Розділи сайту Новини

 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від   ____________   №_____

м.Світлодарськ

 

 Звіт керівників  мережі бібліотек  м. Світлодарська про проведену роботу

за 2018 рік

ПРОЕКТ

        

               

Розглянувши і обговоривши інформацію завідувача дитячої бібліотеки м.Світлодарська  Шевцової Н.П. та завідувача Світлодарської міської бібліотеки для дорослих Цимбал В.І. про проведену роботу у 2018 році, виконком міської ради відзначає, що працівники  закладів у своїй роботі  керуються Конституцією України, Законом України  «Про  бібліотеки і бібліотечну справу»,  Указом Президента України  «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні», Законом України «Про культуру», Статутом  бібліотеки  та іншими законами і постановами вищих органів влади України. У своїй діяльності бібліотеки міста виступають, як просвітницький,  інформаційний, культурно-інформаційний центр.

Основна мета діяльності дитячої бібліотеки м.Світлодарська у яскравій та доступній формі залучити дітей до більш активного читання, правильно організувати  дитяче читання, виховання читацької культури, надання цілеспрямованої допомоги користувачам в опануванні ними системи знань. У роботі  бібліотекарів використовуються  індивідуальні, групові та масові форми роботи: бесіди, ігри, конкурси, виставки, зустрічі, круглі столи, вечори пам’яті, свята.

Основними завданнями та напрямками діяльності Світлодарської міської бібліотеки для дорослих є комфортне обслуговування користувачів, допомога їм у вивченні політичних, екологічних та соціальних проблем нашої країни, допомога згуртованості та зміцненню сім’ї, організації її відпочинку, участь у виховному процесі підростаючого покоління. З метою більш диференційованого підходу до користувачів велася  робота структурних підрозділів бібліотеки - абонементу та читацької зали. Кожний користувач  мав можливість познайомитися з книжним фондом бібліотеки, фондом періодичних видань, довідково-інформаційним апаратом, ознайомитися з виставками, стати учасником масових заходів.

На підставі вищевикладеного, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

             1. Інформацію завідувача дитячої бібліотеки м.Світлодарська Шевцової Н.П. та завідувача Світлодарської міської бібліотеки для дорослих Цимбал В.І. прийняти до відома.

             2. Завідувачам бібліотек (Шевцова,  Цимбал) продовжити роботу по збереженню книжного фонду та розвитку їх  діяльності на базі запровадження сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, використанню різноманітних форм та методів у процесі  роботи бібліотек з напрямків духовно-морального, екологічного та правового  виховання, співпраці  з навчальними, позашкільними та дошкільними закладами. 

                                                                                      

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

              

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _____________ №  ____

м.Світлодарськ

 

Про план роботи виконкому і виконав-чих органів міської ради  на ІІІ квартал 2019 року

ПРОЕКТ

 

 

Відповідно до пункту 2 частини 2 ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити  план  роботи  виконкому і виконавчих органів  міської  ради  на ІІІ  квартал  2019 року згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого  справами  виконкому Дейкун Л.П.

 

 

Міський голова                                                                                А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

  

                                                                                                                  Додаток

                                                                                                                  до рішення виконкому

                                                                                                                  міської ради

                                                                                                                  від ___________  №  ____

 

П Л А Н

роботи виконкому і виконавчих органів міської ради

на  IІІ квартал 2019 року

 

пп.

                     

           Назва питання

                         

     Дата

проведення

Готують матеріали

Відповідальний за підготовку питання

  1

                            2                                                

        3

          4

5

 

1.Питання для  вивчення та внесення

на розгляд виконкому міської ради

 

1.

Про стан  роботи  зі  зверненнями   

 громадян  у виконкомі міської ради

 за  І півріччя 2019 року

24 липня

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2.

Про підсумки виконання міського бюджету за  І півріччя  2019 року

28 серпня

Шевченко Ю.В.- начальник відділу

обліку та звітності

Брехунець А.Ф.-міський голова

3.

Про готовність дошкільних навчальних закладів міста до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020рр.

28 серпня

Кліман Л.В., Антоненко О.В., Галуза О.Г. – директора (завідувачі) ДНЗ 

Прожога В.М.-перший

заступник міського голови

4.

Про готовність житлового  фонду до  осінньо-зимового  періоду  2019-2020рр.

25 вересня

 

Колесник С.В.- начальник відділу кому-нального господарства

Прожога В.М.-перший

заступник міського голови

 

2. Питання для розгляду в робочому порядку

 

 

1

Підготовка проекту рішення викон-

кому міської ради «Про виконання плану роботи виконкому і виконав-

чих органів міської ради за ІІ квар-тал 2019 року»

24.07.2019

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2.

Підготовка проекту рішення викон-кому міської ради  «Про план робо-ти виконкому міської ради і вико-навчих органів міської ради на ІV     

квартал  2019 року»

28.08.2019

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Підготовка проектів рішень викон-кому про надання дозволу на від-чуження, дарування, міну частини приватизованої квартири від імені малолітніх дітей

протягом

кварталу

Ковальова Ю.А.-начальник відділу  у справах дітей та соціальної політики

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

4

Підготовка проектів рішень викон-

кому про надання грошової допо-моги на поховання

протягом

кварталу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Підготовка проектів рішень викон-

кому міської ради:

-  оформлення права власності на обєкти нерухомого майна;

- про бронювання житлової площі;

- про постановку на квартирний облік;

- про  виключення та включення квартир зі списку службових;

- про зняття з квартирного обліку;

- про надання житлової площі;

- про надання поштових адрес обєктам нерухомого майна

протягом

кварталу

Лісова С.В.- начальник  відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

міської ради

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

6

Підготовка проектів рішень викон-

кому:

-         про дозвіл на спилювання дерев;

-         про дозвіл на знесення зелених насаджень

протягом

кварталу

Колесник

С.В.- начальник відділу ко-мунального господарства міської ради

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

7

Підготовка проектів розпоряджень

міського голови з кадрових питань

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.- начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

8

Підготовка проектів розпоряджень

міського голови про скликання се-

сій міської ради

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.-начальник загального відділу міської ради

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

9

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради:

- про виконання міського бюджету;

- про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради «Про міський

бюджет на 2019 рік»

протягом

кварталу

Шевченко Ю.В.-

начальник відділу обліку та звітності

Брехунець А.Ф. міський голова

10

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради про надання згоди на складання паспорта забудовника та надання містобудівних умов та обмежень на будівництво житлового будинку та господарських   будівель

протягом

кварталу

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

11

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради про погодження режиму роботи   об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг фізичним особам підприємцям м.Світлодарська

протягом

кварталу

Мурзіна Г.В. начальник відділу економіки,  прогнозування  та підтримки підприємництва

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

12

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради про затвердження проектно-кошторисної документації

протягом

кварталу

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

 

 

                                3. Вивчення роботи установ, підприємств і організацій

 

 

1.

Здійснення контролю за станом ефективного та якісного викорис-тання бюджетних коштів та надання методичної допомоги з питань ведення звітності у ДНЗ № 11

вересень

Шевченко Ю.В.-начальник відділу обліку та звітності

Шевченко Ю.В.-начальник відділу обліку та звітності

 

4. Організаційна робота та здійснення методичної

                                                         та практичної допомоги

 

1

Надання методичної та практичної

допомоги  КП “Веста” з питань підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020рр.;

 

протягом

кварталу

Колесник С.В. -

начальник відділу кому-нального господар-

ства

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

2

Надання методичної допомоги від-ділам міської ради щодо:

- складання звітів про виконання  

 планів роботи за ІІ квартал 2019 р.;

 - складання планів роботи на ІV

 квартал 2019 р.

 

 

липень

 

серпень

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Надання організаційної допомоги щодо документообігу у виконкомі міської ради

щомісяця

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

4

Надання методичної та практичної допомоги КП «Веста» з питань розгляду звернень громадян

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Забезпечення організаційно-технічної підготовки:

- засідань виконкому міської ради;

- пленарних  засідань міської ради

- апаратних нарад

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

 

 

5. Робота по забезпеченню громадських відносин,

формування інформаційного простору в місті

 

1

Оприлюднення проектів рішень та рішень міської ради та виконкому

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.- начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

 

6. Засідання комісій, комітетів при виконкомі

міської ради

 

1

Засідання міської комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій

протягом кварталу

Секретар міської комісії з питань ТЕБ та НС

Прожога В.М. -перший заступ-ник міського голови

2

Засідання громадської комісії з жит-

лових питань

3 четвер

щомісяця

Лісова С.В.-начальник

відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

Брехунець А.Ф.-міський голова

3

Засідання адміністративної комісії

по мірі

потреби

Сиденко О.Є.-

спеціаліст

I категорії

загального

відділу

Прожога В.М. -перший

заступник

міського голови

4

Засідання комісії з питань розгляду звернень громадян при виконкомі Світлодарської міської ради

1 раз на місяць

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Засідання експертної комісї

по мірі

потреби

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

6

Засідання комісії по обстеженню зелених насаджень

по мірі

потреби

Колесник

С.В.- начальник відділу

комунально-го господар-

ства

Прожога В.М.-перший

заступник міського голови

7

Засідання  тендерного комітету  виконкому міської ради

по мірі

потреби

Лісова С.В.-начальник

відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

Брехунець А.Ф. - міський голова

8

Засідання технічної комісії   по   визначенню  технічного стану

будівель та приміщень

 

по мірі

потреби

Колесник

С.В.- начальник відділу

комунально-го господар-

ства

Прожога В.М. -перший

заступник

міського голови

9

Засідання комісії по проведенню конкурсу на право оренди кому-нального майна

по мірі

потреби

Лісова С.В.-начальник

відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

Прожога В.М..-перший

заступник

міського голови

10

Засідання опікунської ради

по мірі

потреби

Ковальова Ю.А.-начальник відділу  у справах дітей та соціальної політики

Брехунець А.Ф. - міський голова

11

Засідання комісії з питань

приватизації житла

по мірі

потреби

Лісова С.В.-начальник

відділу з управління комунальною власністю

Брехунець А.Ф.-міський голова

12

Засідання комісії щодо виявлення та обліку безхазяйних  відходів у м.Світлодарську

по мірі

потреби

Колесник С.В.- начальник відділу

комунально-го господар-

ства

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

13

Засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

по мірі

потреби

Сиденко О.Є.-

спеціаліст

I категорії

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

                                                 

7. Наради, семінари, навчання

 

1

Навчання працівників апарату  міської ради

другий четвер кожного місяця

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2

Нарада з питань роботи зі звернен-нями громадян, своєчасного відпра-цювання листів, контролю за вико-нанням рішень виконкому, планів роботи відділів міської ради

остання п’ятниця квартала

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Нарада з організації  підготовки і проведення святкування Дня незалежності України

серпень

Прожога В.М. -перший заступник міського голови

Брехунець А.Ф.-міський голова

4

Нарада з організації  підготовки і проведення святкування Дня міста

серпень

Прожога В.М. -перший заступник міського голови

Брехунець А.Ф.-міський голова

                                                               

                                                                   8.Інші заходи

 

1

Проведення  «Прямої лінії» між керівництвом виконкому міської ради та громадянами міста

 

за окремим графіком

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2

Проведення телефонного зв’зку «Телефон довіри»

щопонеділ

ка

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Проведення виїзних прийомів громадян за місцем роботи міським головою та першим заступником міського голови

за окремим графіком

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

4

Проведення Днів контролю

щомісяця

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Заходи з нагоди державних, профе-

сійних свят та памятних  дат :

 

-         День незалежності України

-         День знань

 

 

 

 

 24 серпня

  1 вересня

 

Прожога В.М. -перший заступник міського голови Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Брехунець А.Ф.-міський голова

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л.П.ДЕЙКУН

 

Розроблений:

Керуючий справами виконкому                                                                Л.П.Дейкун 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від ________________№________ м.Світлодарськ

 

Про затвердження акту приймання-передачі  (безоплатно)   із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, яка перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності), у комунальну власність територіальної громади м.Світлодарська бібліотечного фонду

ПРОЕКТ

        

 

                Розглянувши акт приймання-передачі  (безоплатно) із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, яка перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності), у комунальну власність територіальної громади м.Світлодарська бібліотечного фонду  від 25.04.2019 року, відповідно до Закону України від 03.03.1998 №147/98-ВР «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 року №1482   «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

  Затвердити  акт приймання-передачі  (безоплатно)   із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, яка перебуває в управлінні Бахмутської районної ради (районної комунальної власності), у комунальну власність територіальної громади м.Світлодарська бібліотечного фонду  від  25.04.2019 року (додається).

 

 

Міський голова                                                                                         А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

  

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від _________________№__________ м.Світлодарськ

 

Про закріплення житлової площі за неповнолітньою  дитиною Яценко Анастасією Олександрівною та призначення відповідального за збереження житла

ПРОЕКТ

 

 

   Розглянувши клопотання начальника Служби у справах дітей Бахмутської РДА            Кец О. від 08.05.2019 № 622 з питання закріплення за неповнолітньою Яценко А.О. житлової площі за адресою: квартира  № 52  будинок № 22  м.Світлодарськ  Бахмутський район, Донецька область, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Світлодарська, та призначення відповідальної особи за збереження житла до досягнення дитиною повноліття,  розпорядження голови райдержадміністрації від 19.02.2019 року №76 «Про влаштування Яценко Анастасії Олександрівни, 26 квітня 2002 року народження, до державного закладу на повне державне утримання»,  відповідно до статтей 5, 25 Закону України «Про охорону дитинства», статтей 11,12 Закону України від 13.01.2005 №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись підпунктом б пункту 2 статті 34   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.    Закріпити за неповнолітньою дитиною Яценко Анастасією Олександрівною,                     26 квітня 2002 року народження, житлову площу за адресою: квартира  № 52  будинок № 22  м.Світлодарськ  Бахмутський район, Донецька область, яка перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Світлодарська.

2.    Відповідальним за збереження житла за адресою: квартира  № 52  будинок № 22  м.Світлодарськ  Бахмутський район, Донецька область,  до досягнення дитиною повноліття,  призначити балансоутримувача житлового фонду м.Світлодарська комунальне підприємство «Веста» м.Світлодарська.

3.    Директору  комунального підприємства «Веста» м.Світлодарська Кабацькому Г.М. вжити заходи щодо збереження  вищезазначеної житлової площі.

4.    Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ з управління комунальною власністю міської ради, контроль – на першого заступника міського голови  Прожогу В.М.

 

 

Міський голова                                                                                        А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _                    _ № _            __

м.Світлодарськ

  

 Про проект рішення міської ради

«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018

VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

ПРОЕКТ

 

 

            Розглянувши  проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»,  відповідно до статті  52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

           1. Схвалити у цілому проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік».

           2. Доручити начальнику відділу обліку та звітності міської ради підготувати  рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» на розгляд пленарного засідання міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення виконкому міської ради покласти на  міського голову Брехунця А.Ф.

 

 

Міський  голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

  

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від  _                   _ № VI/                  _

м.Світлодарськ

  

 Про внесення змін та доповнень до  

 рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

 

 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішень Бахмутської районної ради від  21.03.2019 № 7/35-625 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 18 грудня 2018 року № 7/33-588 «Про районний бюджет на 2019 рік», виконкому міської ради від 22.05.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» та міської ради від 29.01.2019 № VI/131-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Світлодарська на 2019 рік», міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

                       

              1.  Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»:

  1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:

  «1. Визначити на 2019 рік:

  -  доходи міського бюджету у сумі 24 525 981 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 23 706 267 грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету – 819 714 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

  -  видатки міського бюджету у сумі 25 617 619 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 919 814 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету – 5 697 805  грн. згідно з додатком 3 до цього рішення».

              1.2. Доповнити пункт 1 наступними абзацами:

              «Установити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 446 215 грн., джерелом покриття якого визначити вільний  залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019р.

   Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі  4 232 668 грн., джерелом фінансування якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).

  Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 4 878 091  грн., в тому числі в сумі 645 423  грн., джерелом покриття якого визначити вільний  залишок коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019р. та кошти, передані із


загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в сумі     4 232 668 грн. (додаток 2).     

              2. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» викласти у новій редакції.

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

 

Проекти рішень виконавчого комітету Світлодарської міської ради на засідання виконкому  на 22.05.2019 року (оприлюднення 23.04.2019 року) 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _                      _    №                .       

м.Світлодарськ

 

 Про підсумки виконання  міського бюджету за 1 квартал 2019 року

 

 

 

         Розглянувши підсумки виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України виконком міської ради відзначає, що надходження загального фонду склали 4 944 595,11 грн., до розрахункових та затверджених показників 4 821 882,00 грн., або 102,54% до уточнених планових призначень. За аналогічний період 2018 року надходження доходів складали 4 243 579,03 грн., до затверджених показників 4 184 700,00 грн., що склало 101,41 %. У порівнянні з 1 кварталом 2018 року надходження збільшились на 701 016,08 грн.

         До спеціального фонду міського бюджету надійшло 122 613,62 грн., планові бюджетні призначення – 512 714,00 грн., що складає 23,91% до річних планових призначень.

         По видатках загального фонду міський бюджет виконано на 89,67 % (при уточненому плані 4 821 882,00 грн., спрямовано 4 323 774,46 грн.). По спеціальному фонду видатки виконані на 13,84 % (при уточненому річному плані 512 714,00  грн., спрямовано 70 957,15  грн.).

         Кредиторська заборгованість  по загальному фонду міського бюджету станом на 01.04.2019 року відсутня. Кредиторська заборгованість  по видаткам по спеціальному фонду міського бюджету станом на 01.04.2019 року відсутня.

         Враховуючи вищевикладене та керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Інформацію про підсумки виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року взяти до відома.

         2. Доручити відділу обліку та звітності міської ради (Шевченко) підготувати підсумки виконання міського бюджету за 1 квартал 2019 року на розгляд чергової сесії міської ради.

 

 

Міський  голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ


 

 

Інформація

 про підсумки виконання міського бюджету за

 за 1 квартал 2019 року

 

по доходам

 

Найменування доходів

Код

Затверджено на

період

факт

% виконання

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

-

714,96

-

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

95001

100495,46

105,78

Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) )

14021900

3249

-

-

Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) )

14031900

11751

-

-

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

18010400

501

-

-

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

11625

14674,44

126,23

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

-

2100

-

Єдиний податок з юридичних осіб 

18050300

38748

41294,54

106,57

Єдиний податок з фізичних осіб 

18050400

262500

386092,30

147,08

Частина чистого прибутку

21010300

-

3972

-

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21081500

8751

633

7,23

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

3249

898,46

27,65

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

8751

12330

140,90

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

22080400

51249

51338,22

100,17

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

7500

10309,19

137,46

Інші надходження

24060300

-

735,54

-

Інші додаткові дотації

41040400

537807

537807

100

Інші субвенції

41053900

3781200

3781200

100

Всього загальний фонд

4821882

4944595,11

102,54

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

19010100

-

8,80

-

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

31030000

-

6,45

-

Власні надходження бюджетних установ  

25000000 

512714

122598,37

23,91

Всього спеціальний фонд

512714

122613,62

23,91

Разом загальний та спеціальний фонд

5334596

5067208,73

94,99

 

по видаткам

 

 

КФК

Найменування

План  на період

Виконання

% виконання

ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД

0210150         

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1039182

985707,85

94,85

0211010

Надання дошкільної освіти

2319600

2095530,36

90,34

0211140

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

5575

3526,89

63,26

0213242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1500

500

33,33

0214030

Забезпечення діяльності бібліотек

181197

170215,38

93,94

0214060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1274828

1068293,98

83,80

Всього загальний фонд

4821882

4323774,46

89,67

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

0211010

Надання дошкільної освіти

477014

70957,15

14,88

0214030

Забезпечення діяльності бібліотек

700

-

-

0214060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

35000

-

-

Всього спеціальний фонд

512714

70957,15

13,84

Разом загальний та спеціальний фонд

5334596

4394731,61

82,38

           

 

 

 

Начальник відділу обліку та звітності міської ради                                           Ю.В.Шевченко

  

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _____________ №  ____

м.Світлодарськ

 

 

Про план роботи виконкому і виконав-чих органів міської ради  на ІІІ квартал 2019 року

 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини 2 ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити  план  роботи  виконкому і виконавчих органів  міської  ради  на ІІІ  квартал  2019 року згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого  справами  виконкому Дейкун Л.П.

 

 

Міський голова                                                                                А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

                                                                                                                  Додаток

                                                                                                                  до рішення виконкому

                                                                                                                  міської ради

                                                                                                                  від ___________  №  ____

 

П Л А Н

роботи виконкому і виконавчих органів міської ради

на  IІІ квартал 2019 року

 

пп.

                     

           Назва питання

                         

     Дата

проведення

Готують матеріали

Відповідальний за підготовку питання

  1

                            2                                                

        3

          4

5

 

1.Питання для  вивчення та внесення

на розгляд виконкому міської ради

 

1.

Про стан  роботи  зі  зверненнями   

 громадян  у виконкомі міської ради

 за  І півріччя 2019 року

24 липня

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2.

Про підсумки виконання міського бюджету за  І півріччя  2019 року

28 серпня

Шевченко Ю.В.- начальник відділу

обліку та звітності

Брехунець А.Ф.-міський голова

3.

Про підготовку дошкільних навчальних закладів міста до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020рр.

28 серпня

Кліман Л.В., Антоненко О.В., Галуза О.Г. – директора (завідувачі) ДНЗ 

Прожога В.М.-перший

заступник міського голови

4.

Про готовність житлового  фонду до  осінньо-зимового  періоду  2019-2020рр.

25 вересня

 

Колесник С.В.- начальник відділу кому-нального господарства

Прожога В.М.-перший

заступник міського голови

 

2. Питання для розгляду в робочому порядку

 

 

1

Підготовка проекту рішення викон-

кому міської ради «Про виконання плану роботи виконкому і виконав-

чих органів міської ради за ІІ квар-тал 2019 року»

24.07.2019

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2.

Підготовка проекту рішення викон-кому міської ради  «Про план робо-ти виконкому міської ради і вико-навчих органів міської ради на ІV     

квартал  2019 року»

28.08.2019

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Підготовка проектів рішень викон-кому про надання дозволу на від-чуження, дарування, міну частини приватизованої квартири від імені малолітніх дітей

протягом

кварталу

Ковальова Ю.А.-начальник відділу  у справах дітей та соціальної політики

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

4

Підготовка проектів рішень викон-

кому про надання грошової допо-моги на поховання

протягом

кварталу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Підготовка проектів рішень викон-

кому міської ради:

-  оформлення права власності на обєкти нерухомого майна;

- про бронювання житлової площі;

- про постановку на квартирний облік;

- про  виключення та включення квартир зі списку службових;

- про зняття з квартирного обліку;

- про надання житлової площі;

- про надання поштових адрес обєктам нерухомого майна

протягом

кварталу

Лісова С.В.- начальник  відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

міської ради

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

6

Підготовка проектів рішень викон-

кому:

-         про дозвіл на спилювання дерев;

-         про дозвіл на знесення зелених насаджень

протягом

кварталу

Колесник

С.В.- начальник відділу ко-мунального господарства міської ради

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

7

Підготовка проектів розпоряджень

міського голови з кадрових питань

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.- начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

8

Підготовка проектів розпоряджень

міського голови про скликання се-

сій міської ради

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.-начальник загального відділу міської ради

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

9

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради:

- про виконання міського бюджету;

- про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради «Про міський

бюджет на 2019 рік»

протягом

кварталу

Шевченко Ю.В.-

начальник відділу обліку та звітності

Брехунець А.Ф. міський голова

10

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради про надання згоди на складання паспорта забудовника та надання містобудівних умов та обмежень на будівництво житлового будинку та господарських   будівель

протягом

кварталу

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

11

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради про погодження режиму роботи   об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг фізичним особам підприємцям м.Світлодарська

протягом

кварталу

Мурзіна Г.В. начальник відділу економіки,  прогнозування  та підтримки підприємництва

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

12

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради про затвердження проектно-кошторисної документації

протягом

кварталу

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

 

 

                                3. Вивчення роботи установ, підприємств і організацій

 

 

1.

Здійснення контролю за станом ефективного та якісного викорис-тання бюджетних коштів та надання методичної допомоги з питань ведення звітності у ДНЗ № 11

вересень

Шевченко Ю.В.-начальник відділу обліку та звітності

Шевченко Ю.В.-начальник відділу обліку та звітності

 

4. Організаційна робота та здійснення методичної

                                                         та практичної допомоги

 

1

Надання методичної та практичної

допомоги  КП “Веста” з питань підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020рр.;

 

протягом

кварталу

Колесник С.В. -

начальник відділу кому-нального господар-

ства

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

2

Надання методичної допомоги від-ділам міської ради щодо:

- складання звітів про виконання  

 планів роботи за ІІ квартал 2019 р.;

 - складання планів роботи на ІV

 квартал 2019 р.

 

 

липень

 

серпень

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Надання організаційної допомоги щодо документообігу у виконкомі міської ради

щомісяця

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

4

Надання методичної та практичної допомоги КП «Веста» з питань розгляду звернень громадян

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Забезпечення організаційно-технічної підготовки:

- засідань виконкому міської ради;

- пленарних  засідань міської ради

- апаратних нарад

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

 

 

5. Робота по забезпеченню громадських відносин,

формування інформаційного простору в місті

 

1

Оприлюднення проектів рішень та рішень міської ради та виконкому

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.- начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

 

6. Засідання комісій, комітетів при виконкомі

міської ради

 

1

Засідання міської комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій

протягом кварталу

Секретар міської комісії з питань ТЕБ та НС

Прожога В.М. -перший заступ-ник міського голови

2

Засідання громадської комісії з жит-

лових питань

3 четвер

щомісяця

Лісова С.В.-начальник

відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

Брехунець А.Ф.-міський голова

3

Засідання адміністративної комісії

по мірі

потреби

Сиденко О.Є.-

спеціаліст

I категорії

загального

відділу

Прожога В.М. -перший

заступник

міського голови

4

Засідання комісії з питань розгляду звернень громадян при виконкомі Світлодарської міської ради

1 раз на місяць

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Засідання експертної комісї

по мірі

потреби

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

6

Засідання комісії по обстеженню зелених насаджень

по мірі

потреби

Колесник

С.В.- начальник відділу

комунально-го господар-

ства

Прожога В.М.-перший

заступник міського голови

7

Засідання  тендерного комітету  виконкому міської ради

по мірі

потреби

Лісова С.В.-начальник

відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

Брехунець А.Ф. - міський голова

8

Засідання технічної комісії   по   визначенню  технічного стану

будівель та приміщень

 

по мірі

потреби

Колесник

С.В.- начальник відділу

комунально-го господар-

ства

Прожога В.М. -перший

заступник

міського голови

9

Засідання комісії по проведенню конкурсу на право оренди кому-нального майна

по мірі

потреби

Лісова С.В.-начальник

відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

Прожога В.М..-перший

заступник

міського голови

10

Засідання опікунської ради

по мірі

потреби

Ковальова Ю.А.-начальник відділу  у справах дітей та соціальної політики

Брехунець А.Ф. - міський голова

11

Засідання комісії з питань

приватизації житла

по мірі

потреби

Лісова С.В.-начальник

відділу з управління комунальною власністю

Брехунець А.Ф.-міський голова

12

Засідання комісії щодо виявлення та обліку безхазяйних  відходів у м.Світлодарську

по мірі

потреби

Колесник С.В.- начальник відділу

комунально-го господар-

ства

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

13

Засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

по мірі

потреби

Сиденко О.Є.-

спеціаліст

I категорії

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

                                                 

7. Наради, семінари, навчання

 

1

Навчання працівників апарату  міської ради

другий четвер кожного місяця

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2

Нарада з питань роботи зі звернен-нями громадян, своєчасного відпра-цювання листів, контролю за вико-нанням рішень виконкому, планів роботи відділів міської ради

остання п’ятниця квартала

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Нарада з організації  підготовки і проведення святкування Дня незалежності України

серпень

Прожога В.М. -перший заступник міського голови

Брехунець А.Ф.-міський голова

4

Нарада з організації  підготовки і проведення святкування Дня міста

серпень

Прожога В.М. -перший заступник міського голови

Брехунець А.Ф.-міський голова

                                                               

                                                                   8.Інші заходи

 

1

Проведення  «Прямої лінії» між керівництвом виконкому міської ради та громадянами міста

 

за окремим графіком

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2

Проведення телефонного зв’зку «Телефон довіри»

щопонеділ

ка

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Проведення виїзних прийомів громадян за місцем роботи міським головою та першим заступником міського голови

за окремим графіком

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

4

Проведення Днів контролю

щомісяця

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Заходи з нагоди державних, профе-

сійних свят та памятних  дат :

 

-         День незалежності України

-         День знань

 

 

 

 

 24 серпня

  1 вересня

 

Прожога В.М. -перший заступник міського голови Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Брехунець А.Ф.-міський голова

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л.П.ДЕЙКУН

 

Розроблений:

 

Керуючий справами виконкому                                                                Л.П.Дейкун

 

Проекти  рішень виконавчого комітету Світлодарської міської ради на засідання виконавчого комітету   24.04.2019 року (оприлюднення 26.03.2019 року)        

                                                       1\clip_image001.wmz" o:title=""/>                                           ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

                                                 СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _______________ № _____

м. Світлодарськ

 

 Про підсумки  роботи  по  утриманню житлового  фонду  в  осінньо - зимовий період 2018-2019 рр. та заходи по підго-  товці   житлового  фонду  до  осінньо –зимового  періоду  2019 - 2020 рр.

 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу комунального господарства Колесник С.В., виконком міської ради відзначає, що комунальним підприємством “Веста” та Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго»  проведена певна робота з утримання житлового фонду  в осінньо-зимовий період  2018-2019 рр.

При підготовці до опалювального періоду підприємством  КП «Веста» виконані обов’язкові роботи по ремонту систем водопостачання, водовідведення, опалення, поточному ремонту покрівель, склінню місць загального користування, ремонту вхідний дверей в під’їзди:

            - Проведена заміна трубопроводів мереж тепловодопостачання в кількості 2197,45м.п. (Ду15 – 199,15м.п., Ду20 – 655,2м.п., Ду25 – 763,1м.п., Ду32 – 249,1м.п., Ду40 – 6,6м.п., Ду50 – 243,0м.п., Ду76 – 60,6м.п.,  Ду100 – 20,7м.п.), виконані роботи по заміні та ремонту запірної арматури на мережах тепловодопостачання до Ду50 у кількості 839шт. (Ду15 – 137шт., Ду20– 430шт., Ду25-234шт., Ду32-24шт., Ду50–14шт.), замінено засувок до Ду100 у кількості 12шт.(Ду50 – 5шт., Ду80 – 6шт., Ду100 – 1шт.), відремонтовано і відревізовано засувок до Ду100 у кількості 25шт., провели  заміну стояків и колекторів водовідведення у кількості  до Ду100 у кількості 448м.п. на суму 303,192тис.грн

            - Проведено ремонт та  скління віконних переплетень в під’їздах  у кількості 41,4м2, ремонт вхідних дверних полотен у кількості 26шт.

- За рахунок тарифу з обслуговування будинків та прибудинкових територій КП «Веста» за 2018 рік виконано поточний ремонт покрівлі за кошти підприємства  в будинках №№32(п.7,8), 19а(п.6), 42(п.1), 43(п.4 над маш.прим.), 29(п.1,2,3), 19(п.6), 43(п.2),  9, 15(п.1,2,3,4), 54(п.1,6), 44(п.5,6), 21(п.2) та в конторі КП «Веста»  в обсязі 1715,85м2 на суму 288,044тис.грн.  та проведено обстеження та усунені недоліки по покрівлям будинків де надходили скарги на протікання від мешканців. 

            -За рахунок коштів місцевого бюджету було проведено експертизу пасажирських ліфтів в будинках  №42  під.1,2, №47,  №68 під.1  на суму 18,4тис.грн., виконано капітальний ремонт ліфтів в будинках №7, №8, №42 під.3, №43 під.1,2,3,4,5,  №68 під.2,3, №69 під.1,2  на суму 1248,314 тис.грн.,  проведено позачергове ТО після виконаного капітального ремонту  на суму 15,423тим.грн. та виконано ремонт диспетчерського  зв’язку на суму 33,278тис.грн. Також за рахунок коштів місцевого бюджету виконано капітальний ремонт покрівлі в будинку №67 в обсязі 555,16м2, на суму 126,101 тис.грн., поточний ремонт покрівлі в будинку №130 в обсязі 412,2м2 на суму 113,975 тис.грн.,   поточний ремонт між панельних швів  у будинках  № № 18, 19а, 21, 22, 42, 44, 45, 49, 50, 54, 61, 62, 64, 66, 68, 69  в  обсязі

 

758м.п.  на суму 199,996 тис.грн. та поточний ремонт виходів на каналізаційні колодязі будинків №№ 67(п.3,4), 61(п.5,6), 17(п.5,6), 26(п.5), 21(п.9-10), 15(п.1,2), 60(п.3,4) на суму 46,840тис.грн.

Заборгованість мешканців міста по тарифу за обслуговування будинків та прибудинкових територій та за надану послугу з вивозу та складування  ТПВ станом на 01.01.2019року становить  9824,082тис.грн.

            У зв’язку з заборгованістю жителів м.Світлодарська за обслуговування будинків,  прибудинкової територіїта проведення ООС , КП «Веста»  не мало можливості своєчасно та у повному обсязі виконувати всі заплановані заходи по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019рр. Робота  по боротьбі з боржниками є  недостатньою, про що свідчить  заборгованість мешканців міста за надання послуги по утриманню будинків та прибудинкової території.

Для безперебійної подачі комунальних послуг Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго» виконані наступні роботи:  проведена перевірка витратомірних шайб на магістральних трубопроводах Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» м.Світлодарськ; ремонт  магістральних  та вуличних тепломереж  в кількості 120 м.п. Роботи виконані на суму 602,3 тис.грн. (відповідно до плану), (120%). Виконаний ремонт міжквартальних водопровідних мереж міста в кількості 110 м.п. (110%)  і водовідведення  в кількості 70 м.п.(140%) -  на суму 1225,02 тис.грн. та ремонт внутрішніх приміщень гуртожитку ПАТ «Центренерго» ВТЕС  на суму 2626,0 тис.грн. Роботи виконані в повному обсязі  відповідно до  прийнятих заходів.

Враховуючи вищевикладене  та з метою своєчасної та якісної підготовки  до роботи в осінньо – зимовий період 2018-2019 рр., виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію  начальника  відділу комунального господарства Колесник С.В. про

підсумки  роботи  по  утриманню житлового фонду  в осінньо - зимовий період 2018-2019 рр. прийняти до відома.

            2. Затвердити заходи по підготовці житлового фонду м.Світлодарська до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років згідно з додатком (додається).

3. Директору КП «Веста» Кабацькому Г.М.:

3.1.Ретельно проаналізувати відзначені недоліки щодо підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період та вжити необхідних заходів щодо їх усунення.

3.2 Посилити роботу зі злісними неплатниками послуг по утриманню будинків та прибудинкової території.

            4. Рекомендувати Вуглегірській ТЕС (Тарутін) вжити необхідних заходів щодо своєчасної підготовки зовнішніх сантехнічних  та теплових мереж до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020рр.

5. Рішення виконкому міської ради від 26.09.2018 № 61 «Про готовність житлового фонду до осінньо-зимового періоду 2018-2019 рр.» зняти з контролю, як таке, що виконане.

6. Координацію роботи щодо організації виконання рішення покласти на відділ кому-нального господарства міської ради (Колесник), контроль - на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  Прожогу В.М.

 

 

Міський голова                                                                                                А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

                                                                                                                                                         Додаток

                                                                                                                                                         до рішення виконкому

                                                                                                                                                         міської ради

                                                                                                                                                                               від __________ №______                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                             Заходи

по підготовці житлового фонду м.Світлодарська до роботи в осінньо-зимовий період

2019 - 2020 років

 

№зп

Найменування

Одиниця виміру

Об`єм робіт

Вартість з НДС тис.грн

Термін виконання

Виконавець

1

Ремонт міжпанельних швів в будинках  житлового фонду ( буд. № 42,43,56)

 

п.м

 

385

 

 

110,3

 

 

П-IV

квартал

 

КП «Веста»

2

Поточний ремонт покрівлі окремими місцями з ремонтом зливостоків будинків житлового фонду (буд.№14,16,17,19а,21,

42,43,44,47,56,59,66)

 

 

     кв.м.

 

 

962

 

 

231,0

 

П-IV

квартал

 

        КП «Веста»

3

Заміна стояків  водопостачання  та водовідведення в будинках житлового фонду ( 58 будинків)

п.м.

267

125,5

I

квартал

КП «Веста»

4

Поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення ( 58 будинків) житлового фонду

п.м.

314

85,5

I-IV

квартал

КП «Веста»

5

 Промивка і опресовка внутрішньо- будинкових мереж опалення

м.п.

23600

 

Ш квартал

КП «Веста»

6

Обстеження внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання

м.п.

23600

 

I-П квартал

КП «Веста»

7

Обстеження внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання

м.п.

11800

 

I-П квартал

КП «Веста»

8

Скління вікон в під`їздах житлових будинків

кв.м.

120

7,8

П-ІІІ

квартал

КП «Веста

9

Заготівля  піску для посипки доріг

м3

74

8,9

ІІІ квартал

КП «Веста»

10

Підготовка снігоприбиральної техніки

 

 

 

ІІІ квартал

Вуглегірська ТЕС,

КП «Веста»

 

11

Опресовка магістральних та внутріш-ньоквартальних мереж опалення

 

 

 

Квітень - травень,  серпень - вересень

Вуглегірська ТЕС

КП «ВЕСТА»

 

12

Ремонт магістральних та вуличних теплових мереж

 м.п.

50

1171,18

П-ІІІ

квартал

Вуглегірська ТЕС

13

Ремонт міжквартальних  водопровідних мереж міста

 м.п.

     50

1213,16

П-ІІІ

квартал

Вуглегірська ТЕС

14

Ремонт мереж водовідведення

м.п.

50

 

П-ІІІ

квартал

Вуглегірська ТЕС

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                                                                              Л.П. ДЕЙКУН

 

Розроблений:

Начальник відділу комунального господарства                                                                                                    С.В. Колесник

 

 

 

                                                     1\clip_image001.wmz" o:title=""/>                                          ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від   ____________   №_____

м.Світлодарськ

 

 Про заходи щодо організації  оздоров-лення  та відпочинку дітей влітку 2019 року

 

        

 

         З метою створення оптимальних умов для відпочинку,  оздоровлення дітей влітку  2019 року та керуючись підпунктом 6 пункту “а” частини 1 статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

            1.   Затвердити  заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року згідно з додатком (додається).

            2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М.

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

               

 

                                                                                                       Додаток

                                                                                                           до рішення виконкому  

                                                                                                           міської ради

                                                                                                           від ___________№_______

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               ЗАХОДИ

щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року

 

№ зп

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Вуглегірській ТЕС організувати оз-доровлення  дітей працівників електростанції  в дитячому оздоровчому таборі «Шоколад» м.Святогірськ Донецької області та дитячому оздоровчому таборі «Червона гвоздика» м.Бердянська

Червень-серпень

Вуглегірська ТЕС

 

2.

Організувати  роботу пришкільних оздоровчих таборів на базі Світлодарської загальноосвітної школи   та Світлодарського НВК

 «ДНЗ - ЗОШ І ступеня –гімназія».

Червень

Світлодарська ЗОШ, Світлодарський

НВК «ДНЗ -ЗОШ І ступеня  –гімназія»

 

3.

Організувати літній майданчик «Веселка» та гурткову роботу приСвітлодарському Центрі дитячої та юнацької творчості.

Червень

ЦДЮТ

 

 

4.

Здійснювати державний санітарно-епідеміологічний нагляд за вико-нанням заходів в пришкільних та-борах.

Протягом оздоровчого періоду

Бахмутська санітарно-епідеміологічна станція

 

5.

Виконати всі вимоги Бахмутської СЕС щодо підготовки пришкільних таборів та літнього майданчика. Не допускати відкриття та експлу-атації літніх оздоровчих закладів без дозволу органів санітарного нагляду.

Протягом оздоровчого періоду

Світлодарська ЗОШ, Світлодарський

НВК «ДНЗ - ЗОШ І ступеня   –гімназія», ЦДЮТ

 

6.

Здійснювати контроль за організацією харчування дітей в пришкільних таборах.

Протягом оздоровчого періоду

Світлодарська ЗОШ, Світлодарський

НВК « ДНЗ - ЗОШ І ступеня   –гімназія»

 

 

 

7.

Забезпечити підбір медичних, педагогічних та спортивних пра-цівників для пришкільних таборів. Організувати інструктаж та нав-чання цих працівників.

 

 

Травень-Червень

Світлодарська ЗОШ, Світлодарський

НВК « ДНЗ - ЗОШ І ступеня   –гімназія», ЦДЮТ

 

8.

Рекомендувати Бахмутському

відділу поліції ГУНП

в Донецькій областізабезпечити охорону громадського порядку в місцях відпочинку дітей.

Протягом оздоровчого періоду

Бахмутський

відділ поліції ГУНП

в Донецькій області

 

9.

Сприяти збільшенню оздоровлен-ня дітей пільгових категорій.

Протягом оздоровчого періоду

Світлодарська ЗОШ, Світлодарський

НВК « ДНЗ - ЗОШ І ступеня   –гімназія»,

ЦДЮТ

 

10.

З метою організації змістовного до-звілля дітей, їх патріотичного вихо-вання організувати в пришкільних таборах конкурси, концерти, ек-скурсії, походи, спортивні зма-гання тощо.

Протягом оздоровчого періоду

Світлодарська ЗОШ, Світлодарський

НВК « ДНЗ -ЗОШ І ступеня   –гімназія», ЦДЮТ

 

11.

Висвітлювати в газеті «Енер-гетик» питання літнього оздо-ровлення та відпочинку дітей.

Протягом оздоровчого періоду

Світлодарська ЗОШ, Світлодарський

НВК « ДНЗ ЗОШ І ступеня   –гімназія», ЦДЮТ

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                               Л.П.ДЕЙКУН

 

 

Розроблений:

Перший заступник міського голови                                                          В.М.Прожога

 

                                                                                                                                              

                                                 1\clip_image001.wmz" o:title=""/>                                      ПРОЕКТ       

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від   ____________   №_____

м.Світлодарськ

 

 

    

    

 

Про погодження режиму роботи   об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг фізичним особам підприємцям м.Світлодарська

 

 

 

З метою збалансування інтересів суб'єктів господарювання і споживачів, розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності на погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розташованих на території м.Світлодарська,  керуючись рішенням виконкому Світлодарської міської ради від 26.07.2017 №53 «Про затвердження Порядку погодження режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території м. Світлодарська», підпунктом 4 пункту б статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком  міської  ради

 

ВИРІШИВ:

 

            1. Погодити режим роботи:

1.1. Об’єкту торгівлі - магазину, розташованому за адресою м.Світлодарськ, буд.30, : ФОП Росохата А.В.:

з 07.00 до 22.00, без перерви, без вихідних.

1.2. Об’єкту ресторанного господарства - закусочній «Нептун», розташованому за адресою м.Світлодарськ, буд.74, ФОП Курицька Л.В.:

з 20.00 до 04.00.

            2. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на начальника відділу економіки, прогнозування та підтримки підприємництва Мурзіну Г.В., контроль -     на  першого  заступника   міського  голови Прожогу В.М.

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

  

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _                       _ № _            __

м.Світлодарськ

  

 Про проект рішення міської ради

«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018

VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

 

 

 

            Розглянувши  проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»,  відповідно до статті  52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

           1. Схвалити у цілому проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік».

           2. Доручити начальнику відділу обліку та звітності міської ради підготувати  рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» на розгляд пленарного засідання міської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення виконкому міської ради покласти на  міського голову Брехунця А.Ф.

 

 

Міський  голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

  

        Проекти рішень виконавчого комітету на засідання  27.03.2019 року (оприлюднено 25.02.2019 року)

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

                                                                        У К Р А Ї Н А

                          СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _____________ № ____

м.Світлодарськ

 

Про виконання делегованих повноважень виконавчими органами міської ради за 2018 рік

 

 

 

            Заслухавши інформацію керуючої справами виконкому міської ради Дейкун Л.П. про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими органами Світлодарської міської ради за 2018 рік, керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію керуючого справами виконкому міської ради Дейкун Л.П.  про виконання делегованих повноважень виконавчими органами міської ради за 2018 рік взяти до відома.

             2.Першому заступнику міського голови, керуючому справами виконкому міської ради при підготовці планів роботи надавати пропозиції щодо заслуховування на засіданнях виконкому міської ради звітів керівників підпорядкованих їм структурних підрозділів у частині виконання ними делегованих повноважень.

            3.Начальникам відділів міської ради посилити контроль за своєчасним оприлюдненням проектів рішень міської ради та виконкому згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації».

            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради Дейкун Л.П. 

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

  

 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _____________ № _____

м.Світлодарськ

 

Про надання Л. В.І.  грошової допомоги на поховання

 

 

 

Розглянувши заяву Л.В.І.  , що мешкає в м.Світлодарську Бахмутського району Донецької області, буд. Х,  кв. Х про надання грошової  допомоги на поховання Л. В.В.  ,  що мешкав в м.Світлодарську Бахмутського району Донецької області буд.Х, кв.Х, який  на момент смерті не працював та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги  на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», підпункту  4 пункту “а” статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Світлодарської міської ради від 10.12.2013 № VI/59-3 «Про надання допомоги  на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»,  виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Надати Л. В.І.  , що мешкає в м.Світлодарську Бахмутського району Донецької області, буд. 1, кв.148, грошову допомогу у розмірі 500 грн. за рахунок коштів міського бюджету на поховання Л. В.В.  

2. Відділу обліку та звітності міської ради (Шевченко) виплатити Л. В.І.  зазначену суму.

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

  

 

  1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від   ____________   №_____

м.Світлодарськ

 

 

    

    

 

Про погодження режиму роботи   об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг фізичним особам підприємцям м.Світлодарська

 

 

 

З метою збалансування інтересів суб'єктів господарювання і споживачів, розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності на погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, розташованих на території м.Світлодарська,  керуючись рішенням виконкому Світлодарської міської ради від 26.07.2017 №53 «Про затвердження Порядку погодження режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території м. Світлодарська», підпунктом 4 пункту б статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком  міської  ради

 

ВИРІШИВ:

 

            1. Погодити режим роботи:

1.1 Об’єкту торгівлі магазину-кафе «ORANGE»  ФОП Вовчак Б.О.  розташованому за адресою м.Світлодарськ, бульвар Молодіжний, буд.57а:

з 11.00 до 02.00, без перерви, без вихідних.

1.2 Об’єкту торгівлі магазину «Шик і дим» ФОП Вовчак Б.О., розташованому за адресою м.Світлодарськ, буд.46:

з 11.00 до 23.00, без перерви, без вихідних.

1.3 Об’єкту торгівлі відділу магазину «Росинка» ФОП Ревенко О.О., розташованому за адресою м.Світлодарськ, буд.9:

з 08.00 до 20.00,

 перерва з 13.00 до 14.00, без вихідних.

            2. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на начальника відділу економіки, прогнозування та підтримки підприємництва Мурзіну Г.В., контроль -     на  першого  заступника   міського  голови Прожогу В.М.

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _____________№ ____

м.Світлодарськ

 

Про план роботи виконкому і виконав-чих органів міської ради  на ІІ квартал 2019 року

 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самовря-дування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити  план  роботи  виконкому і виконавчих органів  міської  ради  на  IІ квар-тал  2019 року згідно з додатком (додається).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на  керуючого  справами  виконкому Дейкун Л.П.

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

  

                                                                                                                  Додаток

                                                                                                                  до рішення виконкому

                                                                                                                  міської ради

                                                                                                                  від ____________  № ___

 

 

 

П Л А Н

роботи виконкому і виконавчих органів міської ради

на  IІ квартал 2019 року

 

пп.

                     

           Назва питання

                         

     Дата

проведення

Готують матеріали

Відповідальний за підготовку питання

  1

                            2                                                 

        3

          4

5

 

1.Питання для  вивчення та внесення

на розгляд виконкому міської ради

 

1.

Про підсумки  роботи  по утри-манню  житлового  фонду  в осін-ньо-зимовий період 2018-2019 рр. та заходи по підготовці  житлового  фонду до  осінньо-зимового  періо-ду  2019-2020 рр.

24 квітня

Колесник С.В. начальник відділу кому-нального гос-подарства, Кабацький Г.М. директор

КП «Веста»

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

2.

Про заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року

24 квітня

Прожога В.М. перший зас-

тупник місь-кого голови

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

3.

Про підсумки виконання міського бюджету за  І квартал 2019 року

22 травня

 

Шевченко Ю.В. -

начальник відділу обліку та звітності

Брехунець А.Ф. міський голова

4.

Звіт керівників мережі бібліотек м.Світлодарська про проведену роботу у 2018 році 

26 червня

 

Цимбал В.І., завідувач міської бібліотеки для дорослих, Шевцова Н.П. завідувач дитячої бібліотеки

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

 

2. Питання для розгляду в робочому порядку

(підготовка проектів рішень виконкому міської

ради, розпоряджень міського голови)

 

1

Підготовка проекту рішення викон-

кому міської ради про виконання плану роботи виконкому і виконав-

 

чих органів міської ради за І квар-тал 2019 року

24.04.2017

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

 

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

 

виконкому

2.

Підготовка проекту рішення викон-кому міської ради  «Про план робо-ти виконкому міської ради і вико-навчих органів міської ради на ІІІ     

квартал  2019 року»

22.05.2019

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Підготовка проектів рішень викон-кому про надання дозволу на від-чуження, дарування, міну частини приватизованої квартири від імені неповнолітних дітей

протягом

кварталу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

4

Підготовка проектів рішень викон-

кому про надання грошової допо-моги на поховання

протягом

кварталу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Підготовка проектів рішень викон-

кому міської ради:

- про дозвіл на перепланування квартир;

-  оформлення права власності на обєкти нерухомого майна;

- про бронювання житлової площі;

- про постановку на квартирний облік;

- про  виключення та включення квартир зі списку службових;

- про зняття з квартирного обліку;

- про надання поштових адрес обєктам нерухомого майна

- про надання житлової площі

протягом

кварталу

Лісова С.В.- начальник  відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

міської ради

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

6

Підготовка проектів рішень викон-

кому:

-         про дозвіл на спилювання дерев;

-         про дозвіл на знесення зелених насаджень

протягом

кварталу

Колесник С.В – началь-ник відділу комунально-го господар-ства міської ради

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

7

Підготовка проектів розпоряджень

міського голови з кадрових питань

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.- началь-ник загаль-ного відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

8

Підготовка проектів розпоряджень

міського голови про скликання се-

сій міської ради

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.- началь-ник загаль-ного відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

9

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради:

- про виконання міського бюджету;

- про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради «Про міський

бюджет на 2019 рік»

протягом

кварталу

Шевченко Ю.В.

начальник

відділу обліку та звітності

Брехунець А.Ф. міський голова

10

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради про надання згоди на складання паспорта забудовника та надання містобудівних умов та обмежень на будівництво житлового будинку та господарських   будівель

протягом

кварталу

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

11

Підготовка проектів рішень виконкому міської ради про погодження режиму роботи   об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг фізичним особам підприємцям м.Світлодарська

протягом

кварталу

Мурзіна Г.В. начальник відділу економіки,  прогнозування  та підтримки підприємництва

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

 

                                3. Вивчення роботи установ, підприємств і організацій

 

1.

Здійснення контролю за станом ефективного та якісного викорис-тання бюджетних коштів та надан-ня методичної допомоги з питань ведення звітності у ДНЗ № 1 «Ластівка»

травень

Шевченко Ю.В.-начальник відділу обліку та звітності

Шевченко Ю.В.- начальник відділу обліку та звітності

 

4. Організаційна робота та здійснення методичної

                                                                                                                                                                 та практичної допомоги

 

1

Надання методичної допомоги від-ділам міської ради щодо:

- складання звітів про виконання  

 планів роботи за І квартал 2019 р.;

 - складання планів роботи на ІІІ 

 квартал 2019 р.

 

 

квітень

 

травень

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2

Надання методичної та практичної допомоги КП «Веста» з питань розгляду звернень громадян

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.-

начальник загального відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Надання методичної та практичної допомоги з ефективного та якісного використання бюджетних коштів бюджетним закладам міста

квітень

Шевченко Ю.В.-

начальник відділу обліку та звітності

Шевченко Ю.В.- начальник відділу обліку та звітності

 

5. Робота по забезпеченню громадських відносин,

формування інформаційного простору в місті

 

1

Оприлюднення проектів рішень та рішень міської ради та її виконко-му

протягом

кварталу

Антоненко Н.В.- начальник

загального

відділу

Прожога В.М.- перший заступ-ник міського голови;

Дейкун Л.П.-

керуючий

 

справами

виконкому

 

6. Засідання комісій, комітетів при виконкомі міської ради

 

1

Засідання міської комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та

надзвичайних ситуацій

протягом кварталу

Кот Н.В.-

секретар

комісії

Прожога В.М.перший заступ-ник міського голови

2

Засідання громадської комісії з жит-

лових питань

3 четвер

щомісяця

Лісова С.В.-начальник

відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

Брехунець А.Ф. -міський голова

3

Засідання адміністративної комісії

по мірі

потреби

Прожога В.М.-

спеціаліст

I категорії

загального

відділу

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

4

Засідання комісії з питань розгляду звернень громадян при виконкомі Світлодарської міської ради

1 раз на місяць

Антоненко Н.В.

начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Засідання експертної комісї

по мірі

потреби

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

6

Засідання опікунської ради

по мірі

потреби

Ковальова Ю.В.,

секретар ради

Брехунець А.Ф. -міський голова

7

Засідання комісії по обстеженню зелених насаджень

по мірі

потреби

Колесник С.В.-началь-ник відділу комунально-го господар-

ства

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

8

Засідання  тендерного комітету  виконкому міської ради

по мірі

потреби

Лісова С.В.-начальник

відділу з уп-равління ко-мунальною власністю

Брехунець А.Ф.  міський голова

9

Засідання комісії по визначенню технічного стану будівель і споруд

по мірі

потреби

Колесник С.В. -началь-

ник відділу комунально-го господар-ства

Прожога В.М. перший

заступник міського голови

10

Засідання комісії по проведенню

 

конкурсу на право оренди кому-нального майна

по мірі

 

потреби

Лісова С.В.-

 

начальник

відділу з уп-равління ко-

мунальною власністю

Прожога В.М.

 

перший

заступник міського голови

11

Засідання комісії з питань

приватизації житла

по мірі

потреби

Лісова С.В.-начальник

відділу з управління комунальною власністю

Брехунець А.Ф.-міський голова

12

Засідання комісії щодо виявлення та обліку безхазяйних  відходів у м.Світлодарську

по мірі

потреби

Колесник С.В.- началь-ник відділу

комунально-го господар-

ства

Прожога В.М.- перший

заступник міського голови

13

Засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

по мірі

потреби

Сиденко О.Є.-

спеціаліст І категорії загального відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

14

Засідання міської комісії з питань  екологічної  безпеки при виконкомі Світлодарської міської ради 

по мірі

потреби

Колесник С.В.- началь-ник відділу

комунально-го господар-

ства

Брехунець А.Ф.-міський голова

                                                 

7. Наради, семінари, навчання

 

1

Навчання працівників апарату  міської ради

 щомісяця, згідно графіка

Климович Н.М. – юрис-консульт, спеціаліст І категорії

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2

Навчання кадрового резерву на заміщення посад посадових осіб місцевого самоврядування

І раз

у квартал

Климович Н.М. – юрис-консульт, спеціаліст І категорії

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Нарада з питань роботи зі звернен-нями громадян, своєчасного відпра-цювання листів, контролю за вико-нанням рішень виконкому, планів роботи відділів міської ради

І раз

у квартал

Антоненко Н.В.-начальник

загального

відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

4

Нарада щодо підготовки заходів, присвячених Дню Перемоги

квітень

Прожога В.М.-  пер-ший заступ-ник міського голови Дейкун Л.П.-

керуючий

 

справами

виконкому

Брехунець А.Ф. -міський голова

                                                               

                                                                   8. Інші заходи

 

1

Чергування на  «Прямій лінії» з населенням міста  керівництва міської ради (за окремим графіком)

щопятниці

Антоненко Н.В. –

начальник загального відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

2

Проведення телефонного зв’язку «Телефон довіри»

щопонеділ

ка

Антоненко Н.В. –

начальник загального відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

3

Проведення виїзних та спільних прийомів громадян за місцем роботи міським головою та першим заступником міського голови (за окремим графіком)

протягом

кварталу

Антоненко Н.В. –

начальник загального відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

4

 

Проведення днів контролю

щомісяця

Антоненко Н.В. –

начальник загального відділу

Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

5

Заходи з нагоди державних, профе-

сійних свят та памятних  дат :

 

-         День міжнародної солідарності трудящих

-         День Перемоги

-         Міжнародний день захисту дітей

-         День Конституції України

 

 

 

1 травня

 

9 травня

 

1 червня

28 червня

 

Прожога В.М. перший

заступник міського голови, Дейкун Л.П.-

керуючий

справами

виконкому

Брехунець А.Ф.- міський голова

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л.П. ДЕЙКУН

 

Розроблений:

Керуючий справами виконкому                                                                 Л.П. Дейкун

 

  

 

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від                    _  №_      _

м.Світлодарськ

 

 

     

 Про організацію робіт щодо підготов-ки м.Світлодарська до весняно-літнього періоду 2019 року

 

        

 

З метою комплексної підготовки м. Світлодарська до весняно-літнього періоду 2019 року та  забезпечення належного санітарного стану  на території  населеного пункту після зимового періоду, на виконання розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від      2019 року № « Про організацію робіт щодо підготовки населених пунктів області до весняно-літнього періоду 2019 року України, керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів», підпунктом 7 пункту “а” статті 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконком міської ради

 

ВИРІШИВ: 

 

1.      Провести у місті Світлодарськ:

1.1  Двомісячник з благоустрою з 20 березня по 20 травня поточного року.

1.2  День довкілля  21  квітня поточного року.

2. Затвердити заходи з організації робіт щодо підготовки м. Світлодарська до весняно – літнього періоду 2019 року згідно з додатком (додається).

3. Начальнику відділу комунального господарства міської ради Колесник С.В. надати до відділу містобудування,  архітектури  та житлово-комунального господарства райдержадміністрації :

до 23 квітня 2019 року – звіт про проведення  Дня довкілля ; 

до 19 травня 2019 року – звіт про проведення робіт з благоустрою м.Світлодарська.

4. Координацію роботи щодо організації виконання рішення покласти на відділ комунального господарства міської ради (Колесник), контроль - на першого заступника міського голови Прожогу В.М.

 

 

Міський голова                                                                                             А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

                                                                                           Додаток

                                                                                                                 до рішення виконкому

                                                                                                                 міської ради

                                                                                                                 від                  _№ ____

 

 

ЗАХОДИ

                                                                                                                                з організації  робіт щодо підготовки м. Світлодарська до

весняно-літнього періоду 2019 року

 

№ з/п

ЗАХОДИ

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Організувати та забезпечити виконання робіт:

 

 

- очищення прибережної смуги водосховища

квітень-травень

підприємства, установи,

організації, підприємці

 

- з підготовки місць масового відпочинку

(площ, парків)

квітень-травень

підприємства, установи,

організації, підприємці

 

- з прибирання  загальноміських доріг, тротуарів, газонів

до 21 квітня

Вуглегірська ТЕС

 

- з прибирання газонів, клумб та прилеглої території до магазинів, офісів, підприємств

до 21 квітня

Адміністрація

підприємств, підприємці

 

- з прибирання газонів та асфальтового покриття прибудинкової території

квітень

КП “Веста”

2.

Провести  загально-обласний суботник«День довкілля» для покращення стану навколиш-нього природного середовища.

21 квітня

Підприємства, установи,

організації, підприємці

3.

Провести тематичні уроки, спрямовані на виховання екологічної свідомості школярів

квітень-травень

Навчальні заклади міста

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л.П.ДЕЙКУН

 

 

Розроблений:

Начальник відділу комунального

господарства                                                                                                  С.В. Колесник

 

  

У К Р А Ї Н А

      СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  __            ___ № _    __

м.Світлодарськ

 

 Про  узгодження  річного  плану ліцензованої діяльності з централізова-ного водопостачання та водовідведення Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» на 2019 рік»

 

        

 

                Згідно листа  Вуглегірської ТЕС від 12.02.2019 року  №04/706, відповідно до постанови КМУ від 01.10.2014 № 532 « Порядок формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)»,  керуючись підпунктом 5 пункту “а” статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

           Узгодити річний  план  ліцензованої  діяльності з  централізованого  водопостачання та водовідведення Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго»  на 2019 рік,  згідно з додатком (додається).

           

 

Міський голова                                                                                 А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

                                                                                                                                                                                                                            Додаток   

                                                                                                 до рішення виконкому