4.    Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ з управління комунальною власністю міської ради, контроль – на першого заступника міського голови  Прожогу В.М.

 

 

Міський голова                                                                                        А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  22.05.2019  № 35

м.Світлодарськ

  

 Про проект рішення міської ради

«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018

VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

 

 

 

            Розглянувши  проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»,  відповідно до статті  52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

           1. Схвалити у цілому проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік».

           2. Доручити начальнику відділу обліку та звітності міської ради підготувати  рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» на розгляд пленарного засідання міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення виконкому міської ради покласти на  міського голову Брехунця А.Ф.

 

 

Міський  голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

  

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від  _                   _ № VI/                  _

м.Світлодарськ

  

 Про внесення змін та доповнень до  

 рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

 

 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішень Бахмутської районної ради від  21.03.2019 № 7/35-625 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 18 грудня 2018 року № 7/33-588 «Про районний бюджет на 2019 рік», виконкому міської ради від 22.05.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» та міської ради від 29.01.2019 № VI/131-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Світлодарська на 2019 рік», міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

                       

              1.  Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»:

  1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:

  «1. Визначити на 2019 рік:

  -  доходи міського бюджету у сумі 24 525 981 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 23 706 267 грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету – 819 714 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

  -  видатки міського бюджету у сумі 25 617 619 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 919 814 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету – 5 697 805  грн. згідно з додатком 3 до цього рішення».

              1.2. Доповнити пункт 1 наступними абзацами:

              «Установити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 446 215 грн., джерелом покриття якого визначити вільний  залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019р.

   Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі  4 232 668 грн., джерелом фінансування якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).

  Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 4 878 091  грн., в тому числі в сумі 645 423  грн., джерелом покриття якого визначити вільний  залишок коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019р. та кошти, передані із


загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в сумі     4 232 668 грн. (додаток 2).     

              2. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» викласти у новій редакції.

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

  

 

Пояснювальна записка

до проекту  рішення  міської ради

«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради

від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

 

Внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» здійснюється відповідно до статей Бюджетного Кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень міської ради від 29.01.2019 № VI/131-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Світлодарська на 2019 рік» та виконкому міської ради від 22.05.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік».

            1. Відповідно до рішення Бахмутської районної ради від  21.03.2019 № 7/35-625 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 18 грудня 2018 року № 7/33-588 «Про районний бюджет на 2019 рік»:

            1.1. Збільшується доходна частина загального фонду міського бюджету по коду доходів 41053901 «Інші субвенції з місцевого бюджету»,   на загальну суму 4 239 654,00   грн., за рахунок надходжень коштів з районного бюджету.

            1.2. Збільшується доходна частина загального фонду міського бюджету по коду доходів 41040400 «Інші дотації з місцевого бюджету»,   на загальну суму 179 085,00 грн., за рахунок надходжень коштів з районного бюджету.

            1.3. Збільшується доходна частина спеціального фонду міського бюджету по коду доходів 41053901 «Інші субвенції з місцевого бюджету»,   на загальну суму 307 000,00   грн., за рахунок надходжень коштів з районного бюджету.

            1.4. Згідно пункту 1 частини 2 статті 72 Бюджетного кодексу України збільшується профіцит загального фонду міського бюджету на суму 4 232 668,00 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) та дефіцит спеціального фонду (бюджету розвитку) на суму 4 232 668,00 грн.,  джерелом покриття якого є надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

2. Збільшується видаткова частина загального фонду міського бюджету:

-  за рахунок збільшення доходної частини загального фонду міського бюджету на 2019 рік  на суму 186 071,00  грн., а саме по:

- КТКВКБМС 0211010 «Надання дошкільної освіти» ДНЗ №10 «Веселка» у сумі  179 085,00 грн. на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 140 011,00 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 39 074,00 грн.;

- КТКВКБМС 0216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» КП «Веста» у сумі 6 986,00 грн. на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська  на 2019 рік.

             - за рахунок переданих коштів із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та збільшення доходної частини спеціального фонду на суму 4 539 668,00  грн., а саме по:

- КТКВКБМС 0216015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» КП «Веста» у сумі 1 292 308,00 грн. на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», на капітальний ремонт, модернізацію, заміну ліфтів (буд. №68 під. 1 – 315 520,00 грн., буд. №47 – 284 464,00 грн., буд. №42 під. 1 – 341 299,00 грн., буд. №42 під. 2 – 351 025,00 грн.), відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська  на 2019 рік.

- КТКВКБМС 0217130 «Здійснення  заходів із землеустрою» у сумі 307 000,00 грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», на проведення інвентаризації земель, відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська  на 2019 рік.

- КТКВКБМС 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її


створення), міської, селищної, сільської рад» у сумі 2 940 360,00 грн. на КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація  інших об’єктів»,  на реконструкцію будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг, відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська  на 2019 рік.

 

 

Начальник відділу обліку та звітності                                                      Ю.В.Шевченко

 

 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  22.05.2019  № 32.       

м.Світлодарськ

  

 Про підсумки виконання  міського бюджету за 1 квартал 2019 року

 

 

 

         Розглянувши підсумки виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України виконком міської ради відзначає, що надходження загального фонду склали 4 944 595,11 грн., до розрахункових та затверджених показників 4 821 882,00 грн., або 102,54% до уточнених планових призначень. За аналогічний період 2018 року надходження доходів складали 4 243 579,03 грн., до затверджених показників 4 184 700,00 грн., що склало 101,41 %. У порівнянні з 1 кварталом 2018 року надходження збільшились на 701 016,08 грн.

         До спеціального фонду міського бюджету надійшло 122 613,62 грн., планові бюджетні призначення – 512 714,00 грн., що складає 23,91% до річних планових призначень.

         По видатках загального фонду міський бюджет виконано на 89,67 % (при уточненому плані 4 821 882,00 грн., спрямовано 4 323 774,46 грн.). По спеціальному фонду видатки виконані на 13,84 % (при уточненому річному плані 512 714,00  грн., спрямовано 70 957,15  грн.).

         Кредиторська заборгованість  по загальному фонду міського бюджету станом на 01.04.2019 року відсутня. Кредиторська заборгованість  по видаткам по спеціальному фонду міського бюджету станом на 01.04.2019 року відсутня.

         Враховуючи вищевикладене та керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Інформацію про підсумки виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року взяти до відома.

         2. Доручити відділу обліку та звітності міської ради (Шевченко) підготувати підсумки виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року на розгляд чергової сесії міської ради.

 

 

Міський  голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ


 

 

Інформація

 про підсумки виконання міського бюджету за

 за 1 квартал 2019 року

 

по доходам

 

Найменування доходів

Код

Затверджено на

період

факт

% виконання

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

-

714,96

-

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

95001

100495,46

105,78

Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) )

14021900

3249

-

-

Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) )

14031900

11751

-

-

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

18010400

501

-

-

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

11625

14674,44

126,23

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

-

2100

-

Єдиний податок з юридичних осіб 

18050300

38748

41294,54

106,57

Єдиний податок з фізичних осіб 

18050400

262500

386092,30

147,08

Частина чистого прибутку

21010300

-

3972

-

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21081500

8751

633

7,23

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

3249

898,46

27,65

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

8751

12330

140,90

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

22080400

51249

51338,22

100,17

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

7500

10309,19

137,46

Інші надходження

24060300

-

735,54

-

Інші додаткові дотації

41040400

537807

537807

100

Інші субвенції

41053900

3781200

3781200

100

Всього загальний фонд

4821882

4944595,11

102,54

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

19010100

-

8,80

-

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

31030000

-

6,45

-

Власні надходження бюджетних установ  

25000000 

512714

122598,37

23,91

Всього спеціальний фонд

512714

122613,62

23,91

Разом загальний та спеціальний фонд

5334596

5067208,73

94,99

 

по видаткам

 

 

КФК

Найменування

План  на період

Виконання

% виконання

ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД

0210150         

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1039182

985707,85

94,85

0211010

Надання дошкільної освіти

2319600

2095530,36

90,34

0211140

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

5575

3526,89

63,26

0213242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1500

500

33,33

0214030

Забезпечення діяльності бібліотек

181197

170215,38

93,94

0214060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1274828

1068293,98

83,80

Всього загальний фонд

4821882

4323774,46

89,67

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

0211010

Надання дошкільної освіти

477014

70957,15

14,88

0214030

Забезпечення діяльності бібліотек

700

-

-

0214060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

35000

-

-

Всього спеціальний фонд

512714

70957,15

13,84

Разом загальний та спеціальний фонд

5334596

4394731,61

82,38

           

 

 

 

Начальник відділу обліку та звітності міської ради                                           Ю.В.Шевченко

 

 

                                                                           1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від                            VI/                   .                       

м.Світлодарськ

  

 Про підсумки виконання  міського бюджету за 1 квартал 2019 року

                                 ПРОЕКТ

 

 

         Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.05.2019р. «Про підсумки виконання  міського бюджету за 1 квартал 2019 року» та керуючись частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за 1 квартал 2019 року по доходах у сумі 5 067 208,73 грн.  та по  видатках у сумі 4 394 731,61 грн. згідно з додатками 1, 2 (додаються), у тому числі:

         - по загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 4 944 595,11 грн. та по видатках у сумі 4 323 774,46 грн.

         - по спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 122 613,62 грн. та по видатках  70 957,15 грн.

        

 

Міський  голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ


                                                                                                                 Додаток  1

                                                                                                         до рішення міської ради

                                                                                                                 від                       VI/            .                   

 

Звіт про виконання доходів міського бюджету

за 1 квартал 2019 року

   

Найменування доходів

Код

Затверджено на

період

факт

% виконання

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

-

714,96

-

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

95001

100495,46

105,78

Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) )

14021900

3249

-

-

Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) )

14031900

11751

-

-

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

18010400

501

-

-

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

11625

14674,44

126,23

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

-

2100

-

Єдиний податок з юридичних осіб 

18050300

38748

41294,54

106,57

Єдиний податок з фізичних осіб 

18050400

262500

386092,30

147,08

Частина чистого прибутку

21010300

-

3972

-

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21081500

8751

633

7,23

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

3249

898,46

27,65

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

8751

12330

140,90

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

22080400

51249

51338,22

100,17

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

7500

10309,19

137,46

Інші надходження

24060300

-

735,54

-

Інші додаткові дотації

41040400

537807

537807

100

Інші субвенції

41053900

3781200

3781200

100

Всього загальний фонд

4821882

4944595,11

102,54

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

19010100

-

8,80

-

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

31030000

-

6,45

-

Власні надходження бюджетних установ  

25000000 

512714

122598,37

23,91

Всього спеціальний фонд

512714

122613,62

23,91

Разом загальний та спеціальний фонд

5334596

5067208,73

94,99

        

       

 

Міський голова                                                                                         А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

Розроблений:

Начальник відділу обліку та

звітності міської ради                                                                               Ю.В.Шевченко

 

 

                                                                                                                 Додаток  2

                                                                                                        до рішення міської ради

                                                                                                                 від                       VI/           .

                                                                                                                          

Звіт про виконання видатків міського бюджету

за 1 квартал 2019 року

 

 

КФК

Найменування

План  на період

Виконання

% виконання

ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД

0210150          

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1039182

985707,85

94,85

0211010

Надання дошкільної освіти

2319600

2095530,36

90,34

0211140

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

5575

3526,89

63,26

0213242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1500

500

33,33

0214030

Забезпечення діяльності бібліотек

181197

170215,38

93,94

0214060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1274828

1068293,98

83,80

Всього загальний фонд

4821882

4323774,46

89,67

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

0211010

Надання дошкільної освіти

477014

70957,15

14,88

0214030

Забезпечення діяльності бібліотек

700

-

-

0214060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

35000

-

-

Всього спеціальний фонд

512714

70957,15

13,84

Разом загальний та спеціальний фонд

5334596

4394731,61

82,38

           

 

 

Міський голова                                                                                         А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

Розроблений:

Начальник відділу обліку та

звітності міської ради                                                                               Ю.В.Шевченко

 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

   СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24.04.2019 №  26

м. Світлодарськ

 

 Про підсумки  роботи  по  утриманню житлового  фонду  в  осінньо - зимовий період 2018-2019 рр. та заходи по підго-  товці   житлового  фонду  до  осінньо –зимового  періоду  2019 - 2020 рр.

 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу комунального господарства Колесник С.В., виконком міської ради відзначає, що комунальним підприємством “Веста” та Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго»  проведена певна робота з утримання житлового фонду  в осінньо-зимовий період  2018-2019 рр.

При підготовці до опалювального періоду підприємством  КП «Веста» виконані обов’язкові роботи по ремонту систем водопостачання, водовідведення, опалення, поточному ремонту покрівель, склінню місць загального користування, ремонту вхідний дверей в під’їзди:

            - Проведена заміна трубопроводів мереж тепловодопостачання в кількості 2197,45м.п. (Ду15 – 199,15м.п., Ду20 – 655,2м.п., Ду25 – 763,1м.п., Ду32 – 249,1м.п., Ду40 – 6,6м.п., Ду50 – 243,0м.п., Ду76 – 60,6м.п.,  Ду100 – 20,7м.п.), виконані роботи по заміні та ремонту запірної арматури на мережах тепловодопостачання до Ду50 у кількості 839шт. (Ду15 – 137шт., Ду20– 430шт., Ду25-234шт., Ду32-24шт., Ду50–14шт.), замінено засувок до Ду100 у кількості 12шт.(Ду50 – 5шт., Ду80 – 6шт., Ду100 – 1шт.), відремонтовано і відревізовано засувок до Ду100 у кількості 25шт., провели  заміну стояків и колекторів водовідведення у кількості  до Ду100 у кількості 448м.п. на суму 303,192тис.грн

            - Проведено ремонт та  скління віконних переплетень в під’їздах  у кількості 41,4м2, ремонт вхідних дверних полотен у кількості 26шт.

- За рахунок тарифу з обслуговування будинків та прибудинкових територій КП «Веста» за 2018 рік виконано поточний ремонт покрівлі за кошти підприємства  в будинках №№32(п.7,8), 19а(п.6), 42(п.1), 43(п.4 над маш.прим.), 29(п.1,2,3), 19(п.6), 43(п.2),  9, 15(п.1,2,3,4), 54(п.1,6), 44(п.5,6), 21(п.2) та в конторі КП «Веста»  в обсязі 1715,85м2 на суму 288,044тис.грн.  та проведено обстеження та усунені недоліки по покрівлям будинків де надходили скарги на протікання від мешканців. 

            -За рахунок коштів місцевого бюджету було проведено експертизу пасажирських ліфтів в будинках  №42  під.1,2, №47,  №68 під.1  на суму 18,4тис.грн., виконано капітальний ремонт ліфтів в будинках №7, №8, №42 під.3, №43 під.1,2,3,4,5,  №68 під.2,3, №69 під.1,2  на суму 1248,314 тис.грн.,  проведено позачергове ТО після виконаного капітального ремонту  на суму 15,423тим.грн. та виконано ремонт диспетчерського  зв’язку на суму 33,278тис.грн. Також за рахунок коштів місцевого бюджету виконано капітальний ремонт покрівлі в будинку №67 в обсязі 555,16м2, на суму 126,101 тис.грн., поточний ремонт покрівлі в будинку №130 в обсязі 412,2м2 на суму 113,975 тис.грн.,   поточний ремонт між панельних швів  у будинках  № № 18, 19а, 21, 22, 42, 44, 45, 49, 50, 54, 61, 62, 64, 66, 68, 69  в  обсязі

758м.п.  на суму 199,996 тис.грн. та поточний ремонт виходів на каналізаційні колодязі будинків №№ 67(п.3,4), 61(п.5,6), 17(п.5,6), 26(п.5), 21(п.9-10), 15(п.1,2), 60(п.3,4) на суму 46,840тис.грн.

Заборгованість мешканців міста по тарифу за обслуговування будинків та прибудинкових територій та за надану послугу з вивозу та складування  ТПВ станом на 01.01.2019року становить  9824,082тис.грн.

            У зв’язку з заборгованістю жителів м.Світлодарська за обслуговування будинків,  прибудинкової територіїта проведення ООС , КП «Веста»  не мало можливості своєчасно та у повному обсязі виконувати всі заплановані заходи по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019рр. Робота  по боротьбі з боржниками є  недостатньою, про що свідчить  заборгованість мешканців міста за надання послуги по утриманню будинків та прибудинкової території.

Для безперебійної подачі комунальних послуг Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго» виконані наступні роботи:  проведена перевірка витратомірних шайб на магістральних трубопроводах Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» м.Світлодарськ; ремонт  магістральних  та вуличних тепломереж  в кількості 120 м.п. Роботи виконані на суму 602,3 тис.грн. (відповідно до плану), (120%). Виконаний ремонт міжквартальних водопровідних мереж міста в кількості 110 м.п. (110%)  і водовідведення  в кількості 70 м.п.(140%) -  на суму 1225,02 тис.грн. та ремонт внутрішніх приміщень гуртожитку ПАТ «Центренерго» ВТЕС  на суму 2626,0 тис.грн. Роботи виконані в повному обсязі  відповідно до  прийнятих заходів.

Враховуючи вищевикладене  та з метою своєчасної та якісної підготовки  до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 рр., виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію  начальника  відділу комунального господарства Колесник С.В. про

підсумки  роботи  по  утриманню житлового фонду  в осінньо - зимовий період 2018-2019 рр. прийняти до відома.

            2. Затвердити заходи по підготовці житлового фонду м.Світлодарська до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років згідно з додатком (додається).

3. Директору КП «Веста» Кабацькому Г.М.:

3.1.Ретельно проаналізувати відзначені недоліки щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період та вжити необхідних заходів щодо їх усунення.

3.2 Посилити роботу зі злісними неплатниками послуг по утриманню будинків та прибудинкової території.

            4. Рекомендувати Вуглегірській ТЕС (Тарутін) вжити необхідних заходів щодо своєчасної підготовки зовнішніх сантехнічних  та теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020рр.

5. Рішення виконкому міської ради від 26.09.2018 № 61 «Про готовність житлового фонду до осінньо-зимового періоду 2018-2019 рр.» зняти з контролю, як таке, що виконане.

6. Координацію роботи щодо організації виконання рішення покласти на відділ кому-нального господарства міської ради (Колесник), контроль - на першого заступника міського голови Прожогу В.М.

 

 

Міський голова                                                                                                А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

  

                                                                                                                                                        Додаток

                                                                                                                                                    до рішення виконкому

                                                                                                                                                         міської ради

                                                                                                                                                                       від 24.04.2019 №  26                                                                                                                                                     

 

Заходи

по підготовці житлового фонду м.Світлодарська до роботи в осінньо-зимовий період

2019 - 2020 років

 

№зп

Найменування

Одиниця виміру

Об`єм робіт

Вартість з НДС тис.грн

Термін виконання

Виконавець

1

Ремонт міжпанельних швів в будинках  житлового фонду ( буд. № 42,43,56)

 

п.м

 

385

 

 

110,3

 

 

П-IV

квартал

 

КП «Веста»

2

Поточний ремонт покрівлі окремими місцями з ремонтом зливостоків будинків житлового фонду (буд.№14,16,17,19а,21,

42,43,44,47,56,59,66)

 

 

     кв.м.

 

 

962

 

 

231,0

 

П-IV

квартал

 

        КП «Веста»

3

Заміна стояків  водопостачання  та водовідведення в будинках житлового фонду ( 58 будинків)

п.м.

267

125,5

I

квартал

КП «Веста»

4

Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення ( 58 будинків) житлового фонду

п.м.

314

85,5

I-IV

квартал

КП «Веста»

5

 Промивка і опресовка внутрішньо- будинкових мереж опалення

м.п.

23600

 

Ш квартал

КП «Веста»

6

Обстеження внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання

м.п.

23600

 

I-П квартал

КП «Веста»

7

Обстеження внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання

м.п.

11800

 

I-П квартал

КП «Веста»

8

Скління вікон в під`їздах житлових будинків

кв.м.

120

7,8

П-ІІІ

квартал

КП «Веста

9

Заготівля  піску для посипки доріг

м3

74

8,9

ІІІ квартал

КП «Веста»

10

Підготовка снігоприбиральної техніки

 

 

 

ІІІ квартал

Вуглегірська ТЕС,

КП «Веста»

 

11

Опресовка магістральних та внутріш-ньоквартальних мереж опалення

 

 

 

Квітень - травень,  серпень - вересень

Вуглегірська ТЕС

КП «ВЕСТА»

 

12

Ремонт магістральних та вуличних теплових мереж

 м.п.

50

1171,18

П-ІІІ

квартал

Вуглегірська ТЕС

13

Ремонт міжквартальних  водопровідних мереж міста

 м.п.

     50

1213,16

П-ІІІ

квартал

Вуглегірська ТЕС

14

Ремонт мереж водовідведення

м.п.

50

 

П-ІІІ

квартал

Вуглегірська ТЕС

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                              Л.П. ДЕЙКУН

 

Розроблений:

Начальник відділу комунального господарства                                                                                                    С.В. Колесник

 

 

                       

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від   24.04.2019 № 27

м.Світлодарськ

 

 Про заходи щодо організації  оздоров-лення  та відпочинку дітей влітку 2019 року

 

        

 

         З метою створення оптимальних умов для відпочинку,  оздоровлення дітей влітку  2019 року та керуючись статтею 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та статтею 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

            1.   Затвердити  заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року згідно з додатком (додається).

            2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М.

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

                                                       

                                                                                                           Додаток

                                                                                                           до рішення виконкому  

                                                                                                           міської ради

                                                                                                           від ___________ №_______

                                                                     

                                                                    

                                                                 ЗАХОДИ

щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року

 

№ зп

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Вуглегірській ТЕС організувати оз-доровлення  дітей  працівників електростанції  в дитячому оздоровчому таборі «Шоколад» м.Святогірськ Донецької області та дитячому оздоровчому таборі «Червона гвоздика» м.Бердянська

Червень-серпень

Вуглегірська ТЕС

 

2.

Організувати  роботу пришкільних оздоровчих таборів на базі Світлодарської загальноосвітної школи   та Світлодарського  НВК

 «ДНЗ - ЗОШ І ступеня  –гімназія».

Червень

Світлодарська ЗОШ, Світлодарський

НВК « ДНЗ -ЗОШ І ступеня   –гімназія»  

 

3.

Організувати літній майданчик «Веселка» та  гурткову роботу при Світлодарському Центрі дитячої та юнацької творчості.  

Червень

ЦДЮТ

 

 

4.

Здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд за вико-нанням заходів в пришкільних та-борах.

Протягом оздоровчого періоду

Бахмутська санітарно-епідеміологічна станція

 

5.

Виконати всі вимоги Бахмутської  СЕС щодо підготовки пришкільних таборів та літнього майданчика. Не допускати відкриття та експлу-атації літніх оздоровчих закладів без дозволу органів санітарного нагляду.

Протягом оздоровчого періоду

Світлодарська ЗОШ, Світлодарський

НВК «ДНЗ - ЗОШ І ступеня   –гімназія», ЦДЮТ

 

6.

Здійснювати контроль за організацією харчування дітей в пришкільних таборах.

Протягом оздоровчого періоду

Світлодарська ЗОШ, Світлодарський

НВК « ДНЗ - ЗОШ І ступеня   –гімназія»

 

 

 

7.

Забезпечити підбір медичних, педагогічних та спортивних пра-цівників для пришкільних таборів. Організувати інструктаж та нав-чання цих працівників.

 

 

Травень-Червень

Світлодарська ЗОШ, Світлодарський

НВК « ДНЗ - ЗОШ І ступеня   –гімназія», ЦДЮТ

 

8.

Рекомендувати  Бахмутському

відділу поліції ГУНП

в Донецькій області забезпечити охорону громадського порядку в місцях відпочинку дітей.

Протягом оздоровчого періоду

Бахмутський

відділ  поліції ГУНП

в Донецькій області

 

9.

Сприяти збільшенню оздоровлен-ня дітей пільгових категорій.

Протягом оздоровчого періоду

Світлодарська ЗОШ, Світлодарський

НВК « ДНЗ - ЗОШ І ступеня   –гімназія»,

ЦДЮТ

 

10.

З метою організації змістовного до-звілля дітей, їх патріотичного вихо-вання організувати в пришкільних таборах  конкурси, концерти, ек-скурсії, походи, спортивні зма-гання тощо.

Протягом оздоровчого періоду

Світлодарська ЗОШ, Світлодарський

НВК « ДНЗ -ЗОШ І ступеня   –гімназія», ЦДЮТ

 

11.

Комунальному закладу «Світло-дарський міський палац культури»   організувати для дітей  екскурсії до картинної  галереї; майстер  - класи з аплікації  3D; майстер - класи з орігамі; майстер – класи з енкаустикі; майстер – класи з точкової графіки; малюнок  на асфальті "Літо очима дітей"; пожежна  безпека влітку для дітей; гра – квест   "пошук скарбів"; танцювально – вокальний марафон; "Веселі старти" (спортивні змагання).

Протягом оздоровчого періоду

Комунальний заклад «Світло-дарський міський палац культури»

 

12.

Висвітлювати в газеті «Енер-гетик» питання літнього оздо-ровлення та відпочинку дітей.

Протягом оздоровчого періоду

Світлодарська ЗОШ, Світлодарський

НВК « ДНЗ ЗОШ І ступеня   –гімназія», ЦДЮТ

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                               Л.П.ДЕЙКУН

 

 

Розроблений:

Перший заступник міського голови                                                          В.М.Прожога

 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24.04.2019 № 28

м.Світлодарськ

 

Про виконання рішення виконкому  міської ради від 26.12.2018 № 90 «Про  план  роботи виконкому і виконавчих органів міської ради на І квартал  2019 року»

 

 

 

            Відповідно до пункту  2 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні» та Регламенту роботи виконкому та виконавчих органів Світлодарської міської ради, затвердженого рішенням виконкому міської ради  від 23.08.2011 № 79, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію керуючого справами виконкому міської ради Дейкун Л.П.  про вико-

нання плану роботи виконкому і виконавчих органів міської ради за І квартал 2019 року взяти до відома (додається).

             2.  Зняти з контролю рішення виконкому міської ради від 26.12.2018 № 90 «Про  план  роботи виконкому і виконавчих органів міської ради на І квартал  2019 року» як таке, що виконане.

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 Звіт про виконання плану роботи виконкому і виконавчих органів Світлодарської міської ради за І квартал 2019 р.

пп.

                     

Назва питання

                         

     Дата

проведення

Готують матеріали

Відповідальний за підготовку питання

Інформація про виконання

  1

                            2                                                

        3

          4

5

6

 

 

1.Питання для  вивчення та внесення

на розгляд виконкому міської ради

 

 

1.

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у виконкомі Світлодарської міської ради за  2018 рік

23 січня

Антоненко Н.В.-

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Питання розглянуте на засіданні виконкому міської ради  23.01.2019

2.

Про проект Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська за 2019 рік

23 січня

Мурзіна Г.В. начальник відділу економіки, прогнозування та підтримки підприєм-

ництва

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Питання розглянуте на засіданні виконкому міської ради  23.01.2019

3.

Звіт директора КП «Веста» про підсумки фінансово-господарсь-кої діяльності підприємства за 2018 рік

23 січня

Кабацький Г.М.- директор КП «Веста», Колесник С.В.-

начальник відділу кому-нального господарства

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Питання розглянуте на засіданні виконкому міської ради  23.01.2019

4.

Звіт про роботу опікунської ради при виконавчому органі Світлодарської міської ради за 2018 рік

27 лютого

Ковальова Ю.А. - начальник відділу у справах дітей та соціальної політики

Брехунець А.Ф.-міський голова

18.02.2019

5.

Про підсумки виконання міського бюджету за 2018 рік

27 лютого

 

Шевченко Ю.В.-

начальник

відділу

обліку та звітності

Брехунець А.Ф.-міський голова

18.02.2019

6.

Про організацію робіт щодо підготовки м.Світлодарська до весняно-літнього періоду 2019 року

27 березня

Колесник С.В.-

начальник відділу комуналь-ного господарства

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Питання розглянуте на засіданні виконкому міської ради  25.03.2019

7.

Про виконання делегованих повноважень виконавчими органами міської ради за 2018 рік

27 березня

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Питання розглянуте на засіданні виконкому міської ради  25.03.2019

 

2. Питання для розгляду в робочому порядку

 

1

Підготовка проекту рішення виконкому міської ради про виконання плану роботи виконкому і виконавчих органів міської ради за ІV квартал 2018 року

23.01.2019

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Проект рішення підготовлено та розглянуто на засіданні виконкому міської ради 23.01.2019

2.

Підготовка проекту рішення виконкому міської ради  «Про план роботи викон-кому міської ради і виконавчих органів міської ради на ІІ     

квартал  2019 року»

27.03.2019

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Проект рішення підготовлено та розглянуто на засіданні виконкому міської ради 25.03.2019

3

Підготовка проектів рішень виконкому про надання дозволу на відчуження, дарування, міну частини приватизованої квартири від імені малолітніх дітей

протягом

кварталу

Ковальова Ю.А.- начальник відділу у справах дітей та соціальної політики

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Документи не надходили

4

Підготовка проектів рішень виконкому про надання грошової допомоги на поховання

протягом

кварталу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Проект рішення підготовлено та розглянуто на засіданні виконкому міської ради 25.03.2019

5

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради:

- про дозвіл на перепланування квартир;

-  оформлення права власності на обєкти нерухомого майна;

- про бронювання житлової площі;

- про постановку на квартирний облік;

- про  виключення та включення квартир зі списку службових;

- про зняття з квартирного обліку;

-  про надання поштових адрес обєктам нерухомого майна;

- про виділення житлової площі

протягом

кварталу

Лісова С.В.- начальник  відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

міської ради

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Проекти рішень підготовлені та розглянуті на засіданнях виконкому міської ради

23.01.2019;

25.03.2019

 

6

Підготовка проектів рішень викон-

кому:

-         про дозвіл на спилювання дерев;

-         про дозвіл на знесення зелених насаджень

протягом

кварталу

Колесник С.В.- начальник відділу ко-мунального господарства міської ради

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Документи не надходили

7

Підготовка проектів розпоряджень

міського голови з кадрових питань

протягом

кварталу

Сиденко О.Є.- спеціаліст І категорії загального відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Протягом кварталу підготовлено 43  розпоряд-жень міського голови з кадрових питань

8

Підготовка проектів розпоряджень

міського голови про скликання сесій міської ради

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.-начальник загального відділу міської ради

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Протягом кварталу підготовлено 4 розпорядження міського голови

9

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради:

- про виконання міського бюджету;

- про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік»

протягом

кварталу

Шевченко Ю.В. начальник відділу обліку та звітності міської ради

Брехунець А.Ф. міський голова

Проекти рішень підготовлені та розглянуті на засіданннях виконкому міської ради

18.02.2019;

25.03.2019

 

 

10

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради про надання згоди на складання паспорта забудовника та надання містобудівних умов та обмежень на будівництво житлового будинку та господарських   будівель

протягом

кварталу

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Документи не надходили

11

Підготовка проекту рішення виконкому міської ради про закінчення опалювального сезону 2018-2019 років у м.Світлодарську

27 березня

Колесник С.В.-

начальник відділу комунально-го господарства

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Проект рішення підготовлено та розглянуто на засіданні виконкому міської ради 25.03.2019

12

Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільних робіт, на яких правопорушники та засуджені будуть відбувати покарання у виді громадських робіт у 2019 році

23 січня

Колесник С.В.-

начальник відділу комуналь-ного господарства

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Проект рішення підготовлено та розглянуто на засіданні виконкому міської ради 23.01.2019

 

3. Вивчення роботи установ, підприємств і організацій

 

1.

Здійснення контролю за станом ефективного та якісного викорис-тання бюджетних коштів та надання методичної допомоги з питань ведення звітності у ДНЗ № 10 «Веселка»

березень

Шевченко Ю.В.

начальник

відділу

обліку та звітності

Шевченко Ю.В.

начальник

відділу

обліку та звітності

Здійснений контроль за станом ефек-тивного та якісного вико-ристання бюд-жетних коштів та надання методичної допомоги з питань ведення звітності у ДНЗ № 10«Веселка»

15.03.2019

2.

Здійснення контролю за станом архівної  роботи і організацією документів у діловодстві  в Світлодарській міській бібліотеці для дорослих

березень

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Здійснений контроль за станом архівної  роботи і організацією документів у діловодстві  в Світлодарській міській бібліотеці для дорослих

25.03.2019

 

4. Організаційна робота та здійснення методичної

                                                         та практичної допомоги

 

1

Надання методичної та практичної

допомоги з питань загального та кадрового діловодства

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Методична та практична допомога надавалася протягом кварталу

2

Надання методичної та практичної

допомоги  КП “Веста” та відділам міської ради з питань роботи зі зверненнями громадян

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Методична та практична допомога надавалася протягом кварталу

3

Надання методичної допомоги відділам міської ради щодо:

    - складання звітів про виконання  планів роботи  за ІV квартал 2018р.;

    - складання планів роботи на ІІ квартал 2019 р.

 

 

 

січень

 

 

 

березень

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Методична та практична допомога надавалася протягом кварталу

 

5. Робота по забезпеченню громадських відносин,

формування інформаційного простору в місті

 

1

Оприлюднення проектів рішень та рішень міської ради та її виконкому, що підлягають обговоренню

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.- начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Оприлюднені проекти рішень міської ради та виконкому

2

Оприлюднення аналітичної  інформації з питань розгляду звернень, скарг та пропозицій громадян

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.-

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Оприлюднені на сайті

 

6. Засідання комісій, комітетів при виконкомі

міської ради

 

1

Засідання міської комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій

протягом кварталу

секретар

комісії

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Засідання комісії проводилося 03.01.2019

 

2

Засідання громадської комісії з житлових питань

3 четвер

щомісяця

Лісова С.В.-начальник

відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

Брехунець А.Ф.- міський голова

Засідання комісії проводилося 23.01.2019

 

3

Засідання адміністративної комісії

по мірі

потреби

Сиденко О.Є. – секретар комісії

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Документів не надходило

4

Засідання комісії з питань розгляду звернень громадян при виконкомі Світлодарської міської ради

щомісяця

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Засідання комісії проводилися 08.01.2019;

27.02.2019;

29.03.2019

5

Засідання експертної комісї

по мірі

потреби

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Засідання комісії не проводилися

6

Засідання комісії по обстеженню зелених насаджень

по мірі

потреби

Колесник С.В.- начальник відділу

комунально-го господар-

ства

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Засідання комісії не проводилися

7

Засідання тендерного комітету

по мірі

потреби

Лісова С.В.-начальник

відділу з управління комунальною власністю

Брехунець А.Ф.-міський голова

Засідання комісії проводилися 11.01.2019;

16.01.2019;

21.01.2019;

12.02.2019;

21.03.2019

 

8

Засідання комісії по визначенню технічного стану будівель і споруд

по мірі

потреби

Колесник С.В.- началь-ник відділу

комунально-го господар-

ства

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Засідання комісії не проводилися

9

Засідання комісії по проведенню конкурсу на право оренди комунального майна

по мірі

потреби

Лісова С.В.-начальник

відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Засідання комісії не проводилися

10

Засідання опікунської ради

по мірі

потреби

Ковальова Ю.А.-начальник відділу  у справах дітей та соціальної політики

Брехунець А.Ф. -міський голова

Засідання комісії проводилося 24.01.2019

 

11

Засідання комісії з питань

приватизації житла

по мірі

потреби

Лісова С.В.-начальник

відділу з управління комунальною власністю

Брехунець А.Ф.-міський голова

Засідання комісії проводилося 21.03.2019

 

12

Засідання комісії щодо виявлення та обліку безхазяйних  відходів у м.Світлодарську

по мірі

потреби

Колесник С.В.- начальник відділу

комунально-го господар-

ства

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

Документів не надходило

13

Засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

по мірі

потреби

Сиденко О.Є.-

спеціаліст І категорії загального відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Засідання комісії не проводилися

                                                 

7. Наради, семінари, навчання

 

1

Навчання працівників апарату  міської ради

 щомісяця, згідно графіка

Климович Н.М.-юрис-консульт

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Проведено навчання поса- дових осіб місцевого самоврядуван-ня

10.01.2019;

14.02.2019;

14.03.2019

2

Навчання кадрового резерву на заміщення посад посадових осіб місцевого самоврядування

І раз

у квартал

Климович Н.М.-юрис-консульт

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Проведено навчання кадрового резерву

14.03.2019

3

Нарада з питань роботи зі звернен-нями громадян, своєчасного відпра-цювання листів, контролю за вико-нанням рішень виконкому, міської ради, планів роботи відділів міської ради

І раз

  у квартал

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Нарада проведена 28.03.2019

                                                              

8.Інші заходи

 

1

Чергування на  «Прямій лінії» з населенням міста  керівництва міської ради (за окремим графіком)

щопятниця

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Проведено 9 «Прямих ліній»

2

Проведення телефонного зв’зку «Телефон довіри»

щопонеділ

ка

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Не зверталися

3

Проведення виїзних прийомів громадян за місцем роботи міським головою та першим заступником міського голови (за окремим графіком)

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Проведено 12 виїзних прийомів за місцем роботи

 

4

Заходи з нагоди державних, профе-

сійних свят та памятних  дат :

 

-         День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

-         Міжнародний  жіночий день

 

 

 

 

 

 

15 лютого

 

 

 

8 березня

 

 

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови, Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Брехунець А.Ф. - міський голова

 

Заходи проведені згідно плану

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л.П.ДЕЙКУН

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  24.04.2019 № 29

м.Світлодарськ

 

 

 Про   затвердження    нового   складу  комісії    щодо виявлення та обліку безхазяйних  відходів у місті Світлодарськ