Розділи сайту Новини

 

Інформація

про стан роботи зі зверненнями громадян

у виконкомі Світлодарської міської ради за 2018 рік

 

Звернення до органів влади мають важливе значення у забезпеченні постійного зв’язку між державою та громадянином, у вирішенні життєвих проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації конституційних прав і свобод людини. Основним завданням на сьогодні є забезпечення реалізації конституційного права на звернення та задоволення законних прав і інтересів громадян .                                                      

Робота зі зверненнями громадян у виконкомі міської ради здійснюється відповідно до вимог Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, розпорядження міського  голови від 03.01.2012 № 5 «Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду письмових звернень громадян, Порядку  організації і проведення особистого та виїзного прийомів громадян, телефонного зв’язку з населенням „Пряма лінія” у виконкомі Світлодарської міської ради».

            В роботі зі зверненнями громадян особлива увага звертається на вирішення питань, у першу чергу, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

            За  2018 рік виконкомом  міської  ради одержано та опрацьовано 67 звернень, що на 28 звернень більше, ніж за 2017 рік, у тому числі:

- письмово надійшло  54 звернення  ( 81% від загальної кількості звернень), що на 21 звернення більше, ніж за 2017 рік;

- на особисті прийоми (включаючи виїзні) до керівництва звернулись 7 громадян (10%  від загальної кількості звернень), що на 1 звернення більше, ніж за 2017 рік;

- через органи влади надійшло  6  звернень (9% від загальної кількості звернень), що на 4 звернення більше, ніж за 2017 рік;

           Всі звернення громадян були ретельно розглянуті, виконавцями на них були надані обґрунтовані відповіді у передбачений законодавством строк. У відповіді на кожне звернення роз’яснено право громадянина на звернення за захистом своїх прав і законних інтересів. П’ять звернень вирішено позитивно, на 59 звернень громадян  надані роз’яснення, три звернення надіслані за належністю відповідно до статі 7 Закону України  «Про звернення громадян».

     Кількість колективних звернень, що надійшли до виконкому міської ради складає 23.

 

 

2017 рік

2018 рік

звернення, що надійшли через органи влади вищого рівня

2

6

колективні звернення

11

23

звернення від пільгових категорій на-селення – інвалідів, учасників війни,  ветеранів  праці, одиноких матерів та інш.

6

9

повторні звернення 

4

3

 

            З телефонної «Урядової гарячої лінії» надійшло 54 звернення. Основні  питання,  які  порушували  громадяни  у своїх зверненнях на «Урядову гарячу лінію»  стосуються питань  житлово-комунального господарства.

Від вищих органів влади на розгляд та виконання протягом 2018 року надійшло 6 звернень громадян, що складає 9% від загальної кількості звернень.

 

Звернення надійшли з:

 

 

2018 рік

Задо-воле-но

Надані роз’яс-нення

Від-мов-лено

В стадії

розгляду

Адміністрація Президента України

1

-

1

-

-

Міністерство екології та природних ресурсів України

1

-

1

-

-

Міністерство регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України

1

-

1

-

-

Донецька облдержадміністрація

1

-

1

-

-

Бахмутська райдержадміністрація

2

-

2

-

-

 

                Всього в 67 зверненнях порушено 69 питань. Питання, які порушували громадяни протягом звітного періоду у своїх зверненнях, стосувалися проблем  комунального господарства (22), житлової політики (26) соціального захисту (4), питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (7), земельних відносин (1) та інш. Головним чином мешканці міста стурбовані станом покрівель багатоквартирних будинків та тим, що в багатоповерхових будинках тривалий час не відновлюється робота  ліфтів.

            Протягом року один раз на місяць проводились особисті прийоми з надання   населенню безкоштовних правових консультацій. Юрисконсультом виконкому надана консультація 52 особам. «Телефоном довіри» у 2018 році громадяни міста  не  скористались.  

Організація проведення особистих, виїзних прийомів, телефонної «Прямої лінії» керівництвом міської ради та виконкому проводиться відповідно до затверджених графіків. За 2018 рік проведено 47 виїзних прийомів, 36 телефонних «Прямих ліній», 209 особистих прийомів громадян.

         Через обмеженість фінансування не всі питання, з якими звертаються  відвідувачі, можливо вирішити одразу, особливо ті, які стосуються капітального та поточного ремонту ліфтів, житла, покрівлі. Такі звернення беруться на контроль і порушені питання  вносяться   до  програми соціального та економічного розвитку міста.

            З метою перевірки позитивних результатів розгляду звернень робочою групою проведено  12 «Днів контролю».  Перевірено виконання 5  звернень. Проведено 12 засі-дань  комісії з питань  розгляду звернень громадян при виконкомі Світлодарської  місь-кої ради.    

            Протягом 2018 року всі рішення міської ради та виконкому з питань роботи зі зверненнями громадян оприлюднювались на інформаційному стенді виконкому Світлодарської міської ради, розміщувались узагальнені матеріали про організацію роботи із зверненнями громадян, графіки особистого прийому громадян.

                В порівнянні з  2017 року  спостерігається  збільшення  кількості звернень громадян та  питань, які в них піднімаються.  Аналіз роботи щодо розгляду звернень (пропозицій, заяв, скарг) громадян свідчить про необхідність постійної уваги з боку керівництва виконкому міської ради та комунального підприємства «Веста» до безумовного виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008  «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Вважаю за доцільне і надалі приділяти постійну і неослабну увагу роботі із зверненнями громадян як одному із пріоритетних напрямів діяльності органів місцевого самоврядування. 

 

 

 

Начальник загального відділу                                                                         Н.В. Антоненко

 

Інформація

про стан роботи зі зверненнями громадян

у виконкомі Світлодарської міської ради за І півріччя  2018 року

 

Звернення до органів влади мають важливе значення у забезпеченні постійного зв’язку між державою та громадянином, у вирішенні життєвих проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації конституційних прав і свобод людини. Основним завданням на сьогодні є забезпечення реалізації конституційного права на звернення та задоволення законних прав і інтересів громадян .                                                      

Робота зі зверненнями громадян у виконкомі міської ради здійснюється відповідно до вимог Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, розпорядження міського  голови від 03.01.2012 № 5 «Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду письмових звернень громадян, Порядку  організації і проведення особистого та виїзного прийомів громадян, телефонного зв’язку з населенням „Пряма лінія” у виконкомі Світлодарської міської ради».

            В роботі зі зверненнями громадян особлива увага звертається на вирішення питань, у першу чергу, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

            За  І півріччя 2018 року виконкомом  міської  ради одержано та опрацьовано 38 звернень, що на 8 звернень більше, ніж за І півріччя  2017 року, у тому числі:

- письмово надійшло  32 звернення  ( 84% від загальної кількості звернень), що на 14 звернень більше, ніж за І півріччя 2017 року;

- на особисті прийоми (включаючи виїзні) до керівництва звернулись 6 громадян (16%

  від загальної кількості звернень), що на 6 звернень менше, ніж за І півріччя 2017 року;

           Всі звернення громадян були ретельно розглянуті, виконавцями на них були надані обґрунтовані відповіді у передбачений законодавством строк. У відповіді на кожне звернення роз’яснено право громадянина на звернення за захистом своїх прав і законних інтересів до суду. Три звернення вирішено позитивно, на 33 звернення громадян  надані роз’яснення,  2 звернень станом на 01.07.2018 року знаходились в стадії розгляду.

     Кількість колективних звернень, що надійшли до виконкому міської ради складає 14.

 

 

І півріччя 2017 року

І півріччя 2018 року

звернення, що надійшли через органи влади вищого рівня

2

3

колективні звернення

5

14

звернення від пільгових категорій на-селення – інвалідів, учасників війни,  ветеранів  праці, одиноких матерів та інш.

7

6

повторні звернення 

0

0

 

            З телефонної «Урядової гарячої лінії» надійшло 35 звернень. Основні  питання,  які  порушували  громадяни  у своїх зверненнях на «Урядову гарячу лінію»  стосуються питань  житлово-комунального господарства.

Від вищих органів влади на розгляд та виконання протягом І півріччя 2018 року надійшло 3 звернення громадян, що складає 8% від загальної кількості звернень.

Звернення надійшли з:

 

 

 І пів-річчя 2018 року

Задо-воле-но

Надані роз’яс-нення

Від-мов-лено

В стадії

розгляду

Секретаріат Кабінету Міністрів України

-

-

-

-

-

Адміністрація Президента України

1

-

1

-

-

Донецька облдержадміністрація

1

-

1

-

-

Бахмутська райдержадміністрація

1

-

1

-

-

Інші органи влади вищого рівня

-

-

-

-

-

 

                Всього в 38 зверненнях порушено 40  питань. Питання, які порушували громадяни протягом звітного періоду у своїх зверненнях, стосувалися проблем  комунального господарства (10), житлової політики (18) соціального захисту (2), питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (4), земельних відносин (1) та інш. Головним чином мешканці міста стурбовані станом покрівель багатоквартирних будинків та тим, що в багатоповерхових будинках тривалий час не відновлюється робота  ліфтів.

            Протягом року один раз на місяць проводились особисті прийоми з надання   населенню безкоштовних правових консультацій. Юрисконсультом виконкому надана консультація 32 особам. «Телефоном довіри» у 2018 році громадяни міста  не  скористались.  

Організація проведення особистих, виїзних прийомів, телефонної «Прямої лінії» керівництвом міської ради та виконкому проводиться згідно графіків. За звітний період 2018 року проведено 24 виїзних прийомів, 18 телефонних «Прямих ліній», 69 особистих прийомів громадян.

         Через обмеженість фінансування не всі питання, з якими звертаються  відвідувачі, можливо вирішити одразу, особливо ті, що стосуються капітального та поточного ремонту ліфтів, житла, покрівлі. Такі звернення беруться на контроль і порушені питання  вносяться   до  програми соціального та економічного розвитку міста.

            З метою перевірки позитивних результатів розгляду звернень робочою групою проведено  6 «Днів контролю».  Перевірено виконання 3  звернень. Проведено 6 засідань  комісії з питань  розгляду звернень громадян при виконкомі Світлодарської  міської ради.    

            Протягом І півріччя 2018 року всі рішення міської ради та виконкому з питань роботи зі зверненнями громадян оприлюднювались на інформаційному стенді виконкому Світлодарської міської ради, розміщувались узагальнені матеріали про організацію роботи із зверненнями громадян, графіки особистого прийому громадян.

                В порівнянні з  І півріччям 2017 року  спостерігається  збільшення  кількості звернень громадян та  питань, які в них піднімаються.  Аналіз роботи щодо розгляду звернень (пропозицій, заяв, скарг) громадян свідчить про необхідність постійної уваги з боку керівництва виконкому міської ради та комунального підприємства «Веста» до безумовного виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008  «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Вважаю за доцільне і надалі приділяти постійну і неослабну увагу роботі із зверненнями громадян як одному із пріоритетних напрямів діяльності органів місцевого самоврядування. 

 

 

Начальник загального відділу                                                                        Н.В. Антоненко

 

 

 

Підсумки роботи зі зверненнями громадян

у виконкомі Світлодарської міської ради  за 2017 рік

 

Звернення до органів влади мають важливе значення у забезпеченні постійного зв’язку між державою та громадянином, у вирішенні життєвих проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації конституційних прав і свобод людини. Основним завданням на сьогодні є забезпечення реалізації конституційного права на звернення та задоволення законних прав і інтересів громадян.                                                      

Робота зі зверненнями громадян у виконкомі міської ради здійснюється відповідно до вимог Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, розпорядження міського  голови від 03.01.2012 № 5 «Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду письмових звернень громадян, Порядку  організації і проведення особистого та виїзного прийомів гро-мадян, телефонного зв’язку з населенням „Пряма лінія” у виконкомі Світлодарської міської ради».

            В роботі зі зверненнями громадян особлива увага звертається на вирішення питань, у першу чергу, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

            За  2017 рік виконкомом  міської  ради одержано та опрацьовано 65 звернень, що на  26 звернень більше, ніж у  2016 році, у тому числі:

- письмово надійшло  45 звернень  (  69 % від загальної кількості звернень), що на 12 звер

  нень більше, ніж за  2016 рік;

- на особисті прийоми (включаючи виїзні) до керівництва звернулись  20 громадян ( 31%

  від загальної кількості звернень), що на 14 звернень більше, ніж за минулий рік;

           Всі звернення громадян були ретельно розглянуті, виконавцями на них були надані обґрунтовані відповіді у передбачений законодавством строк, в яких роз’яснюються  право громадян на звернення за захистом своїх прав і законних інтересів до суду. Девять   звернень вирішено позитивно, на 54 звернення громадян  надані роз’яснення, на 1 звернення відмовлено у задоволенні,  1 звернення станом на 01.01.2017 року знаходяться  в стадії розгляду.

            Кількість колективних звернень, що надійшли до виконкому міської ради складає 11.

 

 

2016 рік

2017 рік

звернення, що надійшли через органи влади вищого рівня

13

2

колективні звернення

11

14

звернення від пільгових категорій населення – інвалідів, учасників війни,  ветеранів  праці, одиноких матерів

 

6

11

повторні звернення 

4

1

 

            З телефонної «Урядової гарячої лінії» та «Контактного Центру» надійшло 25 звернень (у 2016 році - 33 звернення). За соціальним станом заявників найбільше їх надійшло від пенсіонерів. Основні  питання,  які  порушували  громадяни  у своїх зверненнях на «Урядову гарячу лінію»  та «Контактний Центр»  стосуються питань  житлово-комунального господарства.

Від вищих органів влади на розгляд та виконання протягом 2017 року надійшло 2 звернення, що складає ­­3% від загальної кількості звернень.

Звернення надійшли з:

 

 

 2017 рік

Задо-воле-но

Надані роз’яснення

Відмов-лено

Адміністрація Президента України

2

0

2

0

Донецька облдержадміністрація

0

0

0

0

Інші органи влади вищого рівня

0

0

0

0

 

                Всього в 65 зверненнях порушено 71  питання різної тематики (2016 рік – 55 питань). Питання, які порушували громадяни протягом досліджуваного періоду у своїх зверненнях, стосувалися проблем  комунального господарства (27), житлової політики (22) соціального захисту (8), питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (4) та інш.     Головним чином мешканці міста стурбовані станом покрівель, теплопостачання та водопостачання багатоквартирних будинків.

            Протягом року один раз на місяць проводились особисті прийоми з надання   населенню безкоштовних правових консультацій. Юрисконсультом виконкому  надана консультація 10 особам. «Телефоном довіри» у 2017 році громадяни міста  не  скористались.  

Організація проведення особистих, виїзних прийомів, телефонної «Прямої лінії» керівництвом міської ради та виконкому проводиться згідно з затвердженими графіками. За звітний період 2017 року проведено 64 виїзних прийомів, 25 телефонних «Прямих ліній». Проведено 207 особистих прийомів громадян.

                     З метою перевірки позитивних результатів розгляду звернень робочою групою проведено  12 «Днів контролю».  Перевірено виконання 9  звернень.   Проведено 13 засідань  комісії з питань  розгляду звернень громадян при виконкомі Світлодарської  міської ради.    

            У  листопаді 2017 року проведений моніторинг рівня оцінювання організації роботи та  діловодства за зверненнями громадян в комунальному підприємстві «Веста». За підсумками моніторингу виявлено, що два показники не повністю відповідають вимогам, установленим законодавством. Таким чином, рівень організації роботи із зверненнями громадян у комунальному підприємстві «Веста» оцінений згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 №630 як такий, що не повністю відповідає вимогам, установленим законодавством України.

            В грудні 2017 року переглянуті та затверджені нові порядки опрацювання та розгляду письмових звернень громадян,  організації і проведення особистого та виїзного прийомів громадян, телефонного зв’язку з населенням „Пряма лінія”, особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги у виконкомі Світлодарської міської ради, затверджені графіки прийомів на 2018 рік.

                Протягом 2017 року всі рішення міської ради та виконкому з питань роботи зі зверненнями громадян оприлюднювались на інформаційному стенді виконкому Світлодарської міської ради. Узагальнені матеріали про організацію роботи із зверненнями громадян, графіки особистого прийому громадян розміщувались на сайті міської ради.

                В порівнянні з  2016 роком  спостерігається  збільшення  кількості звернень громадян та  питань, які в них піднімаються.  Аналіз роботи щодо розгляду звернень громадян свідчить про необхідність постійної уваги з боку керівництва виконкому міської ради та комунального підприємства «Веста» до безумовного виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008  «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

 

 

 

Підсумки роботи зі зверненнями громадян

у виконкомі Світлодарської міської ради за І півріччя  2017 року

 

Звернення до органів влади мають важливе значення у забезпеченні постійного зв’язку між державою та громадянином, у вирішенні життєвих проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації конституційних прав і свобод людини. Основним завданням на сьогодні є забезпечення реалізації конституційного права на звернення та задоволення законних прав і інтересів громадян .                                                      

Робота зі зверненнями громадян у виконкомі міської ради здійснюється відповідно до вимог Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, розпорядження міського  голови від 03.01.2012 № 5 «Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду письмових звернень громадян, Порядку  організації і проведення особистого та виїзного прийомів гро-мадян, телефонного зв’язку з населенням „Пряма лінія” у виконкомі Світлодарської міської ради».

            В роботі зі зверненнями громадян особлива увага звертається на вирішення питань, у першу чергу, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

            За  І півріччя 2017 року виконкомом  міської  ради одержано та опрацьовано 30 звернень, що на 13 звернень більше, ніж за І півріччя  2016 року, у тому числі:

- письмово надійшло  18 звернень  ( 60% від загальної кількості звернень), що на 3 звер-

  нення більше, ніж за І півріччя 2016 року;

- на особисті прийоми (включаючи виїзні) до керівництва звернулись 12 громадян ( 40%

  від загальної кількості звернень), що на 10 звернень більше, ніж за за І півріччя 2016 року;

           Всі звернення громадян були ретельно розглянуті, виконавцями на них були надані обґрунтовані відповіді у передбачений законодавством строк, в яких роз’яснюються  право громадян на звернення за захистом своїх прав і законних інтересів до суду. Два звернення вирішено позитивно, на 22 звернення громадян  надані роз’яснення,  5 звернень станом на 01.07.2017 року знаходились в стадії розгляду.

            Кількість колективних звернень, що надійшли до виконкому міської ради складає 5.

 

 

І півріччя 2016 року

І півріччя 2017 року

звернення, що надійшли через органи влади вищого рівня

4

2

колективні звернення

7

5

звернення від пільгових категорій населення – інвалідів, учасників війни,  ветеранів  праці, одиноких матерів

2

7

повторні звернення 

0

0

 

 З телефонної «Урядової гарячої лінії» та «Контактного Центру» надійшло 10 звернень. За соціальним станом заявників найбільше їх надійшло від пенсіонерів – 8, інваліда -1, багатодітної сім’ї  – 1.  Основні  питання,  які  порушували  громадяни  у своїх зверненнях на «Урядову гарячу лінію»  та «Контактний Центр»  стосуються питань  житлово-комунального господарства.

Від вищих органів влади на розгляд та виконання протягом І півріччя 2017 року надійшло 2 звернень громадян, що складає 7% від загальної кількості звернень.

Звернення надійшли з:

 

 І півріччя 2017 року

Задо-воле-но

Надані роз’яснен-ня

Від-мов-лено

В стадії

розгляду

Секретаріат Кабінету Міністрів України

-

-

-

-

-

Адміністрація Президента України

2

-

2

-

-

Донецька облдержадміністрація

-

-

-

-

-

Артемівська райдержадміністрація

-

-

-

-

-

Інші органи влади вищого рівня

-

-

-

-

-

 

                Всього в 30 зверненнях порушено 32  питання. Питання, які порушували громадяни протягом звітного періоду у своїх зверненнях, стосувалися проблем  комунального господарства (8), житлової політики (10) соціального захисту (5), питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (2), земельних відносин (1) та інш. Головним чином мешканці міста стурбовані станом покрівель багатоквартирних будинків.

            Протягом року один раз на місяць проводились особисті прийоми з надання   населенню безкоштовних правових консультацій. Юрисконсультом виконкому  надана консультація 3 особам. «Телефоном довіри» у 2017 році громадяни міста  не  скористались.  

Організація проведення особистих, виїзних прийомів, телефонної «Прямої лінії» керівництвом міської ради та виконкому проводиться згідно графіків. За звітний період 2016 року проведено 22 виїзних прийомів, 17 телефонних «Прямих ліній». Проведено 104 особистих прийомів громадян.

         Через обмеженість фінансування не всі питання, з якими звертаються  відвідувачі, можливо вирішити одразу, особливо ті, що стосуються капітального та поточного ремонту ліфтів, житла, покрівлі. Такі звернення беруться на контроль і порушені питання  вносяться   до   програми соціального та економічного розвитку міста.

            З метою перевірки позитивних результатів розгляду звернень робочою групою проведено  6 «Днів контролю».  Перевірено виконання 2  звернень. Проведено 6 засідань  комісії з питань  розгляду звернень громадян при виконкомі Світлодарської  міської ради.    

            Протягом І півріччя 2017 року всі рішення міської ради та виконкому з питань роботи зі зверненнями громадян оприлюднювались на інформаційному стенді виконкому Світлодарської міської ради, розміщувались узагальнені матеріали про організацію роботи із зверненнями громадян, графіки особистого прийому громадян.

                В порівнянні з  2016 роком  спостерігається  збільшення  кількості звернень громадян та  питань, які в них піднімаються.  Аналіз роботи щодо розгляду звернень (пропозицій, заяв,

скарг) громадян свідчить про необхідність постійної уваги з боку керівництва виконкому міської ради та комунального підприємства «Веста» до безумовного виконання вимог Закону

України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008  «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Вважаю за доцільне і надалі приділяти постійну і неослабну увагу роботі із зверненнями громадян як одному із пріоритетних напрямів діяльності органів місцевого самоврядування. 

 

 

 

Начальник загального відділу                                                                        Н.В. Антоненко

 

 Підсумки роботи зі зверненнями громадян

у виконкомі Світлодарської міської ради  за 2016 рік

 

Звернення до органів влади мають важливе значення у забезпеченні постійного зв’язку між державою та громадянином, у вирішенні життєвих проблем окремої людини і суспільства в цілому, реалізації конституційних прав і свобод людини. Основним завданням на сьогодні є забезпечення реалізації конституційного права на звернення та задоволення законних прав і інтересів громадян .                                                      

Робота зі зверненнями громадян у виконкомі міської ради здійснюється відповідно до вимог Закону України  «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, розпорядження міського  голови від 03.01.2012 № 5 «Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду письмових звернень громадян, Порядку  організації і проведення особистого та виїзного прийомів гро-мадян, телефонного зв’язку з населенням „Пряма лінія” у виконкомі Світлодарської міської ради».

            В роботі зі зверненнями громадян особлива увага звертається на вирішення питань, у першу чергу, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

            За  2016 рік виконкомом  міської  ради одержано та опрацьовано 39 звернень, що на  17 звернень більше, ніж у  2015 році, у тому числі:

- письмово надійшло  33 звернення  (  85% від загальної кількості звернень), що на 20 звер

  нень менше, ніж за  2015 рік;

- на особисті прийоми (включаючи виїзні) до керівництва звернулись 6 громадян ( 15%

  від загальної кількості звернень), що на 1 звернення більше, ніж за минулий рік;

           Всі звернення громадян були ретельно розглянуті, виконавцями на них були надані обґрунтовані відповіді у передбачений законодавством строк, в яких роз’яснюються  право громадян на звернення за захистом своїх прав і законних інтересів до суду. Одне звернення вирішено позитивно, на 34 звернення громадян  надані роз’яснення,  4 звернення станом на 01.01.2017 року знаходились в стадії розгляду.

            Кількість колективних звернень, що надійшли до виконкому міської ради складає 11.

 

 

2015 рік

2016 рік

звернення, що надійшли через органи влади вищого рівня

4

13

колективні звернення

7

11

звернення від пільгових категорій населення – інвалідів, учасників війни,  ветеранів  праці, одиноких матерів

 

0

 

6

повторні звернення 

0

4

 

 З телефонної «урядової гарячої лінії» та «Контактного Центру» надійшло 33 звернення (у 2015 році - 43 звернення). За соціальним станом заявників найбільше їх надійшло від пенсіонерів – 8, працюючих – 3, безробітних – 2.  Основні  питання,  які  порушували  громадяни  у своїх зверненнях на «урядову гарячу лінію»  та «Контактний Центр»  стосуються питань  житлово-комунального господарства.

Від вищих органів влади на розгляд та виконання протягом 2016 року надійшло 13 звернень громадян, що складає ­­33% від загальної кількості звернень.

Звернення надійшли з: 

 

 2016 рік

Задо-воле-но

Надані роз’яснен-ня

Від-мов-лено

В стадії

розгляду

Секретаріат Кабінету Міністрів України

1

-

1

-

-

Адміністрація Президента України

1

-

1

-

-

Донецька облдержадміністрація

5

-

5

-

-

Артемівська райдержадміністрація

4

-

4

-

-

Інші органи влади вищого рівня

2

-

1

-

1

 

                Всього в 39 зверненнях порушено 55  питань різної тематики (2015 рік – 22 питання). Питання, які порушували громадяни протягом досліджуваного періоду у своїх зверненнях, стосувалися проблем  комунального господарства (32), житлової політики (2) соціального захисту (1), питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (5), земельних відносин (3) та інш.          Головним чином мешканці міста стурбовані станом покрівель, теплопостачання та водопостачання багатоквартирних будинків.

            Протягом року один раз на місяць проводились особисті прийоми з надання   населенню безкоштовних правових консультацій. Юрисконсультом виконкому  надана консультація 9 особам. «Телефоном довіри» у 2016 році громадяни міста  не  скористались.  

Організація проведення особистих, виїзних прийомів, телефонної «Прямої лінії» керівництвом міської ради та виконкому проводиться згідно графіків. За звітний період 2016 року проведено 47 виїзних прийомів, 31 телефонну «Пряму лінію». Проведено 203 особистих прийомів громадян.

         Через обмеженість фінансування не всі питання, з якими звертаються  відвідувачі, можливо вирішити одразу, особливо ті, що стосуються капітального та поточного ремонту ліфтів, житла, покрівлі. Такі звернення беруться на контроль і порушені питання  включаються   в  програму соціального та економічного розвитку міста.

            З метою перевірки позитивних результатів розгляду звернень робочою групою проведено  12 «Днів контролю».  Перевірено виконання 3  звернень. Проведено 12 засідань  комісії з питань  розгляду звернень громадян при виконкомі Світлодарської  міської ради.    

            У  листопаді 2016 року проведений моніторинг рівня оцінювання організації роботи та  діловодства за зверненнями громадян в комунальному підприємстві «Веста». За підсумками перевірки виявлено, що один показник не повністю відповідає вимогам, установленим законодавством. Таким чином рівень організації роботи із зверненнями громадян у комунальному підприємстві «Веста» оцінений згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 №630 як такий, що відповідає вимогам, установленим законодавством.

            Питання виконавської дисципліни і стан роботи зі зверненнями громадян заслуховувались на нарадах у керуючого справами виконкому, на засіданнях виконавчого комітету.

                Протягом 2016 року всі рішення міської ради та виконкому з питань роботи зі зверненнями громадян оприлюднювались на інформаційному стенді виконкому Світлодарської міської ради, розміщувались узагальнені матеріали про організацію роботи із зверненнями громадян, графіки особистого прийому громадян.

                В порівнянні з  2015 роком  спостерігається  збільшення  кількості звернень громадян та  питань, які в них піднімаються.  Аналіз роботи щодо розгляду звернень (пропозицій, заяв,

скарг) громадян свідчить про необхідність постійної уваги з боку керівництва виконкому міської ради та комунального підприємства «Веста» до безумовного виконання вимог Закону

України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008  «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Вважаю за доцільне і надалі приділяти постійну і неослабну увагу роботі із зверненнями громадян як одному із пріоритетних напрямів діяльності органів місцевого самоврядування. 

 

 

Начальник загального відділу                                                                                                                                              Н.В. Антоненко


Інформація про стан роботи зі зверненнями громадян у виконкомі Світлодарської міської ради за І півріччя 2019 року
Розробка, просування сайту ©