Розділи сайту Новини
17.05.2022

Аналiз впливу регуляторного акта про встановлення земельного податку на території громади м. Світлодарська

  1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

 

У зв’язку із прийняттям Закону України від 28.12.2014 № 79 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» до доходу загального фонду бюджету міста Світлодарська віднесено податок на майно.

Згідно норм Розділу XII Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 до складу податку на нерухоме майно входить податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  

На даний час на території м. Світлодарська діє рішення від 12.02.2022 року № VI/97-7 «Про встановлення на 2016 рік податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території громади м. Світлодарська».

Відповідно до Прикінцевих Положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» рішення прийняті міською радою  без урахування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» діють лише у 2016 році.                  

Таким чином у випадку неприйняття  акту нормативно-правового характеру спрямованого на оподаткування нерухомого майна відмінного від земельної ділянки на території громади м. Світлодарська, у майбутньому виникає загроза відсутності надходження грошових коштів до загального фонду міського бюджету від платників вищевказаного податку.

Причинами які спонукають поповнювати місцевий бюджет за рахунок оподаткування майна фізичних та юридичних осіб є низький економічний розвиток міста пов'язаний із відсутністю розвитку підприємництва та промисловості, оскільки м Світлодарськ  розташоване на лінії зіткнення воєнних формувань та входить до групи ризику виникнення форс мажорних обставин у договірних відносинах з майбутніми партнерами.
         Проблема оподаткування нерухомого майна має значення для всіє територіальної громади м. Світлодарська, оскільки надходження від зазначеного податку спрямовуються на видатки місцевих програм розвитку житло-комунального господарства та благоустрою населених пунктів, управління комунальним майном , регулювання земельних відносин, програми природоохоронних заходів та інш.   

На даний час на території міста діє лише одно підприємство  комунальної власності яке є платником податку на прибуток, що надходить до місцевого бюджету.

Прийняття місцевих податків дозволить значно поповнити місцевий бюджет.

 

        2.  Визначення цілей державного регулювання

 

Цілями регулювання даного регуляторного акту є відносини у сфері оподаткування між органами місцевого самоврядування та власниками нерухомого майна відмінного від земельної ділянки.

 

        3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

 

На сьогоднішній час відсутні альтернативні способи досягнення цілей, оскільки не встановлення місцевих податків призведе до значних втрат міського бюджету.

4. Заходи і механізм розвязання проблеми

 

Регуляторним актом  встановлюється оподаткування нерухомого майна , що перебуває у власності фізичних або юридичних осіб, виходячи з їх фінансових можливостей. Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи: включити до розгляду в порядок дений Світлодарської міської ради питання про встановлення земельного податку на території громади м. Світлодарська; забезпечити

 

інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет та за допомогою друкованого засобу інформації.

 

    5. Обгрунтування можливостей  досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту  

 

Негативного впливу на дію регуляторного акта не передбачається. Враховуючи розмір ставок та рівень доходів громадян оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта власниками нерухомого майна є високою. Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із місцевого бюджету.


6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси Світлодарської міської ради

Забезпечення дотримання законодавства України, поповненя міського бюджету

Публікація регуляторного акту

Інтереси суб’єктів господарювання

Не передбачено

збільшення податкового навантаження

Інтереси громадян

Не передбачено

збільшення податкового навантаження

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Регуляторний акт запроваджується на необмежений строк.

 

8. Визначення показників результативності регулятивного акта

 

Виходячи з цілей державного регулювання відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись за показниками: надходжень податку з фізичних та юридичних осіб на підставі даних податкової інспекції.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись через 6 місяців після набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

Міський голова                                                                                                 А.Ф. Брехунець

Розробник:

 

юрисконсульт, спеціаліст Iкатегорії                                                               Н.М. Климович      

 

 » все новости

Розробка, просування сайту ©