Розділи сайту Новини

  

                                                                           1\clip_image001.wmz" o:title=""/>

У К Р А Ї Н А

 

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

  

 

від   28.02.2017   VI/ 111-1     .                       

м.Світлодарськ

 

 Про підсумки виконання  міського   бюджету за 2016 рік

 

 

 

         Згідно рішення виконавчого комітету  міської ради від 22.02.2017р. «Про підсумки виконання  міського бюджету за 2016 рік» та керуючись частиною 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         Затвердити звіт по виконанню міського бюджету за 2016 рік по доходах у сумі        14 434 732,89 грн.  та по  видатках у сумі 9 370 381,88 грн. згідно з додатками 1, 2 (додаються), у тому числі:

         - по загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 8 940 700,35 грн. та по видатках у сумі 7 381 308,55 грн.

         - по спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 5 494 032,54 грн. та по видатках  1 989 073,33 грн.

        

 

Міський  голова                                                                                            А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ


                                                                                                                 Додаток  1

                                                                                                         до рішення міської ради

                                                                                                                 від 28.02.2017  VI/ 111-1                   

 

Звіт про виконання доходів міського бюджету

 за 2016 рік

 

Найменування доходів

Код

Затверджено на період

факт

% виконання

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності

11020200

50000

256898

513,80

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

14040000

120000

244296,12

203,58

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

18010100

20000

10628,85

53,14

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

18010200

-

40

-

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

18010300

-

7161,18

-

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

18010400

90000

153866,79

170,96

Земельний податок з юридичних осіб

18010500

530920

1754267,71

330,42

Орендна плата з юридичних осіб

18010600

27000

52328,33

193,81

Земельний податок з фізичних осіб

18010700

-

3006,53

-

Орендна плата з фізичних осіб

18010900

50000

109227,17

218,45

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господар-ство),сплачений юри-дичними особами, що справлявся до 1 січня 2015 року

18040800

-

-254

-

Єдиний податок з юридичних осіб 

18050300

85000

147925,89

174,03

Єдиний податок з фізичних осіб 

18050400

330000

435007,11

131,82

Частина чистого прибутку

21010300

65000

-34350

-

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100

-

1224

-

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

21081500

-

13000

-

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

-

5888,56

-

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22012600

-

22273,02

-

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності

22080400

90000

187104,77

207,89

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

22090100

5000

21317,72

426,35

Інші надходження

24060300

-

3167,96

-

Інші додаткові дотації

41020900

240000

186508,80

77,71

Інші субвенції

41035000

5563951

5360165,84

96,34

Всього загальний фонд

 

7266871

8940700,35

123,03

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 

19010100

-

8,15

-

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності

31030000

62025

62034,40

100,02

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 

50110000

-

4200000

-

Власні надходження бюджетних установ  

25000000 

291393

1231989,99

422,79

Всього спеціальний фонд

 

353418

5494032,54

1554,54

Разом загальний та спеціальний фонд

 

7620289

14434732,89

189,43

              

       

 

Міський голова                                                                                         А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

Розроблений:

Начальник відділу обліку та

звітності міської ради                                                                               Ю.В.Шевченко

 

 

                                                                                                                                                      Додаток  2

                                                                                                        до рішення міської ради

                                                                                                                 від 28.02.2017  VI/ 111-1

                                                                                                                          

Звіт про виконання видатків міського бюджету

за 2016 рік

 

 

КФК

Найменування

План  на період

Виконання

% виконання

ЗАГАЛЬНИЙ  ФОНД

010116                   

Органи  місцевого самоврядування

 

1759042

 

1758634,31

 

99,98

070101

Дошкільні заклади освіти

4542125

4538035,14

99,91

090412

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

6000

 

6000

 

100

100101

Житлово-експлуатаційне господарство

200000

146508,80

73,25

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

100000

99999,60

100

110103

Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи

10000

10000

100

110201    

Бібліотеки

510006

495777,14

97,21

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

358254

326353,56

91,10

250404

Інші видатки

31320

-

-

Всього загальний фонд

7516747

7381308,55

98,20

СПЕЦІАЛЬНИЙ  ФОНД

010116

Органи  місцевого самоврядування

130000

127564

98,13

070101

Освіта

1263617

1240650,06

98,18

100102

Капітальний ремонт житлового фонду

683275

566365,07

82,89

110201

Бібліотеки

4830

4543

94,06

170703

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 

50960

49951,20

98,02

250404

Інші видатки

153566

-

-

Всього спеціальний фонд

2286248

1989073,33

87,00

                   Разом

9802995

9370381,88

95,59

 

 

Міський голова                                                                                         А.Ф.БРЕХУНЕЦЬ

 

 

Розроблений:

Начальник відділу обліку та

звітності міської ради                                                                               Ю.В.Шевченко

 

 


Разработка, продвижение сайта ©