Розділи сайту Новини

 

 Проекти рішень регуляторних актів оприлюднені 18.03.2019 року

Повідомлення про оприлюднення регуляторних актів:

1.  Проект рішення Світлодарської міської ради « Про встановлення земельного податку  на території Світлодарської міської ради на 2020 рік». Проект передбачає оподаткування земельних ділянок  , що розташовані на території Світлодарської міської ради та перебувають у власності, або у користуванні  фізичних або юридичних осіб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            2. Проект рішення Світлодарської міської ради «Про встановлення ставок податку  на  нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки, на території Світлодарської міської ради на 2020 рік» Проект передбачає оподаткування житлової та нежитлової нерухомості на території Світлодарської міської ради на 2020 рік.

            Проекти рішеннь Світлодарської міської ради разом із відповідним аналізом будуть оприлюднені на фіційному сайті Світлодарської міської ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Строк приймання пропозицій та зауважень до регуляторного акту становить 31 день з моменту оприлюднення  проекту рішення та аналізу регуляторного акта.

Пропозиції та зауваження до регуляторних актів в письмовій формі просимо надсилати вказуючи адресата « Світлодарська міська рада» за адресою: 84792, проспект  Миру, 5, м. Світлодарськ,  Бахмутський район Донецька область, каб. № 21, або на

 електронну адресу: E-mail: 26319615@mail.gov.ua
Розробник – юрисконсульт, спеціаліст I категорії.

 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від _________ № _________  

м.Світлодарськ

 

 

  

 Про встановлення ставок земельного податку на території Світлодарської міської ради на 2020 рік    

 

  

З метою врегулювання податкових відносин, на підставі статтей 10,12,266 Податкового кодексу України, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

  

ВИРІШИЛА:

  

1. Установити ставки земельного податку на території Світлодарської міської ради на 2020 рік згідно з додатком  (додається ).

2.  Оприлюднити рішення в засобах масової інформації.

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Бахмутську об’єднану державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Донецькій області, постійну комісію з питань щодо реалізації у місті державної регуляторної політики (Воронкевич),  постійну комісію з питань планування,  бюджету, екології, торгівлі, побуту, землекористування та житлово-комунального господарства (Воробйов).

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 р.

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

                                                                                                                 

                                                                                                                   Додаток      

                                                                                                                  до рішення міської    ради

                                                                                                                  від ______ № __________

 

 

Ставки
земельного податку
на території Світлодарської міської ради на 2020 рік

 

Ставки встановлюються на один рік та вводяться в дію з 01.01.2020 р.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

0502

0502

1420910600

м. Світлодарськ

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель

 

Ставки податку  (відсотків  нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки нормативну грошо ву оцінку яких про ведено (незалежно від місцезнаходжен ня)

за земельні ділянки за межами населе них пунктів, норма тивну грошову оцін ку яких не проведе но

код

найменування1

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

           

01. Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподар ського виробництва

0,7

0,5

0,5

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства

0,7

0,5

0,5

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

0,5

0,3

0,5

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

0,5

0,3

0,5

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва

0,5

0,3

0,5

0,3

01.06

Для колективного садівництва

0,5

0,3

0,5

0,3

01.07

Для городництва

0,5

0,3

0,5

0,3

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

0,6

0,3

0,6

0,3

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,6

0,3

0,6

0,3

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,6

0,3

0,6

0,3

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель

 

Ставки податку  (відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки нормативну грошо ву оцінку яких про ведено (незалежно від місцезнаходжен ня)

за земельні ділянки за межами населе них пунктів, норма тивну грошову оцін ку яких не проведе но

код

найменування1

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01.11

Для надання послуг у сільському госпо дарстві

0,6

0,3

0,6

0,3

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

0,6

0,3

0,6

0,3

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,6

0,3

0,6

0,3

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,6

0,3

0,6

0,3

 02. Землі житлової забудови

 

 

 

 

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

3

1,5

3

1,5

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

3

3

3

3

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

3

1,5

3

1,5

02.06

Для колективного гаражного будівництва

3

1,5

3

1,5

02.07

Для іншої житлової забудови 

3

1,5

3

1,5

 

 0.3    

Землі громадської забудови

 

03.01

Для будівництва та обслугову вання буді-  вель органів державної влади та місцево го самоврядування

3

0

0

0

03.02

Для будівництва та обслуговування буді-  вель закладів освіти

2

2

2

2

03.03

Для будівництва та обслугову вання буді-  вель закладів охорони здоровя та соціаль- ної допомоги

2

2

2

2

03.04

Для будівництва та обслугову вання буді-  вель громадських  та релігійних організа- цій

3

3

3

3

03.05

Для будівництва та обслугову вання буді-  вель закладів культурно-просвітницького

обслуговування

2

2

2

2

03.10

Для будівництва та обслугову вання будівель ринкової інфраструктури

3

3

3

3

03.12

Для будівництва та обслуговування буді вель закладів комунального обслуговуван

3

3

3

3

 

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель

 

Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки нормативну грошо ву оцінку яких про ведено (незалежно від місцезнаходжен ня)

за земельні ділянки за межами населе них пунктів, норма тивну грошову оці

нку яких не прове-

 дено

код

найменування1

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридич

них осіб

для фізич-

них осіб

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

3

3

3

3

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

3

3

3

3

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

3

3

3

3

06. Землі

оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, яківикористовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

3

3

3

3

 

07 Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення

1

1

1

1

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

3

3

3

3

10. Землі водного фонду

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибрежними захисними смугами

3

3

3

3

10.10

Для будівництва та експлуатації

гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3

3

3

3

 

 

11. Землі промисловості

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основ них, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машино будівної та іншої промисловості

3

3

3

3

11.03

Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміж них будівель та спо руд будівель них організацій та підпиємств

3

3

3

3

 

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель

 

Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки нормативну грошо ву оцінку яких про ведено (незалежно від місцезнаходжен ня)

за земельні ділянки за межами населе них пунктів, норма тивну грошову оці

нку яких не прове-

 дено

код

найменування1

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

           

12. Землі транспорту

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного тран спорту та дорожнього господарства

3

3

3

3

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспорт них послуг та допоміжних операцій

3

3

3

3

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого назем ного транспорту

3

3

3

3

 

 

 

 

 

                           13. Землі звязку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекому нікацій

3

3

3

3

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

3

3

3

3

                          14. Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуата ції та обслуговуван ня будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3

3

3

3

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуата тації та обслуговуван ня будівель і спо- руд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3

3

3

3

16  

Землі запасу     

1

1

1

1

 17

Землі резервного фонду

1

1

1

1

 18

Землі загального користуваня

1

1

1

1

 

 1Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового

призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

 

 

Міський голова                                                                                                       А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

Розроблений:

Юрисконсульт, спеціаліст І категорії                                                                   Н.М. Климович

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від _________ № _________

м.Світлодарськ

 

 

  

 Про встановлення ставок податку  на 

 нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки, на території Світлодарської міської ради на 2020 рік

 

 

 

З метою врегулювання податкових відносин, на підставі статтей 10,12,266 Податкового кодексу України, керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» , пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Світлодарської міської ради на 2020 рік згідно з додатком  (додається ).

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації.

          3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на Бахмутську об’єднану державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Донецькій області, постійну комісію з питань щодо реалізації у місті державної регуляторної політики (Воронкевич), постійну комісію з питань планування,  бюджету, екології, торгівлі, побуту, землекористування та житлово-комунального господарства (Воробйов).

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 р.

 

 

Міський голова                                                                                           А. Ф. БРЕХУНЕЦЬ

  

                                                                                                                                                                                                                           Додаток      

                                                                                                         до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                            від ________№________

 

СТАВКИ

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Ставки встановлюються на один рік та вводяться в дію
з 01.01.2020 року.

2. Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування ад-міністративно-те-риторіальної оди-ниці або насе-ленного пункту, або території

обєднаної терито-

ріальної громади

0502

0502

1420910600

м. Світлодарськ

 

 

Класифікація будівель та споруд

 

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімаль-ної заробітної плати)

код

найменування

для юридичних осіб

 

для фізичних осіб

11

111

1110

Будівлі житлові

Будинки одноквартирні

Будинки одноквартирні

1 зона

1 зона

1110.1

Будинки одноквартирні массової забудови

0,01

0,01

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,01

0,01

1110.3

Будинки садибного типу

0,01

0,01

1110.4

Будинки дачні та садові

0,01

0,01

112

1121

Будинки з двома та більше квартирами

Будинки з двома квартирами

1 зона

1 зона

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,01

0,01

  

 

Класифікація будівель та споруд

 

 

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімаль-ної заробітної плати)

код

найменування

для юридичних осіб

 

для фізичних осіб

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,01

0,01

1122

 

Будинки з трьома та більше квартирами

1 зона

1 зона

1122.1

Будинки багатоквартирні массової забудови

0,05

0,05

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,05

0,05

1122.3

Будинки житлові готельного типу

1

1

113

Гуртожитки

1 зона

1 зона

1130.1

 

 

Гуртожитки для робітників та службовців

 

0

0

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

1

1

12

121

1211

Будівлі нежитлові

Готелі , ресторани та подібні будівлі

Будівлі готельні

1 зона

1 зона

1211.1

Готелі

0,5

0,5

1211.5

Ресторани та бари

0,9

0,9

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1 зона

1 зона

1212.9

Інші будівлі для тичасового проживання, не класифіковані раніше

0,9

0,9

122

1220

Будівлі офісні

Будівлі офісні

1 зона

1 зона

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

0

0

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,9

0,9

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,9

0,9

  

 

Класифікація будівель та споруд

 

 

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код

найменування

для юридичних осіб

 

для фізичних осіб

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,9

0,9

123

1230

Будівлі торговельні

Будівлі торговельні

1 зона

1 зона

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,9

0,9

1230.2

Криті ринки, павільони та зали для ярмарків

0,9

0,9

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,9

0,9

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,9

0,9

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,9

0,9

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,9

 

0,9

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,9

 

0,9

124

1241

Будівлі транспорту та засобів звязку

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі  

1 зона

1 зона

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,01

 

0,01

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,9

 

0,9

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,9

 

0,9

1242

Гаражі

1 зона

1 зона

1242.1

Гаражі наземні

0,01

0,01

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,5

0,5

1252

Резервуари, силоси та склади

1 зона

1 зона

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,01

 

0,01

  

 

Класифікація будівель та споруд

 

 

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код

найменування

для юридичних осіб

 

для фізичних осіб

1252.5

Склади спеціальні товарні

1

 

1

1252.7

Складські майданчики

0,01

 

0,01

126

 

1261

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

Будівлі для публічних виступів

1 зона

1 зона

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,5

 

0,5

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,5

 

0,5

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,5

 

0,5

1262

Музеї та бібліотеки

1 зона

1 зона

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

0,01

 

0,01

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1 зона

1 зона

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

0,01

 

0,01

1263.5

 

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

0,01

 

0,01

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1 зона

1 зона

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів

0,01

 

0,01

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

0,01

 

0,01

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації

0,01

 

0,01

  

 

Класифікація будівель та споруд

 

 

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код

найменування

для юридичних осіб

 

Для фізичних осіб

1265

Зали спортивні

1 зона

1 зона

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,01

 

0,01

1265.2

Басейни криті для плавання

0,01

 

0,01

1265.9

Зали спортивні інші

0,01

 

0,01

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

1 зона

1 зона

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0, 1

 

0, 1

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

1 зона

1 зона

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб

0,01

 

0,01

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1

 

1

 

3. Квартири оподатковуються у розмірі 0,06 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр житлової нерухомості.

4. Інші об’єкти житлової нерухомості, що не увійшли до пункту 2 цього Додатку  оподатковуються у розмірі 0,06 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр житлової нерухомості.

  5. Об’єкти нежитлової нерухомості, що не увійшли до пункту 2 цього Додатку  оподатковуються у розмірі 0,01 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр житлової нерухомості.

 6.  У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

 

 

Міський голова                                                                                              А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

Розроблений:

Юрисконсульт, спеціаліст І категорії                                                          Н.М. Климович

  

 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

 

 Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій, повідомляємо про оприлюднення проекту регуляторного акту – проекту рішення Світлодарської міської ради  «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради на 2020 рік».

 

 Розробник – начальник відділ економіки, прогнозування та підтримки підприємництва Світлодарської міської ради.

 

Проект регуляторного акта спрямований на:

-упорядкування відносини між органами місцевого самоврядування та фізичними особами-підприємцями з питань сплати єдиного податку за видами господарської діяльності;

-забезпечення удосконалення процедури застосування спрощеної системи оподаткування, запобігання ухиленню від оподаткування,

           -встановлення ставок єдиного податку, які б дозволили забезпечити сталі надходження до міського бюджету для вирішення соціально- економічних питань.

 

Проект рішення Світлодарської міської ради  «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради на 2020 рік» та аналіз його регуляторного впливу буде розміщено на офіційному сайті Світлодарської міської ради: http://svitlodarsk-rada.dn.ua/ в розділі «Регуляторна політика».

 

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу.

 

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради на 2020 рік» та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі за адресою:

 84792, Донецька обл., Бахмутський район, м.Світлодарськ, пр-кт Миру, 5

та на електронну адресу Світлодарської міської ради: 26319615@mail.gov.ua

 

 

 

 

                                                    1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від  ______________№__________

м.Світлодарськ

 

 

 

 

 

 

Про встановлення ставок єдиного по- датку для фізичних осіб-підприємців,

які здійснюють господарську діяль -

ність на території Світлодарської міської ради на 2020 рік

 

 

            З метою встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради на  підставі Закону України від 11.09.2003 №1160-VI «Про засади державної регуляторної політикиу сфері господарської діяльності», керуючись статтями 10, 12, 293 Податкового кодексу України від 02.12.2010VI  2755-VI, пунктом 24 частини першої статті 26,  Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку на 2020 рік для фізичних осіб – підприємців, платників податку першої і другої групи, які здійснюють господарську діяльність на території міста Світлодарськ, з розрахунку на календарний місяць:

1.1. Для першої групи фізичних осіб-підприємців у розмірі 10 відсотків до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року згідно з додатками 1 (додається).

1.2. Для другої групи  фізичних осіб-підприємців у розмірі 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року згідно з додатками 2 (додається).

           2. Оприлюднити це рішення відповідно до чинного законодавства.

           3. Рішення набуває чинності з 01.01.2020 р.                                   

           4. Визнати таким, що втратило чинність  з 01.01.2020 р. рішення міської ради від 24.05.2018 №VІ/125-5 «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців,які здійснюють господарську діяльність на території Світлодарської міської ради».

           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Бахмутську об’єднану дер- жавну податкову інспекцію Головного Управління ДФС у Донецькій області, постійну комісію з питань щодо реалізації у місті державної регуляторної політики                                                            (Воронкевич).

 

Міський голова                                                                                                 А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

 

 

                         Проект рішення  міської ради від 12.04.2018 року

 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від ____________ № _________ 

м.Світлодарськ

 

 

 

 

  Про встановлення податку на нерухо

  ме майно відмінне від земельної ділян

  ки на території Світлодарської міської

  ради на 2019 рік

 

 

 

На підставі Закону України від 07.12.2017 року  № 2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпеченності збалансованності бюджетних надходжень у 2018 році», керуючись статтею 266 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити на території Світлодарської міської ради ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки згідно з додатком  (додається ).

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на Бахмутську об’єднану державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Донецькій області та на постійну комісію з питань щодо реалізації у місті державної регуляторної політики (Воронкевич)

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 р.

 

 

Міський голова                                                                                           А. Ф. БРЕХУНЕЦЬ

                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                           Додаток 1      

                                                                                                         до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                            від__________№ ________

СТАВКИ

податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

1. Ставки встановлюються на один рік та вводяться в дію
з 01.01.2019 р.

2. Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-тери торіальної одиниці або населенного пункту, або території обєднаної терито ріальної громади

0502

0502

1420910600

м. Світлодарськ

 

 

Класифікація будівель та споруд2

 

 

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

 

для фізичних осіб

11

111

1110

Будівлі житлові

Будинки одноквартирні

Будинки одноквартирні

1 зона

1 зона

1110.1

Будинки одноквартирні массової забудови

0,01

0,01

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,01

0,01

1110.3

Будинки садибного типу

0,01

0,01

1110.4

Будинки дачні та садові

0,01

0,01

112

1121

Будинки з двома та більше квартирами

Будинки з двома квартирами

1 зона

1 зона

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,01

0,01

 

 

Класифікація будівель та споруд2

 

 

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

 

Для фізичних осіб

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,01

0,01

1122

 

Будинки з трьома та більше квартирами

1 зона

1 зона

1122.1

Будинки багатоквартирні массової забудови

0,05

0,05

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,05

0,05

1122.3

Будинки житлові готельного типу

1

1

113

Гуртожитки

1 зона

1 зона

1130.1

 

 

Гуртожитки для робітників та службовців

 

1

1

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

1

1

12

121

1211

Будівлі нежитлові

Готелі , ресторани та подібні будівлі

Будівлі готельні

1 зона

1 зона

1211.1

Готелі

0,5

0,5

1211.5

Ресторани та бари

0,9

0,9

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1 зона

1 зона

1212.9

Інші будівлі для тичасового проживання, не класифіковані раніше

0,9

0,9

122

1220

Будівлі офісні

Будівлі офісні

1 зона

1 зона

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

0,01

0,01

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,9

0,9

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,9

0,9

 

 

Класифікація будівель та споруд2

 

 

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

 

Для фізичних осіб

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,9

0,9

123

1230

Будівлі торговельні

Будівлі торговельні

1 зона

1 зона

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,9

0,9

1230.2

Криті ринки, павільони та зали для ярмарків

0,9

0,9

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,9

0,9

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,9

0,9

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,9

0,9

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,9

 

0,9

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,9

 

0,9

124

1241

Будівлі транспорту та засобів звязку

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі  

1 зона

1 зона

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,01

 

0,01

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,9

 

0,9

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,9

 

0,9

1242

Гаражі

1 зона4

1 зона4

1242.1

Гаражі наземні

0,01

0,01

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,5

0,5

1252

Резервуари, силоси та склади

1 зона4

1 зона4

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,01

 

0,01

 

 

Класифікація будівель та споруд2

 

 

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

 

Для фізичних осіб

1252.5

Склади спеціальні товарні

1

 

1

1252.7

Складські майданчики

0,01

 

0,01

126

 

1261

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

Будівлі для публічних виступів

1 зона

1 зона

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,5

 

0,5

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,5

 

0,5

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,5

 

0,5

1262

Музеї та бібліотеки

1 зона

1 зона

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

0,01

 

0,01

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1 зона

1 зона

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0,01

 

0,01

1263.5

 

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0,01

 

0,01

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1 зона

1 зона

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів

0,01

 

0,01

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

0,01

 

0,01

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації

0,01

 

0,01

 

 

Класифікація будівель та споруд2

 

 

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

 

Для фізичних осіб

1265

Зали спортивні

1 зона

1 зона

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,01

 

0,01

1265.2

Басейни криті для плавання

0,01

 

0,01

1265.9

Зали спортивні інші

0,01

 

0,01

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

1 зона

1 зона

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0, 1

 

0, 1

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1 зона

1 зона

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

0,01

 

0,01

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1

 

1

 

3. Квартири оподатковуються у розмірі 0,06 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр житлової нерухомості.

4. Інші об’єкти житлової нерухомості, що не увійшли до пункту 2 цього Додатку  оподатковуються у розмірі 0,06 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр житлової нерухомості.

5. Об’єкти нежитлової нерухомості, що не увійшли до пункту 2 цього Додатку  оподатковуються у розмірі 0,01 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. метр житлової нерухомості.

6.  У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

 

 

Міський голова                                                                                              А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

 

Розроблений:

Юрисконсульт, спеціаліст І категорії                                                          Н.М. Климович

 

 

 

 

 

 Проект рішення міської ради від 12.04.2018 року

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від ___________ № __________  

м.Світлодарськ

 

 

 

 

 

 

 Про встановлення земельного податку на території Світлодарської міської ради на 2019 рік    

 

 

 

 

На підставі Закону України від07.12.2017 року  № 2245 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпеченності збалансованності бюджетних надходжень у 2018 році», керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити на території Світлодарської міської ради ставки земельного податку згідно з додатком 1 (додається ).

2.  Оприлюднити рішення в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Бахмутську об’єднану державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Донецькій області та на постійну комісію з питань щодо реалізації у місті державної регуляторної політики (Воронкевич).

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 р.

 

 Міський голова                                                                                           А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                Додаток 1      

                                                                                                                                                                                                                                до рішення міської    ради

                                                                                                                                                                                                                                від__________№ ________

 

 

Ставки
земельного податку

 

Ставки встановлюються на один рік та вводяться в дію з 01.01.2019 р.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

0502

0502

1420910600

м. Світлодарськ

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель

 

Ставки податку  (відсотків  нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки нормативну грошо ву оцінку яких про ведено (незалежно від місцезнаходжен ня)

за земельні ділянки за межами населе них пунктів, норма тивну грошову оцін ку яких не проведе но

код

найменування2

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

           

01. Землі сільськогосподарського призначення

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподар ського виробництва4

0,7

0,5

0,5

0,3

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,7

0,5

0,5

0,3

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,5

0,3

0,5

0,3

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,5

0,3

0,5

0,3

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,5

0,3

0,5

0,3

01.06

Для колективного садівництва4

0,5

0,3

0,5

0,3

01.07

Для городництва4

0,5

0,3

0,5

0,3

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби 4

0,6

0,3

0,6

0,3

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,6

0,3

0,6

0,3

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,6

0,3

0,6

0,3

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель

 

Ставки податку  (відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки нормативну грошо ву оцінку яких про ведено (незалежно від місцезнаходжен ня)

за земельні ділянки за межами населе них пунктів, норма тивну грошову оцін ку яких не проведе но

код

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01.11

Для надання послуг у сільському госпо дарстві

0,6

0,3

0,6

0,3

01.12

Для розміщення інфраструк- тури оптових ринків сільськогосподарської продукції

0,6

0,3

0,6

0,3

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,6

0,3

0,6

0,3

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,6

0,3

0,6

0,3

 02. Землі житлової забудови

 

 

 

 

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

3

1,5

3

1,5

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

3

3

3

3

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

3

1,5

3

1,5

02.06

Для колективного гаражного будівництва

3

1,5

3

1,5

02.07

Для іншої житлової забудови 

3

1,5

3

1,5

 

 0.3    

Землі громадської забудови

 

03.01

Для будівництва та обслугову вання буді-  вель органів державної влади та місцево го самоврядування

3

0

0

0

03.02

Для будівництва та обслуговування буді-  вель закладів освіти

2

2

2

2

03.03

Для будівництва та обслугову вання буді-  вель закладів охорони здоровя та соціаль- ної допомоги

2

2

2

2

03.04

Для будівництва та обслугову вання буді-  вель громадських  та релігійних організа- цій

3

3

3

3

03.05

Для будівництва та обслугову вання буді-  вель закладів культурно-просвітницького

обслуговування

2

2

2

2

03.10

Для будівництва та обслугову вання будівель ринкової інфраструктури

3

3

3

3

03.12

Для будівництва та обслуговування буді вель закладів комунального обслуговуван

3

3

3

3

 

 

 

 

 

Вид цільового призначення земель

 

Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки нормативну грошо ву оцінку яких про ведено (незалежно від місцезнаходжен ня)

за земельні ділянки нормативну грошо ву оцінку яких про ведено (незалежно від місцезнаходжен ня)

код

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридич

них осіб

для фізичних осіб

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

3

3

3

3

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

3

3

3

3

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

3

3

3

3

06. Землі

оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, яківикористовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

3

3

3

3

 

07 Землі рекреаційного призначення

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1

1

1

1

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

3

3

3

3

10. Землі водного фонду

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибрежними захисними смугами

3

3

3

3

10.10

Для будівництва та експлуатації

гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3

3

3

3

 

 

11. Землі промисловості

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основ них, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машино будівної та іншої промисловості

3

3

3

3

11.03

Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміж них будівель та спо руд будівель них організацій та підпиємств

3

3

3