Розділи сайту Новини

 

                                                                         1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

від  _                     _№_ VI/          __

м.Світлодарськ

 

 

 

 

 

 

 Про міський бюджет на 2017 рік

 

 

 

        Керуючись Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», відповідно до Бюджетного Кодексу України, підпункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Бахмутської районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік», з метою проведення фінансування заходів Програми економічного і соціального розвитку території Світлодарської міської ради на 2017 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2016 року, рішення міської ради від 23.12.2016 «Про звернення до Бахмутської районної ради про передачу коштів на здійснення видатків в дошкільних навчальних закладах та закладах культури в 2017 році, які знаходяться в комунальній власності м.Світлодарська», рішення виконкому міської ради від 23.12.2016 «Про проект рішення міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік»», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2017 рік у сумі         14 425 151 грн., у тому числі за рахунок міжбюджетних трансфертів у сумі 9 039 779 грн.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 12 504 279 грн., спеціального фонду бюджету 1 920 872 грн. (додаток 1).

2. Установити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік у сумі       14 425 151 грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету у  сумі 12 504 279 грн. та спеціального фонду бюджету – 1 920 872 грн. (додаток 3).

3. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 2000 грн.(додаток 2).

            4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2017 рік відповідно до п.20 прикінцевих  та перехідних положень Бюджетного кодексу України (додаток 4).

 5. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню.

6. Установити, що: 

 

6.1. Фінансування видатків міського бюджету здійснюється в межах фактичних надходжень доходів із застосуванням режиму економії.

6.2. Розпорядники коштів міського бюджету мають право брати зобов'язання на здійснення видатків тільки в межах відповідних бюджетних призначень, установлених їм на 2017 рік, з огляду на необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік управлінням Державної казначейської служби в Україні у м.Бахмуті Донецької області.

У випадку наявності простроченої заборгованості по заробітній платі,  за спожиті комунальні послуги й енергоносії, розпорядники коштів міського  бюджету в межах відповідних бюджетних асигнувань не мають право реєструвати бюджетні зобов'язання і не здійснюють платежі по інших заходах, пов'язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених статей бюджету), до погашення такої заборгованості.  

6.3. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні витрати на заробітну плату, включаючи витрати на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах на утримання бюджетних установ.

7. Надати міському голові право:

7.1. На отримання позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних  із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України.

            7.2. Заключати угоди з установами банків в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах щодо розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів міського бюджету  на депозитних рахунках з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з відома міської ради.       

7.3. В міжсесійний період на підставі звернень керівників бюджетних установ надавати розпорядження з наступним затвердженням на сесії міської ради:

- про перерозподіл асигнувань між кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

- про облік у складі міського  бюджету з районного бюджету, додатково виділених коштів, на підставі законодавчих і нормативних актів.

8. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69, 101 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ Бюджетного кодексу України.

10. Керівникам бюджетних установ :

10.1. Забезпечити упорядкування витрат, здійснюваних за рахунок бюджетних асигнувань, із приведенням показників по мережі, штатам і контингенту установ і організацій у відповідність з бюджетними призначеннями, передбаченими на їх утримання у 2017 році.

10.2.  Брати зобов'язання по спеціальному фонду бюджету лише в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду.

10.3. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, з урахуванням забезпечення виконання статті 51 Бюджетного кодексу України в частині, що стосується місцевих бюджетів.

 

 

 

  11. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

            12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову       Брехунця А.Ф. та постійну комісію з питань планування бюджету, екології, торгівлі, побуту, землекористування та житлово-комунального господарства (Воробйов).

 

 

Міський голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

 

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А   З А П И С К А

до проекту міського бюджету міста Світлодарськ на 2017 рік

 

 

І. ОЦІНКА НАДХОДЖЕНЬ ДОХОДІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК

 

 

           

 ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

            Доходи загального фонду міського бюджету прогнозуються в сумі 12 504 279  грн., які сформовані з:

            - власних доходів – 3 464 500 грн.;

            - міжбюджетних трансфертів  – 9 039 779 грн.

 

1. Акцизний податок з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

           

            Обсяг надходжень акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2017 рік обчислено податковим органом виходячи із кількості суб’єктів господарювання, що здійснюють реалізацію пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу на території міста в обсязі 260 000 грн.

 

            2. Місцеві податки 

 

2.1. Податок на майно

 

Відповідно до змін, внесених до Податкового  кодексу України, податок на майно обчислено з урахуванням розширення бази оподаткування податку на нерухоме майно шляхом включення до оподаткування цим податком комерційного (нежитлового) майна в обсязі 2 230 500 грн.  та складається з:

-         податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –  172 500 грн.;

-         плати за землю – 2 058 000 грн.

Обсяг плати за землю на 2017 рік визначений на підставі діючої законодавчої бази, виходячи з фактичних надходжень 2014-2016 років з урахуванням кількості існуючих платників юридичних, фізичних осіб по платі за землю та орендній платі.

 

2.2. Єдиний податок

 

Прогнозний обсяг єдиного податку обчислено з урахуванням кількості платників та  фактичних надходжень 2014-2016 років відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України, і складає 595 000 грн.

 

3. Державне мито

 

Надходження державного мита обчислені виходячи із фактичних надходжень за 2016 рік і передбаченого порядку сплати у 2017 році в обсязі 12 000 грн.

 

4. Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

 

 Надходження частини чистого прибутку, яку сплачує до місцевого бюджету комунальне підприємство «Веста», обчислені виходячи із фактичних надходжень за 2015-2016 роки і передбаченого порядку сплати у 2017 році в обсязі 10 000 грн.

 

            5. Крім того, у складі доходів загального фонду міського бюджету враховані:

 

            - податок на прибуток підприємств – 150 000 грн.;

            - плата за надання інших адміністративних послуг – 7 000 грн.;

            - адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 20 000 грн.;

- надходження від орендної плати  за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном – 180 000 грн.

- інші субвенції – 9 039 779 грн.

 

 СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 

            Доходи  спеціального  фонду  міського  бюджету на  2017  рік визначені в сумі 1920872 грн., які складаються з:

 

-         власні надходження бюджетних установ і організацій – 425 572 грн.

-         цільові фонди – 1 495 300 грн.

           

 

ІІ. ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М. СВІТЛОДАРСЬК НА 2017 РІК     

 

            Видаткова частина міського бюджету сформована  з урахуванням впливу економічних чинників, необхідності дотримання принципу збалансованості, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, та враховуючи зміни до Бюджетного Кодексу України .

            У межах прогнозного обсягу доходів міського бюджету видатки на  2017 рік визначені у сумі 14 425 151 грн., у тому числі загального фонду  - 12 504 279 грн., спеціального фонду  - 1 920 872 грн.

Видатки загального фонду міського бюджету  заплановані  відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України.

            Розрахунок витрат на заробітну плату здійснено з урахуванням:

            - запровадження в 2017 році нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня – 3200 гривень.

            Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановані з урахуванням режиму економії. 

 

Органи місцевого самоврядування ( 010116)

 

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування по загальному фонду передбачені у сумі 2 755 500 грн., з них на оплату праці 1 971 908 грн. та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  передбачено 81 210 грн.     

           Обсяг видатків на оплату праці визначений відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів» (із змінами та доповненнями), при цьому враховані видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати.

 Питома вага галузі у видатках загального фонду  міського бюджету складає  22,04 %.

 

Освіта (070000)

 

            За рахунок міжбюджетних трансфертів з Бахмутського районного бюджету фінансуються 3 дошкільних навчальних закладу освіти, в тому числі: ДНЗ №1 «Ластівка», ДНЗ №10 «Веселка», ДНЗ №11 «Берізка».

            Сума асигнувань міського бюджету по галузі на 2017 рік складає 5 776 679 грн., в тому числі: по загальному фонду – 5 447 407 грн., по спеціальному фонду – 329 272 грн.

            Видатки на заробітну плату по закладах освіти розраховані у сумі  0 грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  передбачено 0 грн.          

            Питома вага галузі у  видатках загального фонду  міського бюджету складає  43,56%.

                            

Соціальний захист населення і соціальне забезпечення (090000)

 

            - Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого – 6 000 грн.;

            - Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів – 43 000 грн., в тому числі:

- Світлодарській міській спілці ветеранів Афганістану – 10 000 грн.;

- Світлодарській міській громадській організації  Донецької області Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» - 3 000 грн.;

- Світлодарській міській громадській організації «Діти Війни та трудового фронту» - 26 000 грн.;

- Світлодарській міській громадській організації ветеранів України – 4 000 грн.

Питома вага галузі у  видатках загального фонду  міського бюджету складає 0,39%.

 

Культура і мистецтво (110000)

 

За рахунок міжбюджетних трансфертів з Бахмутського районного бюджету фінансується 3 заклади культури, у тому числі: дитяча бібліотека, бібліотека для дорослих та міський палац культури.

            Загальний обсяг видатків на утримання закладів культури на 2017 рік складає 3688672 грн., з них по загальному фонду 3 592 372грн., по спеціальному фонду – 96 300 грн.

Видатки на заробітну плату по закладах культури розраховані у сумі  0 грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  передбачено 0 грн.

Видатки на проведення заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат у м.Світлодарську на 2017 рік плануються в обсязі – 60 000 грн.

Питома вага галузі у  видатках загального фонду  міського бюджету складає 29,21%.

 

         Будівництво (150000) та Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство (160000)

 

            Видатки на розробку генерального плану, планування топооснови – 350 000 грн. та на проведення експертної грошової оцінки землі – 250 000 грн. відповідно до Програми економічного і соціального розвитку території Світлодарської міської ради на 2017 рік.

Питома вага галузі у  видатках загального фонду  міського бюджету складає 4,80%.

                         

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

 

            Згідно з обсягом прогнозних надходжень до спеціального фонду міського бюджету плануються видатки спеціального фонду міського бюджету у сумі 1 920 872 грн., у тому числі:

- власні надходження по галузях: освіта – 329 272 грн., культура  - 96 300 грн.  

- цільові фонди – 1 495 300 грн.

 

ПРОГНОЗ

Світлодарського міського бюджету на 2018-2019 роки

Прогноз міського бюджету  на 2018 та 2019 роки розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та включає індикативні прогнозні показники міського бюджету за основними видами доходів та видатків.

При розрахунку доходної та видаткової частини використано розрахунковий середньорічний індекс споживчих цін: 2018 рік – 105,5;  2019 рік – 105,2.

Індикативні прогнозні показники доходів та видатків

загального фонду міського бюджету м.Світлодарськ

                                                        на 2018 та 2019 роки                                                       

 

2018 рік

2019 рік

Загальний обсяг доходів

13 192 014

13 877 999

Загальний обсяг видатків

13 192 014

13 877 999

 

 

Начальник відділу обліку та звітності                                                                    Ю.В.Шевченко

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

від                         _№_ VI/            __

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ М.СВІТЛОДАРСЬК НА 2017 РІК

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

 

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження  

3 235 500

3 235 500

0

0

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

150 000

150 000

0

0

11020000

Податок на прибуток підприємств

150 000

150 000

0

0

11020200

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

150 000

150 000

0

0

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

260 000

260 000

0

0

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

260 000

260 000

0

0

18000000

Місцеві податки

2 825 500

2 825 500

0

0

18010000

Податок на майно

2 230 500

2 230 500

0

0

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

10 500

10 500

0

0

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

7 000

7 000

0

0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

155 000

155 000

0

0

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

1 908 000

1 908 000

0

0

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

50 000

50 000

0

0

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

100 000

100 000

0

0

18050000

Єдиний податок  

595 000

595 000

0

0

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

145 000

145 000

0

0

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

450 000

450 000

0

0

20000000

Неподаткові надходження  

654 572

229 000

425 572

0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

10 000

10 000

0

0

21010000

 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

10 000

10 000

0

0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

10 000

10 000

0

0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

219 000

219 000

0

0

22010000 

Плата за надання адміністративних послуг

27 000

27 000

0

0

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

7 000

7 000

0

0

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

20 000

20 000

0

0

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

180 000

180 000

0

0

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

180 000

180 000

0

0

22090000

Державне мито  

12 000

12 000

0

0

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

12 000

12 000

0

0

25000000

Власні надходження бюджетних установ

425 572

0

425 572

0

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

425 572

0

425 572

0

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

425 572

0

425 572

0

РАЗОМ ДОХОДІВ

3 890 072

3 464 500

425 572

0

40000000

Офіційні трансферти  

9 039 779

9 039 779

0

0

41000000

Від органів державного управління  

9 039 779

9 039 779

0

0

41030000

Субвенції  

9 039 779

9 039 779

0

0

41035000

Інші субвенції

9 039 779

9 039 779

0

0

50000000 

Цільові фонди  

1 495 300

0

1 495 300

1 495 300

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 

1 495 300

0

1 495 300

1 495 300

ВСЬОГО ДОХОДІВ

14 425 151

12 504 279

1 920 872

1 495 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблений:

 

 

 

 

Начальник  відділу обліку та

 

 

 

 

звітності міської ради                                                                          

Ю.В.Шевченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення  міської ради                                                             від                              _№_ VI/               _

 

Фінансування  міського бюджету  на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Код

Найменування

згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

 

 

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

200000

Внутрішнє фінансування

0,0

0,0

0,0

0,0

280000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

0,0

0,0

0,0

0,0

208100

На початок періоду

2 000,0

2 000,0

0,0

0

208200

На кінець періоду

2 000,0

2 000,0

0,0

0

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,0

0,0

0,0

0

600000

Фінансування по активним операціям

0,0

0,0

0,0

0,0

602000

Зміни обсягів готівкових коштів

0,0

0,0

0,0

0,0

602100

На початок періоду

2 000,0

2 000,0

0,0

0

602200

На кінець періоду

2 000,0

2 000,0

0,0

0

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,0

0,0

0,0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради                                                   від                    _№VI/             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради                                                   від                    _№VI/             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗПОДІЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатків м. Світлодарська на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

 

 

 

Спеціальний фонд

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

 

видатки розвитку

з них

 

 

 

 

 

 

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

03

 

Виконком міської ради

2755500

2755500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2755500

 

010116

Органи місцевого самоврядування

2755500

2755500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2755500

 

 

Освіта

5447407

5447407

0

0

0

329272

329272

0

0

0

0

5776679

 

070101

Дошкільні заклади освіти

5447407

5447407

0

0

0

329272

329272

0

0

0

0

5776679

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

49000

49000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49000

 

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

6000

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6000

 

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

43000

43000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43000

 

 

Культура і мистецтво 

3652372

3652372

0

0

0

96300

96300

0

0

0

0

3748672

 

110103 

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 

60000

60000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60000

 

110201

Бібліотеки

627493

627493

0

0

0

550

550

0

0

0

0

628043

 

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

2964879

2964879

0

0

0

95750

95750

 

 

 

 

3060629

 

 

Будівництво 

350000

350000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350000

 

150202 

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

350000

350000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350000

 

 

Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 

250000

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

 

160101 

Землеустрій 

250000

250000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250000

 

 

Цільові фонди 

0

0

0

0

0

1495300

0

0

0

1495300

1495300

1495300

 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

0

0

0

0

0

1495300

0

0

0

1495300

1495300

1495300

 

 

Всього

12504279

12504279

0

0

0

1920872

425572

0

0

1495300

1495300

14425151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова

 

 

 

 

 

 

 

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблений:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  відділу обліку та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звітності міської ради                                                                          

 

 

 

 

Ю.В.Шевченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

 

 

 

 

 

до рішення міської ради

 

 

 

 

 

 

від                       _№_ VI/              

 

Міжбюджетні трансферти  між Світлодарським міським  бюджетом та іншими бюджетами  на 2017 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці 

Дотації з районного (місцевого) бюджету

Субвенції з державного бюджету

Субвенції з  Бахмутського районного бюджету

 

 

Інші додаткові дотації

Субвенція загального фонду на:

Субвенція спеціального фонду на:

на утримання закладів освіти

на утримання закладів культури

 

Бахмутська районна рада

 

 

 

5 447 407

3 592 372

 

РАЗОМ

 

 

 

5 447 407

3 592 372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                                                                   

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблений:

 

 

 

 

 

 

Начальник  відділу обліку та

 

 

 

 

 

звітності міської ради                                                                          

 

 

 

Ю.В.Шевченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Додаток  5

                                                                                                                                                                                         до рішення  міської  ради

                                                                                                                                                                                              від                       № VI/         ,  

 

                 Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку

 

(грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

Назва головного розпорядника коштів

Назва об’єктів відповідно  до проектно-кошторисної документації; тощо

Загальний обсяг фінансування  

Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки

 Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки

Разом

видатків на поточний рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

240900

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

1. Капітальний ремонт об’єкту соціальної інфраструктури – будівлі закладу культури: Світлодарського міського палацу культури

1 495 300

 

 

1 495 300

 

Всього

 

1 495 300

 

 

1 495 300

                * Капітальні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, відображаються в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів загальною сумою.

 

  

Міський голова                                                                                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ                                                                                                                                                                                                                           

 

 

  Розроблений:

  Начальник відділу обліку та звітності                                                                                                                       

  міської ради                                                                                                                                                                  Ю.В.Шевченко

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

до рішення міської ради                                             від                          №_ VI/                 

 

 

 

від                     _ № VI/                     

 

 

 

 

 

 

Перелік регіональних та міських програм, які фінансуютьсяться за рахунок міського бюджету в 2017 році

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

                                                        Найменування коду класифікаціі

Найменування місцевої (регіональної) програми, пункти

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Програма економічного і соціального розвитку території Світлодарської міської ради на 2017 рік

 

 

 

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

1. Матеріальна допомога на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого,  згідно рішення міської ради від 10.12.2013 № VI/59-3

6000

0

6000

091209

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

1. Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів

43 000

0

43 000

150202

Розробка схем та проектних рішень масового застосування 

1. Розробка генерального плану, планування топооснови

350 000

0

350 000

160101

Землеустрій

1. Проведення експертної грошової оцінки землі

250 000

0

250 000

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

1. Капітальний ремонт об’єкту соціальної інфраструктури – будівлі закладу культури: Світлодарського міського палацу культури

0

1495300

1 495 300

 Заходи з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат у м.Світлодарську на 2017 рік

 

 

 

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

1.  72 річниця Перемоги в Великій Вітчизняній Війні

30 000

0

30 000

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

1. Зустріч Нового 2018 року та Різдва Христового

30 000

0

30 000

 

Всього фінансування

 

709 000

1 495 300

2 204 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                                                                                                                                                   

А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблений:

 

 

 

 

 

Начальник  відділу обліку та

 

 

 

 

звітності міської ради                                                                          

 

Ю.В.Шевченко

 

 

 

 

 

 

 


Разработка, продвижение сайта ©