Розділи сайту Новини

   

 

ГРАФІК

 проведення особистих та спільних прийомів громадян

  керівництвом міської ради та виконкому на  2018 рік

 

з/п

Прізвище,

ім’я та

по батькові

Займана

посада

Основний напрямок діяльності

Час прийому

Місце

прийо-му

1

Брехунець

Анатолій Федорович

Світлодар-ський

міський голова

Питання бюджету, фінан-сів, громадського порядку, цивільної оборони,  мобілі-заційної діяльності

понеділок

з 9.00 до 17.00,

ІV понеділок місяця (спіль-ний прийом)

ІІ поверхкаб. 21

2

Каньшина

Олена Валентинівна

Секретар міської ради

Питання  депутатської ді-яльності, інформаційної сфери, проведення вибо-рів, референдумів, регуля-торної політики

четвер

з 9.00 до 17.00

    ІІ поверх

каб.27

3

Прожога

Віра

Миколаївна

Перший за-ступник міського голови з питань діяльності виконав-чих органів

Питання будівництва, шля-хового, житлового, кому-нального господарства,  транспорту, зв’язку, зе-мельних ресурсів, охорони навколишнього  середови-ща, надзвичайних ситу-ацій, комунального майна, торгівлі, розвитку під-приємницької діяльності, трудових ресурсів, пи-тання гуманітарної, со-ціальної роботи, культури

вівторок

з 9.00 до 17.00

ІІ поверхкаб. 21

4

Дейкун

Людмила

Петрівна

Керуючий справами виконкому

міської ради

Питання організації діяль-ності апарату міської ради, її виконавчого комітету з організаційної, методичної, кадрової і контрольної ро-боти, матеріально-техніч-ного забезпечення, роботи зі зверненнями громадян,  питання державної реєстра-ції  актів цивільного стану громадян, архівної справи  

п’ятниця

з 9.00 до 17.00

ІІ поверхкаб. 22

В спільних прийомах  громадян беруть участь керівники структурних підрозділів міської ради та підприємств,  що надають послуги населенню.

 

  

ГРАФІК

прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової

допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради на  2018 рік

 
 
 
      Місце проведення прийому
 
Час прийому
 
Кабінет № 27
 
ІV четвер місяця з 9.00 до 12.00
 
 
 
 
 
 
ГРАФІК
проведення  виїзного прийому громадян за місцем роботи
керівництвом міської ради та виконкому  на  2018 рік (з 11.00 до 12.00 год.)

 

П.І.Б., посада/

місце

прийому

БРЕХУНЕЦЬ

Анатолій Федорович,

міський голова

ПРОЖОГА Віра

Миколаївна,

перший заступник місько-го голови з питань діяль-ності виконавчих органів

Вуглегірська ТЕС

 

5 лютого

16 липня

3 грудня

 

10 квітня

25 вересня

 

КП “Веста”

 

19 лютого

6 серпня

 

24 квітня

9 жовтня

29 травня

Світлодарська міська лікарня

5 березня

20 серпня

15 травня

23 жовтня

Світлодарський НВК «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I ступеня  - гімназія»

2 квітня

17 вересня

12 червня

13 листопада

Загальноосвітня школа

 

16 квітня

1 жовтня

 

9 січня

26 червня

27 листопада

Дошкільний навчальний заклад №1

7 травня

29 жовтня

23 січня

10 липня

 

Дошкільний навчальний заклад №10

21 травня

5 листопада

13 лютого

24 липня

 

Дошкільний навчальний заклад №11

19 березня

 4  червня

19 листопада

27 лютого

14 серпня

 

ПСМНЗ « Світлодарська музична школа» 

15 січня

18 червня

3 вересня

13 березня

28 серпня

 

КЗ  «Світлодарський міський палац культури»

 

29 січня

2 липня

17 грудня

27 березня

11 вересня

11 грудня

 

 

 

ГРАФІК

проведення  телефонного  зв’язку з населенням міста «Пряма лінія»

керівництвом міської ради та виконкому  на 2018 рік

 

пп.

Прізвище, ім’я та по батькові

              

         Займана посада

Дні проведення «Прямої лінії»

 

Час проведення, номер телефону

1.

БРЕХУНЕЦЬ

Анатолій Федорович

міський голова

І п’ятниця місяця

9.00-10.00,

5-72-61

 

 

 

 

2.

ПРОЖОГА

Віра Миколаївна

перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

ІІ п’ятниця місяця

9.00-10.00,

5-81-62

 

 

 

 

 

3.

ДЕЙКУН

Людмила Петрівна

керуючий справами

виконкому

ІІІ п’ятниця місяця

9.00-10.00,

5-85-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФІК

 проведення особистих та спільних прийомів громадян

  керівництвом міської ради та виконкому на  2017 рік

 

з/п

Прізвище,

ім’я та

по батькові

Займана

посада

Основний напрямок діяльності

Час прийому

Місце

прийо-му

1

Брехунець

Анатолій Федорович

Світлодар-ський

міський голова

Питання бюджету, фінан-сів, громадського порядку, цивільної оборони,  мобілі-заційної діяльності

понеділок

з 9.00 до 17.00,

ІV понеділок місяця (спіль-ний прийом)

ІІ поверхкаб. 21

2

Каньшина

Олена Валентинівна

Секретар міської ради

Питання  депутатської ді-яльності, інформаційної сфери, проведення вибо-рів, референдумів, регуля-торної політики

четвер

з 9.00 до 17.00

    ІІ поверх

каб.27

3

Прожога

Віра

Миколаївна

Перший за-ступник міського голови з пи-тань діяль-ності вико-навчих органів

Питання будівництва, шля-хового, житлового, кому-нального господарства,  транспорту, зв’язку, зе-мельних ресурсів, охорони навколишнього  середови-ща, надзвичайних ситу-ацій, комунального майна, торгівлі, розвитку під-приємницької діяльності, трудових ресурсів, пи-тання гуманітарної, со-ціальної роботи, культури

вівторок

з 9.00 до 17.00

ІІ поверхкаб. 21

4

Дейкун

Людмила

Петрівна

Керуючий справами виконкому

міської ради

Питання організації діяль-ності апарату міської ради, її виконавчого комітету з організаційної, методичної, кадрової і контрольної ро-боти, матеріально-техніч-ного забезпечення, роботи зі зверненнями громадян,  питання державної реєстра-ції  актів цивільного стану громадян, архівної справи  

п’ятниця

з 9.00 до 17.00

ІІ поверхкаб. 22

В спільних прийомах  громадян беруть участь керівники структурних підрозділів міської ради та підприємств,  що надають послуги населенню.

 

ГРАФІК

прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової

допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради на  2017 рік

 
 
 
      Місце проведення прийому
 
Час прийому
 
Кабінет № 27
 
ІV четвер місяця з 9.00 до 12.00
 
 
 
ГРАФІК
проведення  виїзного прийому громадян за місцем роботи
керівництвом міської ради та виконкому  на  2017 рік (з 11.00 до 12.00 год.)

 

П.І.Б./

місце

прийому

БРЕХУНЕЦЬ

Анатолій Федорович,

міський голова

ПРОЖОГА

Віра

Миколаївна,

перший заступник місько-го голови з питань діяль-ності виконавчих органів

Вуглегірська ТЕС

 

13 березня

28 серпня

4 липня

17 жовтня

 

КП “Веста”

 

27 березня

11 вересня

 

20 червня

7 листопада

 

Світлодарська міська лікарня

10 квітня

25 вересня

6 червня

21 листопада

 

Світлодарський НВК «Загальноосвітня школа І ступеня - гімназія»

24 квітня

9 жовтня

16 травня

5 грудня

 

Загальноосвітня школа

 

8 травня

23 жовтня

3 січня

18 квітня

 

Дошкільний навчальний заклад №1

22 травня

13 листопада

17 січня

18 липня

 

Дошкільний навчальний заклад №10

12 червня

27 листопада

7 лютого

1 серпня

 

Дошкільний навчальний заклад №11

26 червня

11 грудня

21 лютого

15 серпня

 

Дитяча музична школа 

23 січня

10 липня

25 грудня

7 березня

5 вересня

19 грудня

Палац Культури

 

13 лютого

24 липня

21 березня

19 вересня

 

Дошкільний навчальний заклад № 5

27 лютого

14 серпня

4 квітня

3 жовтня

 

 

ГРАФІК

проведення  телефонного  зв’язку з населенням міста «Пряма лінія»

керівництвом міської ради та виконкому  на 2017 рік

 

пп.

Прізвище, ім’я та по батькові

              

         Займана посада

Календарні дні проведення «Прямої лінії»

 

Час проведення

1.

БРЕХУНЕЦЬ

Анатолій Федорович

міський голова

І п’ятниця місяця

9.00-10.00

 

 

 

2.

ПРОЖОГА

Віра Миколаївна

перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

ІІ п’ятниця місяця

9.00-10.00

 

 

 

 

3.

ДЕЙКУН

Людмила Петрівна

керуючий справами

виконкому

ІІІ п’ятниця місяця

9.00-10.00

 

 

 

 

«Пряма лінія» проводиться за робочими телефонами керівництва міської ради та виконкому.

 

 

ГРАФІК

 проведення особистих та спільних прийомів громадян

  керівництвом міської ради та виконкому на  2016 рік

 

 

 

з/п

Прізвище,

ім’я та

по батькові

Займана

посада

Основний напрямок діяльності

Час прийому

Місце

прийо-му

1

2

3

4

5

6

1

Брехунець

Анатолій Федорович

Світлодарський

міський голова

Питання бюджету, фінан-сів, громадського порядку, цивільної оборони,  мобілізаційної діяльності

понеділок

з 9.00 до 17.00,

ІV понеділок місяця (спільний прийом)

ІІ поверхкаб. 21

2

Каньшина

Олена Валентинівна

Секретар міської ради

Питання  депутатської діяльності, інформа-ційної сфери, проведення виборів, референдумів, регуля-торної політики

четвер

з 9.00 до 17.00

    ІІ поверх

каб.27

3

Прожога

Віра

Миколаївна

Перший за-ступник міського голови з пи-тань діяль-ності вико-навчих органів

Питання будівництва, шляхового, житлового, комунального господар-ства,  транспорту, зв’язку, земель них ресурсів, охорони навколишнього  середо-вища, надзвичайних ситуацій, комунального майна,торгівлі, розвитку підприємницької діяль-

ності, трудових ресур-сів,питання гуманітар-ної, соціальної роботи, культури

вівторок

з 9.00 до 17.00

ІІ поверхкаб. 21

4

Дейкун

Людмила

Петрівна

Керуючий справами виконкому

міської ради

Питання організації ді-яльності апарату міської ради, її виконавчого комітету з організацій-ної,методичної, кадро-вої і контрольної роботи, матеріально-технічного забезпечення, роботи зі зверненнями громадян,  питання державної реє-страції   актів цивільного стану громадян, архівної справи  

п’ятниця

з 9.00 до 17.00

ІІ поверхкаб. 22

 

    

ГРАФІК

прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової

допомоги з питань, що належать до компетенції міської ради на  2016 рік

 
 
 
      Місце проведення прийому
 
Час прийому
 
Кабінет № 27
 
ІV четвер місяця з 9.00 до 12.00
 
 
 
 
ГРАФІК
проведення  виїзного прийому громадян за місцем роботи
керівництвом міської ради та виконкому  на  2016 рік

 

ПІБ,

місце

прийому

БРЕХУНЕЦЬ

Анатолій Федорович,

міський голова

ПРОЖОГА

Віра

Миколаївна,

перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Вуглегірська ТЕС

 

27 червня

12 грудня

17 травня

15 листопада

КП “Веста”

 

8  лютого

11 липня

26 грудня

7 червня

1 листопада

2 лютого

Світлодарська міська лікарня

14  березня

8 серпня

21 червня

6 грудня

Світлодарський НВК «Загальноосвітня школа І ступеня - гімназія»

11 квітня

12 вересня

5 липня

20 грудня

Загальноосвітня школа

 

25 січня

10 жовтня

19 липня

5 січня

Дошкільний навчальний заклад №1

23 травня

14 листопада

2 серпня

19 січня

Дошкільний навчальний заклад №10

13 червня

28 листопада

19 квітня

16 серпня

16 лютого

Дошкільний навчальний заклад №11

25 квітня

24 жовтня

20 вересня

1 березня

Дитяча музична школа 

28 березня

26 вересня

18 жовтня

15 березня

Палац Культури

 

22 лютого

22 серпня

5 квітня

4 жовтня

Дошкільний навчальний заклад № 5

11 січня

25 липня

3 травня

6 вересня

 

 

 

ГРАФІК

проведення  телефонного  зв’язку з населенням міста «Пряма лінія»

керівництвом міської ради та виконкому  на 2016 рік

 

 

 

пп.

Прізвище,ім’я та по батькові

              

         Займана посада

Календарні дні проведення «Прямої лінії»

 

Час проведення

1.

БРЕХУНЕЦЬ

Анатолій Федорович

міський голова

І п’ятниця місяця

9.00-10.00

 

 

 

2.

ПРОЖОГА

Віра Миколаївна

перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

ІІ п’ятниця місяця

9.00-10.00

 

 

 

 

3.

ДЕЙКУН

Людмила Петрівна

керуючий справами

виконкому

ІІІ п’ятниця місяця

9.00-10.00

 

 

 

 

«Пряма лінія» проводиться за робочими телефонами керівництва міської ради та виконкому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Разработка, продвижение сайта ©