Розділи сайту Новини

  

 

 

                                                                         1\clip_image001.wmz" o:title=""/>                                             

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від  25.07.2018   № 50

м.Світлодарськ

 

 

 Про стан  роботи  зі  зверненнями  

 громадян у виконкомі Світлодарської  

 міської ради  за І півріччя  2018 року

 

 

 

З метою забезпечення конституційного права на звернення, додержання вимог Закону України  «Про звернення громадян»,  Указу Президента України від 07.02.2022 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» відповідно до «Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2022 № 348, виконком міської ради продовжує роботу зі зверненнями громадян та з закріплення впроваджених форм зворотнього зв’язку з населенням.

За  І півріччя 2018 року виконкомом  міської  ради одержано та опрацьовано 38 звернень, що на 8 звернень більше, ніж за І півріччя  2017 року, у тому числі:

- письмово надійшло  32 звернення  ( 84% від загальної кількості звернень), що на 14 звер-

  нень більше, ніж за І півріччя 2017 року;

- на особисті прийоми (включаючи виїзні) до керівництва звернулись 6 громадян ( 16%

  від загальної кількості звернень), що на 6 звернень менше, ніж за І півріччя 2017 року;

           Всі звернення громадян були ретельно розглянуті, виконавцями на них були надані обґрунтовані відповіді у передбачений законодавством строк. У відповіді на кожне звернення роз’яснено право громадянина на звернення за захистом своїх прав і законних інтересів до суду. Три звернення вирішено позитивно, на 33 звернення громадян  надані роз’яснення,  2 звернень станом на 01.07.2021 року знаходились в стадії розгляду.

             Кількість колективних звернень, що надійшли до виконкому міської ради складає 14.

 З телефонної «Урядової гарячої лінії» надійшло 35 звернень. Основні  питання,  які  порушували  громадяни  у своїх зверненнях на «Урядову гарячу лінію»  стосуються питань  житлово-комунального господарства.

Від вищих органів влади на розгляд та виконання протягом І півріччя 2018 року надійшло 3 звернення громадян, що складає 8% від загальної кількості звернень.

                Всього в 38 зверненнях порушено 40  питань. Питання, які порушували громадяни протягом звітного періоду у своїх зверненнях, стосувалися проблем  комунального господарства (10), житлової політики (18) соціального захисту (2), питань забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (4), земельних відносин (1) та інш. Головним чином мешканці міста стурбовані станом покрівель багатоквартирних будинків та тим, що в багатоповерхових будинках тривалий час не відновлюється робота  ліфтів.

Протягом року один раз на місяць проводились особисті прийоми з надання   населенню безкоштовних правових консультацій. Юрисконсультом виконкому надана консультація 32 особам. «Телефоном довіри» у 2018 році громадяни міста  не  скористались. 

Організація проведення особистих, виїзних прийомів, телефонної «Прямої лінії» керівництвом міської ради та виконкому проводиться згідно графіків. За звітний період 2018 року проведено 24 виїзних прийомів, 18 телефонних «Прямих ліній», 69 особистих прийомів громадян.

         Через обмеженість фінансування не всі питання, з якими звертаються  відвідувачі, можливо вирішити одразу, особливо ті, що стосуються капітального та поточного ремонту ліфтів та  покрівель в  багатоквартирних будинках. Такі звернення беруться на контроль і порушені питання  вносяться   до   програми соціального та економічного розвитку міста.

            З метою перевірки позитивних результатів розгляду звернень робочою групою проведено  6 «Днів контролю».  Перевірено виконання 3  звернень. Проведено 6 засідань  комісії з питань  розгляду звернень громадян при виконкомі Світлодарської  міської ради.    

            Протягом І півріччя 2018 року всі рішення міської ради та виконкому з питань роботи зі зверненнями громадян оприлюднювались на інформаційному стенді виконкому Світлодарської міської ради, розміщувались узагальнені матеріали про організацію роботи із зверненнями громадян, графіки особистого прийому громадян.

                В порівнянні з  І півріччям 2017 року  спостерігається  збільшення  кількості звернень громадян та питань, які в них піднімаються. 

Керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

            1. Інформацію начальника загального відділу міської ради Антоненко Н.В. про стан  роботи  зі  зверненнями   громадян у виконкомі Світлодарської міської ради  за  І півріччя  2018 року взяти до відома.

2. Зобов’язати  першого заступника міського голови, керуючого справами  виконкому, начальників відділів міської ради, директора КП «Веста» продовжити роботу щодо підвищення рівня виконавської дисципліни з дотримання термінів розгляду  звернень  громадян у  відповідності з чинним законодавством.

            3. З метою інформування населення, загальному відділу міської ради (Антоненко) за-безпечити  оприлюднення  на інформаційному стенді виконкому міської ради та на сайті міської ради інформацію  про стан  роботи  зі  зверненнями   громадян у виконкомі Світлодарської міської ради  за  І півріччя 2018 року.

            4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на загальний від-діл міської ради (Антоненко), контроль – на  керуючого справами виконкому Дейкун Л.П.

 

 

Перший заступник міського голови                                                              В.М. ПРОЖОГА 

 

 

 

1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

 

від _25.05.2022_ №_37_

м.Світлодарськ

 

 

 

 

 

 

 

 Про внесення  змін  до  додатку 1 до

рішення  виконкому міської ради  від

23.05.2022 № 59  « Про встановлення 

тарифів  на послуги  за  користування

житлом (квартирна плата), утримання

будинків,  споруд  та  прибудинкової

території для населення і підприємств

у  м. Світлодарську

 

 

 

Згідно листа КП «Веста» від 14.03.2022 № 117/02-14,  про  підвищення  тарифів погодженних Головним управління житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації  розрахунку нормативної собівартості послуг за користування житлом (квартирна плата), утримання будинків, споруд та прибудинкової території для населення і підприємств у м.Світлодарську КП «Веста» від 28.12.2021 року та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011  № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»,  підпунктом 2 пункту 1 статті 7, статтею 31 і частиною 5 статті 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», пунктом 2 статті 1 Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги», підпунктом 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою поліпшення якості послуг,  виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести зміни до  додатку 1 до рішення виконкому міської ради від 23.05.2022 № 59 «Про встановлення  тарифів на послуги за користування житлом (квартирна плата), утримання будинків, споруд та прибудинкової території для населення і підприємств у  м. Світлодарську», які надаються комунальним підприємством “Веста”, виклавши його в новій редакції, згідно з додатком 1 (додається).

2. Рішення оприлюднити в газеті трудового колективу Вуглегірської ТЕС “Енергетик”

3. Рішення вступає в силу через 15 днів з моменту його оприлюднення.

4. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на відділ комунального господарства міської ради (Колесник), контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Прожогу В.М.

 

 

Міський голова                                                                                         А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ                                                                                                         

 

                                                                                                     

       Додаток 1

                                                                                                       до  рішення виконкому

       міської ради  

                                                                                               від  25.05.2022  № _37_

 

Розмір плати

за користування житлом (квартирна плата) та плати за утримання будинків, споруд і прибудинкових  територій для населення і підприємств у м. Світлодарську

 

з/п

 

Номери будинків

Діючий тариф для населення за 1 кв. м загальної площі, грн

 з ПДВ

Затверджуваний тариф для населення за 1 кв. м. загальної площі, грн з ПДВ

Затверджуваний

тариф для

підприємств за 1 кв. м. загальної площі  грн. з ПДВ

 

У тому числі рентабель-ність, %

 

У тому числі рентабель-ність, %

1.

Житловий будинок  №1

2,19

2,79

40

3,28

70

2.

Житловий будинок  №7

Для мешканців 1-го поверху

Для мешканців 2-9го поверхів

 

1,99

3,28

      2,53

    4,18

 

 

40

40

 

2,96

4,96

 

70

70

3.

Житловий будинок  №8

Для мешканців 1-го поверху

Для мешканців 2-9го поверхів

 

 

2,13

3,28

2,71

4,18

 

 

40

40

 

3,19

4,97

 

70

70

4.

Житловий будинок  №9

Для мешканців 1-го поверху

Для мешканців 2-9го поверхів

 

 

1,98

3,28

    2,52

4,18

 

 

40

40

 

2,95

4,96

 

70

70

5.

Житловий будинок  №10

2,45

3,12

40

3,67

70

6.

Житловий будинок  №11

2,49

3,16

40

3,72

70

7.

Житловий будинок  №12

2,47

3,14

40

3,69

70

8.

Житловий будинок  №13

Для мешканців 1-го поверху

Для мешканців 2-9го поверхів

 

2,06

3,36

 

2,62

4,28

 

40

40

 

3,06

5,08

 

70

70

9.

Житловий будинок  №14

2,44

3,11

40

3,65

70

10.

Житловий будинок  №15

2,42

3,08

40

3,61

70

11.

Житловий будинок  №16

2,19

2,78

40

3,27

70

12.

Житловий будинок  №17

2,48

3,15

40

3,70

70

13.

Житловий будинок  №18

2,45

3,12

40

3,66

70

14.

Житловий будинок  №19

2,47

3,14

40

3,69

70

15.

Житловий будинок  №19а

2,44

3,10

40

3,64

70

16.

Житловий будинок  №20

2,45

3,12

40

3,66

70

17.

Житловий будинок  №21

2,44

3,11

40

3,65

70

18.

Житловий будинок  №22

2,48

3,16

40

3,70

70

19.

Житловий будинок  №23

2,48

3,16

40

3,71

70

20.

Житловий будинок  №24

2,46

3,13

40

3,68

70

21.

Житловий будинок  №25

2,41

3,07

40

3,60

70

22.

Житловий будинок  №26

2,46

3,13

40

3,68

70

23.

Житловий будинок  №27

2,17

2,76

40

3,25

70

24.

Житловий будинок  №28

2,83

3,60

40

4,25

70

25.

Житловий будинок  №29

2,49

3,18

40

3,73

70

26.

Житловий будинок  №32

2,45

3,12

40

3,67

70

27.

Житловий будинок  №33

2,45

3,12

40

3,66

70

28.

Житловий будинок  №42

Для мешканців 1-го поверху

Для мешканців 2-9го поверхів

 

1,90

3,38

 

2,42

4,31

 

40

40

 

2,83

5,11

 

70

70

29.

Житловий будинок  №43

Для мешканців 1-го поверху

Для мешканців 2-9го поверхів

 

1,94

3,39

 

2,46

4,31

 

40

40

 

2,88

5,12

 

70

70

30.

Житловий будинок  №44

2,39

3,05

40

3,59

70

31.

Житловий будинок  №45

2,42

3,08

40

3,64

70

32.

Житловий будинок  №46

2,42

3,08

40

3,63

70

33.

Житловий будинок  №47

Для мешканців 1-го поверху

Для мешканців 2-14го поверхів

 

2,57

3,66

 

3,27

4,66

 

 

40

40

 

3,85

5,54

 

70

70

34.

Житловий будинок  №47а

Для мешканців 1-го поверху

Для мешканців 2-14го поверхів

 

2,56

3,64

 

3,25

4,63

 

 

40

40

 

3,83

5,50

 

70

70

35.

Житловий будинок  №48

2,53

3,23

40

3,79

70

36.

Житловий будинок  №49

2,53

3,22

40

3,79

70

37.

Житловий будинок  №50

2,43

3,10

40

3,63

70

38.

Житловий будинок  №51

2,43

3,10

40

3,63

70

39.

Житловий будинок  №54

2,41

3,07

40

3,61

70

40.

Житловий будинок  №56

2,52

3,21

40

3,77

70

41.

Житловий будинок  №57

2,53

3,21

40

3,76

70

42.

Житловий будинок  №58

2,59

3,30

40

3,88

70

43.

Житловий будинок  №59

2,42

3,07

40

3,61

70

44.

Житловий будинок  №60

2,43

3,09

40

3,63

70

45.

Житловий будинок  №61

2,44

3,10

40

3,64

70

46.

Житловий будинок  №62

2,47

3,14

40

3,69

70

47.

Житловий будинок  №63

2,43

3,09

40

3,64

70

48.

Житловий будинок  №64

2,40

3,06

40

3,61

70

49.

Житловий будинок  №65

2,41

3,06

40

3,61

70

50.

Житловий будинок  №66

2,34

2,98

40

3,51

70

51.

Житловий будинок  №67

2,45

3,12

40

3,69

70

52.

Житловий будинок  №68

Для мешканців 1-го поверху

Для мешканців 2-9го поверхів

 

1,98

3,42

 

2,52

4,35

 

 

40

40

 

2,95

5,17

 

70

70

53.

Житловий будинок  №69

Для мешканців 1-го поверху

Для мешканців 2-9го поверхів

 

2,03

3,42

 

2,58

4,35

 

40

40

 

3,02

5,17

 

70

70

54.

Житловий будинок  №80

2,17

2,77

40

3,25

70

55.

Житловий будинок  №81

2,24

2,85

40

3,35

70

56.

Житловий будинок  №82

2,24

2,84

40

3,34

70

57.

Житловий будинок  №93а

2,74

3,49

40

4,13

70

 

Примітки:

 

1.    Упорядковане житло має:

 

-   холодне і гаряче водопостачання;

-       водовідведення;

-       опалення;

-       газопостачання;

-       електропостачання;

 

2.    Упорядковане житло підвищеного ступеню благоустрою додатково до упорядкованого має ліфт.

3.    Запропоновані тарифи застосовуються усіма підприємствами з експлуатації та обслуговування житла, відповідно до форм власності та обраної системи оподаткування.

4.    Проведення перерахунку розміру плати за користування житлом та плати за утримання будинків і прибудинкової території для населення, яке мешкає у комунальному та приватному житловому фонді при відсутності або надані не в повному обсязі зазначених послуг здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869 та підпункту 5 пункту 1статті 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» яке проводиться:

1 раз на місяць: 

-       прибирання прибудинкової території;

-       технічне обслуговування ліфта.

1 раз на півріччя:

-       дератизація;

-       дезинсекція.

1раз на рік: 

-       технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водотеплопостачання і

водовідведення;

-    поточний ремонт ;

-       витрати на пісок та скло;

-    технічне обслуговування вентиляційних каналів.

 

5.    Відповідно до пункту 33 порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. №869, рівень рентабельності визначається з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини коштів, отриманих як прибуток, на технічне переоснащення підприємств. В наданих КП «Веста» розрахунках рентабельність становить 40% від погодженої Головним управлінням житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації нормативної собівартості послуг та є обґрунтованою.

 

 

Керуючий справами виконкому                                                               Л.П.ДЕЙКУН

 

Розроблений:

Начальник відділу комунального

господарства міської ради                                                                        С.В.Колесник

                                                                                                                      

 

 

 


Разработка, продвижение сайта ©