Розділи сайту Новини
17.05.2022

Аналiз впливу регуляторного акта про встановлення земельного податку на території громади м. Світлодарська

  1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання


До прийняття змін до Податкового кодексу України Законами України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 № 71-VIII та «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2021 року  питання оподаткування земельних ділянок , що перебувають у власності або у користуванні фізичних та юридичних осіб  вирішували державні органи без урахування особливостей умов користування земельними ділянками в місцевості, застосовуючи ставку податку у розмірі 1 відсоток від їх грошової оцінки незалежно від виду використання. Прийняття Світлодарською міською радою рішення про встановлення земельного податку на території громади м. Світлодарська сприяє обґрунтованому встановленню земельного податку на даній території, враховуючи можливості фізичних та юридичних осіб, що є землекористувачами та власниками земельних ділянок та ефективному поповненню місцевого бюджету.  

          2.  Визначення цілей державного регулювання


Цілями регулювання даного регуляторного акту є встановлення соціальної справедливості та єкономічності відносини у сфері оподаткування між органами місцевого самоврядування та землекористувачами і власниками земельних ділянок.


          3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей.


Альтернативним способом досягнення цілей, є залишення податкового навантаження на рівні 2016 року, оскільки відповідно до пункту 12.3.5. статті 12 Податкового кодексу України  у разі якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення плати за землю -  такий податок справляється із застосуванням ставок які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Враховуючи , що рішенням  Світлодарської міської ради від 12.02.2022 року

№ VI/97-8 «Про встановлення земельного податку на території громади м. Світлодарська на 2016 рік» встановлені менші ставки прийняття альтернативного способу призведе до упущених вигод місцевого бюджету.     

                 

          4. Заходи і механізм розвязання проблеми


Регуляторним актом  встановлюється оподаткування земельних ділянок , що перебувають у власності або у користуванні фізичних або юридичних осіб, виходячи з їх фінансових можливостей, та цільового використання земельної ділянки. Переваги які надаються в податковому навантаженні власникам земельних ділянок , будуть спонукати землекористувачів до купівлі земельних ділянок, які перебувають в їх користуванні, що призведе в тому числі до збільшення надходжень до міського бюджету.  Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи: включити до розгляду в порядок денний Світлодарської міської ради питання про встановлення земельного податку на території громади м. Світлодарська; забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет та за допомогою друкованого засобу інформації.     5. Обгрунтування можливостей  досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту  


Зовнішнім фактором який може впливати  на дію регуляторного акту є прийняття Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» який звільняє від сплати за користування земельними ділянками комунальної власності територіальної громади м. Світлодарська. Негативного впливу на дію регуляторного акта не передбачається. Враховуючи економічну та політичну ситуацію в Україні оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта землекористувачами та власниками земельних

ділянок  середня. Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із місцевого бюджету.


6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта


Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси Світлодарської міської ради

Забезпечення дотримання законодавства України, поповненя міського бюджету

Публікація регуляторного акту

Інтереси суб’єктів господарювання

Не передбачено

збільшення податкового навантаження

Інтереси громадян

Не передбачено

збільшення податкового навантаження


7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта


Регуляторний акт запроваджується на необмежений строк.


8. Визначення показників результативності регулятивного акта


Виходячи з цілей державного регулювання відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись за показниками: надходжень земельного податку з фізичних та юридичних осіб на підставі даних податкової інспекції.


9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта


Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись через 6 місяців після набрання чинності регуляторного акту.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.Міський голова                                                                                                  А.Ф. БРЕХУНЕЦЬ


Розробник:

юрисконсульт, спеціаліст Iкатегорії                                                               Н.М. Климович      
» все новости

Розробка, просування сайту ©