Розділи сайту Новини

Рішення міської ради від 25.03.2019 року № VI/133-2 (оприлюднено 01.04.2019 року)

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від  25.03.2019 № VI/ 133-2               

м.Світлодарськ

 

 Про внесення змін та доповнень до  

 рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

 

 

 

Керуючись статтями 15, 72, 78 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішень виконкому міської ради від 25.03.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» та міської ради від 29.01.2019 № VI/131-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Світлодарська на 2019 рік», звернень розпорядників коштів, міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

                       

              1.  Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»:

  1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:

  «1. Визначити на 2019 рік:

  -  видатки міського бюджету у сумі 20 891 880 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 733 743 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету – 1 158 137  грн.».

              1.2. Доповнити пункт 1 наступними абзацами:

              «Установити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 446 215 грн., джерелом покриття якого визначити вільний  залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019р.

            Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 645 423  грн., джерелом покриття якого визначити вільний  залишок коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019р. (додаток 2).»     

              2. Додатки 2, 3, 5 до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» викласти у новій редакції.

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

Пояснювальна записка

до проекту  рішення  міської ради

«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради

від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

 

Внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» здійснюється відповідно до статей Бюджетного Кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконкому міської ради від 25.03.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік».

1. Відповідно до річного звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік вільний залишок бюджетних коштів на основному котловому рахунку загального фонду станом на  01.01.2019 року складає 448 215,95 грн.

            Згідно статті 15 Бюджетного Кодексу України джерелом фінансування дефіциту загального фонду міського бюджету визначається вільний залишок бюджетних коштів станом на  01.01.2019 р.

            Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 72 Бюджетного Кодексу України затвердити дефіцит загального фонду міського бюджету на загальну суму 446 215,00 грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, який спрямовується на:

- КТКВКБМС 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у сумі 314 515,00 грн.: на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 219 934,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» -             61 980,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 17 000,00 грн. (на придбання господарських та канцелярських товарів, автозапчастин, конвертів з марками, картриджів для БФП), КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 15 601,00 грн. (на послуги програміста по редизайну та обслуговуванню сайту, перезарядку вогнегасників, заправку та ремонт картриджів);

- КТКВКБМС 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у сумі 35 000,00 грн., а саме:

- Виконкому Світлодарської міської ради на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20 000,00 грн. (на придбання  подарункових наборів для ветеранів), КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 10 000,00 грн. (на приготування «Солдатської каші» при проведенні заходів з відзначення святкування 74-річниці Дня Перемоги 9 травня);

- КЗ «Світлодарський палац культури» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5 000,00 грн. (на придбання  сувенірів при проведенні міських заходів з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей);

- КТКВКБМС 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 96 700,00 грн., а саме:

- Виконкому Світлодарської міської ради на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 96 700,00 грн. (на оплату послуг з відлову бродячих собак, зрізування дерев у важкодоступних місцях, викосу карантинних трав на території міста та ліквідації стихійних звалищ, які утворились на території м.Світлодарська), відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська  на 2019 рік.

2. Відповідно до річного звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік залишки бюджетних коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 року по бюджету розвитку склали – 645 622,60 грн.

            Відповідно до пункту 2 статті 72 Бюджетного Кодексу України збільшується дефіцит спеціального фонду міського бюджету, джерелом покриття якого визначається залишок коштів станом на 01.01.2019 року, на суму 645 423,00 грн., який спрямовується на:

- КТКВКБМС 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»  у сумі 561 891,00 грн. на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» для проведення капітального ремонту санвузлів будівлі Світлодарського міського палацу культури, відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська  на 2019 рік (лист від 14.03.2019 №01-34/59);

- КТКВКБМС 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 83 532,00 грн.,

на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, на придбання комплексного дитячого майданчику, відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська  на 2019 рік (службова записка першого заступника міського голови від 18.03.2019)

           

                     

Начальник відділу обліку та звітності                                                      Ю.В.Шевченко

 

 

    Додаток 1    
      до рішення міської ради
      від    20.12.2018_№_ VI/130-7           __
           
ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М.СВІТЛОДАРСЬК НА 2019 РІК
          (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів  бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   1 693 500 1 693 500 0 0
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   440 000 440 000 0 0
14021900 Пальне (вироблене) 13 000 13 000 0 0
14031900 Пальне (завезене) 47 000 47 000 0 0
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 380 000 380 000 0 0
18000000 Місцеві податки 1 253 500 1 253 500 0 0
18010000 Податок на майно 48 500 48 500 0 0
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 2 000 2 000 0 0
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 46 500 46 500 0 0
18050000 Єдиний податок   1 205 000 1 205 000 0 0
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  155 000 155 000 0 0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  1 050 000 1 050 000 0 0
20000000 Неподаткові надходження   830 714 318 000 512 714 0
21000000  Доходи від власності та підприємницької діяльності   35 000 35 000 0 0
21080000  Інші надходження   35 000 35 000 0 0
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  35 000 35 000 0 0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  283 000 283 000 0 0
22010000  Плата за надання адміністративних послуг 48 000 48 000 0 0
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 13 000 13 000 0 0
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 35 000 35 000 0 0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   205 000 205 000 0 0
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  205 000 205 000 0 0
22090000 Державне мито   30 000 30 000 0 0
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   30 000 30 000 0 0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 512 714 0 512 714 0
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  512 714 0 512 714 0
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  512 714 0 512 714 0
РАЗОМ ДОХОДІВ   2 524 214 2 011 500 512 714 0
40000000 Офіційні трансферти   17 276 028 17 276 028 0 0
41000000 Від органів державного управління   17 276 028 17 276 028 0 0
41040000  Дотації  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 151 228 2 151 228 0 0
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 2 151 228 2 151 228 0 0
41050000  Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 15 124 800 15 124 800 0 0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету  15 124 800 15 124 800 0 0
ВСЬОГО ДОХОДІВ   19 800 242 19 287 528 512 714 0
           
           
Міський голова     А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ
           
           
Розроблений:        
Начальник  відділу обліку та
звітності міської ради                                                                                Ю.В.Шевченко
    Додаток 2
до рішення  міської ради                                                             від                        _№_ VI/                 _
Фінансування  міського бюджету  на 2019 рік
  (грн.)
Код Найменування
згідно з класифікацією фінансування бюджету
Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у т.ч. бюджет розвитку
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 1 091 638,00 446 215,00 645 423,00 645 423,00
280000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів 1 091 638,00 446 215,00 645 423,00 645 423,00
208100 На початок періоду 1 093 638,00 448 215,00 645 423,00 645 423,00
208200 На кінець періоду 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00
× Загальне фінансування        
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування по активним операціям 1 091 638,00 446 215,00 645 423,00 645 423,00
602000 Зміни обсягів готівкових коштів 1 091 638,00 446 215,00 645 423,00 645 423,00
602100 На початок періоду 1 093 638,00 448 215,00 645 423,00 645 423,00
602200 На кінець періоду 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 0,00 0,00 0,00
× Загальне фінансування        
           
Міський голова     А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ
           
           
Розроблений:        
Начальник  відділу обліку та
звітності міської ради                                                                                Ю.В.Шевченко
                        Додаток 3    
                        до рішення міської ради
                        від                         _№_ VI/            __
                               
  Розподіл видатків міського бюджету на 2019 рік
                               
                              (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування міцевих бюджетів Код ТПКВКМБ  Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з  них видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з  них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000     Виконавчий комітет Світлодарської міської ради (головний розпорядник) 19 733 743 19 733 743 13 728 344 1 939 262 0 1 158 137 645 423 512 714 0 0 645 423 20 891 880
0210000     Виконавчий комітет Світлодарської міської ради  (відповідальний виконавець) 19 733 743 19 733 743 13 728 344 1 939 262 0 1 158 137 645 423 512 714 0 0 645 423 20 891 880
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4 471 243 4 471 243 3 465 575 90 095 0 0 0 0 0 0 0 4 471 243
0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 9 134 400 9 134 400 5 963 649 1 226 013 0 477 014 0 477 014 0 0 0 9 611 414
0211140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  6 300 6 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 300
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000
0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 724 792 724 792 540 180 33 520 0 700 0 700 0 0 0 725 492
0214060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 5 259 308 5 259 308 3 758 940 589 634 0 35 000 0 35 000 0 0 0 5 294 308
0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 000
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 96 700 96 700 0 0 0 83 532 83 532 0 0 0 83 532 180 232
0217691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0 0 0 0 0 561 891 561 891 0 0 0 561 891 561 891
УСЬОГО 19 733 743  19 733 743  13 728 344  1 939 262  1 158 137  645 423  512 714  645 423  20 891 880 
                               
                               
Міський голова                       А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ    
                               
                               
Розроблений:                            
Начальник  відділу обліку та                    
звітності міської ради                                                                                                Ю.В.Шевченко    
                    Додаток 4    
                    до рішення міської ради
                    від     20.12.2018  _№_ VI/130-7           __
                         
Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
                        (грн.)
Код бюджету Найменування бюджету - отримувача/ надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим місцевим бюджетам
Дотація на: субвенції усього Дотація на: субвенції усього
    загального фонду на: спеціального фонду на:     загального фонду на: спеціального фонду на:
найменування трансферту* найменування трансферту**
на утримання   на утримання закладів освіти на утримання закладів культури       утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування  
05302200000 Бахмутська районна рада 2151228 0 9140700 5984100 0 17276028 0 0 0 0 0
  Усього 2 151 228 0 9 140 700 5 984 100 0 17 276 028 0 0 0 0 0
                         
* Рішення Бахмутської районної ради від 18.12.2018 № 7/33-588   "Про районний бюджет на 2019 рік"          
                         
Міський голова                 А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ  
                         
                         
Розроблений:                      
Начальник  відділу обліку та              
звітності міської ради                                                                                            Ю.В.Шевченко  

 

 

 

           

 

 

Додаток 5    
              до рішення міської ради
              від                        _№_ VI/             __
                   
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у 2019 році
                  (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування міцевих бюджетів Код ТПКВКМБ  Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ Найменування місцевої програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
0200000     Виконавчий комітет Світлодарської міської ради (головний розпорядник) Програма економічного і соціального розвитку м. Світлодарська на 2019 рік Рішення міської ради від 29.01.2019 № VI/131-3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Світлодарська на 2019 рік" 822 024  176 601  645 423  645 423 
0210000     Виконавчий комітет Світлодарської міської ради  (відповідальний виконавець) 822 024  176 601  645 423  645 423 
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 32 601  32 601 
0211140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  6 300  6 300 
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 6 000  6 000 
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 180 232  96 700  83 532  83 532 
0217691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 561 891  561 891  561 891 
0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019 рік Рішення міської ради від 19.02.2019 № VI/132-6 "Про Програму заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019 рік 35 000  35 000 
                   
                   
Міський голова           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ  
                   
                   
Розроблений:                
Начальник  відділу обліку та        
звітності міської ради                                                                                    Ю.В.Шевченко  
                   

Рішення міської ради від 25.03.2019 року ( оприлюднено 26.03.2019 року)

                                                    1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

                                                                    

від  25.03.2019 № VI/ 133-1

м.Світлодарськ

 

 

 

 

 

 

 Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік

 

 

 

У зв’язку з уточненням змісту та обсягів фінансування по окремих заходах та розділах Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 29.01.2019 №VI/131-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік», керуючись підпунктом 22 пункту 1 статті 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:                                                           

 

 Внести зміни  до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік:

1. Додаток 1 «Заходи щодо реалізації  Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік» викласти в новій редакції згідно з додатком 1 (додається).

2. Додаток 2 «Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік» викласти в новій редакції згідно з додатком 2 (додається).

3. Додаток 4 «Перелік заходів, реалізація яких передбачена за рахунок міського бюджету в 2019 році» викласти в новій редакції згідно з додатком 3 (додається).

4. Паспорт Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік викласти в новій редакції згідно з додатком 4 (додається).

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради                                                                                                                                                                   від 25.03.2019 № VI/ 133-1_                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до Програми економічного і соціального                                                                                                                                                                               розвитку  м.Світлодарська на 2019 рік

 

 Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст заходу

Термін
виконан-
ня

Виконавець

Витрати на реалізацію, тис.грн.

 

 

Всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

Держав-
ного
бюджету

місцевих бюджетів

підпри-
ємств

інших
джерел

найменування показника

значення показника

 

обласного
бюджету

районний

міський, селищний, сільський бюджет

 

 1. Економічний розвиток, підвищення рівня зайнятості населення

 

1.1. Промисловий комплекс

 

Проведення енергозберігаючих заходів Вуглегірською ТЕС ПАТ "Центренерго"

Протягом року

Вуглегірська ТЕС ПАТ "Центренерго"

 

 

 

 

 

 

 

підвищення ККД, економія паливно-енергетичних ресурсів

ККД- 4-5%, очікуваний економічний ефект - 5400,000 тис.грн.

 

1.2. Розвиток  піприємницького середовища

 

Участь суб'єктів підприємництва, органів місцевого самоврядування у  конференціях, семінарах,  навчаннях, вдосконалення методів і форм співробітництва

Протягом року

Відділ економіки, прогнозування та підтримки підпри -ємництва Світлодарсь- кої міської ради, суб'єкти підприєм-ницької діяльності

 

 

 

 

 

 

 

створення умов для розвитку підприємництва, забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів підприємництва

 

 

Співпраця з міжнародними організаціями, грантовими установами та фондами з питань надання фінансових ресурсів суб'єктам підприємництва

Протягом року

Відділ економіки, прогнозування та підтримки підприєм-ництва Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

створення умов для розвитку підприємництва, забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів підприємництва

 

 

Залучення  суб'єктів підприємництва до участі у міських, районних та регіональних заходах

Протягом року

Світлодарська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

створення умов для розвитку нових сфер підприємництва, пошук напрямків співробітництва з підприємцями району та регіону

 

 

Реалізація державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності

Протягом року

Розробники регуляторних актів

 

 

 

 

 

 

 

підготовка проектів актів та аналізу їх впливу, проведення відстеження та перегляду

підготовка проектів актів - 5, відстеження та перегляд - 13 актів   

 

1.3. Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування

 

Розширення сфери торгівлі

Протягом року

Суб'єкти підприємницької діяльності

30,000

 

 

 

 

30,000

 

об'єкти роздрібної торгівлі

 3 об'єкти

 

Розширення  сфери ресторанного господарства

Протягом року

Суб'єкти підприємницької діяльності

10,000

 

 

 

 

10,000

 

об'єкти ресторанного господарства

1 об'єкт

 

Розширення сфери  побутового обслуговування

Протягом року

Суб'єкти підприємницької діяльності

20,000

 

 

 

 

20,000

 

об'єкти побутового обслуговування

 2 об'єкти

 

Проведення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення належної організації торгівельного та побутового обслуговування населення,  додержання СПД вимог законодавства щодо якості та безпечності товарів, правил торгівельного обслуговування населення та захисту прав споживачів

Протягом року

Відділ економіки, прогнозування та підтримки підприє- ництва Світлодарської міської ради, Бахмутський відділ поліції ГУ НП в Донецькій області, Управління Держ- продспоживслужби в Бахмутському районі

 

 

 

 

 

 

 

консультативна та роз'яснювальна робота у сфері обслуговування населення, забезпечення населення безпечними товарами, захист прав споживачів

 

 

Всього

 

 

60,000

 

 

 

 

60,000

 

 

 

 

1.4. Інвестиційна діяльність

 

Реалізація інфраструктурних проектів шляхом участі у інвестиційних проектах

Протягом року

Світлодарська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

участь  у грантових конкурсах, проектах

ДФРР- 2 проекти, Европейський інвестиційний банк - 3 проекти

 

Оновлення інвестиційного паспорту міста Світлодарськ на 2019 рік

І-ІІ квартал 2019 року

Відділ економіки, прогнозування та підтримки підприєм- ництва Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

інвестиційний паспорт міста

 

 

1.5. Ринок праці. Зайнятість населення

 

Забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян, в тому числі внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції

Протягом року

Бахмутський міський центр зайнятості

 

 

 

 

 

 

 

можливість отримання професії,що користується попитом

 

 

Працевлаштування безробітних осіб, що перебувають на обліку, у тому числі шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

Протягом року

Підприємства, організації, установи, Бахмутський міський центр зайнятості

 

 

 

 

 

 

 

чисельність зареєстрованих безро- бітних  осіб з числа мешканців м.Світлодарськ                                                                           - чисельність працевлаш -тованих осіб з числа безробітних по м.Світлодарськ

зареєстрованих - 60 осіб, працевлаштованих - 35 осіб

 

 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування

 

2.1. Органи місцевого самоврядування

 

Реконструкція будівлі дитячого садка №1 по вул.Без назви, 20а м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг

Протягом року

згідно договору

22134,534

22134,534    (ДФРР)

 

 

 

 

 

кількість відвідувачів

приблизно 15 тис. чол.

 

Встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей та системи передавання тривожних сповіщень у приміщенні Виконкому Світлодарської міської ради    

Протягом року

Світлодарська міська рада

330,000

 

 

 

 

 

330,000

забезпечення протипожежної безпеки закладу 

Виготовлення проектних робіт 80,000тис.грн.                                                                                     Придбання та монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передачі тривожних сповіщень -250,000 тис.грн

 

Капітальний ремонт основної будівлі виконкому Світлодарської міської ради, яка розташована за адресою: 84792, Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, проспект Миру, 5

Протягом року

згідно договору

10055,005

10055,005  (ЄІБ)

 

 

 

 

 

створення необхідних умов для роботи закладу

1 черга: всього 4389,859 тис.грн., у тому числі :будівельні роботи- 3251,165 тис.грн., інші витрати- 1138,694 тис.грн.;   2черга: всього 5665,146 тис.грн., у тому числі: будівельні роботи - 4115,156 тис.грн., інші витрати - 1549,990 тис.грн.

 

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Світлодарської міської ради

Протягом року

Світлодарська міська рада

7,000

 

 

 

7,000

 

 

перелік найменувань

канцелярські товари- 5,000 тис.грн., конверти з марками- 1,000 тис.грн., картридж для принтера Samsung ML-1250-1,000 тис.грн., автозапчастини

 

Обслуговування засобів протипожежної безпеки у приміщенні Виконкому Світлодарської міської ради

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору

2,000

 

 

 

2,000

 

 

кількість захлдів

1захід (перезарядка вогнегасників)- 7 шт 

 

Обслуговування компьютерної техніки

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору

5,000

 

 

 

5,000

 

 

найменування послуг

заправка та ремонт картріджів - 5,000 тис.грн.

 

Придбання електронного цифрового підпису в АЦСК для роботи з ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору

0,400

 

 

 

0,400

 

 

кількість одиниць

1 од.

 

Придбання автомобільних запчастин та паливно-мастильних матеріалів для службового автомобіля

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору

10,000

 

 

 

10,000

 

 

 

 

 

Всього

 

 

32543,939

32189,539

 

 

24,400

 

330,000

 

 

 

2.2. Розвиток інформаційного простору

 

Забезпечення висвітлення діяльності за напрямками роботи органів місцевого самоврядування на офіційному сайті Світлодарської міської ради

Протягом року

виконком Світлодарської міської ради

8,201

 

 

 

8,201

 

 

редізайн та обслуговування сайту

редізайн- 6,500 тис.грн., ослуговування сайту на 2019 рік - 1,701тис. грн.

 

Оприлюднення публічної  інформації щодо діяльності органів місцевого самоврядування  у  засобах масової інформації та з використанням інтернет-ресурсів

Протягом року

виконком Світлодарської міської ради

5,000

 

 

 

5,000

 

 

газета Вперпед", газета "Енергетик",Єдиний  державний веб-портал відкритих даних

регуляторні акти, рішення, повідомлення, об'яви , інше

 

Всього

 

 

13,201

 

 

 

13,201

 

 

 

 

 

2.3. Територіальне планування. Розвиток земельних відносин

 

Розробка генерального плану, планування топооснови

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору

550,000

 

 

550,000

 

 

 

площа території

212 га

 

Проведення інвентаризації землі

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору

307,528

 

 

307,528

 

 

 

інвентарізація землі 

212 га

 

Всього

 

 

857,528

 

 

857,528

 

 

 

 

 

 

2.4.Управління майном комунальної власності

 

Виявлення безхазяйних об`єктів  та їх прийом у комунальну власності територіальної громади міста (інвентаризація об’єктів та виготовлення технічної документації;реєстрація права комунальної власності на нерухоме майно; визначення вартості виявлених об’єктів на підставі висновків СОД; публікація інформаційних повідомлень в засобах масової інформації)

Протягом року

відділ з управління комунальною власністю Світлодарської міської ради

5,000

 

 

 

5,000

 

 

поповнення майна комунальної власності, виконання вимог нормативних актів

 

 

Підготовка об’єктів комунальної власності до продажу, приватизації, передачі (прийому), та оренди, а саме: інвентаризація об’єктів та виготовлення технічної документації;  реєстрація права комунальної власності на нерухоме майно;  публікація інформаційних повідомлень в засобах масової інформації;  оцінка об’єктів комунальної власності

Протягом року

відділ з управління комунальною власністю Світлодарської міської ради

10,000

 

 

 

10,000

 

 

виконання вимог нормативних актів. Поповнення міського бюджету

 

 

Відчуження (приватизація, продаж) об’єктів комунальної власності

Протягом року

відділ з управління комунальною власністю Світло -дарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

поповнення міського бюджету

 

 

Проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності та передача їх в оренду суб’єктам підприємницьк ої діяльності

Протягом року

відділ з управління комунальною власністю Світло -дарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

створення більш сприятливих умов для розвитку малого бізнесу

 

 

Подання заяв до суду з питань управління майном комунальної власності (cудовий збір) та здійснення заходів з задоволення вимог кредиторів

Протягом року

відділ з управління комунальною власністю Світло -дарської міської ради

10,000

 

 

 

10,000

 

 

підвищення платіжної дисціпліни орендарів та збільшення надходжень до міського бюджету

 

 

Контроль за станом та використанням майна комунальної власності, заходи з утримання та збереження майна комунальної власності

Протягом року

відділ з управління комунальною власністю Світло -дарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

ефективне використання майна комунальної власності

 

 

Всього

 

 

25,000

 

 

 

25,000

 

 

 

 

 

 3. Створення сучасного комфортного та доступного міського середовища

 

3.1. Житлове господарство  та комунальна інфраструктура

 

Капітальний ремонт пасажирських ліфтів  буд. 42 п.1.2 ; № 47 ;№68 п.1

Протягом року

КП "Веста", згідно договору підряду

1299,294

 

 

1299,294

 

 

 

кількість ліфтів

буд.№42 під.1- 343,045 тис.грн, буд.42 під.2-352,771 тис.грн., буд.№47 -286,211 тис.грн., буд.№68 під.1 - 317,267 тис.грн.

 

Позачергове ТО та експерне обстеження пасажирського ліфту буд.№9

Протягом року

КП "Веста", згідно договору підряду

15,000

 

 

 

15,000

 

 

кількість ліфтів

1 лифт: ТО-10,000 тис.грн., експертне обстеження - 5,000 тис.грн.

 

Капітальний ремонт замощення, цоколів  та  ганків  багатоквартирних житлових будинків

Протягом року

КП "Веста", згідно договору підряду

990,000

 

 

 

 

 

990,000

кількість будинків

будинки №1,17, 22, 24, 25, 29, 44, 45, 61, 67, 19а,80(п.2)

 

Поточний ремонт покрівлі з ремонтом зливостоків

2-4 квартал

КП "Веста"

231,000

 

 

 

 

231,000

 

кількість будинків

 11 будинків (будинки №14, 16, 17, 19а, 21, 42, 43, 44, 56, 59, 66)

 

Поточний ремонт міжпанельних швів

2-4 квартал

КП "Веста"

110,300

 

 

 

 

110,300

 

кількість будинків

3 будинки (будинки № 42, 43, 56)

 

Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання, опалення, водовідведення

Протягом року

КП "Веста"

211,000

 

 

 

 

211,000

 

кількість будинків

житловий фонд міста - 58 будинків

 

Поточний ремонт ганку п.3 буд.19а

Протягом року

КП "Веста"

8,720

 

 

 

8,720

 

 

кількість ганків

1,000

 

Придбання будівельних матеріалів для виконання поточного ремонту нежитлового вбудованого приміщення за адресою:84792, Донецька обл., Бахмутський район, м.Світлодарськ, вул.Без назви, буд.93а

Протягом року

КП "Веста"

92,510

 

 

 

 

 

92,510

площа приміщення

89,10м2

 

Обстеження  спеціалізованою організацією щодо технічного стану будинків № 30,31

Протягом року

КП "Веста", згідно договору підряду

248,000

 

 

 

 

 

248,000

кількість будинків

2 будинки (30,31)

 

Всього

 

 

3205,824

 

 

1299,294

23,720

552,300

1330,510

 

 

 

3.2. Підтримка сім'ї, дітей та молоді

 

Проведення семінарів, тренінгів, розважальних заходів для дітей та молоді

Протягом року

Світлодарська міська рада, КЗ "Світлодарський міський Палац культури", ЦДЮТ

7,500

 

 

 

7,500

 

 

учасники заходів

близько 2000 осіб

 

Робота з сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах

Протягом року

відділ у справах дітей та соціальної політики Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

контроль за умовами проживання

10 сімей

 

Проведення соціально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді

Протягом року

Бахмутський РЦСССДМ

 

 

 

 

 

 

 

проведення відеолекторій, бесід, росповсюдження інформації, проведення рейдів, визначення потреби в наданні послуг

 

 

Проведення засіданнь опікунської ради при виконавчому органі Світлодарської міської ради з питань соціального захисту дітей

Протягом року

Опікунська рада при виконавчому органі Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

кількість засідань

10 засідань

 

Всього

 

 

7,500

 

 

 

7,500

 

 

 

 

 

3.3. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Контроль за станом збереженням житла, яке належить на праві власності  дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування

Протягом року

відділ у справах дітей та соціальної політики Світлодарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

кількість житла, що знаходиться під контролем 

3 квартири

 

Постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, по досягненню ними 16-річного віку, які потребують поліпшення житлових умов

Протягом року

відділ у справах дітей та соціальної політики, відділ з управління комунальною власністю Світло -дарської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

кількість дітей

1 дитина

 

Проведення  заходів з нагоди Дня усиновлення

Протягом року

відділ у справах дітей та соціальної політики, бібліотеки

 

 

 

 

 

 

 

кількість заходів

3

 

3.4. Соціальний захист населення

 

Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осібвиконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого

Протягом року

виконком Світлодарської міської ради

6,000

 

 

 

6,000

 

 

кількість виплат

12 виплат з розрахунку на 1особу -500грн.

 

Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів та ветеранів м.Світлодарська

Протягом року

виконком Світлодарської міської ради

32,000

 

 

 

32,000

 

 

кількість  громадських організацій

3 організації

 

Соціальне обслуговування людей похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями на території Світлодарської міської ради

Протягом року

КУ "Бахмутський районний територіальний центр соціального обслу -говування(надання соціальних послуг)", волонтерські організації

 

 

 

 

 

 

 

кількість осіб, що отримають послуги

250 осіб

 

Надання послуг з комплексної реабілітації дітей з інвалідністю за адресою м.Світлодарськ, буд.15А

Протягом року

КУ "Бахмутський районний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю"

 

 

 

 

 

 

 

кількість дітей

21 дитина

 

Всього

 

 

38,000

 

 

 

38,000

 

 

 

 

 

3.5. Освіта

 

Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №10 «Веселка» в м.Світлодарськ, 54а, Донецької області

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору підряду

9018,257

9018,257        (ЄІБ)

 

 

 

 

 

види та вартість робіт

будівельні роботи-7178,464 тис.грн., обладнання-54,992 тис.грн., інші витрати-1784,801тис.грн.

 

Встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей та системи передавання тривожних сповіщень у приміщенні дошкільних навчальних закладів Світлодарської міської ради Донецької області

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору підряду

1332,885

 

 

1332,885

 

 

 

кількість закладів, вартість робіт

ДНЗ №1 "Ластівка" - 451,000 тис.грн., ДНЗ №10 "Веселка" - 267,000 тис.грн., ДНЗ №11 "Берізка" - 614,485 тис.грн.

 

Розробка проектної документації на об'єкт "Монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передачі тривожних сповіщень" у приміщеннях Світлодарського дошкільного навчального закладу №11 "Берізка"Світлодарської міської ради Донецької області

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору підряду

119,280

 

 

119,280

 

 

 

кількість об'єктів

1 шт.

 

Придбання протипожежного обладнання для дошкільних навчальних закладів Світлодарської міської ради Донецької області

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору підряду

56,037

 

 

56,037

 

 

 

кількість закладів, вартість робіт

ДНЗ №1 "Ластівка" - 46,155 тис.грн., ДНЗ №11 "Берізка" - 9,882 тис.грн.

 

Розробка  проектно-кошторисної документації  за проектом "Капітальний ремонт будівлі з виконанням термомодернізації Світлодарського дошкільного навчального закладу №11 "Берізка" Світлодарської міської ради Донецької області 

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору підряду

49,260

 

 

49,260

 

 

 

кількість закладів

 ДНЗ №11 "Берізка"

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Світлодарського ДНЗ №11 "Берізка"

Протягом року

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради 

6,300

 

 

 

6,300

 

 

підвищення кваліфікації педагогів ДНЗ №11 "Берізка"

5 осіб

 

Розробка  проектно-кошторисної документації  за проектом "Капітальний ремонт будівлі Світлодарського дошкільного навчального закладу №1 "Ластівка" Світлодарської міської ради Донецької області 

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору підряду

200,000

 

 

 

 

 

200,000

кількість закладів

ДНЗ №1 "Ластівка"

 

Заміна дерев'яних віконних блоків на металопластикові у будівлі ДНЗ "Ластівка" №1 Світлодарської міської ради, розташованої за адресою Донецька обл. Бахмутський р-он м.Світлодарськ буд.15а

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору підряду

865,496

 

 

 

 

 

865,496

кількість вікон

заміна 113 вікон

 

Поточний ремонт харчоблоку  ДНЗ "Ластівка" №1 Світлодарської міської ради Донецької області

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору підряду

156,034

 

 

156,034

 

 

 

поточний ремонт харчоблоку

приміщення - 40м2 , заміна вікон та дверей, ремонт вентиляційної системи, електромонтажні роботи та ін.

 

Поточний ремонт покрівлі Світлодарського ДНЗ №1 "Ластівка" Світлодарської міської ради Донецької області

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору підряду

50,000

 

 

 

 

 

50,000

поточний ремонт покрівлі

 

 

Розробка  проектно-кошторисної документації  за проектом "Капітальний ремонт вбудовано-прибудованого приміщення буд.47-г в м.Світлодарськ Донецької області" (ЦДЮТ)   

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору підряду

100,000

 

 

 

 

 

100,000

кількість закладів

ЦДЮТ

 

Придбання протипожежного обладнання для  Світлодарського центру Дитячої та юнацької творчості

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору підряду

45,140

 

 

 

 

 

45,140

кількість обладнання

вогнегасники (18 шт.) -16,560 тис.грн          протипожежні двері (5 шт.) - 28,580 тис.грн.

 

Встановлення системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей та системи передавання тривожних сповіщень Світлодарського центру Дитячої та юнацької творчості

Протягом року

Світлодарська міська рада, згідно договору підряду

17,000

 

 

 

 

 

17,000

кількість закладів

ЦДЮТ

 

Всього

 

 

12015,689

9018,257

 

1713,496

6,300

 

1277,636

 

 

 

3.6. Охорона здоров'я

 

Реконструкція будівлі інфекційного відділення КЗ "Світлодарська міська лікарня" за адресою: Донецька область, Бахмутський район, місто світлодарськ, пр.Перемоги,1"

Протягом року

КЗ "Світлодарська міська лікарня"

11332,568

11332,568  (ДФРР)

 

 

 

 

 

площа приміщення

1391,16 м2

 

Всього

 

 

11332,568

11332,568

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Культура

 

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Світлодарський міський Палац культури", яка розташована за адресою проспект Миру,3 м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області

Протягом року

згідно договору

32463,849

31901,958   (ЄІБ)

 

 

561,891

 

 

кількість відвідувачів

19690 чол

 

Придбання протипожежного обладнання для Молодіжного центру "ІМПУЛЬС" м.Світлодарська

Протягом року

Світлодарська   міська рада, Світлодарський міський Палац культури

1,460

 

 

 

1,460

 

 

кількість обладнання

Вогнегасники (2шт.) - 0,900 тис. грн., пожежний рукав - 0,560 тис.грн.

 

Придбання протипожежного обладнання для Світлодарського міського Палацу культури

Протягом року

Світлодарська   міська рада, Світлодарський міський Палац культури

47,900

 

 

47,900

 

 

 

кількість обладнання

Вогнегасник(15 шт.) - 6,750 тис.грн., рукава пожежні (10шт.) - 5,600 тис.грн.,  знаки безпеки (50 шт.) - 2,500 тис.грн., засоби індивідуального захисту для  персоналу (40 чол.) - 32,000 тис.грн., обладнання для пожежного щита - 1,050 тис.грн

 

Придбання книг та підписки періодики для бібліотек міста

Протягом року

Світлодарська   міська рада

25,000

 

 

 

 

 

25,000

кількість бібліотек

 Світлодарська міська бібліотека для дорослих - 10 тис.грн., дитяча бібліотека м.Світлодарська - 15тис.грн.

 

Проведення заходів з святкування 74-річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Протягом року

Світлодарська   міська рада

30,000

 

 

 

30,000

 

 

придбання подарунків                                "Солдатська каша"

20,000 тис.грн.                                       10,000 тис.грн.

 

Проведення міських заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дітей (придбання сувенірів)

ІІ квартал 2019 року

Світлодарська міська рада, КЗ "Світлодарський міський Палац культури"

5,000

 

 

 

5,000

 

 

учасники заходів

1500 дітей

 

Всього

 

 

32 573,209

31901,958

 

47,900

598,351

 

25,000

 

 

 

3.8. Фізична культура і спорт

 

Організація роботи спортивних секцій на основі спортивного залу КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Протягом року

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

 

 

 

 

 

 

 

кількість секцій

1 -секція для дорослих (15 чол.), 1 - секція для дітей (40 чол.),

 

Організація та проведення спортивно-масових заходів

Протягом року

Вуглегірської ТЕС, Світлодарська міська рада

80,000

 

 

 

10,000

70,000

 

створення сприятливих умов для спортивного розвитку та оздоровлення

 

 

Всього

 

 

80,000

 

 

 

10,000

70,000

 

 

 

 

3.9. Заходи, повязані з наслідками проведення АТО на території міста

 

Ведення реєстру ВПО, які тимчасово мешкають натериторії Світлодарської міської ради, для визначення нагальних потреб, надання інформаційної допомоги

Протягом року

Світлодарська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

кількість ВПО

800 осіб

 

                                                                                                                                                                                                       3.10. Благоустрій

 

Відлов бродячих собак

Протягом року

 Світлодарська міська рада, згідно договору

30,000

 

 

 

30,000

 

 

безпека населення

 

 

Ліквідація стихійних звалищ на території міста

Протягом року

Світлодарська міська рада, КП "Веста"

29,700

 

 

 

29,700

 

 

об'єм сміття

165 куб.

 

Придбання комплексного дитячого майданчику

Протягом року

Світлодарська міська рада

83,532

 

 

 

83,532

 

 

кількість майданчиків

1 шт.

 

Викос карантинних трав на території міста

Протягом року

 Світлодарська міська рада, згідно договору підряду

30,000

 

 

 

30,000

 

 

площа, кількість разів

згідно розрахунків

 

Всього

 

 

173,232

 

 

 

173,232

 

 

 

 

 

4. Розбудова безпечного суспільства

 

4.1. Охорона навколишнього природного середовища

 

Захист атмосферного повітря

 

Середній ремонт електрофільтрів бл.ст.№1

Протягом року

Вуглегірська ТЕС ПАТ "Центренерго"

3377,300

 

 

 

 

3377,300

 

підвищення ефективності очистки димових газів

 

 

Капітальний ремонт електрофільтрів бл.ст.№4

Протягом року

Вуглегірська ТЕС ПАТ "Центренерго"

3149,400

 

 

 

 

3149,400

 

підвищення ефективності очистки димових газів

 

 

Поточний ремонт електрофільтрів бл.ст.№3

Протягом року

Вуглегірська ТЕС ПАТ "Центренерго"

13591,100

 

 

 

 

13591,100

 

підвищення ефективності очистки димових газів

 

 

Охорона водних об'єктів

 

Ремонт насосної перекачки мулу

Протягом року

Вуглегірська ТЕС ПАТ "Центренерго"

85,000

 

 

 

 

85,000

 

поліпшення механічної очистки стічних вод

 

 

Капітальний ремонт мулових майданчиків

Протягом року

Вуглегірська ТЕС ПАТ "Центренерго"

64,000

 

 

 

 

64,000

 

поліпшення біологічної очистки стічних вод

 

 

Охорона земельних ресурсів

 

Виконання аналіз грунтів у зоні впливу Вуглегірської ТЕС

Протягом року

Вуглегірська ТЕС ПАТ "Центренерго"

48,000

 

 

 

 

48,000

 

моніторинг техногенного впливу на довкілля

 

 

Обіг з відходами

 

Будівельно-монтажні роботи по нарощенню греблі золовідвалу до відм.178,0 м

Протягом року

Вуглегірська ТЕС ПАТ "Центренерго"

24000,000

 

 

 

 

24000,000

 

збільшення ємності для розміщення золошлаків

 

 

Всього

 

 

44314,800

 

 

 

 

44314,800

 

 

 

 

4.2. Захист прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку

 

Зниження рівня злочинності шляхом проведення профілактичної, роз'янювальної роботи серед підлітків, молоді та дорослого населення

Протягом року

Бахмутський відділ Національної поліції   в Донецькій області

 

 

 

 

 

 

 

профілактика правопорушень

 

 

Здійснення роботи з виявлення фактів незаконного зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів  і вибухових речовин та каналів їх незаконного надходження на територію обслуговування Світлодарської міської ради

Протягом року

Бахмутський відділ Національної поліції   в Донецькій області

 

 

 

 

 

 

 

боротьба з проявами сепаратизму та незаконним обігом зброї

 

 

Проведення практичних заходів щодо розкриття навмисних вбивств та інших тяжких злочинів

Протягом року

Бахмутський відділ Національної поліції   в Донецькій області

 

 

 

 

 

 

 

зниження рівня злочинності

 

 

Здійснення операцій по виявленню та притягненню до кримінальної відповідальності осіб, що займаються незаконним перевезенням та розповсюдженням наркотиків

Протягом року

Бахмутський відділ Національної поліції   в Донецькій області

 

 

 

 

 

 

 

боротьба з незаконним обігом наркотиків

 

 

Проведення цільових відпрацювань, спрямованих на попередження правопорушень із боку раніше засуджених осіб

Протягом року

Бахмутський відділ Національної поліції   в Донецькій області

 

 

 

 

 

 

 

профілактика правопорушень

 

 

Виявлення осіб і постановка на облік осіб,що зловживають спиртними напоями, здійснюють правопорушення, займаються виготовленням фальсифікованих горілочних виробів та самогону

Протягом року

Бахмутський відділ Національної поліції   в Донецькій області

 

 

 

 

 

 

 

боротьба з незаконним обігом спиртовмісної продукції

 

 

Проведення заходів спрямованих на боротьбу із злочинністю у сфері економіки, боротьба з хабарництвомі корупцією

Протягом року

Бахмутський відділ Національної поліції   в Донецькій області

 

 

 

 

 

 

 

додержання вимог Закону України «Про запобігання корупції»

 

 

4.3.Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

 

Придбання плавзасобів та обладнання для рятування на воді

Протягом року

Місцеві органи влади,                         ДПРЗ–23 ГУ ДСНС України у Донецькій області

165,000

 

 

165,000

 

 

 

кількість плавзасобів

Рятувальний жилет
5 шт. * 2,000= 10,000;Рятувальне коло 2 шт. * 1,500 = 3,000;Надувний човен Brig Falcon Tenders F 310 1 шт-67,000;Причіп для транспортування  1 шт. - 20,000;Мотор ParsunT 30 ВНС 1 шт. - 63,000;
Кінець Олександрова
2 шт. * 1,000 = 2,000 

 

Проведення широкої роз'яснювальної роботи серед населення щодо попередження пожеж, дотримання вимог пожежної безпеки у побуті, правил поводження під час виявлення вибухонебезпечних предметів

Протягом року

 ДПРЗ–23 ГУ ДСНС України у Донецькій області

 

 

 

 

 

 

 

Зниження кількості пожеж на території міста

 

 

Участь у проведенні Всеукраїнської громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року»

Протягом року

ДПРЗ–23 ГУ ДСНС України у Донецькій області

 

 

 

 

 

 

 

Реалізація політики у сфері захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій

 

 

Організація проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у дошкільних, загальноосвітніх закладах

Протягом року

ДПРЗ–23 ГУ ДСНС України у Донецькій області

 

 

 

 

 

 

 

Надання знань безпеки життєдіяльності

 

 

Зрізування дерев у важкодоступних місцях

По мірі необхідності

ДПРЗ–23 ГУ ДСНС України у Донецькій області

8,885

 

 

 

8,885

 

 

забезпечення цивільного захисту

з розрахунку 1 год.*443,73 грн.: 20 год.*443,73=8,885тис.грн.

 

Всього

 

 

173,885

 

 

165,000

8,885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова  

 

 

 

 

 

 

 

 А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

Розроблений:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економіки,                                    прогнозування та підтримки підприємництва

 

 

 

 

 

 

   Г.В.Мурзіна

 

                                                             

  

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської  ради

 

 

 

 

 

 

 

від 25.03.2019 № VI/ 133-1

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 

до Програми економічного  і соціального розвитку м.Світлодарська на 2019 рік

 

Фінансове забезпечення заходів Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська 2019 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

(тис.грн).

 

Напрями реалізації заходів

Витрати на реалізацію

 

всього

у тому числі за рахунок коштів:

 

державного бюджету

місцевих бюджетів

підприємств

інших джерел

 
 

обласного бюджету

районного бюджету

бюджет             міста

 

Розвиток підприємницького середовища

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

60,000

0,000

 

Органи місцевого самоврядування

32 543,939

32 189,539

0,000

0,000

24,400

0,000

330,000

 

Розвиток інформаційного простору

13,201

0,000

0,000

0,000

13,201

0,000

0,000

 

Територіальне  планування та розвиток земельних відносин

857,528

0,000

0,000

857,528

0,000

0,000

0,000

 

Управління майном комунальної власності

25,000

0,000

0,000

0,000

25,000

0,000

0,000

 

Житлове господарство та комунальна інфраструктура

3 205,824

0,000

0,000

1 299,294

23,720

552,300

1 330,510

 

Підтримка сім'ї, дітей та молоді

7,500

0,000

0,000

0,000

7,500

0,000

0,000

 

Соціальний захист населення

38,000

0,000

0,000

0,000

38,000

0,000

0,000

 

Освіта

12 015,689

9 018,257

0,000

1 713,496

6,300

0,000

1 277,636

 

Охорона здоров’я

11 332,568

11 332,568

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Культура

32 573,209

31 901,958

0,000

47,900

598,351

0,000

25,000

 

Фізична культура і спорт

80,000

0,000

0,000

0,000

10,000

70,000

0,000

 

Благоустрій

173,232

0,000

0,000

0,000

173,232

0,000

0,000

 

Охорона навколишнього природного середовища

44 314,800

0,000

0,000

0,000

0,000

44 314,800

0,000

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

173,885

0,000

0,000

165,000

8,885

0,000

0,000

 

ВСЬОГО:

137 414,375

84 442,322

0,000

4 083,218

755,357

44 997,100

2 963,146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова   

 

 

 

А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

 

 

Розроблений:

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економіки,  прогнозування                                                                                                                                                                                                                                    та підтримки підприємництва

 

 

Г.В.Мурзіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

від 25.03.2019 № VI/ 133-1                            

 

 

 

Додаток 4

 

 

 

до Програми економічного і   соціального розвитку                 м.Світлодарська на 2019 рік

Перелік заходів, реалізація яких передбачена за рахунок міського бюджету в 2019 році

 

 

 

 

 

(тис. грн.)

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми, пункти

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Світлодарського ДНЗ №11 "Берізка"

6,300

6,300

0,000

0,000

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого

6,000

6,000

0,000

0,000

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Матеріально-технічне забезпечення діяльності Світлодарської міської ради

32,601

7,000

0,000

0,000

Обслуговування засобів протипожежної безпеки у приміщенні Виконкому Світлодарської міської ради

2,000

0,000

0,000

Обслуговування компьютерної техніки

5,000

0,000

0,000

Придбання електронного цифрового підпису в АЦСК для роботи з ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"

0,400

0,000

0,000

Придбання автомобільних запчастин та паливно-мастильних матеріалів для службового автомобіля

10,000

0,000

0,000

Забезпечення висвітлення діяльності за напрямками роботи органів місцевого самоврядування на офіційному сайті Світлодарської міської ради

8,201

0,000

0,000

Організація благоустрою населених пунктів

Відлов бродячих собак

180,232

30,000

0,000

0,000

Ліквідація стихійних звалищ на території міста

29,700

0,000

0,000

Придбання комплексного дитячого майданчику

0,000

83,532

83,532

Викос карантинних трав на території міста

30,000

0,000

0,000

Зрізування дерев у важкодоступних місцях

7,000

0,000

0,000

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу "Світлодарський міський Палац культури", яка розташована за адресою проспект Миру,3 м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області(санвузли)

561,891

 

561,891

561,891

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Проведення заходів з святкування 74-річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

35,000

30,000

 

0,000

Проведення міських заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дітей (придбання сувенірів)

5,000

0,000

0,000

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

 

822,024

12,300

0,000

0,000

 

 

 

 

 

 

Міський голова  

 

 А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблений:

 

 

 

 

 

Начальник відділу економіки, прогнозування                                                                                     та підтримки підприємництва

 

Г.В.Мурзіна

 

 


Додаток 4

до рішення міської ради                                             від                          №_ VI/