Розділи сайту Новини

 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від  _                   _ № VI/                  _

м.Світлодарськ

 

 Про затвердження розпорядження      міського голови від 01.04.2019 №9 «Про включення до складу міського бюджету коштів міжбюджетних трансфертів»

 

 

 

               На підставі підпункту 1 пункту 8 рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»  (із змінами), керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

                       

   Затвердити розпорядження міського голови:

   - від  01 квітня 2019 року № 9 «Про включення до складу міського бюджету коштів міжбюджетних трансфертів».

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

Пояснювальна записка

до проекту  рішення  міської ради

 «Про затвердження розпорядження міського голови»

 

Розпорядженням міського голови від 01 квітня 2019 року № 9 «Про включення до складу міського бюджету коштів міжбюджетних трансфертів», до складу міського бюджету включені кошти міжбюджетних  трансфертів на:

-     капітальний ремонт, модернізацію, заміну, експертну оцінку  ліфтів – 1 299 294,00  грн.;

-     реконструкцію будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг (шляхом надання субвенції) – 2 940 360,00 грн.;

та із спеціального фонду районного бюджету на:

         - проведення інвентаризації земель  – 307 000,00 грн.

            Також шляхом надання дотації на утримання, Світлодарському міському бюджету виділені кошти у сумі 179 085,00 грн. на виплату заробітної плати та нарахування податків на заробітну плату в ДНЗ  №10 «Веселка».

Відповідно до підпункту 1 пункту 8 рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»  (із змінами),  розпорядження підлягають затвердженню на сесії міської ради.

 

 

Начальник відділу обліку та звітності                                                      Ю.В.Шевченко

 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від  _                   _ № VI/                  _

м.Світлодарськ

 

 

 Про внесення змін та доповнень до  

 рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

 

 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішень Бахмутської районної ради від  21.03.2019 № 7/35-625 «Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 18 грудня 2018 року № 7/33-588 «Про районний бюджет на 2019 рік», виконкому міської ради від 22.05.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» та міської ради від 29.01.2019 № VI/131-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Світлодарська на 2019 рік», міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

                       

              1.  Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»:

  1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:

  «1. Визначити на 2019 рік:

  -  доходи міського бюджету у сумі 24 525 981 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету – 23 706 267 грн. та доходи спеціального фонду міського бюджету – 819 714 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

  -  видатки міського бюджету у сумі 25 617 619 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 919 814 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету – 5 697 805  грн. згідно з додатком 3 до цього рішення».

              1.2. Доповнити пункт 1 наступними абзацами:

              «Установити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 446 215 грн., джерелом покриття якого визначити вільний  залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019р.

   Установити профіцит загального фонду міського бюджету у сумі  4 232 668 грн., джерелом фінансування якого визначити кошти, передані із загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).

  Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 4 878 091  грн., в тому числі в сумі 645 423  грн., джерелом покриття якого визначити вільний  залишок коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019р. та кошти, передані із


загального фонду міського бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), в сумі     4 232 668 грн. (додаток 2).     

              2. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» викласти у новій редакції.

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

                                                                           1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від                            VI/                   .                       

м.Світлодарськ

 

 Про підсумки виконання  міського бюджету за 1 квартал 2019 року

 

 

 

         Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.05.2019р. «Про підсумки виконання  міського бюджету за 1 квартал 2019 року» та керуючись частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за 1 квартал 2019 року по доходах у сумі 5 067 208,73 грн.  та по  видатках у сумі 4 394 731,61 грн. згідно з додатками 1, 2 (додаються), у тому числі:

         - по загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 4 944 595,11 грн. та по видатках у сумі 4 323 774,46 грн.

         - по спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 122 613,62 грн. та по видатках  70 957,15 грн.

        

 

Міський  голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ


                                                                                                                 Додаток  1

                                                                                                         до рішення міської ради

                                                                                                                 від                       VI/            .                   

 

Звіт про виконання доходів міського бюджету

за 1 квартал 2019 року

   

Найменування доходів

Код

Затверджено на

період

факт

% виконання

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

-

714,96

-

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

95001

100495,46

105,78

Пальне (Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) )

14021900

3249

-

-

Пальне (Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) )

14031900

11751

-

-

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

18010400

501

-

-

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

11625

14674,44

126,23

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000

-

2100

-

Єдиний податок з юридичних осіб 

18050300

38748

41294,54

106,57

Єдиний податок з фізичних осіб 

18050400

262500

386092,30

147,08

Частина чистого прибутку

21010300

-

3972

-

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21081500

8751

633

7,23

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

3249

898,46

27,65

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

8751

12330

140,90

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

22080400

51249

51338,22

100,17

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

7500

10309,19

137,46

Інші надходження

24060300

-

735,54

-

Інші додаткові дотації

41040400

537807

537807

100

Інші субвенції

41053900

3781200

3781200

100

Всього загальний фонд

4821882

4944595,11

102,54

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

19010100

-

8,80

-

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

31030000

-

6,45

-

Власні надходження бюджетних установ  

25000000 

512714

122598,37

23,91

Всього спеціальний фонд

512714

122613,62

23,91

Разом загальний та спеціальний фонд

5334596

5067208,73

94,99

        

       

 

Міський голова                                                                                         А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

Розроблений:

Начальник відділу обліку та

звітності міської ради                                                                               Ю.В.Шевченко

 

 

                                                                                                                 Додаток  2

                                                                                                        до рішення міської ради

                                                                                                                 від                       VI/           .

                                                                                                                          

Звіт про виконання видатків міського бюджету

за 1 квартал 2019 року

 

 

КФК

Найменування

План  на період

Виконання

% виконання

ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД

0210150          

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1039182

985707,85

94,85

0211010

Надання дошкільної освіти

2319600

2095530,36

90,34

0211140

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

5575

3526,89

63,26

0213242 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

1500

500

33,33

0214030

Забезпечення діяльності бібліотек

181197

170215,38

93,94

0214060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1274828

1068293,98

83,80

Всього загальний фонд

4821882

4323774,46

89,67

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

0211010

Надання дошкільної освіти

477014

70957,15

14,88

0214030

Забезпечення діяльності бібліотек

700

-

-

0214060

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

35000

-

-

Всього спеціальний фонд

512714

70957,15

13,84

Разом загальний та спеціальний фонд

5334596

4394731,61

82,38

           

 

 

Міський голова                                                                                         А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

Розроблений:

Начальник відділу обліку та

звітності міської ради                                                                               Ю.В.Шевченко

 

 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від __________ № __________  

м.Світлодарськ

 

 

 

 

Про передачу  комунальному підприємству «Веста» м.Світло-дарськ  земельної ділянки в постійне користування

 

 

             

Відповідно до рішення міської ради   від 25.03.2019 № VІ/133-12 «Про затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки комунальної власності  у власність територіальної  громади»,  Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  та  керуючись ст.92, ст.96, ст.123, 125, 126 Земельного Кодексу України, п.2 ст.117, п.5 ст.119 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», п.3 ст.3, ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року № 5245-VІ, п.34 ч.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати комунальному підприємству «Веста» м.Світлодарськ  в постійне користування  земельну ділянку комунальної власності  із земель житлової та громадської забудови для будівництва та  обслуговування об`єкту  фізичної культури і спорту (спортивного майданчику) за адресою:  м.Світлодарськ, житловий мікрорайон будинків № 81 та № 82 Бахмутського  району  Донецької області,  загальною площею 119м2 , кадастровий номер 1410970500:00:004:0024.

2.  Комунальному підприємству «Веста» м.Світлодарськ  (Кабацький):

2.1. Зареєструвати  право постійного користування на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законодавством порядку.

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, дотримуючись вимог земельного та природоохоронного законодавства, санітарних норм України.

3. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології,  торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов).

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від __________ № __________  

м.Світлодарськ

 

 

 

 

Про передачу  комунальному підприємству «Веста» м.Світло-дарськ  земельних  ділянок (будівництво та обслуговування дитячих майданчиків) в постійне  користування

 

 

             

Відповідно до рішення міської ради   від 25.03.2019 № VІ/133-11 «Про затвердження  проектів  землеустрою щодо відведення земельних  ділянок комунальної власності  у власність територіальної  громади (будівництво та обслуговування дитячих майданчиків)»,  Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  та  керуючись ст.92, ст.96, ст.123, 125, 126 Земельного Кодексу України, п.2 ст.117, п.5 ст.119 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», п.3 ст.3, ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року № 5245-VІ, п.34 ч.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати комунальному підприємству «Веста» м.Світлодарськ  в постійне користування  земельні ділянки комунальної власності  із земель житлової та громадської забудови для загального користування (будівництво та  обслуговування дитячих майданчиків) за адресами: 84792, Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, житлові райони будинків: №27, 28, 29, 32 і 33, загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0021;  №21, 22, 23, 24 і 25, загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0022; №43, 44, 45 і 64,  загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:006:0015; № 62, 66, 68 і 69, загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:006:0013.

2.  Комунальному підприємству «Веста» м.Світлодарськ  (Кабацький):

2.1. Зареєструвати  право постійного користування на земельні  ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законодавством порядку.

2.2. Використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням, дотримуючись вимог земельного та природоохоронного законодавства, санітарних норм України.

3. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології,  торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов).

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від __________ № __________  

м.Світлодарськ

 

 

 

 

Про надання  дозволу  комунальному підприємству «Веста» м.Світло-дарськ на розробку   проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель  закладу  комунального  обслуговування

 

 

             

             Розглянувши листа комунального підприємства «Веста» м.Світлодарськ від 27.03.2019  року за № 66/02-15  про надання дозволу на розробку  проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки комунальної власності  для будівництва та обслуговування будівель  закладу  комунального обслуговування,  відповідно ст. 92, п.1 ст.122, ст.123, ч.2 ст.134 Земельного кодексу України, п.18 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України відносно розмежування земель державної та комунальної власності», керуючись п.34 ч.1 ст.ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада   

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Веста» м.Світлодарськ на розробку   проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель  закладу  комунального  обслуговування, орієнтовною  площею  0,9500 га за адресою: 84792,   Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, вул.Енергетиків,90, із земель житлової та громадської забудови з подальшою передачею земельної ділянки в постійне користування.

            2. Надати проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розгляду та затвердження у встановлений термін відповідно до законодавства.

3. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології,  торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов).   

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від  _                       _ № VI/                _

м.Світлодарськ

 

  

 Про внесення змін та доповнень до  

 рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

 

 

 

Керуючись статтями 15, 72, 78 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішень виконкому міської ради від 25.03.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» та міської ради від 29.01.2019 № VI/131-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Світлодарська на 2019 рік», звернень розпорядників коштів, міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

                       

              1.  Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»:

  1.1. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції:

  «1. Визначити на 2019 рік:

  -  видатки міського бюджету у сумі 20 891 880 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету – 19 733 743 грн. та видатки спеціального фонду міського бюджету – 1 158 137  грн.».

              1.2. Доповнити пункт 1 наступними абзацами:

              «Установити дефіцит загального фонду міського бюджету у сумі 446 215 грн., джерелом покриття якого визначити вільний  залишок коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019р.

            Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі 645 423  грн., джерелом покриття якого визначити вільний  залишок коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019р. (додаток 2).»     

              2. Додатки 2, 3, 5 до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» викласти у новій редакції.

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

  Пояснювальна записка

до проекту  рішення  міської ради

«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради

від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

 

Внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» здійснюється відповідно до статей Бюджетного Кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконкому міської ради від 25.03.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік».

1. Відповідно до річного звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік вільний залишок бюджетних коштів на основному котловому рахунку загального фонду станом на  01.01.2019 року складає 448 215,95 грн.

            Згідно статті 15 Бюджетного Кодексу України джерелом фінансування дефіциту загального фонду міського бюджету визначається вільний залишок бюджетних коштів станом на  01.01.2019 р.

            Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 72 Бюджетного Кодексу України затвердити дефіцит загального фонду міського бюджету на загальну суму 446 215,00 грн. за рахунок вільного залишку бюджетних коштів, який спрямовується на:

- КТКВКБМС 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» у сумі 314 515,00 грн.: на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 219 934,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» -             61 980,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 17 000,00 грн. (на придбання господарських та канцелярських товарів, автозапчастин, конвертів з марками, картриджів для БФП), КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 15 601,00 грн. (на послуги програміста по редизайну та обслуговуванню сайту, перезарядку вогнегасників, заправку та ремонт картриджів);

- КТКВКБМС 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у сумі 35 000,00 грн., а саме:

- Виконкому Світлодарської міської ради на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 20 000,00 грн. (на придбання  подарункових наборів для ветеранів), КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 10 000,00 грн. (на приготування «Солдатської каші» при проведенні заходів з відзначення святкування 74-річниці Дня Перемоги 9 травня);

- КЗ «Світлодарський палац культури» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5 000,00 грн. (на придбання  сувенірів при проведенні міських заходів з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей);

- КТКВКБМС 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 96 700,00 грн., а саме:

- Виконкому Світлодарської міської ради на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 96 700,00 грн. (на оплату послуг з відлову бродячих собак, зрізування дерев у важкодоступних місцях, викосу карантинних трав на території міста та ліквідації стихійних звалищ, які утворились на території м.Світлодарська), відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська  на 2019 рік.

2. Відповідно до річного звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік залишки бюджетних коштів спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2019 року по бюджету розвитку склали – 645 622,60 грн.

            Відповідно до пункту 2 статті 72 Бюджетного Кодексу України збільшується дефіцит спеціального фонду міського бюджету, джерелом покриття якого визначається залишок коштів станом на 01.01.2019 року, на суму 645 423,00 грн., який спрямовується на:

- КТКВКБМС 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»  у сумі 561 891,00 грн. на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» для проведення капітального ремонту санвузлів будівлі Світлодарського міського палацу культури, відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська  на 2019 рік (лист від 14.03.2019 №01-34/59);

- КТКВКБМС 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 83 532,00 грн.,

на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, на придбання комплексного дитячого майданчику, відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м.Світлодарська  на 2019 рік (службова записка першого заступника міського голови від 18.03.2019)

           

                     

Начальник відділу обліку та звітності                                                      Ю.В.Шевченко

 

 

              Додаток 5    
              до рішення міської ради
              від                        _№_ VI/             __
                   
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у 2019 році
                  (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування міцевих бюджетів Код ТПКВКМБ  Код ФКВКБ Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ Найменування місцевої програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
0200000     Виконавчий комітет Світлодарської міської ради (головний розпорядник) Програма економічного і соціального розвитку м. Світлодарська на 2019 рік Рішення міської ради від 29.01.2019 № VI/131-3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Світлодарська на 2019 рік" 822 024  176 601  645 423  645 423 
0210000     Виконавчий комітет Світлодарської міської ради  (відповідальний виконавець) 822 024  176 601  645 423  645 423 
0210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 32 601  32 601 
0211140 1140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  6 300  6 300 
0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 6 000  6 000 
0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 180 232  96 700  83 532  83 532 
0217691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 561 891  561 891  561 891 
0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019 рік Рішення міської ради від 19.02.2019 № VI/132-6 "Про Програму заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019 рік 35 000  35 000 
                   
                   
Міський голова           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ  
                   
                   
Розроблений:                
Начальник  відділу обліку та        
звітності міської ради                                                                                    Ю.В.Шевченко  
                   

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від _______________№___________

м.Світлодарськ

 

  

 Про  продовження  дії договору оренди  майна комунальної власності територіальної громади м.Світлодарськ від 01.06.2011 № 23   ТОВ «Будмонтаж-ізоляція»

 

 

 

Розглянувши заяву  директора ТОВ «Будмонтажізоляція» Дрига Ігоря Вікторовича  від 28.01.2019  року про продовження строку дії договору оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Світлодарська   від  01.06.2011 № 23 на нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 97,9 кв.м, яке розташоване за адресою: 84792, Донецька область, Бахмутський район,  м.Світлодарськ, вулиця Без назви, будинок № 16  та надані документи, відповідно до статті 17  Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись  пунктом 5 статті 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. 1. Продовжити   дію договору оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Світлодарська  від  01.06.2011 № 23 ТОВ «Будмонтажізоляція» в особі директора Дрига Ігоря Вікторовича  на нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 97,9 кв.м, яке розташоване за адресою: 84792, Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, вулиця Без назви, будинок № 16  строком   на  2 роки 11 місяців з метою розміщення офісу підприємства.

2. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології,  торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов). 

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від __________ № __________  

м.Світлодарськ

 

 

 

  

Про передачу  виконавчому комітету Світлодарської міської ради  земельної  ділянки в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування (нежитлова  будівля гаражу) 

 

 

             

Відповідно до рішення міської ради   від 19.02.2019 № VІ/132-11 «Про затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності   у власність територіальної громади в особі Світлодарської міської ради для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування (нежитлова  будівля гаражу)», Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  та  керуючись ст.92, ст.96, ст.123, 125, 126 Земельного Кодексу України, п.2 ст.117, п.5 ст.119 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», п.3 ст.3, ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року № 5245-VІ, п.34 ч.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати виконавчому комітету Світлодарської міської ради в постійне користування земельну ділянку комунальної власності   із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування (нежитлова  будівля гаражу)  за адресою:  м.Світлодарськ,  проспект Миру, 5Б  Бахмутського  району  Донецької області,  загальною площею 0,0109 га, кадастровий номер 1410970500:00:001:0021.

2.  Міському голові (Брехунець):

2.1. Зареєструвати  право постійного користування на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законодавством порядку.

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, дотримуючись вимог земельного та природоохоронного законодавства, санітарних норм України.

3. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології,  торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов).

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від __________ № __________  

м.Світлодарськ

 

 

 

  

Про передачу  комунальному закладу «Світлодарський міський палац культури»  земельної  ділянки в постійне користування

 

 

             

Відповідно до рішення міської ради   від 19.02.2019 № VІ/132-13 «Про   прийняття земельної  ділянки із   державної  власності до  комунальної власності  територіальної громади міста Світлодарська Бахмутського району Донецької області», Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності   та  керуючись ст.92, ст.96, ст.123, 125, 126 Земельного Кодексу України, п.2 ст.117, п.5 ст.119 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», п.3 ст.3, ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року № 5245-VІ, п.34 ч.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати комунальному закладу «Світлодарський міський палац культури» в постійне користування  земельну ділянку комунальної власності  із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів культури площею 0,5906 га,   кадастровий номер 1410970500:00:001:0019, за адресою: 84792, Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, проспект Миру, будинок 3. 

2. Комунальному закладу «Світлодарський міський палац культури» (Коваленко):

2.1. Зареєструвати  право постійного користування на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законодавством порядку.

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, дотримуючись вимог земельного та природоохоронного законодавства, санітарних норм України.

3. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології,  торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов).

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від __________ № __________  

м.Світлодарськ

 

 

 

  

Про передачу  комунальному закладу «Світлодарський міський палац культури»  земельної  ділянки в постійне користування

 

 

             

Відповідно до рішення міської ради   від 19.02.2019 № VІ/132-13 «Про   прийняття земельної  ділянки із   державної  власності до  комунальної власності  територіальної громади міста Світлодарська Бахмутського району Донецької області», Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності   та  керуючись ст.92, ст.96, ст.123, 125, 126 Земельного Кодексу України, п.2 ст.117, п.5 ст.119 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», п.3 ст.3, ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року № 5245-VІ, п.34 ч.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати комунальному закладу «Світлодарський міський палац культури» в постійне користування  земельну ділянку комунальної власності  із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів культури площею 0,5906 га,   кадастровий номер 1410970500:00:001:0019, за адресою: 84792, Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, проспект Миру, будинок 3. 

2. Комунальному закладу «Світлодарський міський палац культури» (Коваленко):

2.1. Зареєструвати  право постійного користування на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законодавством порядку.

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, дотримуючись вимог земельного та природоохоронного законодавства, санітарних норм України.

3. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології,  торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов).

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від __________ № __________  

м.Світлодарськ

 

 

 

  

Про передачу  Світлодарському дошкільному навчальному закладу №10  «Веселка» Світлодарської міської ради Донецької області земельної ділянки в постійне користування

 

 

             

Відповідно до рішення міської ради   від 19.02.2019 № VІ/132-12 «Про затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  у постійне користування Світлодарському дошкільному навчальному закладу №10  «Веселка» Світлодарської міської ради Донецької області», Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  та  керуючись ст.92, ст.96, ст.123, 125, 126 Земельного Кодексу України, п.2 ст.117, п.5 ст.119 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», п.3 ст.3, ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року № 5245-VІ, п.34 ч.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати Світлодарському дошкільному навчальному закладу №10 «Веселка» Світлодарської  міської ради Донецької області в постійне користування  земельну ділянку комунальної власності  із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладу освіти  за адресою:  м.Світлодарськ,  вул.Без назви, будинок 54А Бахмутського  району  Донецької області,  загальною площею 0,9799 га, кадастровий номер 1410970500:00:006:0016.

2. Світлодарському дошкільному навчальному закладу №10  «Веселка» (Антоненко):

2.1. Зареєструвати  право постійного користування на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законодавством порядку.

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, дотримуючись вимог земельного та природоохоронного законодавства, санітарних норм України.

3. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології,  торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов).

 4. Скасувати рішення  міської ради від 28.11.2018 № VІ/129-10 «Про передачу  Світлодарському дошкільному навчальному закладу №10  «Веселка» Світлодарської міської ради Донецької області земельної ділянки в постійне користування».

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від __________ № __________  

м.Світлодарськ

 

 

 

  

Про передачу  Світлодарському дошкільному навчальному закладу №11  «Берізка» Світлодарської міської ради Донецької області земельної ділянки в постійне користування

 

 

             

Відповідно до рішення міської ради   від 19.02.2019 № VІ/132-9 «Про затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності  у постійне користування Світлодарському дошкільному навчальному закладу №11 «Берізка» Світлодарської  міської  ради Донецької області»,  Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності    та  керуючись ст.92, ст.96, ст.123, 125, 126 Земельного Кодексу України, п.2 ст.117, п.5 ст.119 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», п.3 ст.3, ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року № 5245-VІ, п.34 ч.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Передати Світлодарському дошкільному навчальному закладу №11 «Берізка» Світлодарської  міської ради Донецької області в постійне користування  земельну ділянку комунальної власності  із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладу освіти  за адресою:  м.Світлодарськ,  вул.Без назви, будинок 60А Бахмутського  району  Донецької області,  загальною площею 0,9816 га, кадастровий номер 1410970500:00:006:0017.

2. Світлодарському дошкільному навчальному закладу №11  «Берізка» (Галуза):

2.1. Зареєструвати  право постійного користування на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в установленому законодавством порядку.

2.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, дотримуючись вимог земельного та природоохоронного законодавства, санітарних норм України.

3. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології,  торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов).

 

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від __________ № __________  

м.Світлодарськ

 

 

 

 

Про затвердження  проектів  земле-устрою щодо відведення земельних  ділянок комунальної власності  у власність територіальної  громади (будівництво та обслуговування дитячих майданчиків)

 

 

             

Розглянувши  проекти  землеустрою щодо відведення земельних  ділянок  комунальної власності  у власність територіальної  громади  в особі Світлодарської міської ради  із земель  житлової  та  громадської забудови для загального користування (будівництво та  обслуговування дитячих майданчиків) за адресами: 84792, Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, житлові райони будинків: №27, 28, 29, 32 і 33, загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0021;  №21, 22, 23, 24 і 25, загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0022; №43, 44, 45 і 64,  загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:006:0015; № 62, 66, 68 і 69, загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:006:0013,  відповідно до рішення міської ради   від 18.10.2017 № VІ/118-5 «Про надання  дозволу  виконкому Світлодарської міської ради на виготовлення  проектів  землеустрою щодо відведення земельних  ділянок комунальної власності  у власність територіальної  громади  в особі Світлодарської міської  ради для будівництва та обслуговування дитячих майданчиків (4 майданчики)» та  керуючись ст.92, ст.96, ст.123, 125, 126 Земельного Кодексу України, п.2 ст.117, п.5 ст.119 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», п.3 ст.3, ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року № 5245-VІ, п.34 ч.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити  проекти  землеустрою  щодо відведення земельних  ділянок  комунальної власності  у власність територіальної  громади  в особі Світлодарської міської ради  із земель  житлової  та  громадської забудови для загального користування (будівництво та  обслуговування дитячих майданчиків) за адресами: 84792, Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, житлові райони будинків: №27, 28, 29, 32 і 33, загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0021;  №21, 22, 23, 24 і 25, загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0022; №43, 44, 45 і 64,  загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:006:0015; № 62, 66, 68 і 69, загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:006:0013.

2. Передати земельні ділянки комунальної власності у власність територіальній громаді в особі Світлодарської міської ради із земель  житлової  та  громадської забудови для загального користування (будівництво та  обслуговування дитячих майданчиків) за адресами: 84792, Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, житлові райони будинків: №27, 28, 29, 32 і 33, загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0021;  №21, 22, 23, 24 і 25, загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0022; №43, 44, 45 і 64,  загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:006:0015; № 62, 66, 68 і 69, загальною площею 0,0200 га, кадастровий номер 1410970500:00:006:0013.

3. Міському голові (Брехунець) оформити правовстановлюючі документи на земельні ділянки згідно чинного законодавства.

4. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології,  торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов).

5. Рішення  міської ради від 02.02.2018 № VІ/122-6 «Про затвердження  проектів  землеустрою щодо відведення земельних  ділянок комунальної власності  у власність територіальної  громади (будівництво та обслуговування дитячих майданчиків)» вважати таким що втратило чинність.

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

                                                                                                  У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від __________ № __________  

м.Світлодарськ

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження  проекту  земле-устрою щодо відведення земельної  ділянки комунальної власності  у власність територіальної  громади 

 

 

             

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки комунальної власності  у власність територіальної  громади  в особі Світлодарської міської ради  із земель житлової та громадської забудови для будівництва та  обслуговування об`єкту  фізичної культури і спорту (спортивного майданчику) за адресою:  м.Світлодарськ, житловий мікрорайон будинків № 81 та № 82 Бахмутського  району  Донецької області,  загальною площею 119м2 , кадастровий номер 1410970500:00:004:0024, відповідно до рішення міської ради   від 20.04.2017 № VІ/112-6 «Про надання  дозволу Світлодарській міській раді на виготовлення   проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки комунальної  власності  у власність територіальної  громади» та  керуючись ст.92, ст.96, ст.123, 125, 126 Земельного Кодексу України, п.2 ст.117, п.5 ст.119 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», п.3 ст.3, ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року № 5245-VІ, п.34 ч.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної  ділянки комунальної власності  у власність територіальної  громади  в особі Світлодарської міської ради  із земель житлової та громадської забудови для будівництва та  обслуговування об`єкту  фізичної культури і спорту (спортивного майданчику) за адресою:  м.Світлодарськ, житловий мікрорайон будинків №81 та №82 Бахмутського  району  Донецької області,  загальною площею 119м2 , кадастровий номер 1410970500:00:004:0024.

2. Передати земельну ділянку комунальної власності у власність територіальній громаді в особі Світлодарської міської ради із земель житлової та громадської забудови для будівництва та  обслуговування об`єкту  фізичної культури і спорту (спортивного майданчику) за адресою:  м.Світлодарськ, житловий мікрорайон будинків №81 та №82 Бахмутського  району  Донецької області,  загальною площею 119м2 , кадастровий номер 1410970500:00:004:0024.

3. Міському голові (Брехунець) оформити правовстановлюючі документи на земельну ділянку згідно чинного законодавства.

4. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології,  торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов).

5. Рішення  міської ради від 13.09.2017 № VІ/116-5 «Про затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки комунальної власності  у власність територіальної  громади» вважати таким що втратило чинність.

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від __________ № __________  

м.Світлодарськ

 

 

 

  

Про затвердження  проекту  земле-устрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності  в постійне користування Світло-дарському навчально-виховному комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня  школа   I  ступеня   - гімназія»  Бахмутської районної ради Донецької області

 

 

             

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності  в постійне користування Світлодарському навчально-виховному комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня  школа   I  ступеня   - гімназія»  Бахмутської районної ради Донецької області   із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (будівля загальноосвітньої школи №8 та спортивний майданчик)  за адресою:  м.Світлодарськ,  будинок 24А Бахмутського  району  Донецької області,  загальною площею 1,3102 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0019 (будівля загальноосвітньої школи №8) та загальною площею 0,9589 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0020 (спортивний майданчик),  відповідно до рішення міської ради   від 18.10.2017 № VІ/118-7 «Про надання  дозволу  відділу освіти Артемівської районної державної адміністрації на розробку   проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки комунальної власності   для розміщення та обслуговування будівель, споруд  та спортивного майданчика  Світлодарського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня  школа   I  ступеня   - гімназія»  Бахмутської районної ради Донецької області» та  керуючись ст.92, ст.96, ст.123, 125, 126 Земельного Кодексу України, п.2 ст.117, п.5 ст.119 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», п.3 ст.3, ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року № 5245-VІ, п.34 ч.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності  в постійне користування Світлодарському навчально-виховному комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня  школа   I  ступеня   - гімназія»  Бахмутської районної ради Донецької області   із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (будівля загальноосвітньої школи №8 та спортивний майданчик)  за адресою:  м.Світлодарськ,  будинок 24А Бахмутського  району  Донецької області,  загальною площею 1,3102 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0019 (будівля загальноосвітньої школи №8) та загальною площею 0,9589 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0020 (спортивний майданчик).

2. Передати земельні ділянки комунальної власності у власність територіальній громаді в особі Світлодарської міської ради із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (будівля загальноосвітньої школи №8 та спортивний майданчик)  за адресою:  м.Світлодарськ,  будинок 24А Бахмутського  району  Донецької області,  загальною площею 1,3102 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0019 (будівля загальноосвітньої школи №8) та загальною площею 0,9589 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0020 (спортивний майданчик).

3. Міському голові (Брехунець) оформити правовстановлюючі документи на земельні ділянки згідно чинного законодавства.

4. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології,  торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов).

5. Рішення  міської ради від 02.02.2018 № VІ/122-7 «Про затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності  в постійне користування Світлодарському навчально-виховному комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня  школа   I  ступеня   - гімназія»  Бахмутської районної ради Донецької області» вважати таким що втратило чинність.

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від __________ № __________  

м.Світлодарськ

 

 

 

  

Про затвердження  проекту  земле-устрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності  в постійне користування Світло-дарському навчально-виховному комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня  школа   I  ступеня   - гімназія»  Бахмутської районної ради Донецької області

 

 

             

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності  в постійне користування Світлодарському навчально-виховному комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня  школа   I  ступеня   - гімназія»  Бахмутської районної ради Донецької області   із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (будівля загальноосвітньої школи №8 та спортивний майданчик)  за адресою:  м.Світлодарськ,  будинок 24А Бахмутського  району  Донецької області,  загальною площею 1,3102 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0019 (будівля загальноосвітньої школи №8) та загальною площею 0,9589 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0020 (спортивний майданчик),  відповідно до рішення міської ради   від 18.10.2017 № VІ/118-7 «Про надання  дозволу  відділу освіти Артемівської районної державної адміністрації на розробку   проекту  землеустрою щодо відведення земельної  ділянки комунальної власності   для розміщення та обслуговування будівель, споруд  та спортивного майданчика  Світлодарського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня  школа   I  ступеня   - гімназія»  Бахмутської районної ради Донецької області» та  керуючись ст.92, ст.96, ст.123, 125, 126 Земельного Кодексу України, п.2 ст.117, п.5 ст.119 Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», п.3 ст.3, ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 06 вересня 2012 року № 5245-VІ, п.34 ч.1 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності  в постійне користування Світлодарському навчально-виховному комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня  школа   I  ступеня   - гімназія»  Бахмутської районної ради Донецької області   із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (будівля загальноосвітньої школи №8 та спортивний майданчик)  за адресою:  м.Світлодарськ,  будинок 24А Бахмутського  району  Донецької області,  загальною площею 1,3102 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0019 (будівля загальноосвітньої школи №8) та загальною площею 0,9589 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0020 (спортивний майданчик).

2. Передати земельні ділянки комунальної власності у власність територіальній громаді в особі Світлодарської міської ради із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти (будівля загальноосвітньої школи №8 та спортивний майданчик)  за адресою:  м.Світлодарськ,  будинок 24А Бахмутського  району  Донецької області,  загальною площею 1,3102 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0019 (будівля загальноосвітньої школи №8) та загальною площею 0,9589 га, кадастровий номер 1410970500:00:003:0020 (спортивний майданчик).

3. Міському голові (Брехунець) оформити правовстановлюючі документи на земельні ділянки згідно чинного законодавства.

4. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології,  торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов).

5. Рішення  міської ради від 02.02.2018 № VІ/122-7 «Про затвердження  проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності  в постійне користування Світлодарському навчально-виховному комплексу «Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня  школа   I  ступеня   - гімназія»  Бахмутської районної ради Донецької області» вважати таким що втратило чинність.

 

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від _________ №______

м.Світлодарськ

 

 

 

     Про внесення змін до рішення міської ради від 28.11.2018

    №VI/129-2 «Про затвердження плану діяльності з  підготовки проектів  регуляторних актів Світлодарської міської ради та її виконавчого  комітету на 2019 рік»

                                  

 

 

               З метою планування діяльності Світлодарської міської ради та її виконавчого  комітету , узв’язку із тим, що проект рішення виконкому «Про затвердження норм витрат питної та гарячої води»  містить ознаки регуляторного акту, відповідно до статей 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та керуючись підпунктом 7 пункту 1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до додатку до рішення міської ради від 28.11.2018 №VI/129-2 «Про затвердження плану діяльності з  підготовки проектів  регуляторних актів Світлодарської міської ради та її виконавчого  комітету на 2019 рік доповнивши його наступним видом проекту регуляторного акту за № 5 : рішення виконавчого комітету  «Про затвердження норм витрат питної води»

2. Викласти додаток до рішення міської ради від 28.11.2018 №VI/129-2 «Про затвердження плану діяльності з  підготовки проектів  регуляторних актів Світлодарської міської ради та її виконавчого  комітету на 2019 рік» в новій редакції (додається)

3. Оприлюднити рішення відповідно до діючого законодавства.

            4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення  покласти на юрисконсульта, спеціаліста І категорії  Климович Н.М., контроль  –  на постійну комісію з питань щодо реалізації у місті державної регуляторної політики (Воронкевич).

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

                                                                                                                                                                                                                              Додаток

                                                                                                                 до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                              від _______________

 

 

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

   Світлодарської міської ради та її  виконавчого комітету на 2019 рік

 

№ з/п

Види проекту

 

Назва проекту

Ціль прийняття  проекту

Строк

підго-товки проекту

Найменування  органів та підрозділів,

відповідальних за розроблення

 

1

Рішення міської ради

«Про встановлення ставок єдиного пода-

 тку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господар-

ську діяльність на те-

 риторії Світлодарсь-

 кої міської ради»

 

Врегулювання податкових відносин із фізичними особами,що здійснюють підприєм- ницьку діяльність

 

    І-ІІ

квартал

Начальник відділу еконо- міки, прогнозу- вання та підтри- мки підприєм -ництва

2

Рішення міської ради

«Про затвердження

 правил торгівлі на

 ринках у

 м.Світлодарську»

Встановлення порядку торгівлі на ринках у м. Світлодарську

 

 

ІІ-ІІІ

квартал

Начальник відділу еконо- міки, прогнозу - вання та під- тримки підпри - ємництва

2

Рішення міської ради

 

«Про встановлення податку на нерухоме

майно відмінне від зе-

мельної ділянки на території громади

м. Світлодарська»

Врегулювання питан-

ня оподаткування

обєктів нерухомості,

що знаходяться у влас-

ності фізичних та юри-

 дичних осіб на тери-

 торії громади

м. Світлодарська

І-ІІ

квартал

 

Юрисконсульт, спеціаліст І

 категорії

3

Рішення міської ради

 

«Про встановлення

земельного податку

 на території громади

м. Світлодарська

Врегулювання питання оподаткування земель- них ділянок на терито- рії громади м. Світло- дарська.

     І-ІІ

квартал

 

 Юрисконсульт, спеціаліст І

 категорії

4

Рішення міської ради

 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 15.05.2008

№ V/35-2 «Про зат-

вердження Положен-

ня про орендну плату за земельні ділянки, які надаються

орендарям»

Врегулювання питання оренди земель комуна- льної власності терито ріальної громади

м. Світлодарська

 І- ІІ

квартал

 

Перший заступ-

 ник міського

 голови

 

№ з/п

Види проекту

 

Назва проекту

Ціль прийняття  проекту

Строк

підго-товки проекту

Найменування  органів та підрозділів,

відповідальних за розроблення

 

5

Рішення виконкому

Про затвердження норм витрат питної та гарячої води

Для визначення обсягів постачання питної води у разі  відсутності  або
тимчасової несправ
ності засобів обліку споживання питної води

 

І-ІІ квартал

Відділ комунального господарства міської ради

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ

    

     Розроблений:

     Юрисконсульт, спеціаліст I категорії                                                        Н. М. Климович                                                                                                             

 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від  _                       _ № VI/                _

м.Світлодарськ

 

 Про внесення змін та доповнень до  

 рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

 

 

 

У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р. № 2189-VIII Міністерство Фінансів України внесло зміни до Наказу від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», тому керуючись статтею  78 Бюджетного Кодексу України, підпунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення виконкому міської ради від  27.02.2019  «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік», звернень розпорядників коштів, міська рада:

 

ВИРІШИЛА:

                       

              1.  Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»:

  1.1. Здійснити перерозподіл бюджетних асигнувань.

              2. Додаток 3 до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» викласти у новій редакції.

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

                                                                                                                                                                                                                           Пояснювальна записка

до проекту  рішення  міської ради

«Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради

від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»

 

Внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» здійснюється відповідно до статей Бюджетного Кодексу України, постанови КМУ від 28.02.2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконкому міської ради від 27.02.2019 «Про проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 № VI/130-7 «Про міський бюджет на 2019 рік».

У зв’язку із набранням чинності Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 р. № 2189-VIII Міністерство Фінансів України внесло зміни до Наказу від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету», тому на підставі звернень розпорядників коштів здійснюється перерозподіл бюджетних асигнувань по загальному фонду міського бюджету, а саме:

по КТКВКБМС 1010 «Надання дошкільної освіти»:

- ДНЗ №1 «Ластівка» - 4 896,00 грн.: з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  4 896,00 грн. на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 4 476,00 грн. та КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 420,00 грн. (лист-звернення №24 від 23.01.2019р.);

- ДНЗ №10 «Веселка» - 4 765,00 грн.: з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  4 765,00 грн. на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 4 765,00 грн. (лист-звернення №29 від 17.01.2019р.);

- ДНЗ №11 «Берізка» - 5 400,00 грн.: з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  5 400,00 грн. на КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 5 400,00 грн. (лист-звернення №11 від 11.01.2019р.);

по КТКВКБМС 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»:

- Бібліотека для дорослих на загальну суму 240,00 грн.: з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  240,00 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 240,00 грн. (лист-звернення №11 від 24.01.2019р.);

            по КТКВКБМС 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»:

- КЗ «Світлодарський міський палац культури» на загальну суму 6 156,00 грн.: з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» -  6 156,00 грн. на КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 3 847,00 грн. та КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2 309,00 грн. (лист-звернення №01-34/13 від 10.01.2019р.).          

           

                     

Начальник відділу обліку та звітності                                                      Ю.В.Шевченко

 

 

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від _________   № _______ 

м.Світлодарськ

 

 

 

 

Про надання  згоди на відновлення меж земельної ділянки та дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) для громадянки Ч.Н.В.

 

 

 

            Розглянувши заяву Ч.Н.В.(ідентифікаційний номер ХХХХХХ), що мешкає за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ,  ХХХХХ та подані документи щодо надання  згоди на відновлення меж земельної ділянки та дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, ХХХХХХ, відповідно до статей 12, 40, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,  статті 55 Закону України "Про землеустрій", керуючись статтею  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада

             

ВИРІШИЛА:

 

1.  Надати згоду громадянці  Ч.Н.В. на відновлення меж земельної ділянки орієнтовною площею 0,1582 га із земель житлової та громадської забудови, розташованої за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, ХХХХХ

2. Надати дозвіл громадянці  Ч.Н.В. на розробку технічної документації із землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею  0,1582 га, розташованої за адресою: Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, ХХХХХ, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

3. Рекомендувати громадянці Ч.Н.В. замовити розробку технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  у суб’єкта господарювання, який має право виконувати даний вид робіт та надати її на розгляд та затвердження міській раді відповідно до діючого законодавства.

4. Координацію  роботи щодо  виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на постійну комісію з питань планування, бюджету, екології, торгівлі, побуту, землекористування та житлово - комунального господарства (Воробйов).  

    

 

Міський голова                                                                                           А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ                                                                                                                                                                                         

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від___________ №__________

м.Світлодарськ

 

 Про Програму заходів  з відзначення  державних  та  професійних  свят, ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019 рік

 

 

 

            У зв’язку з підготовкою та проведенням заходів з відзначення державних  та  професійних  свят,  ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019  рік та керуючись пунктом  22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування   в  Україні», міська рада

           

ВИРІШИЛА:

 

            1. Затвердити   Програму  заходів  з відзначення  державних  та  професійних  свят,

ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019 рік згідно з  додатком 1 (додається).

            2. Затвердити Перелік державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат

у місті Світлодарськ на 2019 рік згідно з додатком 2 (додається).

            3. Затвердити склад організаційного комітету підготовки і проведення заходів з відзначення державних  та  професійних  свят, ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019 рік  згідно з  додатком  3 (додається).

            4. Затвердити витрати на проведення заходів з відзначення державних  та  професійних  свят, ювілейних та святкових дат у місті Світлодарськ на 2019 рік згідно з  додатком 4 (додається).

            5. Координацію виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови   Прожогу В.М., контроль - на  постійну комісію з правопорядку, гуманітарних і соціальних питань (Кашу).

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

           

 

 

                                                                                                                                   Додаток 1

                                                                                                                                                                                                                                                                       до рішення міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            від __________   №_______

                                          

ПРОГРАМА

 

заходів з відзначення державних

 та професійних свят,

ювілейних та святкових дат

у місті Світлодарськ на 2019 рік

Світлодарськ  2019

      

                                   

                                                                                                                                    ПАСПОРТ

Програми заходів з відзначення державних та професійних свят,

ювілейних та святкових дат

у місті Світлодарськ на 2019 рік

 

 1.  Ініціатор розроблення Програми: виконавчий комітет Світлодарської міської ради.

    2. Назва нормативних документів  про необхідність розроблення Програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України.

    3. Розробник Програми: перший заступник міського голови.

 5. Відповідальний виконавець  Програми:  виконавчий комітет Світлодарської  міської ради.

    7. Термін реалізації Програми: 2019 рік.

      1. Обґрунтування необхідності прийняття Програми

Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат міста Світлодарськ на 2019 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України.

Щороку в місті Світлодарську відзначаються державні та професійні свята, події державного та місцевого значення, проводяться святкування ювілейних та святкових дат, здійснюються заходи, пов'язані із заохоченням, відзначенням працівників підприємств, установ, організацій, трудових колективів та інших осіб, які досягли визначних успіхів у різних сферах суспільного життя, зробили вагомий внесок у розвиток міста Світлодарська, а також проводяться інші урочисті заходи.

Світлодарський  міський голова представляє  територіальну громаду,  раду та її виконавчий комітет  у відносинах з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування,  об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності, громадянами,  а  також  у  міжнародних  відносинах  відповідно  до законодавства, а також здійснює повноваження, щодо судового захисту прав територіальної громади.

 Проведення зазначених заходів та здійснення представницьких функцій  потребує систематизації таких заходів, виділення бюджетних асигнувань з міського бюджету.

2. Мета і завдання Програми

Метою Програми є :

1) забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок  у розвиток міста Світлодарська, проведення інших урочистих заходів;

2) забезпечення  виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності та судового захисту прав територіальної громади.

 

Основними завданнями Програми є:

 

 1) відзначення в місті Світлодарську на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок  у розвиток міста Світлодарська, та можливість реалізації судового захисту прав територіальної громади.

3. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету м.Світлодарськ, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.   

4. Заходи щодо реалізації Програми

1. Відзначення державних свят, визначних подій держави, які визначені актами Президента України, Кабінету Міністрів України, у тому числі, із врученням Почесних грамот Світлодарської  міської ради та виконавчого комітету, Подяк Світлодарського  міського голови.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                Світлодарської міської  ради, Світлодарський   міський голова.

Термін виконання:     постійно.

2. Відзначення місцевих свят та подій, які проводяться відповідно до розпоряджень міського голови, із врученням Почесних грамот Світлодарської  міської ради та виконавчого комітету, Подяк Світлодарського  міського голови.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської міської  ради, Світлодарський  міський голова.

Термін виконання:     постійно.

3. Відзначення ювілейних та святкових дат підприємств, установ, організацій та окремих осіб, із врученням Почесних грамот Світлодарської міської ради та виконавчого комітету, Подяк Світлодарського міського голови.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської  міської  ради, Світлодарський  міський голова.

Термін виконання:     постійно.

4. Відзначення колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб за успіхи в роботі та особливі трудові заслуги, у тому числі, із врученням Почесних грамот Світлодарської міської ради та виконавчого комітету, Подяк Світлодарського міського голови.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської  міської  ради, Світлодарський  міський голова.

Термін виконання:     постійно.

5.  Відзначення професійних свят, які визначені актами Президента України, у тому числі, із врученням Почесних грамот Світлодарської міської ради та виконавчого комітету, Подяк Світлодарського міського голови.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської  міської  ради, Світлодарський  міський голова.

Термін виконання:     постійно.

6.  Організація  проведення офіційних  прийомів,  зустрічей  делегацій,      тощо, у тому числі, із врученням цінних подарунків, сувенірів.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської  міської  ради.

Термін виконання:     постійно.

7. Виготовлення друкованої продукції, придбання папок для грамот, рамок для подяк, вітальних адрес, конвертів, листівок, запрошень    оплата послуг банку з видачі готівки для виплати грошової винагороди нагородженим Почесними грамотами Світлодарської  міської ради та виконавчого комітету.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської  міської  ради.

Термін виконання:     постійно.

 

8. Придбання цінних подарунків, сувенірів для урочистих заходів та представницьких цілей, квіткової, ритуальної продукції та інші видатки.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської  міської  ради.

Термін виконання:     постійно.

 

9. Організація заходів вшанування та привітання жителів міста Світлодарська  до державних свят і ювілейних дат.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської міської  ради.

Термін виконання:     постійно.

 

10. Оплата судового збору для забезпечення подання позовів, апеляційних, касаційних скарг, заяв про перегляд заочних рішень та інших процесуальних документів для захисту інтересів територіальної громади м.Світлодарська.

Виконавець:    виконавчий комітет                                                                  Світлодарської  міської  ради.

Термін виконання:     постійно.

 5. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечить належну організацію відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок  у розвиток міста Світлодарська, проведення інших урочистих заходів, виконання повноважень, щодо представлення територіальної громади у відносинах з  державними  органами,  іншими  органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян,  підприємствами, установами  та  організаціями  незалежно   від   форм   власності та судовий захист прав територіальної громади, а також сприятиме підвищенню патріотизму, національної свідомості, соціальної активності жителів міста Світлодарська, покращанню економічного стану та іміджу міста у державі.

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюватиметься виконавчим комітетом Світлодарської  міської ради.

 

 

Міський голова                                                                     А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

Розроблений:

Перший заступник міського голови                                     В.М.Прожога   

                                                                                                                                    Додаток 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                  до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                                                                                   від_________ № ______

 

 

ПЕРЕЛІК

державних та професійних свят,

ювілейних та святкових дат

у місті Світлодарськ на 2019 рік

 

№ з/п

 

Організаційні та культурно-масові   і   та спортивні  заходи

 

Строки

виконання

 

Місце

проведення

 

Відповідальні

за виконання

 

Підготовка та святкування народного гуляння «Широка  Масляна»

1

Засідання  організаційного комітету свята                     

22.02.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

Брехунець А.Ф.

 

2

Виготовлення святкових афіш                                         

до 01.03.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

3

Підготовка сценарію та концертної програми  свята  

до 01.03.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

4

Театралізоване фольклорне масляне подання та конкурси, традиційні забави та ігри

10.03.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

 

Підготовка та святкування  «Весна. Жінка. Любов!»

1

Засідання  організаційного комітету свята                     

22.02.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

Брехунець А.Ф.

 

2

Виготовлення святкових афіш                                         

до 01.03.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

3

Підготовка сценарію та концертної програми  свята  

до 01.03.2019

КЗ

«Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

4

Святковий концерт

07.03.2019

КЗ

«Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

 

Підготовка та  святкування  74 -річниці  Перемоги   над нацизмом у Другій світовій війні

 

1

Засідання  організаційного комітету свята                     

18.04.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

Брехунець А.Ф.

 

2

Виготовлення святкових афіш                                         

до 26.04.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

3

Підготовка сценарію та концертної програми  свята  

до 26.04.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

4

Придбання листівок та сувенірів для привітання    ветеранів

до  26.04.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

Шевченко Ю.В.,

Чопенко І.В

5

Придбання сувенірів для нагородження учасників святкувань                                                                                                

22.04-26.04.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

6

Організація роботи  торгівельних підприємств міста                     

09.05.2019

Місця проведення свята           

Підприємці міста

7

Перекриття  руху  транспорту  в  місцях  проведення заходів  та забезпечення  чергування працівників поліції

09.05.2019

Місця проведення свята           

Начальник Світлодарського міського відділення поліції

8

Рух колони ветеранів разом зі школярами, працівниками  Вуглегірської ТЕС, громадськими організаціями міста         

09.05.2019

Проспекти                             Молодіжний та Перемоги                             

Волошина В.Г., Бєлоногова В.Г.,

Грибачова С.О.,

Кашу С.С.

9

Зустріч ветеранів з хлібом, сіллю                                         

09.05.2019

Майдан Перемоги                      

Коваленко В.В.       

10

Покладання квітів до пам`ятника Перемоги                         

09.05.2019

Майдан Перемоги                      

Брехунець А.Ф.,

Коваленко В.В.       

11

 Урочистий  мітинг  

09.05.2019

Майдан Перемоги                      

Брехунець А.Ф.,

Коваленко В.В.

 

12

Спортивна естафета 

 

 

09.05.2019

Проспекти                             Молодіжний та Перемоги                             

Александров А.А.

13

Нагородження переможців спартакіади  “Юність” серед шкільної молоді 

 

 

09.05.2019

Майдан Перемоги                      

Александров А.А.

14

Концерт художніх колективів Палацу  культури та гостей  міста                                             

09.05.2019

Майдан Перемоги

та  Палацу культури                   

Коваленко В.В.       

Волкунович О.В.

15

Урочисте привітання ветеранів ВВВ                               

08.05.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради          

Брехунець А.Ф., Дейкун Л.П.,

Кот Н.В

           

Підготовка та проведення  Дня захисту дітей   

1

Засідання організаційного комітету

23.05.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

БрехунецьА.Ф.

        

2

Підготовка сценарію та конкурсної програми свята

24.05.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

3

Придбання сувенірів для нагородження   учасників конкурсно-ігрових програм                                                                                                    

23.05.-24.05.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.        

4

Забезпечення чергування працівників поліції

01.06.2019

Місця проведення свята                 

Начальник

Світлодарського

міського відділення поліції

5

Культурно-розважальна  програма

01.06.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

6

Концертна програма для дітей

01.06.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

Підготовка та  святкування Дня медичного працівника

 

1

Засідання організаційного комітету         

02.06.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

Брехунець А.Ф.          

2

Підготовка сценарію та концертної        програми

до 08.06.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.      

3

Святковий концерт присвячений Дню медичного працівника

14.06.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.       

Підготовка та проведення святкування Дня Конституції України

1

Засідання організаційного комітету           

18.06.2019

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

Брехунець А.Ф.         

2

Підготовка сценарію та концертної        програми

до 24.06.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.      

3

Придбання сувенірів для нагородження учасників концертної програми

 

до 24.06.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

4

Забезпечення чергування робітників поліції

28.06.2019

Місця проведення свята                 

Начальник Світлодарського

міського відділення поліції

5

Концертна програма учасників художньої самодіяльності

28.06.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.       

6

Виставка образотворчого мистецтва                                

24.06-28.06.2019

Каритинна галерея КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

Підготовка  та проведення  свята “Ой, на Івана, на Купала!”

1

Засідання організаційного комітету свята 

21.06.2019

Виконавчий комітет Світлодарської  міської ради              

Брехунець А.Ф.          

2

Підготовка сценарію та концертної        програми

до 03.07.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В. 

Волкунович О.В.     

3

Придбання  сувенірів для нагородження учасників концерту та конкурсно- ігрових програм

 

до 04.07.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.  

Волкунович О.В.    

4

Забезпечення чергування пожежної охорони, робітників поліції

06.07.2019

Майдан на набережній                 

Начальник                                                                                                                               Світлодарського міського відділення поліції,

начальник                                                                                                                                                                                                            ПДПЧ-80

5

Розважальна програма для дорослих                                 

06.07.2019

Майдан на набережній                 

Директор ПК        Волкунович О.В.

6

Концертна програма учасників художньої самодіяльності та гостей  міста    

                                                                                                                                                           

06.07.2019

Майдан на набережній                 

Директор ПК        Волкунович О.В.

 

Підготовка та святкування Дня  Незалежності України

1

Засідання організаційного комітету     

09.08.2019

Виконавчий комітет Світлодарської  міської ради      

       

Брехунець А.Ф.           

2

Підготовка сценарію та концертної        програми

до 16.08.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В. 

Волкунович О.В.     

3

Придбання сувенірів для нагородження учасників концертної програми         

до 16.08.2019

Виконавчий комітет Світлодарської  міської ради               Палац культури

Шевченко Ю.В.,

Коваленко В.В.       

4

Забезпечення чергування робітників поліції

24.08.2019

Місця проведення свята                 

Начальник Світлодарськогоміського відділення поліції

5

 Концертна програма учасників художньої  самодіяльності                                                                                                                                                                  

24.08.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.       

6

Виставка образотворчого мистецтва                                    

16.08-24.08.2019

Картинна галерея КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

7

Розважальна програма для дітей                                            

24.08.2019

Майдан Палацу культури         

Волкунович О.В.

 

Підготовка та святкування  Дня міста Світлодарськ

1

Засідання організаційного комітету свята                 

23.08.2019

Виконавчий комітет Світлодарської  міської ради              

Брехунець А.Ф. 

 

2

Виготовлення святкових  афіш                                            

до

12.09.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

3

Підготовка сценарію та концертних програм свята

 

до

12.09.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.

Волкунович О.В.       

4

Придбання  сувенірів, подарунків, призів для нагородження переможців, учасників          конкурсно-ігрових програм, концертів

 

до

13.09.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.       

5

Підготовка та організація виставок  народної творчості                                                                 

Серпень-

вересень  

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В.     Керівники дошкільних і навчальних закладів та організацій,                                                                                                                                        

жителі міста

 

 

6

Забезпечення чергування пожежної охорони, робітників поліції

  під час проведення заходів  

Місця проведення свята                 

Начальник                                                                                                                               Світлодарського міського відділення поліції,

начальник                                                                                                                                                                                                            ПДПЧ-80

7

Організація роботи торгівельних підприємств  на місцях проведення свята                                                      

22.09.2019

Місця проведення свята                 

Підприємці

8

Рух колони шкіл, ДНЗ, робітників  Вуглегірської ТЕС, лікарні, громадських організацій міста, творчих колективів Палацу культури, спортсменів міста                                                  

22.09.2019

Проспекти  Молодіжний та  Миру                                                   

Брехунець А.Ф.,

Прожога В.М.,

Грибачова С.О.

Кашу С.С.

 

9

 Концерти дитячої художньої самодіяльності та музичної школи

22.09.2019

КЗ «Світлодарський міський Палац культури»

Коваленко В.В. 

Волкунович О.В.     

10