Розділи сайту Новини

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

повідомляє про намір проведення  закупівлі: 

                                                                                                                                              виготовлення проекту землеустрію (2 об'єкта)

 

Очікувана вартість

10000.00 грн

 

Код ДК 021-2015 (CPV)

71250000-5 - Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги

 

Код КЕКВ

2240 - Оплата послуг (крім комунальних)

 

Строк виконання  робіт

до 6 місяців

 

Пропозиції приймаються

до 05.05.2022 до 12.00

 

 

Телефон для довідок   5-79-19, 5-72-77

 

 

 

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

повідомляє про намір проведення  закупівлі:

 

код за ДК 021-2015 (CPV)   18530000-3 - Подарунки та нагороди (кубки, медалі, сувеніри)

Очікувана вартість закупівлі – 5000,00 грн.

Кількість – 30 шт

строк поставки - 09.05.2022 року

Пропозиції приймаються до  17.04.2022 року. Телефон для довідок   5-72-77

 

код за ДК 021-2015 (CPV)   39510000-0 - Вироби домашнього текстилю (пледи)

Очікувана вартість закупівлі – 15000,00 грн.

Кількість – 30 шт

строк поставки - 09.05.2022 року.

Пропозиції приймаються до  17.04.2022 року. Телефон для довідок   5-72-77

 

код за ДК 021-2015 (CPV)   55320000-9 - Послуги з організації харчування  (приготування         

                                                                      солдатської каші на свято День перемоги

Очікувана вартість закупівлі – 10000,00 грн.

Кількість порцій –  700шт по 300г

строк поставки - 09.05.2022 року.

Пропозиції приймаються до  17.04.2022 року. Телефон для довідок   5-72-77

 

 

 

СВІТЛОДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

(29.03.2022 року) 

Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади землевпорядника, спеціаліста I категорії   відділу комунального господарства  Світлодарської міської ради.

Основні вимоги: громадянство України, освіта базова (повна)  вища відповідного професійного спрямування (за напрямком підготовки "Геодезія, картографія та землевпорядкування", спеціальністю "землевпорядкування та кадастр", "землевпорядкування", іншою близькою до "землевпорядкування" спеціальністю) або юридична вища  освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста). Обов’язкове  володіння державною мовою,  навичками  роботи на комп’ютері.

Без вимог до стажу роботи.

Додаткова  інформація щодо  основних функціональних обов’яз-ків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

Особи, які  відповідають основним  вимогам  та  бажають  взяти   участь  у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

-         заяву про участь у конкурсі;

-   заповнену особову картку (форма № П-2 ДС)  з  відповідними додатками;

-         2 фотокартки розміром 4х6 см;

         -  копії документів про освіту, копії першої та другої сторінок паспорта;

           -  декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держа-ви  або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному  Законом  України  “Про запобігання корупції”.

Документи  приймаються  протягом 30  календарних  днів  з дня опублікування оголошення про конкурс за адресою: м.Світлодарськ, пр. Миру, 5, каб.22, телефон  для  довідок: 5-85-27.

 

 

СВІТЛОДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

(29.03.2022 року) 

Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади землевпорядника, спеціаліста I категорії   відділу комунального господарства  Світлодарської міської ради.

Основні вимоги: громадянство України, освіта базова (повна)  вища відповідного професійного спрямування (за напрямком підготовки "Геодезія, картографія та землевпорядкування", спеціальністю "землевпорядкування та кадастр", "землевпорядкування", іншою близькою до "землевпорядкування" спеціальністю) або юридична вища  освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста). Обов’язкове  володіння державною мовою,  навичками  роботи на комп’ютері.

Без вимог до стажу роботи.

Додаткова  інформація щодо  основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

Особи, які  відповідають основним  вимогам  та  бажають  взяти   участь  у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

-         заяву про участь у конкурсі;

-   заповнену особову картку (форма № П-2 ДС)  з  відповідними додатками;

-         2 фотокартки розміром 4х6 см;

         -  копії документів про освіту, копії першої та другої сторінок паспорта;

           -  декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави  або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному  Законом  України  “Про запобігання корупції”.

Документи  приймаються  протягом 30  календарних  днів  з дня опублікування оголошення про конкурс за адресою: м.Світлодарськ, пр. Миру, 5, каб.22, телефон  для  довідок: 5-85-27.

 

 

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

повідомляє про намір проведення  допорогової закупівлі:

ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території м.Світлодарська

Код ДК 021-2015 (CPV) : 90510000-5 - Утилізація сміття та поводження зі сміттям

 

 

Очікувана вартість закупівлі – 30000,00 грн.

Об’єм: 306 куб.м

строк надання послуг  - до 12.12.2021 року.

 

 Пропозиції приймаються до  15.11.2021 року. Телефон для довідок , 5-76-19,  5-72-77

 

 

Додатки до оголошення:

Додаток №1 – Документи, які повинен надати учасник;

Додаток №2 – Форма "Комерційна пропозиція";

Додаток №3 – лист-згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

Додаток № 4 – Проект договору

Додаток №1

 

 

ДЕФЕКТНЬІЙ АКТ

на услуги по вывозу стихийной свалки на территории г.Светлодарска

Условия выполнения

Обьемьі

п/п

Наименование работ и затрат

Единица

измерения

Количество

Примечание

1

2

3

4

5

1

Погрузка мусора трактором на территории между гаражньїм кооперативом и частньїм сектором.

100 мЗ

3,06

 

3

Перевозка мусора на полегон ТПВ

100мЗ

3,06

 

4

Автомобили-МАЗ, грузоподьемность ЮмЗ

мащ-ч

31

 

5

Размещение и хранение

 

 

 

 

 

 

 

100мЗ

3,06

 

 

 

 

Додаток №2

Договір  (проект)

про виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території                    м. Світлодарська

 

   м.    Світлодарськ                                                                             «____ » __________2017 р.

 

Замовник Виконком Світлодарської міської ради, ЄДРПОУ 04342832, в подальшому іменоване «Замовник», в особі міського голови Брехунця Анатолія Федоровича, діючий на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з однієї сторони, з однієї сторони,та ____________________________________, надалі «Виконавець», в особі _____________________________________________________, що діє на підставі ________________,з іншої сторони,  разом  «Сторони», уклали цей Договір  про наступне:

 

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

     1.1. Предметом Договору – є надання комплексу послуг (код ДК 021:2015 – код 90510000-5 - Утилізація сміття та поводження зі сміттям  (ліквідація стихійних звалищ на території м. Світлодарська  загальною площею ___________________ загальним об’ємом  ________ (далі по тексту «Послуга») в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

2.  ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

     2.1. Загальна вартість Договору на момент його укладення складає  ______________ грн.

(__________________________________________), в тому числі ПДВ _______________.

 

        2.2. Замовник оплачує Виконавцю виконані роботи протягом  10 робочих днів з моменту підписання акту здачі-приймання послуг

        2.3. Вид розрахунка – безготівковий

        2.4. Фінансування послуг проводиться за рахунок загального фонду міського  бюджету.

        2.5. До рахунка додається: Акт виконаних послуг.

        2.6. У разі затримки бюджетного фінансування оплата проводиться протягом 15-ти банківських днів з дня надходження коштів на ці потреби.

 

3. СТРОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

     3.1. Послуги, обумовлені цим Договором, повинні бути надані Виконавцем  до 12.12.2021 р.

 

4. ЯКІСТЬ  ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ

 

4.1. Учасник повинен  Замовнику надати послуги , передбачені цим Договором, якість та умови надання яких встановлюється відповідно до Цивільного, Господарського кодексів України та інших законодавчих актів.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Обов’язки Замовника :

6.1.1. Прийняти послуги визначені цим Договором.

6.1.2. В разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків заявити про них Виконавцю.

Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання документів розглянути їх і підписати Акт здачі-приймання виконаних робіт або надати мотивовану відмову щодо приймання виконаних робіт.

 

6.1.3.    Права Замовника:

6.1.4. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків якщо Виконавець не розпочав виконання робіт  в строк визначений цим Договором попередивши про це Виконавця протягом 3 (трьох) робочих днів.

5.1.5. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків якщо під час надання послуг Виконавець допускає  недоліки в послугах попередивши про це Виконавця протягом трьох робочих днів або призначити строк для усунення недоліків за рахунок Виконавця

5.1.6.  У разі виявлення недоліків в послугах. Сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та строків їх виконання. Після виконання доробок Виконавець повторно направляє документи Замовнику на підписання.

5.1.6. Безперешкодного доступу для пере­вірки перебігу та якості послуг, що виконуються Виконавцем.

5.2. Обов’язки «Виконавця» :

5.2.1. Якісно, в строк  та своєчасно надати визначені цим Договором послуги ;

5.2.2. Виконувати вказівки Замовника з виконання послуг;

5.2.3. Своєчасно попередити замовника про наявність обставин, що не залежать від Виконавця , які загрожують якості виконання послуг;

5.2.4. інформувати Замовника про перебіг надання послуг.

5.3. Виконавець має право :

5.4. На сплату за надану частину послуг , якщо їх подальше надання стає неможливим не з вини Виконавця.

6. Порядок здачі - приймання послуг предмету підряду.

6.1. Здача-приймання наданих послуг здійснюється сторонами протягом 1 дня з моменту повідомлення Замовника про готовність предмету договору до приймання на підставі акту виконаних послуг.

 

7. Відповідальність сторін

7.1. За неналежне надання послуг Виконавець сплачує штраф у розмірі 5% вартості послуг.

7.2. За порушення строків виконання послуг Виконавець сплачує пеню у розмірі 0,1 % вартості послуг за кожен день прострочення.

7.2. За неналежне виконання грошового  зобовязання з вини Замовника, Замовник сплачує пеню у розмірі 0,01 % облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

8. Форс-мажорні обставини.

8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

8.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється непереборна сила:

8.2.1. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього, щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.3. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

8.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

8.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

8.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору.

8.7. При розгляді спорів сторони керуються умовами цього Договору та чинним законодавством України.

 

9. Строк дії Договору та інші умови.

 

9.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє включно до 31.12.2021 р та до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. Цей договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою сторін у вигляді додаткових угод до даного договору, які є його невід'ємною частиною.

            9.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

            9.3. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

             9.4.У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства

            9.5. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 

 

Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Замовник

Виконавець

Назва Виконком Світлодарської  міської ради

Юридична адреса: 84792,

Донецька обл.,

Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,

пр.-т Миру, 5

Код ЄДРПОУ  04342832

р/р № 35418009044253                                                       

МФО – 834016

ГУДКСУ у Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

повідомляє про намір проведення  закупівлі:

код за ДК 021-2015 (CPV)    71250000-5 - Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування дитячих майданчиків )

 

Очікувана вартість закупівлі – 28000,00 грн.

Земельний участок площею- (4 майданчика по 200 кв.м кожна)

строк надання послуг  - до 12.12.2021 року.

 

 Пропозиції приймаються до  15.11.2021 року. Телефон для довідок , 5-76-19,  5-72-77

 

 

Додатки до оголошення:

Додаток №1 – Документи, які повинен надати учасник;

Додаток №2 – Форма "Комерційна пропозиція";

Додаток №3 – лист-згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

Додаток № 4 – Проект договору 

Додаток № 1

 

 

Документи, які повинен надати учасник

для підтвердження кваліфікаційних вимог

 

Учасник надає такі документи:

 

ü  Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців із зазначенням відповідних відомостей.

ü  Копія довідки про взяття на облік платника податків.

ü  Копія довідки платника ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ)

ü  Копія установчого документу (статуту, положення, тощо), завірену Учасником.

ü  Копія ліцензії на надання послуг щодо предмету закупівлі, дійсну на весь період надання послуг, якщо законодавством передбачене ліцензування напрямку діяльності

ü  Копії документів, що підтверджують повноваження осіб на укладання договору.

ü  Копія документів, що підтверджують кваліфікацію працівників (копію сертифікатів, свідоцтв, посвідчень), які безпосередньо надаватимуть послуги

 

У разі визнання переможцем Учасник електронних торгів до укладання договору надає Замовнику завірені копії всіх вищевказаних документів.

 

Документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі * PDF (скановані  та містити розбірливі зображення.

 

У разі відсутності в учасника документу, передбаченого цим оголошенням, або наявності документів з іншою назвою, які містять необхідні відомості відповідно до чинного законодавства України, учасник в складі своєї пропозиції обов’язково надає письмове пояснення причини відсутності або надання іншого документу.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі наявності факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

У разі ненадання зазначених документів, пропозиція учасника не розглядається та відхиляється замовником. 

Додаток №2

 

                                                          

                                                  КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Відомості про учасника процедури закупівлі

Повне найменування  учасника

 

Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони)

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності)

 

Місцезнаходження

 

Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактні тел.)

 

Факс

 

Електронна адреса

 

Інша інформація

 

 

Ми, ___________________, надаємо свою пропозицію щодо участі у закупівлі: послуги з виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування дитячих майданчиків (ДК 021:2015 – 71250000-5 «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги»), згідно з технічними та іншими вимогами Замовника закупівлі. Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника та Договору на загальну суму: (сума цифрами та прописом) гривень, в тому числі ПДВ (сума цифрами та прописом) гривень за наступними цінами:

 

№ з/п

Найменування послуги

Кількість

Ціна за од., грн., без ПДВ

Ціна за од., грн., з ПДВ

Сума,

грн., з ПДВ

1

виготовлення  проектів землеустрою  щодо відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування дитячих майданчиків

( площа ділянки -200 кв.м кожна)

4

 

 

 

 

 

 

* з ПДВ – у разі, якщо учасник є платником ПДВ. Якщо учасник не є платником ПДВ -  зазначити «не платник».

 

                                                                                                                                  Додаток 3

 

Лист –згода

 

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2022 No2297-VI, даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України "Про публічні закупівлі", а також згідно з нормами чинного законодавства України, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси та інша необхідна інформація, передбачена законодавством України), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі тендерних торгів, цивільно-правових та господарських  відносин.

 

 

Дата _____________                                                      Підпис ____________(ПІБ)

 

                                            

Додаток 4

 

 

(Проект) Договір

на  надання  послуг з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності

 

 

“____”_________2017р.                                                                                            м. Світлодарськ        

 

Замовник Виконком Світлодарської міської ради, ЄДРПОУ 04342832, в подальшому іменоване «Замовник», в особі міського голови Брехунця Анатолія Федоровича, діючий на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з однієї сторони, з однієї сторони,та ____________________________________, надалі «Виконавець», в особі _____________________________________________________, що діє на підставі ________________,з іншої сторони,  разом  «Сторони», уклали цей Договір  про наступне:

1. Предмет договору.

1.1 Виконавець бере на себе зобов'язання з виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, у кількості 4 (чотирьох) земельних ділянок кожна з яких має загальну площу 200м 2, у власність територіальної громади в особі Світлодарської міської ради із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування дитячих майданчиків за адресами: 84792, Донецька область, Бахмутський район м. Світлодарськ житлові райони будинків №№ 27,28,29,32,33; №№ 21,22,23,24,25; №№43,44,45,64; №№ 62,66,68,69. (ДК 021:2015 – 71250000-5 «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги»).

                         2.  Загальна вартість та порядок оплати. 

     2.1. Загальна вартість Договору на момент його укладення складає  ______________ грн.

(__________________________________________), в тому числі ПДВ _______________.

 

        2.2. Замовник оплачує Виконавцю виконані роботи протягом  10 робочих днів з моменту підписання акту здачі-приймання послуг .

        2.3. Вид розрахунку – безготівковий

        2.4. Фінансування послуг проводиться за рахунок загального фонду міського  бюджету. 

        2.5. До рахунка додається Акт виконаних послуг.  

        2.6. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника оплата проводиться протягом 15-ти банківських днів з дня надходження коштів на ці потреби.

                                                                                

3. Права та обов'язки сторін.

 

3.1. Замовник зобов'язаний:

3.1.1. Надавати документи необхідні Виконавцю послуг для виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, у кількості 4 (чотирьох) земельних ділянок кожна з яких має загальну площу 200м 2, у власність територіальної громади в особі Світлодарської міської ради із земель житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування дитячих майданчиків за адресами: 84792, Донецька область, Бахмутський район м. Світлодарськ житлові райони будинків №№ 27,28,29,32,33; №№ 21,22,23,24,25; №№43,44,45,64; №№ 62,66,68,69, відповідно до законодавства

3.1.2. Брати участь в узгодженні документів у межах своєї компетенції;

3.1.3. Підписувати акти виконаних послуг або надавати претензію;

3.1.4.  Оплатити послуги у випадку їх належного виконання.

3.2. Виконавець зобов'язаний:

            3.2.1. виконувати послуги відповідно до умов цього Договору, чинного законодавства та нормативних документів;

3.2.2. Своїми силами і за свій рахунок усунути всі виявлені недоліки у виконаних послугах

            3.2.3. Виконавець не приймає на себе зобов'язання представляти інтереси Замовника в територіальному органі Держгеокадастру щодо процесу отримання платних адміністративних послуг, що надаються згідно з постановою КМУ № 835 від 01.08.2011г., отримання Витягу з ДЗК та реєстрації земельної ділянки.

 

4. Порядок приймання послуг

 

4.1. Приймання виконаних послуг за даним Договором оформлюється актом виконаних послуг.

4.2. Замовник зобов'язаний підписати акт виконаних послуг протягом 5 робочих днів з дня одержання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності. У разі не підписання акту виконаних послуг Замовник протягом 5 робочих днів з моменту отримання акта і проекту землеустрою складає Виконавцю претензію.

4.3. Виконавець зобов’язаний розглянути претензію та надати письмову відповідь Замовнику протягом п’яти календарних днів, з моменту отримання претензії.

4.4. У випадку незгоди Виконавця усувати недоліки визначені Замовником в претензії, Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку без сплати неналежно – виконаних послуг, повідомивши про це Виконавця.

4.5. У випадку ненадання відповіді Виконавцем на отриману претензію Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку без сплати неналежно – виконаних послуг, повідомивши про це Виконавця.

                        

5 Терміни виконання послуг

 

5.1. Виконавець зобов'язується надати послуги до 12 грудня 2017 року.

 

6. Відповідальність сторін

 

6.1. За неналежне надання послуг Виконавець сплачує штраф у розмірі 5% вартості послуг.

6.2. За порушення строків виконання послуг Виконавець сплачує пеню у розмірі 0,1 % вартості послуг за кожен день прострочення.

6.3. За неналежне виконання грошового  зобов’язання  з вини Замовника, Замовник сплачує пеню у розмірі 0,01 % облікової ставки НБУ за кожен день прострочення.

 

7. Форс-мажорні обставини.

 

7.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

7.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється непереборна сила:

7.2.1. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього, щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

7.3. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

7.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

7.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

7.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору.

7.7. При розгляді спорів сторони керуються умовами цього Договору та чинним законодавством України.

 

8. Строк дії Договору та інші умови.

 

8.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє включно до 31.12.2021 р та до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. Цей договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою сторін у вигляді додаткових угод до даного договору, які є його невід'ємною частиною.

            8.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

            8.4. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

            8.5.У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства

            8.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

 9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Замовник

     Виконавець

Виконком Світлодарської  міської ради

Юридична адреса: 84792,

Донецька обл.,

Бахмутський р-н, м. Світлодарськ,

пр.-т Миру, 5

Код ЄДРПОУ  04342832

р/р № 35419020044253                                                       

МФО – 834016

ГУ ДКСУ у Донецькій обл.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ДО УВАГИ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА м.СВIТЛОДАРСЬКА

 

РОЗПОЧАТО   ФОРМУВАННЯ   НОВОГО  СКЛАДУ

ГРОМАДСЬКОЇ   РАДИ   М.СВІТЛОДАРСЬКА

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" Громадські ради утворюються для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

 

Членами Громадської ради можуть бути представники:

§    громадських, релігійних

§    благодійних організацій

§    професійних спілок та їх об’єднань

§    творчих спілок

§    асоціацій

§    організацій роботодавців

§    недержавних засобів масової інформації

§    інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства.

 

Відповідно до постанови КМУ від 3 листопада 2010 року № 996,  та згідно розпорядження Світлодарського міського голови від 18.10.2021 року  №50 сформовано ініціативну групу, що готує установчі збори по утворенню Громадської ради м.Світлодарськ. До складу групи увійшло 6 осіб.

 

 

ІНІЦІАТИВНА  ГРУПА  ЗАПРОШУЄ  УСІ  ЗАЦІКАВЛЕНІ  ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА м. СВIТЛОДАРСЬКА ДО УЧАСТІ  В СТВОРЕННІ  НОВОЇ  ГРОМАДСЬКОЇ  РАДИ!

 

Для цього Вам необхідно:

 

1.      Подати до 13 листопада 2017 року до ініціативної групи заяву, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства (приклад заяви додається). Документи надавати у паперовому вигляді за адресою: 84700, м. Cвiтлодарськ, пр-т Миру, 5, к. 21, приймальня міськвиконкому (з 8.00 до 17.00) .

2.      До заяви у обов’язковому порядку додаються:

§  рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

§  біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

§  копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

§  інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років (обсяг – до 2 сторінок аркушу формату А4).

 

3.      Приймання заяв для участі в проведенні установчих зборів та доданих до них документів завершується 13 листопада 2017 року о 15.00 год.

 

Установчі збори для формування нового складу Громадської ради м.Світлодарськ планується провести  14.12.2021 року о 15.00 год. у приміщенні виконкому Cвiтлодарської міської ради за адресою:

м. Cвiтлодарськ, пр-т Миру, 5, к. 28,  (більш детальна інформація про час і місце проведення буде повідомлена пізніше).

 

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників буде обрано склад та керівництво Громадської ради м.Світлодарськ.  

 

Довідки та консультації за телефонами:  5-72-77

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради м.Світлодарськ є відкритою для всіх інститутів громадянського суспільства. Запрошуємо надсилати свої пропозиції щодо діяльності Громадської ради на е-пошту: miskarada_sv@ukr.net

 

Сподіваємося на Вашу активну участь та конструктивну співпрацю!

 

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради м.Світлодарськ

 

 

ДОДАТОК 1

(зразок заяви)

 

Бланк інституту громадянського суспільства

 

                                                                                                                                                        84792, м. Свiтлодарськ, пр-т Миру, 5,

                                                                     Світлодарському міському голові

                                                                             Брехунцю Анатолiю Федоровичу

 

 

Заява

 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської ради м.Світлодарськ, які відбудуться 14 грудня 2017 року візьме уповноважений представник __________________________________ ( прізвище, ім’я, по-батькові).

 

Додатки:

1.        Рішення керівника інституту громадянського суспільства (або іншого органу, відповідно до установчих документів) про делегування представника для участі в установчих зборах.

2.        Біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства.

3.        Копії документів про легалізацію інституту громадянського суспільства.

4.        Інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2016-2017 років.

 

Інститут громадянського суспільства _______________________(повна назва інституту громадянського суспільства) не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах по формуванню Громадської ради м.Світлодарськ.

 

 

Дата                                   Підпис                                 Прізвище, імя, по-батькові

 

Місце для печатки (якщо передбачена)

 

 

ДОДАТОК 2

 

Приклад виписки з протоколу засідання правління ІГС (рішення про делегування представника ІГС для участі в установчих зборах та до складу Громадської ради м.Світлодарськ)

 

Витяг з протоколу

засідання    правління   організації (закладу) ___________

__________________________________________________

 

 

____ ____________ 2017року                                                                            №___

м. _____________

Присутні: (керівники організації)

Члени організації:

 

 

Порядок денний:

1.   Про участь представника організації в установчих зборах по обранню до Громадської ради м.Світлодарськ.

Вирішили:

1. Делегувати для участі в установчих зборах по обранню складу Громадської ради м.Світлодарськ   __________________ (П.І.Б.)

2. Підготувати документи для реєстрації щодо участі у зборах.

Відповідальні: (П.І.Б.)

 

Головуючий ____________

 

Секретар _______________                                   

 


ДОДАТОК 3

(приклад)

 

Біографічна довідка уповноваженого представника __________________________________________________________

на участь в установчих зборах з обрання складу Громадської ради м.Світлодарськ

 

П.І.Б.

Працює

 

 

Громадянство

 

 

Число, місяць і рік народження

 

 

Місце народження

 

 

Освіта

 

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

 

Володіння мовами

 

 

Нагороди, почесні звання

 

 

Досвід роботи

 

 

Т р у д о в а   д і я л ь н і с т ь

 

 

 

 

 

 

 

Д о д а т к о в а   і н ф о р м а ц і я

 

Членство   

 

Особисті досягнення

 

Контактна інформація

 

Можливий напрямок роботи у Громадській раді

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 4

(приклад)

 

Інформація про результати діяльності  _______________________________________________________________ протягом останніх двох років

 

БЛАНК

інституту громадянського суспільства

 

 

ІНФОРМАЦІЯ*

про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом 2009-2010 років

 

 

1. Назва ІГС

2. Скорочена назва ІГС.

3. Дані про легалізацію ІГС.

4. Адреса, контакти.

5. Мета та напрями діяльності.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

 

Посада уповноваженої особи                  Підпис                              Ініціали, прізвище

 

 

М.П. (за наявності)

 

 

*Інформацію про результати діяльності ІГС за період 2016-2017 роки слід подавати обсягом не більше 2 стор. тексту формату А4.

 

 

 

 

 

 ОБЯВА ПРО ОГОЛОШЕННЯ

КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ КЕРІВНИКА ОРКЕСТРУ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

 

 

 

Комунальний заклад «Світлодарський міський Палац культури» оголошує конкурс на заміщення вакансії посади: Керівника оркестру народних інструментів.

До участі у конкурсу допускаються особи, яким виповнилося 25 років, мають відповідну освіту професійного спрямування, мають досвід роботи у сфері культури не менше 3-х років.

Необхідні документи:

-          Заява про участь у конкурсі;

-          Особовий листок з обліку кадрів з фотографією;

-          Автобіографія;

-          Копії документів про освіту;

-          Довідка про стан здоровя;

-          Пропозиції щодо концепції розвитку Комунального закладу «Світлодарський міський Палац культури».

Термін подання документів до конкурсної комісії протягом 30 днів від дня опублікування оголошення за адресою:

84749 м. Світлодарськ, Бахмутський район, Донецька область, пр.. Миру,3 Комунальний заклад «Світлодарський міський Палац культури»

E-mail: dk-svet@ukr.net

За довідками звертатися за телефоном: 0624958525

 

 

 

 

  
Объявление о программе поддержки Малого бизнеса
 
 
 
Международный Комитет Красного Креста (МККК) является беспристрастной, нейтральной и независимой организацией, главной задачей, которой является защита жизни и достоинства людей, пострадавших от вооруженных конфликтов.
МККК желает поддержать развитие малого бизнеса, действующего в Бахмутском районе.
Приветствуются идеи как стартапов, так и идеи расширения существующего бизнеса или восстановления пострадавшего бизнеса.
 
Доступный размер гранта от 150` 000 до 1 000 000 грн. Сумма зависит от количества созданных официальных рабочих мест; сумма запрашиваемого гранта не должна превышать 75 000 грн. за одно созданное рабочее место.
Минимальные требования для подачи заявки на участие в программе
Ø  Подача заполненной заявки на получение гранта, включая все дополнительные требуемые документы. Частично поданные заявки не будет рассматриваться. 
Ø  Только стартапы/существующий бизнес, действующий в Бахмутском районе.
Ø  Кандидаты должны быть способными и готовыми внести свой вклад в развитие бизнеса. Форма взноса заявителя –  не обязательно финансовые средства, но также возможность инвестировать в проект свой труд, оборудование, помещение или другое имущество.
Предпочтения будут отдаваться, тем кандидатам, проекты которых:
·         Актуальны для данного района, носят новаторский характер и не повторяются с большинством существующих бизнес проектов в данном регионе.
·         Являются потенциально выгодными для малых сельскохозяйственных производителей, находящихся на линии соприкосновения сторон (например, дополнительная выгода для овощеводства/молочного производства, кормов/комбикормов производства и т.д.)
·         Вносят социальный вклад в развитие общины района
·         Демонстрируют предыдущий опыт и навыки
·         Имеют коллективную форму собственности
·         Отображают оптимальное соотношение между затратами и инвестициями из расчета на одно созданное рабочее место
·         Oфициально зарегистрированны в Бахмутском районе
Обратите внимание:
ü  Дополнительная информационная сессия состоится в здании Вашей местной администрациию О дате и времени проведения встречи будет сообщено дополнительно.
ü  Форму для предварительного отбора можно получить обратившись на электронную почту slv_slaviansk@icrc.org
ü  Крайний срок подачи заявок - 31 октября 2017 г.
ü  Заполненные формы заявлений на получение гранта будут проходить предварительный отбор. Только ограниченное количество кандидатов будут приглашены для составления полноценного бизнес плана.
Для получения дополнительной информации о программе, пожалуйста, звоните нам по телефонам 0504151560 и 0504473137, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00
 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про намір проведення закупівлі

1. Замовник:

   1.1. Найменування: виконком Світлодарської міської ради

   1.2. Код за ЄДРПОУ: 04342832

1.3. Місце знаходження: пр-т Миру, 5, м.Світлодарськ, Бахмутський район, Донецька область,       

84792.

1.4. Посадові особи Замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками – Лісова Світлана

Володимирівна – начальник відділу з управління комунальною власністю міської ради,  телефон

(06249) 5-76-19;  факс (06249) 5-72-77,  miskarada_sv@.ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі робіт:

65 000.00грн (шістдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі:

3.1.1. Єдиний закупівельний словник ДК 021:201571320000-7 - Послуги з інженерного проектування (передпроектні роботи з  реконструкції  будівлі дитячого садка №1 по вул.Без   назви, 20а, м.Світлодарськ, Бахмутського району Донецької області  під Центр надання адміністративних послуг.

3.2. Кількість робіт - 1

3.3. Закупівля:  передпроектні роботи з реконструкції будівлі дитячого садка №1 по вул.Без назви, 20а, м.Світлодарськ, Бахмутського району Донецької області,  під Центр надання адміністративних послуг.

3.4. Місце поставки роботи: пр-т Миру, 5, м.Світлодарськ, Бахмутський район, Донецька область,      

84792.

3.5. Строк виконання робіт: протягом липня 2017р.

3.6. Технічні вимоги до товару (робіт): викладено в додатку № 1.

4. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження – надати копії правовстановлюючих документів з підтвердженням права виконувати дані види робіт.

5. Форма пропозиції наведена у додатку 2.

6. Дата та час закінчення подання пропозицій щодо закупівлі:  20.07.2021 до 17.00

8. Інша інформація:

8.1.  Ознайомитись з об’єктом  реконструкції   можливо за адресою: вул. .Без   назви, 20а, м.Світлодарськ, Бахмутського району Донецької області.

Додатки до оголошення:

Додаток №1 – Завдання на проектування.

Додаток № 2 – Форма пропозиції

 

Додаток № 1 

до  проекту договору 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Світлодарський міський голова

___________    /А.Ф. Брехунець/

«___» ______2017р.

 

 

 

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

«Реконструкція будівлі дитячого садка №1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ

Бахмутського району Донецької областіпід центр наданняадміністративних послуг»

Передпроектні роботи

 

 

1

Назва та місцезнаходження обекту

Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Світлодарськ , вул. Без назви, буд. 20а

 

2

Підстава для проектування

 

 

 

 

3

Вид будівництва

Реконструкція

 

4

Дані про замовника.

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

 

5

Джерело фінансування

 

Місцевий бюджет

6

Данні про генерального проектувальника

 

7

Види робіт

Передпроектні роботи

 

8

Склад робіт

Склад та зміст передпроектної документації виконати

згідно ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» 

·         розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій;

·         опрацювання технологічної та інженерної характеристик об’єкта;

·         складання завдання на інженерні вишукування;

·         складання завдання на технічні умови для підключення до інженерних мереж міста;

·         обмірні роботи;

·         технічне обстеження будівлі;

·         розрахунок категорії складності об’єкту.

 

 

                                                                                                                          Додаток 2

Форма  пропозиції на закупівлю

 

 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Код ДК 021:2015: 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування  (ПЕРЕДПРЕКТНІ РОБОТИ з реконструкції  будівлі дитячого садка №1 по вул.Без   назви, 20а, м.Світлодарськ, Бахмутського району Донецької області  під Центр надання адміністративних послуг.

 

Повна назва Учасника _____________________________________________________________________________

Юридична адреса ______________________________________________________________

Фактична адреса_______________________________________________________________

Код ЄДРПОУ _________________________________________________________________

Банківські реквізити ___________________________________________________________

П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності _______________________________        

Телефон______________________________________________________________________

Надаємо свою пропозицію (згідно вимог замовника)  на  суму:

 

 

Ціна пропозиції словами

 

 

1. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

2. Ознайомившись з технічними вимогами, вимогами щодо кількості та термінів робіт, що закуповуються, ми маємо можливість і погоджуємось виконати роботи відповідної якості та в установлені замовником строки.

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою               __________(___________)                     

                                                                                                         /ініціали та прізвище/

 

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

повідомляє про намір проведення  закупівлі:

код за ДК 021-2015 (CPV) 45350000-5 - Механо-монтажні роботи

(облаштування спортивного майданчика) 

Очікувана вартість закупівлі – 15 000,00 грн.

Земельний участок площею 0,0119 га

Технічне завдання – установка механічного обладнання (спортивний інвентар) згідно дефектного акту.

 

Форма №8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

 

 

 

 

На - облаштування спортивного майданчика в м. Світлодарськ, Донецька обл.

 

 

 

 

Умови виконання робіт - ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012, прил. Б, табл. Б1, п. 8 - виконання ремонтно-будівельних

робіт в обмежених умовах забудованої частини населених пунктів.  К=1,1

 

 

 

 

Об'єми робіт

 

 

п/п

 

Найменування робіт і витрат

Одиниця

виміру

  Кількість

Примітка

 

1

2

3

4

5

 

 

ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012, прил. Б, табл. Б1, п. 8 -

виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених

умовах забудованої частини населених пунктів

К=1,1

 

 

 

 

 

        Фундамент

 

 

 

 

1

Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень,

без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 3

100м3

0,038

 

 

2

Ущiльнення грунту щебенем

100м2

0,0441

 

 

3

Установлення закладних деталей вагою до 5 кг

т

0,045

 

 

4

Улаштування фундаментiв стовпiв бетонних

100м3

0,0308

 

 

5

Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону

В27,5

100 м3

0,0314

 

 

6

Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група

грунтiв 2

100м3

0,0072

 

 

7

Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група

грунтiв 1, 2

100м3

0,0072

 

 

 

        Спортивне обладнання

 

 

 

 

8

Монтаж спортивного устаткування на вiдкритiй

площадцi, маса устаткування до 0,1 т

шт

5

 

 

9

Монтаж спортивного устаткування на вiдкритiй

площадцi, маса устаткування 0,5 т

шт

4

 

 

 

        Благоустрій

 

 

 

 

10

Планування площ ручним способом, група грунтiв 2

1000м2

0,119

 

 

11

Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих

пiщаних шарiв

м3

11,9

 

 

 

                  Склав                            начальник відділу комунального господарства  Колесник С.В.

                                                          посада, підпис, ініціали, прізвище

 

               

 

Строк поставки - 25.07.2021 року.

Пропозиції приймаються до  13.07.2017 року до 17.00 год. Телефон для довідок   5-72-77 

 

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Для відкриття у м.Світлодаорську  курсів по підготовці водіїв транспортних категорій Артемівська автомобільна школа ТСОУ  шукає та приймає на роботу викладача та інструктора з індивідуального навчання водіння.

Вимоги до викладача:

-        вища освіта, автомобільний профіль;

-        наявність атестату на право навчання ПДР та основ безпеки руху;

-        наявність атестату на право навчання будови та експлуатації транспортних засобів;

-        санітарна книжка.

Вимоги до інструктора з індивідуального навчання водіння:

-        освіта не нижче с/спец. або с/техн.;

-        наявність посвідчення водія;

-         наявність стажу водія не менш ніж 3 роки перед працевлаштуванням;

-        наявність атестату на право навчання водінню транспортних засобів;

-        санітарна книжка;

-         водійська комісія;

-        свідоцтво інструктора ІНВ.

По питанням працевлаштування звертатися за телефонами:

(0274)-48-09-29; (0274)-48-09-31 та 050-138-97-88.

                                                                                                                   Виконком Світлодарської міської ради

 

 

 

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

повідомляє про намір проведення  закупівлі:

код за ДК 021-2015 (CPV)    55321000-6 - Послуги з готування їжі

 (приготування солдатської каші)

 

Очікувана вартість закупівлі – 8000,00 грн.

кількість – 700 порцій

строк поставки - 09.05.2022 року. 

 

 Пропозиції приймаються до 05.05.2022 року. Телефон для довідок   5-72-77

 

 

Повідомлення про конкурс від 18.04.2022 року

Конкурсною комісією з відбору суб’єктів оціночної діяльності з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  проводиться конкурс на закупівлю послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі розташованої у м. Світлодарську Бахмутський район Донецька область загальною площею 0,0325 га.  До участі у конкурсі допускаються претенденти , які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку земель».

Вимоги до претендентів:

1)Наявність виписки або витягу державної  реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

2) Наявність заяви про участь у конкурсі:

3) Пропозиція щодо вартості робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку їх виконання (у календарних днях),

4) Інформація про досвід претендента (учасника конкурсу) – документ, що містить інформацію з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням претендентом, кількість оцінок із зазначенням позитивного досвіду, склад оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки їх стаж роботи та особистий досвід щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок,  у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням та інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства з доданими копіями кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які будуть залучені до робіт.

 

Документи мають бути засвідчені керівником та скріплені печаткою (за наявності)

 

Документи для участі у конкурсі надсилаються у запечатаних конвертах, на лицьовій стороні конверта додається напис наступного змісту «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки» .

 

Пропозиції для участі в конкурсі приймаються за адресою :84792 пр-т Миру,5,  м.Світлодарськ Бахмутського району Донецької області. каб № 21

З питань щодо роз’яснення вимог до претендентів звертатися по тел.:(06249) 5 -71-74

E-mail: [email protected]

 

Документи для участі в конкурсі приймаються з 19.04.2022 по 03.05.2022 року до 17 години 15 хвилин.

 

 

 

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

повідомляє про намір проведення  закупівлі:

код за ДК 021-2015 (CPV)    39512000-4 - Постільна білизна

Очікувана вартість закупівлі – 15000,00грн,

кількість – 30 полуторних  комплектів (сатин 3Д),

строк поставки - орієнтовано до 20.04.2022 року.

  

 

 Пропозиції приймаються до 06.04.2022 року. Телефон для довідок  5-76-19; 5-72-77

 

Виконавчий комітет Світлодарської міської ради

 

повідомляє про намір проведення  закупівлі  код за ДК 021-2015 (CPV) 79110000-8 - Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (ліквідація юридичної особи Світлодарської міської лікарні №2 м.Дебальцеве.)

 

Очікувана вартість закупівлі – 19 200,00грн.

Умови закупівлі визначені за проектом Договору наведеним нижче.

 

 

 Пропозиції приймаються до  05.04.2022 року.       Телефон для довідок  5-76-19; 5-72-77

 

Проект Договору

про надання юридичних послуг

м. Світлодарськ                                                                            ______ _____________2017р.

        Виконавчий комітет Світлодарської міської ради в особі Світлодарсього міського голови Брехунця А.Ф., що дії на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » (далі – Замовник) з однієї сторони, та ______________________ в особі  , що діє на підставі Свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), виданого Міністерством юстиції України, (далі - Виконавець) з іншого боку, уклали цей Договір про наступне :

1. Предмет та ціна Договору.

1.1. За цим Договором Замовник доручає Виконавцеві, а Виконавець бере на себе зобов’язання з надання юридичної консультації та юридичного представництва процедури ліквідації юридичної особи Світлодарська міська лікарня № 2 м. Дебальцеве у в порядку, обсязі та на умовах, визначених цим Договором. 

 

2. Обов’язки Сторін.

2.1. Виконавець із урахуванням п. 1.1. цього Договору бере на себе зобов’язання щодо надання таких юридичних послуг :                                                                                                                                                         

2.1.1. Юридичне супроводження процедури ліквідації юридичної особи Світлодарська міська лікарня № 2 м. Дебальцеве ;

2.1.2. Виконання обов’язків Ліквідатора юридичної особи Світлодарська міська лікарня № 2 м. Дебальцеве;

2.1.3. У випадку необхідності застосування до Світлодарської міської лікарні № 2                    м. Дебальцеве процедури банкрутства складає відповідну заяву про порушення справи про банкрутство з подальшим  її поданням до суду та особистим представництвом в суді.

2.2. При наданні послуг за цим Договором Виконавець зобов’язується особисто без передо- ручення третім особам надавати Замовникові визначені цим  Договором послуги;

2.3. Забезпечувати таку якість послуг, що надаються, яка відповідає вимогам, що, звичайно, ставляться до аналогічних послуг;

2.4. Виконувати чесно й сумлінно обов’язки, передбачені цим Договором та чиним  в Україні законодавством.

2.5. Зберегти в таємниці інформацію, яку стало йому відомо при надані Замовнику послуг.

2.6. Замовник зобов’язується :

2.6.1.Надати Виконавцю документи, необхідні йому для виконання передбачених цим Договором послуг;

2.6.2. Оплатити надані за цим Договором послуги на підставі акту про прийняття -передачу виконаних послуг.

 

3. Ціна та умови наданих послуг.

 

3.1.Загальна вартість наданих послуг складає _________грн. 00 коп. без ПДВ.

3.2. За послуги згідно п.1.1. цього Договору Замовник сплачує Виконавцю винагороду за кожний місяць виконання ним повноважень на підставі акту виконаних послуг .

3.3. Оплата послуг  за цим договором здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця не пізніше 5 днів  з дня підписання обома сторонами  акту наданих послуг. 

3.4. Форма розрахунків – безготівкова

3.5.Замовник не має статусу платника податку на прибуток.

4. Контроль Замовника за наданням послуг.

4.1.  Замовник має право на здійснення перевірки якості надання послуг

5. Порядок здачі та приймання послуг.

5.1. Виконавець надає Замовнику наприкінці кожного місяця Акт приймання-передачі наданих послуг, у якому наводиться опис наданих Виконавцем юридичних послуг з ліквідації юридичної особи Світлодарської міської лікарні № 2 м. Дебальцеве із розрахунком вартості кожної послуги.

5.2. Замовник зобов’язаний підписати Акт  приймання-передачі наданих послуг протягом 3-х

робочих днів з моменту отримання чи в той же строк направити Виконавцю мотивовану відмову у випадку, якщо зазначені в Акті послуги не відповідають фактично наданим Виконавцем згідно з умовами цього Договору та вимогами, установленими чинним в Україні законодавством.

5.3. Виконавець є платником податку на прибуток.

 

6. Термін дії Договору

 

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами й діє

до  "___"_____________200_ р.

6.2. Цей Договір може бути пролонгований за згодою Сторін.

6.3. У випадку призначення судом іншого арбітражного керуючого подальші відносини, що виникли на підставі цього Договору  між Замовником та Виконавцем припиняються з моменту набуття чинності судом відповідної ухвали (постанови ) про призначення іншого арбітражного керуючого.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У випадку порушення своїх обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх обов’язків за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
7.3. За наявності суттєвих недоліків у наданих послугах Замовник має право розірвати цей Договір без оплати наданих послуг.

7.4. У разі застосування контролюючими органами фінансових санкцій до Замовника або адміністративних штрафів до його посадових осіб внаслідок неналежного виконання Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором, останній зобов’язаний відшкодувати розмір сплачених Замовником чи посадовими особами санкцій у повному обсязі. Підставою такої відповідальності може бути виключно умисел або груба недбалість/необережність Виконавця. Виконавець не несе відповідальності, передбаченої цим пунктом Договору, якщо він діяв за прямою вказівкою Замовника або в межах прийнятного ризику, що, звичайно, має

місце при наданні аналогічних послуг.

 

8. Порядок вирішення спорів

 

8.1. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору в порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством

 

9. Інші умови Договору

9.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

9.2. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

9.3. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

9.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
9.5. Цей Договір складений українською мовою на 3 (трьох) сторінках у 2 (двух) примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.Місцезнаходження і реквізити Сторін

 

Замовник:                                                                            Виконавець:

Виконавчий комітет                                                           

Світлодарської міської ради                                             

84792, Бахмутський р-н,

Донецька обл., м. Світлодарськ,                                                        

пр-т Миру,  5                                                                       

ЄДРПОУ 04342832,                                                             

р/р 35415002044253                                                              

Г УДКСУ у Донецькій області,  

МФО 834016

                                                              

 

_________________ А.Ф. Брехунець                                   _______________ ________

 


 

Оголошення про намір проведення допорогової закупівлі

від 01.03.2022 року

 

1. Інформація про замовника

Найменування замовника:

Виконком Світлодарської міської ради

Код ЄДРПОУ:

04342832

Місцезнаходження замовника:

84792, Україна, Донецька область, Бахмутський р-н,  проспект Миру, 5

Контактна особа замовника:

 

Лісова Світлана Володимирівна
+380624957619
miskarada_sv@ukr.net

2. Фінансування закупівлі

2.1 Джерело фінансування – загальний  фонд міського бюджету

КЕКВ  2240 «Оплата  послуг (крім комунальних)»

3. Інформація про предмет закупівлі

3.1. Найменування предмета закупівлі:  Відлов бродячих тварин відповідно до розділу  6060  «Благоустрій міст, сіл, селищ».

4. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Місце виконання – м.Світлодарськ

Строк виконання  до 31.03.2022 року

 

 

5. Вимоги до учасників

Кваліфікаційні критерії до учасників: витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; довідка про взяття на облік платника податків; ліцензія на вищевказані послуги; специфікація предмета закупівлі з ціновими пропозиціями за одну одиницю; строки виконання  тощо.

 

Пропозиції приймаються до 03.03.2022 року до 17.00 години.

 

Начальник відділу з управління комунальною власністю                             С.В.ЛІСОВА

 

 

З метою забезпечення інформаційної прозорості процесу приватизації виконком Світлодарської міської ради  повідомляє, що рішенням  Світлодарської міської ради  від 26.01.2022 №VI/109-12, затверджений Перелік об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Світлодарськ, що підлягають приватизації у 2017 році:      

 

з/п

Найменування

об’єкта приватизації

Адреса обєкта

Балансоутримувач

1

Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 78,0 кв.м 

 

Донецька область, Бахмутський р-н, м.Світлодарськ вул.Без назви, буд.80

КП «Веста»

2

Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 39,0 кв.м

(у цокольному поверсі)

Донецька область, Бахмутський р-н, м.Світлодарськ вул.Без назви, буд.25

КП «Веста»

 

Визначити  умови приватизації :

-   Продаж об’єкта приватизації здійснюється за грошові кошти.

-   Подальше використання об’єкта визначає покупець із дотриманням вимог безпеки, санітарно-екологічних та протипожежних норм.

-   Забезпечення покупцем доступу експлуатаційних організацій до комунікацій загального користування на об’єкті для усунення аварій, виконання ремонтних робіт.

   - Покупець, який відмовився від підписання протоколу чи договору купівлі-продажу об’єкта, відшкодовує всі витрати, пов’язані з приватизацією об’єкта, а також сплачує неустойку в розмірі 20% ціни, за яку придбаний об’єкт.

   - Зміна власника  об’єкта протягом терміну дії зобов’язань за договором купівлі-продажу можлива при умові взяття новим власником на себе обов’язків, які були встановлені договором купівлі-продажу для попереднього власника. 

 

Міський голова                                                                                                                                              А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

Лісова С.В.

0624957619 

                                                           Оголошення про намір проведення допорогової закупівлі

1. Інформація про замовника

Найменування замовника:

Виконком Світлодарської міської ради

Код ЄДРПОУ:

04342832

Місцезнаходження замовника:

84792, Україна, Донецька область, Бахмутський р-н,  проспект Миру, 5

Контактна особа замовника:

Лісова Світлана Володимирівна
+3806249 57619
miskarada_sv@ ykr.net

2. Фінансування закупівлі

2.1 Джерело фінансування – спеціальний фонд міського бюджету

КЕКВ  3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»

3. Інформація про предмет закупівлі

3.1. Найменування предмета закупівлі: Персональні комп’ютери

ДК 021:2015: 30213000-5 45000000-7 — Персональні комп’ютери

ДК 016:2010: 26.20.1 — Машини обчислювані, частини та приладдя до них

4. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

Місце виконання – м.Світлодарськ

Строк поставки  до 10.12.2021 року

Процесор  (2 ядра, 3.0 Ггц, 4ГБ ОЗУ, 1000ГБ, НDD. DVD-RW, ліцензійна система WINDOWS 10 не нижче)

Монітор – 22 дюйма

Пристрої ввода-виводу інформації – повнорозмірна клавіатура  + маніпулятор типу «миша»

Блок безперебійного живлення  (потужність  не менше 500Вт)

Додаткове обладнання - шлейф, кулера, тощо

 

5. Вимоги до учасників

Кваліфікаційні критерії до учасників: витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; довідка про взяття на облік платника податків; специфікація предмета закупівлі з ціновими пропозиціями, строки поставки, гарантійне обслуговування тощо.

 

 

Пропозиції приймаються до 15.11.2021 року до 17.00.

 

 

Шановні мешканці міста Світлодарська!

 

Згідно листа Артемівської райдержадміністрації від 07.09.2021 «Про недопущення фактів стихійної торгівлі»та виходячи з завдань, поставлених Донецькою облдержадміністрацією щодо ліквідації стихійної торгівлі, Світлодарська міська рада повідомляє, що на території м. Світлодарськ будуть проводитись заходи для припинення стихійної торгівлі.

Відповідно до рішення Світлодарської міської ради від 06.09.2021 №VІ/32-2 «Про Правила благоустрою, санітарного стану територій, забеспечення чистоти та порядку в м. Світлодарську» забороняється торгівля на тротуарах, парапетах та газонах міста. Згідно  статті 152 Кодексу України про адміністративні порушення, порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн.).

Особи, які здійснюють торгівлю з рук у невстановленому місті, згідно статті 160 Кодексу України про адміністративні порушення підлягають накладенню штрафу від шести до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (102-255 грн.) з конфіскацією предметів торгівлі.                                                                                          

                                                            Виконком Світлодарської міської ради 

 

 

 

СВІТЛОДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста I категорії  відділу комунального господарства міської ради.

Основні вимоги: громадянство України, освіта базова або повна вища відповідного професійного спрямування (житлово-комунальне господарство, економіка) за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціаліста.

Обов’язкове  володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері. Без  вимог  до стажу роботи.

Додаткова  інформація щодо  основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

Особи, які  відповідають основним  вимогам  та  бажають  взяти   участь  у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

-         заяву про участь у конкурсі;

-    заповнену особову картку (форма № П-2 ДС)  з відповідними додатками;

-         2 фотокартки розміром 4X6 см;

          -   копії документів про освіту, копії першої та другої сторінок паспорта, засвідчених у встановленому законом порядку;

         -   відомості про доходи та зобовязання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сімї за 2015 рік.

Документи  приймаються  протягом 30  календарних  днів  з дня опубліку-вання оголошення про конкурс за адресою: м.Світлодарськ, пр-т Миру 5, каб.22, телефон  для  довідок: 5-35-81.

 

 

Оголошення конкурсу на посаду

директора Комунального закладу «Світлодарський міський палац культури», що належать до сфери управління виконкому Світлодарської міської ради

 

Виконком  Світлодарської міської оголошує конкурс на  посаду  директора Комунального закладу «Світлодарський міський палац культури»

(місце знаходження: 84792, Україна, Донецька область, Бахмутський район, м.Світло-дарськ, проспект Миру, 3).

 

Загальні вимоги до кандидатів:  вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

 

Обмеження щодо кандидатів: керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка:

-за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї керівника органу, що відповідно до статут-них  документів, здійснює управління закладом культури. 

 

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

 

-заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

-копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

            - проекти програм  розвитку закладу культури на один і п’ять років.

-два рекомендаційні листи довільної форми;

-мотиваційний лист довільної форми.

 

Зазначені документи надсилаються на поштову або електронну адреси Світлодарської міської ради, або особисто у встановлений Законом строк. Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

 

Дата початку приймання документів: 07 вересня 2016 року.

 

Дата початку формування конкурсної комісії: 07 вересня 2016 року.

 

Умови та строки проведення конкурсу: за рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у Законі України «Про культуру»(ст. 211). Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

Документи приймаються за адресою: 84792, Україна, Донецька область, Бахмутський район, м.Світлодарськ, проспект Миру, 5, каб. 26, e-mail: miskarada_sv@ukr.net

Довідки за телефоном: 5—35-81.

  

 

08.06.2022 року

 

СВІТЛОДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади землевпорядника, спеціаліста I категорії   відділу комунального господарства  Світлодарської міської ради.

Основні вимоги: громадянство України, освіта базова (повна)  вища відповідного професійного спрямування (за напрямком підготовки "Геодезія, картографія та землевпорядкування", спеціальністю "землевпорядкування та кадастр", "землевпорядкування", іншою близькою до "землевпорядкування" спеціальністю) або юридична вища  освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста). Стаж землевпорядної або юридичної роботи не менш як 2 роки. Обов’язкове  володіння державною мовою,  навичками  роботи на комп’ютері.

Без вимог до стажу роботи.

Додаткова  інформація щодо  основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

Особи, які  відповідають основним  вимогам  та  бажають  взяти   участь  у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

-         заяву про участь у конкурсі;

-    заповнену особову картку (форма № П-2 ДС)  з відповідними додатками;

-         2 фотокартки розміром 4х6 см;

          -   копії документів про освіту, копії першої та другої сторінок паспорта;

         -   відомості про доходи та зобовязання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сімї за 2015 рік.

Документи  приймаються  протягом 30  календарних  днів  з дня опубліку-вання оголошення про конкурс за адресою: м.Світлодарськ, пр. Миру, 5, каб.22, телефон  для  довідок: 5-35-81.

 

 

 

08.06.2022 року

 

СВІТЛОДАРСЬКА  МІСЬКА  РАДА

 

Оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста I категорії  відділу комунального господарства міської ради.

Основні вимоги: громадянство України, освіта базова або повна вища відповідного професійного спрямування (економіка, житлово-комунальне господарство) за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціаліста.

Обов’язкове  володіння державною мовою, навички роботи на комп’ютері. Без  вимог  до стажу роботи.

Додаткова  інформація щодо  основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

Особи, які  відповідають основним  вимогам  та  бажають  взяти   участь  у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

-         заяву про участь у конкурсі;

-    заповнену особову картку (форма № П-2 ДС)  з відповідними додатками;

-         2 фотокартки розміром 4X6 см;

          -   копії документів про освіту, копії першої та другої сторінок паспорта, засвідчених у встановленому законом порядку;

         -   відомості про доходи та зобовязання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сімї за 2015 рік.

Документи  приймаються  протягом 30  календарних  днів  з дня опубліку-вання оголошення про конкурс за адресою: м.Світлодарськ, пр-т Миру 5, каб.22, телефон  для  довідок: 5-35-81.

 


Разработка, продвижение сайта ©